Terug naar CIN-Meldingen

januari

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. In destillatie unit 5 van het bedrijf is een lekkage ontstaan op een persleiding. Dit is na constatering direct gestopt. Hierdoor is er 100 liter "renewable jetfuel" gelekt en in de bodem terecht gekomen. Er is geen product in het oppervlaktewater terechtgekomen. Firma Arnicon komt ter plaatse om bodemmonsters te nemen om te bepalen in welke mate gesaneerd moet worden. Deze destillatie unit kan doorgaan zonder dat verpomping van persleiding loopt. Het is een soort condensaat van een vacuümpomp dat wordt opgeslagen in een mobiel vat. Dit vat wordt normaliter om de zoveel tijd leeg gepompt. De persleiding wordt niet meer gebruikt. Deze wordt uitgepakt (isolatie) om te kijken waar het lek zit. Tot die tijd wordt dit vat met een vacuümwagen leeg gepompt tot leiding gerepareerd is. Het bedrijf verwacht verder geen hinder (stank) naar de omgeving toe.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Air Liquide Pergen V.O.F., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het opstarten van stoomturbine 5 van het bedrijf is er olierestant in de isolatie van de unit kortstondig ontbrand. Dit kon direct door de operator ter plaatse met een handblusser worden geblust.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte. Tijdens het opstarten van de fabriek van het bedrijf is er een lekkage ontstaan van ethylbenzeen door een lekkende flens van een warmtewisselaar. Het Milieupiket heeft onderzoek gedaan. De oorzaak van de lekkage is nog niet bekend, omdat deze zich onder de isolatie bevind en dit nog uitgepakt moet worden. Daarvoor moet eerst de omgeving schoongemaakt worden. Het meeste product is in een aantal rioolputten opgevangen. Daarvandaan wordt het met een vacuümwagen weggepompt. Het bedrijf gaat kijken of het product nog zuiver genoeg is om opnieuw in te voeren in het proces.
Overig (G4) CIN-melding (G4). Shell Nederland Chemie B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In de fabriek van het bedrijf is bij het vervangen van filters een onbekende hoeveelheid methanol gelekt. Het bedrijf heeft meteen de druk van het systeem gehaald. Vervolgens is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de lekkage.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Rotterdam Short Sea Terminals B.V., Reeweg 35, Rotterdam. Een reachstacker had op het terrein van het bedrijf een klapband. Hierbij is gezien dat er brand was bij het wiel. Deze brand is met eigen blusmiddelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf kwam uit de isolatie van een aftap wat rookontwikkeling voort. Het gaat om broei zonder vuurverschijnselen. De isolatie is losgemaakt en natgemaakt, waarna er geen rook meer te zien was. Er is geen verstoring in het proces.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Aan boord van een binnenvaarttanker is 500 liter biodiesel (FAME) vrijgekomen door een losgeschoten luchtslang. Dit is op het oppervlakte water terechtgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. De decontaminatie-unit voor de werkplaats van het bedrijf is gaan roken door kortsluiting. Er is geen brand ontstaan alleen rookontwikkeling.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B2). LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het purgeren met stikstof van een leiding gevuld met benzeen naar een knock-out-vat, is er een explosie geweest. Hierdoor is het deksel van een vat afgevlogen. De adviseur gevaarlijke stoffen en het milieupiket gaan ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ADM Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. De motor van een elevator op het terrein van het bedrijf is warmgelopen. De oververhitte motor is geblust met een poederblusser.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Tijdens het leeg maken van een leiding is er waarschijnlijk een drain open blijven staan. Hierdoor is er naar schatting 10 m³ siroopcondensaat vrijgekomen in een sloot op het terrein van het bedrijf. Het bedrijf heeft een vacuümwagen ingeschakeld om het product op te ruimen. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden aan leidingwerk bleek een leiding waarin met een slijptol gezaagd werd toch niet leeg te zijn. Hierdoor kwam er ongeveer 20 liter ruwe palmolie vrij, wat op de stenen en in het water terecht kwam. Gezien de geringe hoeveelheid die in het water gekomen is en de aard van de stof wordt er geen schoonmaakactie opgestart.