Terug naar CIN-Meldingen

2022

september

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Het betreft een inwendige brand van de zwavelrecovery A unit. Unit wordt uit bedrijf genomen, waardoor er extra zuurstof bijgekomen is en brand is ontstaan. Er wordt stikstof ingezet om het branden te laten stoppen. Brand zit in een leiding waar door de condensor zwavel wordt neergeslagen. Het is onbekend of leiding ingeblokt is. Er is vooralsnog geen rookontwikkeling. Bedrijf houdt wel rekening met uitbreidingsrisico, waarna opgeschaald zou kunnen worden naar een B1 (brand met assistentie verzoek van overheidsbrandweer). E.a. zal verduidelijkt worden tijdens de 2e CIN-melding. 2e CIN-melding: De temperatuur in de unit is aan het zakken. Dit is te zien doordat de leiding niet meer vuurrood ziet. Een exacte temperatuur kon men tijdens de melding niet geven. De unit was al gescheiden van andere systemen omdat unit uit bedrijf werd genomen. Bedrijfsbrandweer staat standby mocht het nodig zijn. Er vindt geen rookontwikkeling plaats. Een medewerker van het milieupiket zal het voorval onderzoeken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. Na de levelmeting controle begon men met het overpompen naar de boot. En zag toen dat er achter de boot een vlek palmolie op het water lag. Het ging om het schip ALOHA. De overpomping is toen stop gezet. Het bedrijf onderzoekt hoe dit kon gebeuren, en gaat de olie laten opruimen. Het Milieupiket gaat niet ter plaatsen voor onderzoek.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). : OCI Terminal Europoort B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. In een magazijn van OCI is er een brand geweest bij of in een transformator. Hiervoor is een drukknopmelding gedaan. Door de brand zijn er vermoedelijk drie bedrijven in veilige modus gegaan (OCI, Kemira en Lyondell). Vanwege de onduidelijkheid en de mogelijke gevolgen doet milieupiket van DCMR onderzoek.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens een lossing van tanklichter Somtrans XIV is een drain naar een drum open blijven staan. Naar aanleiding hiervan is deze overgelopen naar de kleder van de Jetty. Daarin staat normaal wat regenwater en daar drijft nu de benzine op. Boven de vloeistof is 12% LEL gemeten. Milieupiket gaat ter plaatse om de oorzaak van dit incident te achterhalen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Olie die gebruikt wordt in een compressor (PC302B) en daarvoor met water gekoeld wordt in een koeler (H327) is vanuit deze koeler gelekt en in het oppervlaktewater terechtgekomen. Voorlopig wordt uitgegaan van totaal 1000 liter olie. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het gutsen van de tank 1118 is er tussen de dubbele wand wat achtergebleven product, UN 1268 - medium platfomate, ontbrand. Dit is direct door eigen medewerkers geblust. Milieupiket heeft geen onderzoek uitgevoerd.  
Overig (CIN Z2) CIN-melding (Z2). ECT Delta Terminals (Hn8200) Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Een kraan heeft een hydrauliekolie lekkage gehad boven het ruim van het schip de Cadiz. De oliespray van circa 100 liter is over 3 dekken, in het ruim en op het water terecht gekomen. Het havenbedrijf heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld. Dit voorval is niet onderzocht door het milieupiket.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). : Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de ingang van Koole is een spoor van plantaardige olie geconstateerd, het product stolt wordt direct hard. Op de fiets zijn medewerkers het spoor gaan volgen, maar hebben zij geen bron gevonden. Op camerabeelden is nagegaan welke tankwagen het betreft. Het gaat om een tankwagen die het terrein van Koole verlaten heeft met een openstaand mangatdeksel en heeft zijn weg vervolgd richting de Rijksweg A15 naar Spanje. Het geladen product is Wilfarin SA 1850, een oxy chemical (geen UN). De politie is bezig met opsporing naar de tankwagen en zal de chauffeur langs de weg zetten om het lek te dichten. Het bedrijf heeft zelf contact opgenomen met de wegbeheerder(s) voor de opruimactie naar aanleiding van de spill. Milieupiket DCMR doet geen onderzoek naar dit voorval aangezien de spill zich buiten de inrichtingsgrens heeft voorgedaan en er geen verdere onderzoeksvragen zijn.