Terug naar CIN-Meldingen

februari

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Er zijn vuurverschijnselen bij een compressor gezien. Er bleek een koppeling in brand te staan. Mogelijk is de brand ontstaan door warmlopen en heeft hierbij smeerolie/rubber brand gevat. Na een drukknopmelding is de brandweer ter plaatse gekomen. De brand is geblust en de brandweer doet nacontrole. De compressor is uitgezet, met als gevolg dat er geen gassen comprimeren, waardoor er meer fakkelaanbod is. De brand heeft geen verdere gevolgen voor het proces.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. De blower bij de roastplant uitgevallen door waarschijnlijk een stroomdip, waardoor er gedurende twee minuten 7 kg/minuut zwaveldioxide via de noodafgas is geëmiteerd. Normaal gaat dit via de blower naar de zuurplant. Er is direct overgegaan op een tweede blower en de technische dienst doet onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Er was een kleine isolatiebrand gesignaleerd op de hydro-reactor op plot 7 van het bedrijf, nadat een broeilucht werd geroken. Een isoleerder die ter plaatse aan het werk was is gewaarschuwd en heeft de smeulende isolatie losgenomen en ondergedompeld in water. Het gaat om de in de isolatie aanwezige stof Aldehyde (UN1993). Er zou niet meer dan een liter in de isolatie kunnen zitten. Er is geen actieve lekkage, de vloeistof is vermoedelijk tijdens onderhoud in de isolatie gekomen.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij het bedrijf is er korte tijd sprake geweest van een flink roetende fakkel. Na onderzoek door het milieupiket is duidelijk geworden dat er een door een apparatuurstoring uitgevallen gascompressor met stoomketel de oorzaak is. Om verder roeten van de fakkel te voorkomen zijn enkelen fabrieken uit bedrijf genomen. In de komende paar uren worden deze weer langzaam opgestart.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is druppellekkage ontstaan uit een tankauto die de terminal al verlaten heeft. Maximaal 10 liter van het alcoholmengsel Exxol 13 is gelekt op eigen terrein. De tankauto wordt opgespoord en er wordt nagegaan tot hoever een spoor is aangetroffen is op de openbare weg. De lekkage op eigen terrein wordt door het bedrijf opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ExxonMobil Chemical Holland BV RPP, Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam. Tijdens een verpomping van een weekmaker (Jflex) is een lager warmgelopen. De pomp is gestopt en gekoeld met water. Er zijn geen processen in gevaar gekomen en verder geen gevolgen voor de omgeving. Er is geen sprake van lekkage van het product dat verpompt werd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Het bedrijf heeft in meerdere kolenhopen broei aangetroffen. Deze worden met een trilplaat verdicht.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Europoort), Moezelweg 100, Europoort Rotterdam. Door een defecte bodemafsluiter is er ongeveer 15 liter Methanol gelekt uit een wagon op spoor 607. Incidentenbestrijding van Prorail heeft de stofkap verwijderd van de bodemafsluiter. Restproduct dat er nog uit kwam is opgevangen in een vat. Vervolgens is een "dockstar" geplaatst, een soort plug. Hierdoor is de lekkage gestopt. Tijdens het incident is er regelmatig contact geweest tussen de Algemeen Leider en Adviseur Gevaarlijke Stoffen. De wagon is goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport voor transport richting de oorspronkelijke bestemming.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. Bij hogedrukwerkzaamheden is een pakking geklapt. Hierdoor is maximaal 50 kilogram formaline vrijgekomen met condensaatwater. Een extern bedrijf is dit onder ademlucht aan het opzuigen in een vacuümwagen. Het milieupiket gaat ter plaatse om onder andere te kijken of de hoeveelheid klopt en welke procedures gevolgd zijn bij de werkzaamheden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door onbekende oorzaak is er brand ontstaan in een vuilcontainer op de parkeerplaats nabij het kantoor van het bedrijf. Deze is door eigen personeel geblust. Het heeft verder geen gevolgen voor de omgeving en het bedrijfsproces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). EBS Laurenshaven, Montrealweg 50, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is in een container met huisvuil broei ontstaan. Dit is door eigen personeel geblust, uitgereden en nogmaals geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Chemiehaven B.V., Chemiestraat 10, Botlek Rotterdam. Een hydrauliekslang is losgeschoten aan boord van het schip Sagami, dat ligt aan Steiger 1 van het bedrijf. Hierdoor is er hydrauliekolie op het dek, de steiger en mogelijk ook in het water terechtgekomen. Het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat gaan ter plaatse met een vaartuig.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Douane Maasvlakte, Bosporusstraat 5, Maasvlakte Rotterdam. Bij een container schroot is er 100% LEL (Lower Explosive Limit) gemeten. De melding was al gemaakt via de bedrijfsmeldingenlijn aan de meldkamer van DCMR. De brandweer kwam ter plaatse en maakte een plan om de container te luchten. Aan de Douane is verzocht om DCMR van de situatie op de hoogte te houden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. In de werkplaats van het bedrijf is een slang van de acetyleen lasinstallatie gescheurd. Het gelekte acetyleen heeft vlam gevat. Eigen personeel heeft de toevoer meteen gesloten en het vuur gedoofd met een poederblusser. Het voorval heeft geen verdere gevolgen voor de processen in de fabrieken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Bij de steiger van het bedrijf is er bij het lossen van een boot ongeveer 50 liter palmolie in het water gelekt. De oorzaak was een drainafsluiter die open stond. De Havendienst heeft het patrouillevaartuig RPA11 gestuurd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Na het schakelen van een compressor is er rookontwikkeling waargenomen. Het bleek om een warmgelopen lager te gaan. Het bedrijf heeft de eigen brandweer ingezet en heeft later ook teruggekoppeld dat er geen brand is geweest. Doordat de betreffende compressor is gestopt, is ook de rookontwikkeling gestopt. Het proces is verder niet in het geding geweest.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Het bedrijf heeft een korte stroomstoring gehad. De ter plaatse gekomen brandweer heeft geconstateerd dat een kortstondig brandje in een substation op eigen terrein de oorzaak was. De storing bracht een aantal units in de war, waaronder de SRU's (sulphur recovery units). Het bedrijf is meteen gestart met bijstoken om nadelige effecten van het zwavel te voorkomen, met grote fakkels tot gevolg. Een aantal andere uitgevallen units zijn automatisch herstart. Elektriciens ter plaatse hebben de continuïteit van de stroomvoorziening veilig gesteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is bij de flexikoker een zwavel- ijzerbrandje ontstaan. Dit gebeurde bij het demonteren van de warmtewisselaar ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden. Door de reactie van het restproduct met zuurstof ontstond het brandje. Dit is direct met water geblust om de zuurstof weg te nemen.