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Om 00:15 uur heeft het bedrijf melding gedaan van het lekken van 3000 kilogram methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI). Het lek is ontstaan in een zuigfles tijdens het opwarmen. De lekkage is verholpen. Het gelekte product is opgevangen in de bundtank.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Prorail Kijfhoek, Develsingel 11, Zwijndrecht. Druppellekkage van droog fosfor op spoor 208.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Waalhaven Botlek Terminal B.V., Nieuwesluisweg 268, Botlek Rotterdam. Bedrijf meldde een druppellekkage van een container met de bijtende stof UN2735, ethyleendiamine, gevi 88. Deze stond in een stack en is verplaatst naar de grond, maar niet op een lekbak. Na 10 dagen werd de lekkage vandaag rond 6:45 uur ontdekt. De tanks onder de locatie waar de container stond zitten ook onder. Alle werkzaamheden zijn stilgelegd. Brandweer heeft verzocht de adviseur gevaarlijke stoffen op te roepen en ook het milieupiket komt ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij het openmaken van een warmtewisselaar voor onderhoud, bleek er nog wat restproduct aanwezig te zijn. Dit heeft vlam gevat. Het ging om resten LPG en CCS (aardoliedestillaat), en betrof maximaal 1 kilo product. De vlammen zijn direct gedoofd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. De CIN-melding is gedaan op verzoek van de OvD van de brandweer. Het betreft een vervolgmelding voor de melding van gisteren. Door vermoedelijk een scheur in een tankdak is er op het drijvende dak van een opslagtank voor ruwe olie een laag ruwe olie vermengd met water (door de regen) ontstaan. Om het tankdak te repareren wordt de tank leeggepompt. Dit legen gaat langer duren dan aanvankelijk gepland, mede omdat er is besloten dat het laten landen van het tankdak het beste kan gebeuren bij daglicht, omdat dan beter is te zien of alles naar wens gaat. Hierdoor gaat het legen van de tank dus in ieder geval tot na 8 uur in de morgen gaan duren.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Op tank 1042 is een lekkage van crude oil (UN 1267). Door nog onbekende oorzaak stroomt er langzaam crude oil op het tank dak. Het gaat om een tank met een drijvend dak (dak beweegt mee met het level van de tank). De crude oil blijft vooralsnog op het tank dak liggen. In de tank kan totaal 80 000 m3. De inhoud op dit moment zit rond de 20 000 m3. Naar schatting is er tot nu toe 2 tot 3 m3 vrijgekomen. Men is begonnen met het overpompen van de tank. De lekkage is vermoedelijk ontstaan door een scheurtje in het dak. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Arkema Rotterdam B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 15:40 uur vond bij het bedrijf een tank-naar-tank-verlading plaats in het ‘filling-station’. Het te verladen product was Toximul. Dit is een stof welke wordt gebruikt in verschillende landbouwformuleringen met als functie o.a. een bevochtigingsmiddel en emulgator. Op de 3-duismleiding stond een druk van 4 bar en het te verladen product had een temperatuur van 50 graden Celsius (product heeft vlampunt van > 100 ℃). Een medewerker van het bedrijf stond gereed om de klus te gaan uitvoeren. De operator in kwestie zou de slang moeten aansluiten, aftesten en de afsluiter moeten openen. Bij die laatste handeling schoot de (Duitse) koppeling op de tankwagen los en daardoor vloog de slang los, waardoor direct onder druk het product uit de bodemafsluiter spoot. Dit kwam in het gezicht van de medewerker en er is hierbij ook nevelvorming ontstaan. Hierdoor was de emissie meetbaar en te ruiken (zoet) buiten de inrichtingsgrens. Een tweede medewerker, welke ook ter plaatse was, heeft de medewerker onder de douche gezet om zijn gezicht te spoelen en heeft tevens de afsluiter dicht gezet. Na weging op de weegbrug bleek dat er 6400 kilo product is vrijgekomen. Dit is op de laad- en losplaats (kerende voorziening) terecht gekomen, maar is door de hoeveelheid ook daarbuiten in het grindbed terecht gekomen. Het merendeel van het product is 'contained' gebleven. Het product is middels gebruik van hydranten afgelopen naar de put, welke uitkomt op een waste-tank met een capaciteit van 240 kuub. Dit was ruim voldoende om het product in op te vangen. Rond 16:45 uur is de situatie door de brandweer als veilig verklaard en was er geen sprake meer van een gevaarzetting. Er is afgesproken dat het bedrijf direct een erkend saneerder inschakelt voor de opruimactie van de spill buiten het filling-station en een nadere analyse uitvoert. Hoe de koppeling los heeft kunnen schieten is nog niet duidelijk, maar het bedrijf is verzocht hier uiterlijk vandaag een update over te geven.