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 07:40 uur deed Koole Tankstorage Minerals (KTM) een CIN-melding B1, na een drukknopmelding om 07:31 uur. Buiten op het terrein bij KTM is om 7:25 uur is een kleine brand in de accu van een hoogwerker geconstateerd. De accu van een hoogwerker is vermoedelijk in brand gegaan door kortsluiting in de zekeringskast. Deze hoogwerker is niet in gebruik en staat buiten op het terrein, in de hoek waar contractors hun materiaal opslaan. Het bedrijf heeft de deur dichtgezet zodat er geen zuurstof bij kan. De brandweer is aanwezig en maakt de blussing af. De brand onder controle en is er enkel sprake van rook in de cabine van de hoogwerker. Gezien de volledigheid van de melding, aanwezigheid brandweer en beperkte gevolgen voor het bedrijf en omgeving, gaat Milieupiket DCMR vooralsnog niet ter plaatse.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Emerald Kalama (binnenkort Lanxess B.V.), Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Er is brand ontstaan in een oliepomp met thermische olie. De brand is met een poederblusser geblust en het proces wordt stilgelegd. Men is het leidingtracé aan het koelen en de brandweer heeft een nacontrole gedaan waarbij de isolatie van de nabij gelegen leiding is verwijderd. Het incident is meester. Mede omdat het melden van het incident niet helemaal goed is gegaan en omdat er afgelopen week ook een incident was is het milieupiket DCMR onderweg om een onderzoek te doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Hexion B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er kwam een automatische brandmelding afkomstig uit een werkplaats van het bedrijf. Er was water in een groepenkast gelopen waardoor kortsluiting was ontstaan. De meterkast is zwartgeblakerd maar er was geen brand. Een monteur is onderweg. Het voorval is niet onderzocht door milieupiket van DCMR.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Op het oppervlaktewater van de vijfde Petroleumhaven is een spoor van een roetachtige stof met oliesporen gezien. De vlek is circa 120 x 5 meter groot. Het is niet duidelijk waar de verontreiniging vandaan komt. Hier doet de RPA 14 (blusboot) van het Havenbedrijf onderzoek naar.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Uniper Maasvlakte, Coloradoweg 10, Maasvlakte Rotterdam. Na de blussing van een kleine brand in een tussenopslag werd rookontwikkeling ontdekt in de verwerkte voorraad. Deze gebeurtenissen hebben geen onderling verband. Voor de rookontwikkeling is direct de brandweer gebeld, die op hebben geschaald naar middelbrand. Uit de inzet van de brandweer blijkt dat er sprake was van broei. Er is 250-300 ton van het afval naar buiten gereden. Zodra die partij was afgekoeld, werd het afval weer binnen opgeslagen. Inmiddels worden de voorzieningen door een back-up overgenomen en zijn er geen gevolgen voor de omgeving. Milieupiket doet vooralsnog geen onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Pernis, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden met een veegwagen is er ca. 15 liter hydraulische olie uit de veegwagen gelekt. De veegwagen is naar de garage gereden voor reparatie. De verontreiniging op de weg wordt door het bedrijf opgeruimd. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Lanxess (HN4322) Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Lekkage na het overstromen van een tankput. Afvoer is ingeblokt en de stof is niet in het oppervlaktewater terechtgekomen. Betreft Tolueen 1294; geen gewonden of besmettingen. Milieupiket DCMR gaat onderzoek instellen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), VPR Energy B.V., Neckarweg 5, Europoort Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden aan een destillatietoren is rook gezien. Vermoedelijk is er zwavelijzer gaan smeulen. Het bedrijf blust zelf met water en verwacht geen assistentie van de brandweer nodig te hebben.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Bij het opstarten na een trip is er een sealbrand gezien bij een pomp aan het begin van het proces. Hiervoor is de brandweer met een drukknopmelding opgeroepen. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Lyondell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van Mt. Olympic is circa 1.000 liter styreen monomeer (gestabiliseerd) vrijgekomen door een mogelijke lekkage aan de compressorzijde. Het incident doet zich volledig aan boord voor. Het Havenbedrijf gaat ter plaatse en schakelt een bedrijf voor bereddering in, namens het bedrijf. Er werd een gemeten concentratie doorgegeven door het bedrijf, die door de adviseur gevaarlijke stoffen is beoordeeld. Voor het opruimen moet adembescherming worden gebruikt. Volgens de inschatting is er geen direct gevaar voor de omgeving. Milieupiket doet geen onderzoek naar het voorval aan boord.