Ontheffingen voor gebouwen met activiteiten die van groot belang zijn

Geplaatst op: 29 september 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen die van groot belang zijn voor de regio. De aard van de activiteit is leidend voor het wel of niet verlenen van deze ontheffing.  Momenteel beraadt de regio zich over de vraag welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen.

Voor in instellingen gelegen eet- en drinkgelegenheden gelden de openingstijden zoals opgenomen in de Noodverordening van 29 september 2020.

Deel dit bericht