Terug naar CIN-Meldingen

augustus

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is mogelijk 15 ton zoutzuur (18-36%) weggelekt uit T4002, van Hexion Westlake. Het gaat om een 1,5 km lange leiding naar Air Liquide, waarin lekkage is opgetreden. In de leiding is 15 ton van de stof aanwezig. Dat wil niet zeggen dat dit ook allemaal is weggelekt. Er is bereddering (vacuümwagens) onderweg en er worden zandzakken geplaatst om verdere uitstroom naar buiten het tracé te voorkomen. Het betreft zoutzuur voor de installatie van Evides. Voor zover nu begrepen wordt de stof met vrachtwagens aangevoerd. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2), Rubis Terminal B.V., Welplaatweg 26, Botlek Rotterdam. Tijdens het bunkeren van het zeeschip Valentine door een bunkerschip zijn de tanks op het achterdak overgelopen. Hierbij is ongeveer 1000 liter stookolie in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het bunkeren is gestopt en er zijn pluggen geplaatst. Het Havenbedrijf en de politie zijn ter plaatse gegaan. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Er is een lekkage ontstaan bij een ontluchtingskraan van een mixer bij tank 916. Doordat deze per abuis geopend is blijven staan is er naar schatting maximaal 200 liter crude (UN 1267) in de tankput gelopen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Er is sprake van een butaanlekkage aan een leiding van pomp G2232. Doordat er een derde gaskop werd aangesproken is de noodstop ingekomen. Een deel van het proces is gestopt om de uitstroom te beperken. Er staan waterschermen opgesteld om het vrijgekomen product neer te slaan. Er wordt een plan gemaakt om de lekkage in te blokken en de druk te verlagen richting de fakkel. Er wordt nog berekend wat de inhoud van de kolom is waar het product nog in zit. De lekkage zit ter hoogte van het maaiveld. Milieupiket gaat het voorval onderzoeken.  
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Arkema B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het vulstation staat een lege tankcontainer die met stoom zou worden schoongemaakt. Hier heeft spotleak 1039 ingezeten. Door de druk van de stoom is de pakking van het mangatdeksel eruit geklapt. In (met name) dampvorm is THT (tetrahydrothiophen) en TBM (tertair buthylmercaptaan) vrijgekomen. Deze twee stoffen zijn stankstoffen die op grote afstand waargenomen kunnen worden en ruiken naar aardgas. Op dit moment zijn er geen klachten op de meldkamer binnengekomen. Milieupiket is onderweg om waarnemingen te doen en om een onderzoek bij het bedrijf te starten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Uniper Maasvlakte, Coloradoweg 10, Maasvlakte Rotterdam. Bij de ingang is een prullenbak bij de rokersvoorziening in brand gegaan. De brand is geblust met eigen middelen er is geen assistentie van de brandweer verzocht. Door milieupiket is er geen onderzoek ingesteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Exxonmobil Chemical ROP, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Er is een rookdetectie gealarmeerd in een substation (stroomvoorziening van een pomp). Bij controle is er geen rook gezien, maar werd er wel een schroeilucht geroken. Een relais bleek oververhit te zijn geraakt. Het relais is uitgeschakeld, waarna het probleem is verholpen. De functie van de pomp is overgenomen door een reservepomp, dus het heeft geen gevolgen voor de productie gehad. Het voorval is niet door het milieupiket onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Emerald Kalama (binnenkort Lanxess B.V.), Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak heeft de brandblusdieselpomp brand gevat. Dit is ontdekt doordat er sprake was van een lage persdruk. Het bedrijf heeft de brand zelf geblust. Als gevolg van de brand heeft het bedrijf nu geen bluswater. Hiervoor wordt een plan gemaakt met de buurbedrijven. De meldkamer zal betrokken zijn bij het opstellen van dit plan. Het milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Shell Nederland Chemie B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het beladen van een boot is de verpompingsleiding gaan lekken, vermoedelijk door corrosie. De verpomping is direct gestopt. Het vrijgekomen product betreft een eigen product van Shell (U318n (Caradol SP30-47)) en is terecht gekomen in het leidingtrace. In totaal is er 2 kuub vrijgekomen. De lekkage is ingeblokt en de leiding is schoongeblazen. Het vrijgekomen product is door middel van een vacuümwagen opgeruimd. Het voorval is niet door milieupiket onderzocht.