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij slijpwerkzaamheden aan tank 37 (die uit bedrijf is voor onderhoud) zijn er kortstondig vuurverschijnselen ontstaan bij het tankdak door het ontbranden van vuil of een vogelnest.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), CTT Rotterdam BV, Butaanweg 17, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 17:35 meldde de Combi Terminal Twente, te Vondelingenplaat Rotterdam dat er door nog onbekende oorzaak ongeveer een halve liter Tolueendiisocyanaat is gelekt tijdens een handeling met een container. Na onderzoek van de brandweer en de firma EID bleek het uiteindelijk om water te gaan. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is er brand ontstaan/smeulen ontdekt tijdens het verwijderen van isolatie bij de flue gas compressor. Dit is door medewerkers geblust met een poederblusser. De brand zat op 30 meter hoogte. Oorzaak van de brand is onbekend en wordt nog nader onderzocht door het bedrijf. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Arkema B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Medewerkers waren bezig met onderhoud aan een vat bij de BMTB-unit. Dit vat bevat UN33336 Mercaptaan. Het vat is opengemaakt zonder dat deze op onderdruk stond. Hierdoor is er een kleine hoeveelheid damp vrijgekomen. Dit is gemeten door de gasmeetkoppen en is door een medewerker geroken op de parkeerplaats. Het vat is meteen weer dichtgedaan. Achteraf bleek er een klep niet goed te staan, waardoor het vat niet op onderdruk stond. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Tijdens het starten van een pomp is in het substation waar de pomp staat rook gedetecteerd. Na onderzoek van medewerkers is daadwerkelijk rook geconstateerd. De pomp is uitgezet, waarna de rook verdween. Er is een elektricien opgeroepen om naar de pomp te komen kijken. Er waren geen gevolgen voor het proces en het milieupiket zal niet ter plaatse gaan
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN melding (z2) HES Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Door een operator van het bedrijf is er een verontreiniging het oppervlaktewater van vermoedelijk benzine waargenomen. De verontreiniging is afkomstig vanuit een aflaatleiding. De exacte oorzaak wordt onderzocht. Het milieupiket van DCMR gaat ter plaatse voor onderzoek naar de oorzaak.  
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Hutchison Ports Delta II, Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam. In kraan 13, op de kade, is bij het M-huis een hydrauliekleiding gesprongen. Hierbij is er ongeveer 25 liter hydrauliekolie op de onderliggende kade gelekt. Dit is inmiddels afgedekt met grit. Ook is er een onbekende hoeveelheid in het water terecht gekomen. De exacte hoeveelheid is moeilijk in te schatten , omdat dit tussen de kade en een lichter is gekomen is. Op het moment van de melding druppelde er nog een beetje olie uit het systeem van de kraan, maar dit kwam alleen op de kade, op het grit terecht. Het totale hydraulieksysteem bevat 150 liter olie.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), ExxonMobil Chemical Holland BV RPP, Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam. Aan de noordzijde bij de RPP is in een filtercakecontainer een smeulbrandje ontstaan. Dit betreft restmateriaal bestaande uit perliet en alcoholresten. Er waren op dat moment geen werkzaamheden in de buurt. De oorzaak is nog onbekend. Er vindt geen rookontwikkeling naar de omgeving plaats.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Hexion B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een flens leek een lekkage te zijn verholpen, maar dit blijkt toch niet het geval te zijn. Bij het opstarten is het gaan lekken waarbij er 5 liter aan CO2 en anorganische zuur is vrijgekomen. Door middel van waternevel is geprobeerd om de stoffen neer te slaan. Inmiddels is de lekkage verholpen. Milieupiket zal hier onderzoek naar doen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Door het afgaan van de drukveiligheid is er waterstof door het vloeistofslot gegaan. Hierdoor is 50 liter macron olie buiten de vloeistofcontainer gekomen. De adviseur gevaarlijke stoffen en milieupiket zullen hier geen onderzoek naar doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Door onbekende oorzaak is er een brand geweest aan een compressor in een compressorhuis. De compressor wordt gesmeerd met smeerolie. De brand heeft geen gevolgen voor de rest van het proces. Esso heeft de brand zelf met stoom geblust. Er wordt door het bedrijf onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan.