Veelgestelde vragen

Geplaatst op: 14 oktober 2020

Op deze pagina wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen over de landelijke maatregelen, de noodverordening en wat de maatregelen precies betekenen voor de regio Rotterdam-Rijnmond.

Daarnaast is ook veel informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of neem contact op met je eigen gemeente.

Huidige maatregelen

Wat zijn de belangrijkste huidige maatregelen?

De belangrijkste maatregelen die op dit moment gelden zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Ga weg als het druk is;
 • Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
 • Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan blijven ook je huisgenoten thuis.
 • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Meer informatie over deze basisregels vind je op informatiepagina ‘basisregels voor iedereen’ van de Rijksoverheid.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen binnen en buiten?

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés). Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar.

Een aantal algemene regels geldt zowel binnen als buiten.

 • Thuis, zowel in huis als in de tuin of op het balkon ontvangt u maximaal 3 personen per dag (exclusief kinderen t/m 12 jaar). Hierbij dient u er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ook de hygiënemaatregelen naleven.
  • Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.
 • Buiten de eigen woning geldt dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.
 • U mag dus voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering plaatsen bij een bioscoop.
 • Per 14 oktober 22:00 zijn de meeste evenementen verboden. Uitgezonderd zijn:
  • theaters en bioscopen;
  • wedstrijden;
  • beurzen en congressen;
  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
  • markten voor levensmiddelen.
 • Per 14 oktober zijn alle eet- en drinkgelegenheden gesloten. Er zijn enkele uitzonderingen:
  • eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check;
  • afhaalrestaurants, inclusief afhalen bij coffeeshops;
  • in hotels voor daar verblijvende gasten;
  • uitvaartcentra.
 • Voor afhaalrestaurants geldt dat zij tot 2 uur ’s nachts geopend mogen blijven. Na 20:00 uur ’s avonds verkopen zij geen alcohol meer.
Wat zijn de uitzonderingen op de regels die voor binnen en buiten gelden?

In de volgende situaties zijn gezelschappen van meer dan 4 personen toegestaan:

 • gezamenlijk huishouden;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • het belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheden en huwelijksvoltrekkingen;
 • beoefenen van theater, dans, sport of muziek;
 • beroep, bedrijf of vereniging;
 • een vergadering van de Staten-Generaal, de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie of een verdragspartij.
Wat zijn de regels voor binnen?

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn (bioscopen, theaters) en binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea).

 • In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het theater, bij vereniging of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
  • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats.
 • Er zijn maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
  • Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
  • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.
 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels, bibliotheken en musea, nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt. Hierbij geldt het volgende:
  • Per 14 oktober 22:00 zijn alle winkels vanaf 20:00 gesloten. Met uitzondering van levensmiddelenwinkels.
  • Per 14 oktober 22:00 geldt er een verbod op het verkopen en bezorgen van alcoholische dranken en softdrugs tussen 20:00 en 07:00.
  • Winkels voeren een deurbeleid waardoor het binnen niet te druk wordt.Waar nodig worden protocollen aangescherpt.
   • Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden op last van de voorzitter van de veiligheidsregio.
  • Supermarkten en andere winkels voor levensmiddelen stellen speciale winkeltijden vast waarop zij alleen open zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
  • In alle andere situaties wordt er gewerkt met reservering van een tijdvak.
 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.
  • Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.
Wat zijn de uitzonderingen op de regels die voor binnen gelden?

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheden;
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • zorginstellingen;
 • topsporters in nationale topsportcentra;
 • voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, inclusief personeel in de ‘bubbel’;
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
 • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen;
 • luchthavens;
 • hotelgasten;
 • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte;
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • verkiezingen;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk;
 • in grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats.
Wat zijn de regels voor buiten?
 • Buiten zijn groepen van maximaal 4 personen of 1 huishouden toegestaan.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierenparken maken de lokale autoriteiten met de beheerders afspraken over het maximaal toe te laten personen. Dit geldt niet voor markten.
Wat zijn de uitzonderingen op de regels die voor buiten gelden?

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 4 personen in buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen  is voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheden;
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • zorginstellingen;
 • topsporters in nationale topsportcentra;
 • voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, inclusief personeel in de “bubbel”;
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer;
 • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen;
 • luchthavens;
 • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte;
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • verkiezingen;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk.
Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor verkeer en vervoer?

Beperk zoveel mogelijk uw reisbewegingen. Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en is er minder contact met anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden. Reis op rustige momenten en vermijd drukke plekken. Dit geldt voor alle vormen van vervoer.

Het uitgangspunt is dat we 1,5 meter afstand houden van elkaar. Op sommige plekken, zoals in het openbaar vervoer, kan dat niet altijd.

 • Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro beschikbaar. In de bus, tram en metro is ook een beperkt aantal aangewezen staanplaatsen beschikbaar. Wel blijft het belangrijk drukte en de spits te mijden.
 • In het openbaar vervoer is het dragen van niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. (Dit geldt niet voor stations, perrons en haltes.)
  • De boete bedraagt € 95 voor reizigers in het openbaar verover die geen mondkapje dragen.
  • In het station voor trein, tram, bus en metro geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen. Houd het mondkapje op op het perron als u géén 1,5 meter afstand kan houden.
  • Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen.
 • Voor bedrijfsmatig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: gezondheidscheck vooraf en – indien mogelijk – een reservering vooraf. Een niet-medisch mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. Behalve als u de enige passagier bent, dan bent u niet verplicht een mondkapje te dragen.
 • In de eigen auto draagt iedereen een mondkapje wanneer mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen.
 • Voor taxi’s geldt een gezondheidscheck vooraf en klanten bij voorkeur laten reserveren. Passagiers vanaf 13 jaar zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen als er twee of meer passagiers in de taxi zitten.Wanneer er twee of meer passagiers in de taxi zitten kan het niet dragen van een mondkapje tot een boete leiden. Er is geen beperking in de bezetting.
 • Voor touringcars en personenbusjes geldt een gezondheidscheck vooraf en passagiers bij voorkeur laten reserveren. Alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een niet-medisch mondkapje. Vanaf 3 personen wordt gehandhaafd. Er is geen beperking in de bezetting.
 • In het bedrijfsmatig vervoer (bedrijfsbusjes, verhuiswagens, vrachtwagens, etc.) is het niet-medische mondkapje verplicht bij meer dan twee inzittenden, tenzij er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • In overig vervoer is de regel: houd 1,5 meter afstand.
 • Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.
 • Reis als het kan buiten de spits.
 • Voor korte afstanden geldt: ga waar mogelijk lopen of pak de fiets.
Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor de horeca?

Als gevolg van het oplopende aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is besloten de horeca vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur te sluiten. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

 • Horecagelegenheden (inclusief coffeeshops) sluiten vanaf 14 oktober 22.00 uur hun deuren.
 • De volgende uitzonderingen zijn van toepassing: afhalen en bezorgen (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol en softdrugs), hotels voor daar verblijvende gasten, uitvaartcentra en eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de maatregelen rondom horeca en evenementen kun je vinden op de informatiepagina voor ondernemers en bedrijven van de rijksoverheid.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen rondom evenementen?

Per 14 oktober 22.00 uur zijn de meeste evenementen verboden. Uitgezonderd zijn:

 • Beurzen en congressen voor maximaal 30 personen
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • Markten.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de maatregelen rondom horeca en evenementen kun je vinden op de informatiepagina voor ondernemers en bedrijven van de rijksoverheid.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen rondom sport en spel?
 • Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, komen er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten vanaf 14 oktober 22:00 uur:
  • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
  • Maximaal 4 personen mogen samen sporten.
  • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
  • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
  • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.
  • Publiek bij sport is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Op de informatiepagina ‘coronavirus en sport’ van de Rijksoverheid lees je alle informatie over e gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of aanwezig te zijn bij een sportevenement.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor contactberoepen?
 • Alle contactberoepen zijn toegestaan.
 • Zowel dienstverlener als klant dragen een mondkapje.
 • Het is bij contactberoepen verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
  • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
  • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
  • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.
Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor kunstbeoefenaars zoals acteren, blazen, dansen en zingen?
 • Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Dus maximaal 30 personen per ruimte binnen, en maximaal 4 personen buiten.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.
 • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg ruime afstand houden tot andere zangers, ensemble en publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.
 • Zangkoren en (amateur)zangers in groepen mogen hun activiteiten weer oppakken als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.
 • Meezingen bij bijvoorbeeld concerten is niet toegestaan.

Mondkapjes

Op veel plekken in Nederland wordt het gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd of is het verplicht. Op de informatiepagina ‘het gebruik van mondkapjes’ van de Rijksoverheid lees je alle informatie over waar je een mondkapje moet dragen, hoe je een mondkapje het beste kunt dragen en wat goede mondkapjes zijn.

Waar moet ik een mondkapje dragen?

Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een niet-medisch mondkapje in de volgende situaties:

 • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden zoals:
  • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, etc.
  • Restaurants en cafés, theaters en concertzalen, wanneer mensen staan of lopen. Het mondkapje kan af wanneer mensen hebben plaatsgenomen op hun zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • In het openbaar vervoer kunt u een boete krijgen als u geen mondkapje draagt.
In de welke situaties hoef ik geen mondkapje te dragen?
 • Tijdens het beoefenen van theater, dans, acteren of muziek in de vorm van een culturele uiting.
 • In het zwembad in het water (maar in de kleedkamer en voor begeleiders buiten het water wel mondkapje)
 • Als mensen die vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen.

Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.

Geldt het advies voor een mondkapje ook voor kinderen?

Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Om medische redenen kan ik geen mondkapje dragen, wat moet ik doen?

Als u om medische redenen geen mondkapje kunt dragen, bent u daarvan vrijgesteld. Let wel op dat u aannemelijk moet kunnen maken waarom u geen mondkapje kunt dragen. U kunt een medische verklaring opvragen bij de huisarts

Krijg ik een boete als ik geen mondkapje op heb?

In het openbaar vervoer is het mondkapje verplicht. U kunt een boete krijgen als u geen mondkapje draagt. In de andere situaties is het een dringend advies, maar geen verplichting om een mondkapje te dragen.

Kan ik met een mondkapje toch met meer mensen in een lift of in een smalle gang?

Nee, een mondkapje is nooit ter vervanging van andere maatregelen. Belangrijk is dat u afstand houdt en drukke plekken vermijdt.

Waarom worden mondkapjes nu geadviseerd?

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.

Hoe goed werken niet-medische mondkapjes?

Niet-medische mondkapjes kunnen een functie hebben op drukke plaatsen waar de 1,5 meter afstand niet altijd in acht kan worden genomen. Als iedereen een mondkapje draagt, kunnen niet-medische mondkapjes een beperkte bijdrage leveren aan het beperken van de verspreiding. Het beschermt vooral de ander. En zo beschermen we elkaar.

Is het (lang) op hebben van mondkapjes schadelijk voor mijn gezondheid?

Volgens de WHO leidt het dragen van een mondkapje niet tot een zuurstoftekort of CO2-vergiftiging. Dit komt doordat deze maskers luchtdoorlatend zijn. Een papieren wegwerpkapje of bijvoorbeeld een herbruikbaar mondkapje van textiel laat zuurstof- en CO2-moleculen gewoon door. Daarnaast sluiten mondkapjes zelden perfect aan op het gezicht, waardoor lucht ook via de zijkant kan in- en uitstromen. Als je zelf een mondkapje maakt, is het wel van belang dat je gebruikmaakt van materiaal waar je doorheen kan ademen.

Wat kan ik doen als een winkelier verplicht dat ik een mondkapje op moet hebben in de winkel en mij de toegang weigert, terwijl ik zware astma heb?

Een uitzondering voor het dringende mondkapjesadvies geldt voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of te opzetten die daarvan ernstig ontregeld raken. Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben. Winkeliers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op publieke binnenruimtes waar mondkapjes gelden worden geacht soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen.

Is een mondkapje geschikt voor kinderen onder de 13 jaar?

Het advies om een mondkapje te dragen geldt voor kinderen vanaf 13 jaar.

Waarom moet mijn kind een mondkapje dragen?

Hoewel kinderen een minder grote rol bij de verspreiding van COVID-19 spelen dan volwassenen, geldt: hoe ouder het kind, hoe groter de rol bij de verspreiding van het virus is. Daarom geldt het dringende mondkapjesadvies ook voor kinderen vanaf 13 jaar.

Horeca 

Welke regels gelden er voor de horeca?

Horecagelegenheden (inclusief coffeeshops) sluiten vanaf 14 oktober 22.00 uur hun deuren.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing: afhalen en bezorgen (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol en softdrugs), hotels voor daar verblijvende gasten, uitvaartcentra en eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check.

Moeten locaties met een horecafunctie, zoals bioscopen, casino’s en culturele instellingen helemaal dicht?

Nee, de verplichte sluiting geldt alleen voor de eet- en drinkgelegenheden binnen de locatie.

Waarom worden er opnieuw maatregelen genomen voor de horeca?

Vanwege de oplopende besmettingen moet het aantal contactmomenten en groepsvorming (een gezelschap van meer dan 4 personen is verboden) beperkt worden. Daarom zijn er op 13 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen. Waaronder sluiting van de horeca (mensen ontmoeten elkaar tenslotte in restaurants en cafés), het verbod op evenementen, beperkingen voor sport en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken.

Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, ben je in de horeca vaak langdurig in de buurt van mensen buiten je eigen huishouden. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat je anderen besmet. Dit willen we voorkomen.

Heeft het sluiten van horeca niet als gevolg dat mensen juist thuis afspreken en het probleem zich verplaatst?

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich ook thuis aan de maatregelen te houden, namelijk thuis maximaal drie personen per dag ontvangen en afstand van elkaar houden. Na 20.00 uur is het niet meer mogelijk alcohol te kopen en te nuttigen buitenshuis.

Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca? Kan er nog wel afgehaald/bezorgd worden?

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 02.00 uur en verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.

Moet bij eten afhalen ook registratie plaatsvinden?

Voor eten afhalen, zoals bij een snackbar en ijssalons, is registratie niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen aan de basisregels [oa 1,5 meter afstand] gehouden worden.

Voor alle horecagelegenheden, ook snackbars en ijssalons, geldt voor bezoekers die ter plekke iets willen eten of drinken: Reserveren aan de deur, gezondheidscheck, placering en een verzoek voor het beschikbaar stellen van contactgegevens.

Tot hoe laat mag een restaurant bezorgen?

Restaurants en cafés hebben een vervroegde sluitingstijd, omdat hiermee voorkomen wordt dat grotere hoeveelheden mensen later op de avond contact met elkaar hebben. Het is toegestaan om na sluitingstijd te blijven bezorgen als daar een vergunning voor is. Zolang het restaurant maar volledig gesloten is voor bezoekers.

Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?

Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca. Per 14 oktober 2020, 22.00 uur, zijn deze dus gesloten.

Mag er na 20 uur alcohol geschonken worden op vliegvelden na de security check?

Het verbod op alcohol verkopen en nuttigen na 20.00 uur is niet van toepassing op eet- en drinkgelegenheden na de security check op vliegvelden.

Welke gelegenheden zijn gesloten?

