Terug naar CIN-Meldingen

maart

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Neele-Vat Maasvlakte B.V., Sontstraat 8, Maasvlakte Rotterdam. Bij het laden/lossen van een reefercontainer is er een drum van 200 liter lekgestoken. Daarbij is de drum leeggelopen buiten en deels in de goten. De goten zijn afgesloten en het pand is ontruimd. De stofnaam is nog onbekend. Het milieupiket gaat ter plaatse voor het beoordelen van de situatie en het plan van aanpak voor het opruimen. Tot die tijd zullen er geen werkzaamheden zijn.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Air Liquide Industrie B.V. (ATR - SMR - Heracles - LCO2), Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij het magazijn op het terrein van het bedrijf zijn twee filters uit een CO-compressor gaan smeulen. Dit kwam door koolvorming. De filters zijn in een bak water gedaan waarmee de situatie is beëindigd.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is het stoomnetwerk uitgevallen. Als gevolg hiervan is de Flexicooker uitgevallen en op recirculeren gezet. Er is een verhoogd fakkelaanbod maar geen stoom, waardoor deze sterk roet. Het milieupiket stelt een onderzoek in.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de analyse van het product is een aantal zwaveldruppels op een plaat van 145 graden Celsius gevallen. De druppels zijn geprobeerd weg te vegen met een tissue. Deze tissue heeft vlam gevat en is vervolgens direct geblust door eigen personeel.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Bij het loskoppelen van een laadslang is er ongeveer 100 liter palmolie uit de slang gespoten. Door een tijdelijk defect aan de ontluchtingsklep is niet alle druk van de slang gelaten. Bij het loskoppelen stond er nog druk op en dit gaf een spray van de nog in de slang aanwezige palmolie. Het meeste is terecht gekomen in de slangenput en is daar meteen gestold. Een klein deel is terecht gekomen op de kade en in het oppervlaktewater. De meeste tot kleine vetbolletjes gestolde palmolie in het oppervlaktewater, zijn door rondvliegende meeuwen opgeruimd. Het Havenbedrijf gaat langs met een patrouilleboot.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij reactor 1975, onderdeel van de RAP, is een leiding geopend omdat het vermoeden bestond dat hier nog vloeistof in zat. Om dit af te vloeien is een emmer geplaatst. Bij het openen kwam er echter een steekvlam gevoed door waterstof uit, mogelijk door statische elektriciteit. De leiding is direct weer gesloten en hierbij is de vlam gedoofd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Op circa 30 meter hoogte zijn vlammetjes waargenomen rond de afsluiter van de fabriek. Er is door onbekende reden brand ontstaan, waarbij er 2 tot 3 liter diesel heeft gebrand. Het bedrijf heeft direct de brand geblust met stoom. Men was ten tijde van de brand bezig met het starten van de fabriek. De brand heeft geen gevolgen gehad voor het proces.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Maasvlakte Olie Terminal N.V., Maasvlakteweg 975, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan het laagspanning-substation is rookontwikkeling geconstateerd. De brandweer is ter plaatse gegaan. Er waren geen gevolgen voor processen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Om 11.10 uur heeft het bedrijf een drukknopmelding gedaan voor assistentie van de brandweer. Het bedrijf had op dat moment geen CIN-melding gedaan en informatie is afkomstig van de brandweer. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is er een brand in de seal van tank 1609 ontstaan. Ten tijde van het onderhoud was de tank leeg. De brandweer heeft de brand geblust. Het Milieupiket doet onderzoek naar het voorval. Update: Om 12:00 uur, 50 minuten na de drukknopmelding, deed Vopak alsnog een CIN-melding B1.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Door onbekende oorzaak is er handmatig een gasblusinstallatie in het elektriciteitsgebouw geactiveerd. Het milieupiket heeft op locatie onderzoek verricht en hierbij geconcludeerd dat er inderdaad handmatig een blussing is geactiveerd door het indrukken van de melder. Op de locatie is geen brand of verhoogde temperatuur geconstateerd. De resultaten van het onderzoek worden overgedragen aan de vaste toezichthouder van de inrichting.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. De hydrocracking unit (HCU) is in onderhoudsstop. Tijdens het openen van een flens van een 18 duims beveiligingsleiding van vat 1105 is pyrofoor materiaal (ammonium disulfides) gaan roken. De flens is in afgestoken positie gezet (zuurstof ontnomen), waarna rookontwikkeling is gestopt. In de leiding zat mogelijk nog in lichte mate restproduct.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Tijdens het plaatsen van een steekpan in de installatie van de HCl-destillatiekolom unit 200, is circa 100 kilogram waterstofchloride (HCl) vrijgekomen. Om de lekkage te stoppen moet een nieuwe worden geplaatst. Of hierdoor opnieuw lekkage ontstaat is onduidelijk. De officier van dienst van de brandweer en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen gaan ter plaatse. Ook het milieupiket gaat te plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN G3) CIN-melding (G3). DSM Delft Permit B.V., Alexander Fleminglaan 1, Delft. Door een vooralsnog onbekende oorzaak is er een lekkage van natronloog ontstaan in een leidingsysteem. De oorzaak van het voorval en de gelekte hoeveelheid is op dit moment onbekend. Het milieupiket doet onderzoek op locatie.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). EBS Europoort B.V., Elbeweg 117, Europoort Rotterdam. Bij het leegpompen van de bilge van de drijvende kraan naar een lossie-tank is deze overgelopen. Hierbij is naar schatting 300 liter in het oppervlaktewaterlichaam terecht gekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. Bij het laden van een container is een afsluiter open blijven staan. Hierdoor is er ongeveer 200 liter van een mengsel van koolwaterstoffen met voornamelijk terpentine vrijgekomen. Dit is op de weg en op het gravel terecht gekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3). Prorail Kijfhoek, Develsingel 11, Zwijndrecht. Tijdens een wagoncontrole is voor vertrek een grote lekkage van beladen ketelwagon ontdekt. Het gelekt product was methanol. Er was wat verwarring over het feit of de ketelwagon leeg ongereinigd of gevuld was. Op de lijst stond dat deze leeg was. Het voorval is verder onderzocht door Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid, als bevoegd gezag zijnde.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Mineralz Maasvlakte (Afvalverw.), Loswalweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van vliegas uit een vrachtwagen is de losbox afgebroken. De chauffeur heeft de losarm zo snel mogelijk afgesloten. Hierbij is hij wel met de vliegas in aanraking gekomen. Hij is vervolgens onder de douche geplaatst. Vermoedelijk is er ongeveer 700 kilogram vliegas vrijgekomen wat door het bedrijf opgeruimd is.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Een druppellekkage is gesignaleerd in de opvangbak onder steiger 9 van het bedrijf. Dit komt waarschijnlijk door een gescheurde leiding en er is vermoedelijk een mengsel van stoffen in de opvangbak terecht gekomen. Na onderzoek door Chemisch Advies en het Milieupiket blijkt een slang voor laden en lossen niet afgedicht te zijn, welke vervolgens is gaan lekken in/naast een lekbak. Daarnaast is er benzeen gemeten. De locatie is verder opgeruimd. Meetmethodes van het bedrijf zullen besproken worden met de toezichthouder.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Er vond brand plaats bij de waterstofcompressor in het proces. De unit staat normaal op 40 bar. Men was bezig met opstarten na onderhoud van de complete fabriek. Bij het op druk zetten van de compressor ontstond rond 8 bar een lekkage bij de waterstof-seal. Deze is gaan branden, maar niet bekend is was de ontstekingsbron was. Door branddetectie is het brandalarm afgegaan. Nadat de druk van het systeem was gelaten is de brand geblust met stikstof. Om 16:25 uur was de brand uit. De opstart wordt uitgesteld en de oorzaak wordt verder onderzocht. Milieupiket is ter plaatse gegaan voor nader onderzoek en de functionarissen van de brandweer werden op de hoogte gehouden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is brand ontstaan in een mobiele lichtmast bij werkzaamheden op het parkeerterrein van het bedrijf aan de Butaanweg voor poort 14. Het vuur is door het aanwezige personeel met een poederblusser gedoofd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Op de crudetoren van de CDU3 is brand uitgebroken. Er komt vloeistof, residu (UN3082) vrij. Er is één persoon heeft brandwonden opgelopen. De brand is om 09:30 uur gesignaleerd en er is direct een drukknopmelding gedaan. De brandweer is al ter plaatse. Om 09:58 uur 2e melding: De Brand is onder controle en de uitstroom is verminderd. De leidingen/installatie is ingeblokt. Het Milieupiket stelt een onderzoek in.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Provimi B.V., Veerlaan 17, Rotterdam. In het bedrijf is een leeggedraaide menger blijven doordraaien waardoor oververhitting is ontstaan. Het bedrijf heeft geen melding gedaan via de CIN-incidentenlijn. Het Milieupiket van DCMR is ter plaatse gegaan en het blijkt dat de melding niet is gedaan door onderbezetting op het moment van het incident. Dit zal worden gerapporteerd naar de toezichthouder van DCMR. Tijdens het afkoelen van de getroffen menger zal er nog enige tijd geuroverlast kunnen ontstaan in de directe omgeving.