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Euro Tank Terminal, Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Medewerkers kregen een melding binnen dat er rook is waargenomen bij een busje van de firma Terra. Het lijkt erop dat er een drone voor rookontwikkeling heeft gezorgd. Brandweer is ter plaatse voor nacontrole. Verder geen gevolgen voor het proces en omgeving. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van de Northern Majestic is een clamp blijven haken en zijn er 5 containers gevallen, waarvan 1 container op de lichter Mantyrano terecht is gekomen. Er is ook 1 container tussen beide schepen gevallen. Verder is er 1 container direct naar de bodem gezakt en drijven er 2 containers in de directe omgeving van de Amaliahaven. Alle containers waren leeg. De lichter in kwestie heeft schade, hierbij is er echter geen lekkage van de in de lichter aanwezige stookolie (Un 3082) ontstaan. Gezien het ontbreken van milieugevolgen is er geen direct onderzoek ingesteld door Milieupiket.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van de Northern Majestic is een clamp blijven haken en zijn er vijf containers gevallen, waarvan één container op de lichter Mantyrano terecht is gekomen. Er is ook één container tussen beide schepen gevallen. Verder is er één container direct naar de bodem gezakt en drijven er twee containers in de directe omgeving van de Amaliahaven. Alle containers waren leeg. De lichter in kwestie heeft schade, hierbij is er echter geen lekkage van de in de lichter aanwezige stookolie (Un 3082) ontstaan. Gezien het ontbreken van milieugevolgen is er geen direct onderzoek ingesteld door Milieupiket.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. 10-2-2023: Om 13:40 zijn erbij de EMO diverse hotspots ontdekt in een partij kolen op terrein 6. Hier ligt 66 Ton opgeslagen waarin broei is ontstaan. De plaatsen waar de broei is, zijn al verdicht, maar roken nog steeds. Het gebied is afgezet en de broei wordt niet groter.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens een swing (schakelen naar een andere reactor ivm cat regeneratie) bij de powerformer is er tijdens het bewegen van een automatische klep maximaal 10 liter nafta vrijgekomen wat ontstoken is. De vuurverschijnselen zijn door het bedrijf zelf geblust. Het product is bij het kopstuk (bonnet) vrijgekomen. Dit geeft voor nu geen nadelige gevolgen maar het kopstuk van de klepafsluiter zal verder worden onderzocht. Het voorval wordt niet onderzocht door milieupiket maar doorgegeven aan de vaste inspecteur.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens lossen van RBB palmpit stearine uit mts Star Curacao, is de pakking geklapt van het mobiele filter die aan wal staat. Hierdoor is er ongeveer 1 m3 eetbare olie weggelekt. Dit is terecht gekomen op de kade en in het oppervlaktewater. De stof is in het water meteen gestold. Geen verdere acties ondernomen gezien de aard van de stof
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Chemours Netherlands B.V., Baanhoekweg 22, Dordrecht. Tijdens een ronde is een lekkage ontdekt aan een breekplaat. Één persoon heeft hierbij een mengsel HF en freon ingeademd. Deze persoon is uit voorzorg behandeld met een pufje. Om 10:30 uur was de lekkage gestopt. Het bleek slecht een klein pluimpje aan emissie van HF en Freon te zijn. De voeding van de kolom bestaat uit HF-Freon waarin 5% HF zit. Dit wordt in de kolom opgewerkt tot 25% HF. Hierdoor is het niet precies bekend hoeveel HF er precies gelekt is. Dit wordt op een later moment door het bedrijf bepaald. De oorzaak van de lekkage betrof een defecte pakking achter de breekplaat. De kolom is gespoeld met water totdat deze pH neutraal was. Om 15:37 uur heeft het bedrijf aangegeven dat de breekplaat en pakking vervangen zijn. Daarnaast is ook de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) betrokken geweest. Het slachtoffer heeft gelukkig maar heel weinig ingeademd en heeft geen klachten meer. Wel vindt er na incident nog gedurende 12 uur monitoring plaats of het goed blijft gaan. Milieupiket is ingezet voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Een SARU-compressor is te heet geworden. De voeding is eruit gehaald en kan nu een koolstofwolk geven door de lage schoorsteen op de SARU zelf. De temperatuur is opgelopen tot 308 °C. Om 18:00 uur werd duidelijk dat de temperatuur gezakt is naar 190 ℃ en onder de operationele temperatuur zit. Hierdoor is het gevaar geweken. Er heeft in het systeem broei gezeten. Het is alleen nog niet duidelijk waar de broei zat en wat de oorzaak is geweest. Dit wordt momenteel nog nader onderzocht. De broei zat in het systeem waarbij de rookgassen van de fornuizen middels filterzakken gereinigd worden. De rookgassen zijn via een andere filter gestuurd, waardoor er geen aanvullende gevolgen zijn voor de verdere procesvoering. Het bedrijf zal het systeem/de filter waarin de broei zat niet eerder in gebruik nemen nadat duidelijk is wat de oorzaak was en de kans op herhaling is weggenomen. Er zijn geen signalen uit de omgeving gekomen dat er sprake was van koolstofdepositie.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Organik Kimya Netherlands B.V., Chemieweg 7, Botlek Rotterdam. Er is brand ontstaan in een kast waar acht IBC's worden opgeslagen. Medewerkers zagen een blauwe walm uit de kast komen. Normaal wordt deze kast op 60 graden gehouden door de kast met stoom te voeden. In de IBC's zit een soort zeep opgeslagen. Vermoedelijk is de oorzaak een warmgelopen motor. Dit is de motor van de installatie die voor de stoom zorgt. Er zijn verder geen gevolgen voor de omgeving en proces. Brandweer heeft geblust en incident was meester om 17:33. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B2), Rijnmond Power Holding B.V., Petroleumweg 46, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 9:34 uur heeft het bedrijf een melding gedaan over een lekkage van 14 ton Natriumhypochloriet (12,5% oplossing) uit een opslagtank. De lekkage is gestopt. Een deel van het product is via het regenwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hoeveel dit precies is, was op dat moment nog niet bekend. De lekkage is vannacht om 4:00 uur geconstateerd en het bedrijf heeft verzuimd om hiervan een melding te maken. Gezien de hoeveelheid van het gelekte product en de lekkage naar het oppervlaktewater (giftig voor waterorganismen) zou een CIN-melding (Z3 - Verspreiding van stoffen over het land) hebben moeten plaatsvinden. De lekkage was op dat moment gestopt en de rioolafsluiter naar de haven is dichtgezet. Een medewerker van milieupiket van de DCMR heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. De lekkage heeft kunnen plaatsvinden doordat een drain open heeft gestaan. Hoe dit precies gebeurd is, wordt nog door het bedrijf nader onderzocht. Er is 300 liter product opgeruimd en opgeslagen in een IBC. Het bedrijf gaat na of dit verwerkt kan worden in de eigen waterzuivering. De resterende hoeveelheid, 14 ton, is in het oppervlaktewater terechtgekomen. Rijkswaterstaat is hierover in kennis gesteld voor de verdere afhandeling naar het oppervlaktewater. Bij het bedrijf is door milieupiket het melden van dit soort incidenten via de CIN-lijn onder de aandacht gebracht. De bevindingen van  milieupiket worden overgedragen aan de vaste inspecteur van dit bedrijf.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. De isolatie van de compressor op de afdeling OTHC is door vervuiling met smeerolie gaan broeien en ontbrand. De isolatie is verwijderd en ondergedompeld in een bak met water en zo gedoofd. De compressor kan doordraaien, waardoor er geen gevolgen zijn voor de productie. Milieupiket doet geen onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. 31-12: Door een machinist was een druppel lekkage ontdekt aan de afsluiter van een tankcontainer bij spoor 320. De container zelf was gevuld met ethanol. Het incidenten team van ProRail zelf is ter plaatsen gekomen en heeft de druppellekkage opgelost. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan. 1-1: Er is weer een druppel lekkage vastgesteld aan een tankwagon bij spoor 820. Het Milieupiket staat in contact met de OVD-spoor om te overleggen of onderzoek ter plaatse of telefonisch kan.