Eet- en drinkgelegenheden zijn per 14 oktober 2020 22.00 uur gesloten en alleen open voor afhalen en bezorgen.

Welke regels gelden voor hotels?

Hotels mogen voor daar verblijvende gasten hun eet- en drinkgelegenheid open houden. Ook na 20 uur mag er alcohol geschonken worden.

Wat wordt er bedoeld met eet- en drinkgelegenheden?

Eet- en drinkgelegenheden zijn inrichtingen waar ter plaatse eten en drinken wordt verkocht en genuttigd. Hieronder vallen ook horeca in theaters, bioscopen, zalen en congrescentra, feestzalen en horeca in musea.

Voor bedrijfskantines, bedrijfscatering in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn, gelden de regels voor bijeenkomsten in bedrijven en gebouwen.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de maatregelen rondom horeca en evenementen kun je vinden op de informatiepagina voor ondernemers en bedrijven van de rijksoverheid.

Evenementen

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Per 14 oktober 22.00 uur zijn de meeste evenementen verboden. Uitgezonderd zijn:

 • Beurzen en congressen voor maximaal 30 personen per ruimte
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
Mogen kermissen nog plaatsvinden?

Nee, kermissen zijn net als de meeste evenementen verboden per 14 oktober 22.00 uur.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de maatregelen rondom horeca en evenementen kun je vinden op de informatiepagina voor ondernemers en bedrijven van de rijksoverheid.

Sport

Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor sport?

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, komen er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten vanaf 14 oktober 22:00 uur:

 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Maximaal 4 personen mogen samen sporten.
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
Is het toegestaan om binnen en buiten te sporten?

Sporten is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Waarbij er een maximum geldt van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
 • Voor individuele buitensporten (zoals bootcamp) geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.
Wat zijn de maatregelen rondom sportkantines?

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?

Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de maatregelen rondom sport, wedstrijden en toeschouwers kun je vinden op de informatiepagina ‘corona en sport’ van de Rijksoverheid.

Noodverordening

Wat is een noodverordening?

Op 14 oktober 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Ahmed Aboutaleb, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 oktober 2020 afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vorm aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de gehele regio. Zowel politie als de gemeenten (in naam van het lokale bestuur) kan inwoners, organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de noodverordening.

Voor welke gebieden is deze noodverordening geldig?

Deze verordening is geldig op het grondgebied van de gemeenten die horen tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Waar kan ik de volledige noodverordening vinden?

Je vindt de noodverodening hier.

Wat gebeurt er als de maatregelen niet worden nageleefd, kan ik dan een boete krijgen?

Ja, de noodverordening maakt handhaving mogelijk: het niet naleven van de maatregelen die staan vernoemd in de verordening is strafbaar en er kunnen een geldboete en/of andere maatregelen worden opgelegd. Dit wordt door onder andere de politie en gemeente gedaan.

Sluiting locaties bij besmetting

Wat voor locaties kunnen gesloten worden?

Locaties, specifiek recreatieve inrichtingen, zoals horeca en pretparken, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen gesloten worden voor maximaal 14 dagen.

Kunnen woningen worden gesloten bij een besmetting?

Woningen kunnen niet gesloten worden bij vaststelling van een coronabesmetting.

Hoe lang kunnen locaties gesloten worden?

Locaties waar een besmetting heeft plaatsgevonden kunnen tot maximaal 14 dagen gesloten worden als passende maatregel om het risico op besmetting in de toekomst te verkleinen.

Waarom kan een locatie gesloten worden na vaststelling van een besmetting?

Na vaststelling van meerdere besmettingen of clusters van besmettingen kan als maatregel om het risico op besmetting in de toekomst te verkleinen een locatie voor maximaal 14 dagen gesloten worden.

Wat is een cluster van besmettingen?

Een cluster is minstens drie besmette personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, maar wel aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat zij allemaal hetzelfde restaurant hebben bezocht.

Deel dit bericht