Terug naar CIN-Meldingen

2023

april

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. In de fabriek van het bedrijf is uit een vat 106 lekkage ontstaan van 1000 liter azijnzuur. De lekkage is ontstaan door het falen van een veiligheid bij de pomp. Het lek is gestopt en opgevangen op een vloeistofdichte vloer en zal direct worden opgeruimd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. In de bonendroger is brand/broei ontstaan. De brandweer heeft de brand geblust. Het milieupiket heeft onderzoek gedaan. De broei is ontstaan in een “schone kamer” waarin bonen die van de band afvallen terechtkomen. Het lijkt erop dat de schone kamer vaker schoon gemaakt moet worden om het risico op brand te verkleinen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is er wat Caradol (merknaam van een vorm van propyleenoxide/ethyleenoxide) vrijgekomen uit een verwarmde leiding. Hierbij is de isolatie gaan smeulen. Personeelsleden hebben dit geblust met stoom. De installatie is uitgepakt en de smeulende delen zijn in water gelegd waarna het gedoofd is. Het had geen gevolgen voor het proces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is een stalen vuilcontainer van 1,5 m3 gevuld met huisvuil gaan schroeien/roken. De brand is met water geblust. Oorzaak is onbekend.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat. Bij fabriek HV8 van het bedrijf is tijdens werkzaamheden aan het manifold een kleine hoeveelheid gasolie is vrijgekomen. Dit is tot ontbranding gekomen op de isolatie van een stoomleiding. Hierdoor is de isolatie gaan branden. De bedrijfsbrandweer heeft geblust met stoom.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is er brand ontstaan bij de lagers van een transportband, waarbij vlammen te zien waren. De brand is snel geblust door de bedrijfsbrandweer.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Prorail Rangeer Emplacement Kijfhoek, Develsingel 11, Zwijndrecht. Op het terrein van het bedrijf is een druppellekkage ontdekt van methanol, UN1230, aan de afsluiter van een ketelwagen. In eerste instantie heeft het personeel geprobeerd om de lekkage te verhelpen door het aanbrengen van een lekzak. Omdat de lekkage niet te verhelpen bleek is de wagon in de nacht, met toestemming van Inspectie Leefomgeving en Transport, terug gegaan naar het bedrijf waar de wagon gevuld was. Hier zijn de voorzieningen aanwezig om de wagon veilig te legen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Broekman Distriport B.V., Mannheimweg 3, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is een container blijven hangen aan een bovenstaande container. Hierop is deze scheef komen te vallen en klem komen te zitten tussen de opgetilde container en die er onder. Deze container was gevuld met de stof UN 1247 gevi 339. Bij het maken van het plan van aanpak is rekening gehouden met escalatie van de situatie, maar alles is volgens plan verlopen. Tijdens het incident zijn er geen gevaarlijke stoffen onbedoeld vrijgekomen, ook was het incident niet waar te nemen buiten de inrichtingsgrens. Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Er is een rooklucht te ruiken en een brandalarm afgegaan in de ICT-ruimte van het oude administratie gebouw van het bedrijf. Omdat de gebiedsbrandweer (GB) al op het terrein was voor een oefening kon dit snel opgepakt worden door de GB, in samenwerking met de bedrijfsbrandweer. De brandweer heeft met een hittebeeldcamera gekeken en er is niks gevonden wat smeulde. Het alarm is gereset en gaf geen melding meer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Air Liquide Pergen V.O.F., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Doordat smeerolie is gekomen tussen matten en het isolatiemateriaal van een turbine zijn de matten gaan smeulen en ontstond er rook. De stoom is van de turbine afgehaald om deze te koelen. De matten zijn gekoeld in water. Milieupiket gaat ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken en om te controleren of er geen processen zijn die hinder hebben door het wegvallen van deze turbine.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Een brandje is ontstaan in de verbrandingsmotor van een ademluchtwagen (los voertuig/aanhanger). Deze is door de brandwacht geblust met een poederblusser. De machine is direct afgevoerd voor onderzoek en vervangen door een andere ademluchtunit.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is een lekkage op een as van de afsluiter van een voedingspomp ontstaan. Hierbij is vloeistof (UN3257) gelekt en ontbrand. Door in te blokken is de lekkage en het vuurverschijnsel direct gestopt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Witte rook werd gesignaleerd op het terrein van het bedrijf. Uit nader onderzoek bleek de witte rook afkomstig van een lekke stoomleiding van een schip. Dit zal worden gerepareerd en heeft geen verder milieugevolgen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Nabij Steiger 1/2 is er broei ontstaan nabij een transportband. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). C. Steinweg Handelsveem B.V., Beatrix Terminal, Den Hamweg 30, Rotterdam. Tijdens het plaatsen van een airco-installatie is brand ontstaan tijdens soldeerwerkzaamheden tussen de plafondplaten. Een persoon kreeg ademhalingsproblemen door ingeademde rook.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). LBC Rotterdam B.V., Oude Maasweg 4, Botlek Rotterdam. Door een overdosering van eiwitten op de afvalwaterzuivering van het bedrijf is er schuim ontstaan op het oppervlaktewater. De dosering van eiwitten wordt direct aangepast, hierdoor stopt het schuimen zo goed als direct.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Tijdens een ronde hebben medewerkers van het bedrijf een brandlucht geroken in de buurt van steiger 101. Deze brandlucht was afkomstig van een schakelkast. Bij het openen van de schakelkast bleek de lichtarmatuur te smeulen. Deze is verwijderd en vervangen waarbij het smeulen ook verholpen is. Verder heeft het geen gevolg gehad voor proces en omgeving.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Yara Vlaardingen B.V., Zevenmanshaven Oost 67, Vlaardingen. Tijdens het lossen van een vrachtwagenlading bigbags werd een spanband vastgemaakt. Tijdens het vastmaken is de spanband losgeschoten en door de dieseltank van de vrachtwagen geslagen. Hierdoor is er ongeveer 50 liter diesel uit de tank gelekt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z2). Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. Eerder deze dag is er een bedrijfsmelding gedaan over het stoppen van de fabriek van het bedrijf in verband met een lekkage op 8 meter hoogte van zwaveltrioxide en zwaveldioxide. Deze melding werd onderzocht door het milieupiket. De lekkage was eerder in de week ontdekt. Er is toen opdracht gegeven een steiger te plaatsen om de lekkage te onderzoeken en verhelpen. Hiervoor is er een losse scrubber geplaatst welke nu in storing is gegaan waardoor het bedrijf nu wel een CIN-melding heeft gedaan ter aanvulling van de reeds verwerkte bedrijfsmelding. Het uit bedrijf nemen zal 5 tot 6 dagen in beslag gaan nemen.