Veelgestelde vragen

Geplaatst op: 15 december 2020

Op deze pagina vind je de veel gestelde vragen over de landelijke maatregelen en wat de maatregelen precies betekenen voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de komst van de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid 19’ zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van burgers en ondernemers. Heb je vragen over de maatregelen neem dan contact op met je eigen gemeente.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid en het RIVM of bel naar het landelijke publieks informatienummer: 0800 – 1351.

Basisregels voor iedereen

Wat zijn de belangrijkste huidige maatregelen?

De belangrijkste maatregelen die op dit moment gelden zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Ga weg als het druk is.
 • Werk thuis, behalve als het niet anders kan.
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
 • Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan blijven ook je huisgenoten thuis.
 • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Meer informatie over deze basisregels vind je op informatiepagina ‘basisregels voor iedereen’ van de Rijksoverheid.

Lockdown vanaf 15 december 

Wat zijn de maatregelen die gelden vanaf dinsdag 15 december tenminste tot en met 19 januari?
 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder
 • Aantal locaties sluiten:
  • Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)
  • Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen
  • Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc
  • Dierenparken, pretparken, etc
  • Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc
  • Restaurants en café’s
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Dringend advies om thuis te werken
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen
 • Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar het buitenland
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Van 16 december tot en met tenminste 17 januari bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand. In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Er zijn uitzonderingen.

 • Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder ontvangen
 • De zorg moet zoveel toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische beroepen mogen doorwerken.
 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten.
 • Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen open blijven
 • Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, makelaars) blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en andere overheidslocaties blijven ook open.
 • Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.
 • Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.
 • Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
Welke locaties zijn vanaf 15 december voor publiek gesloten?

Van 15 december tot en met tenminste 19 januari zijn de volgende locaties voor publiek gesloten:

 • Instellingen voor vermaak zoals theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, dierenparken, pretparken
 • Binnensportlocaties, sportscholen, zwembaden, sauna’s etc.
 • Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, beautysalons, seksinrichtingen
 • Bibliotheken zijn alleen open voor het afhalen en terugbrengen van boeken en ander materiaal.
 • Buurthuizen mogen open zijn voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare personen, inclusief georganiseerde dagbesteding
 • Winkels. Met uitzondering van de essentiële detailhandel die gericht is op eerste levensbehoeften.
Welke locaties mogen nog wel open zijn? (Essentiële winkels)

Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen (zoals de supermarkt, slagerij, banketbakkerij en slijterij)

 • Drogisterijen en apotheken
 • Dierenspeciaalzaken
 • Opticiens, audiciens
 • Tankstations
 • Locaties voor reparatie en onderhoud, zoals fietsmakerijen en autogarages. Verkoop is niet toegestaan.
 • Wasserijen, stomerijen
 • Afhaalfunctie van doe-het-zelfzaken (zoals bouwmarkten)
 • Servicepunten voor het versturen of ontvangen van brieven en pakketten.
 • Verkoop van bloemen en kerstbomen buiten is toegestaan.
 • Winkels mogen bestellingen die in de winkel worden bezorgd bij de klant thuis bezorgen.

Zie de complete lijst van winkels die wel open zijn.

Welke regels gelden voor winkels die wel open mogen zijn?

Voor de essentiële winkels geldt het volgende:

 • Alle winkels zijn vanaf 20:00 uur gesloten. Met uitzondering van winkels waar overwegend levensmiddelen worden verkocht.
 • Het is verboden om tussen 20:00 uur en 06:00 uur alcoholische dranken te verkopen of bezorgen.
 • Er wordt een deurbeleid gevoerd waardoor het binnen niet te druk wordt. Strikte naleving van de protocollen blijft van belang. Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio.
 • Supermarkten stellen speciale winkeltijden vast waarop zij alleen open zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
 • Kantoren voor zakelijke dienstverlening zoals banken, hypotheekverstrekkers en makelaars mogen open blijven, net als de voor publiek toegankelijke delen van overheidsgebouwen, zoals de balie bij de gemeente of de rechtbank.
Moeten bouwmarkten en tuincentra dicht?

Ja, maar voor bouwmarkten is de uitzondering dat je wel mag bestellen en ophalen. Kerstbomen verkoop en verkoop van bloemen bij stalletjes buiten is toegestaan

Mogen op een warenmarkt kramen staan die dierenbenodigdheden en drogisterij spullen verkopen?

Ja, dit type kramen mag open, omdat dit type in de detailhandel ook uitgezonderd is. Ze vallen hiermee onder markten voor levensmiddelen.

Wat zijn de belangrijkste regels voor contactberoepen?

Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren. Bekijk de volledige lijst met uitgezonderde contactberoepen.

Wat zijn de belangrijkste regels voor het onderwijs?

Scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken.

Van 16 december tot en met tenminste 17 januari bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand. In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Regels voor binnen en buiten

Wat zijn de regels voor bezoek ontvangen thuis?

Thuis, zowel in huis als in de tuin of op het balkon, ontvangt u 1 groep van maximaal 2 personen per dag (exclusief kinderen t/m 12 jaar). Hierbij dient u er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ook de hygiënemaatregelen naleven.

 • Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.
 • Op 24, 25 en 26 december mag u maximaal 3 personen ontvangen.
Wat zijn de regels voor groepsvorming buiten de eigen woning?

Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.

 • Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke plaatsen, binnen en buiten. Dat wil zeggen: op alle openbare plaatsen en in de buitenlucht.
 • U mag dus met maximaal 2 personen, exclusief kinderen, in de stationshal staan, naar een winkelcentrum, de bioscoop, of naar het strand.
 • Er geldt een uitzondering voor mensen die op 1 adres wonen.
Wat zijn de uitzonderingen die gelden op de regels voor groepsvorming?
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • het belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheden (maximaal 100 personen);
 • huwelijksvoltrekkingen (maximaal 30 personen);
 • beroep, bedrijf of vereniging;
 • topsport
 • sportbeoefening tot en met 17 jaar buiten;
 • vervoer;
 • zorgbegeleiding;
 • een bijeenkomst die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een rechter of een officier van justitie;
 • functionarissen zoals opsporingsambtenaren, zorgverleners, brandweer, kinderopvang, medewerkers van gevangenissen, in de asielketen, etc. en de personen met wie zij in de uitoefening van hun werk een groep vormen;
 • bij de uitvoering van straffen, bijvoorbeeld groepjes personen bij een taakstraf;
 • een vergadering van de Staten-Generaal, de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk ve rplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie of een verdragspartij.
Wat zijn de regels voor binnenruimtes (behalve thuis)?

De meeste locaties binnen zijn op dit moment gesloten. Voor de locaties die nog wel open zijn geldt het volgende:

 • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het buurthuis, of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
 • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt een gezondheidscheck plaats.
 • Reserveren is verplicht. Er mag voor 2 personen tegelijk worden gereserveerd.
Wat zijn de uitzonderingen op de regels voor binnenruimtes?

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheden (maximaal 100 personen);
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang; instellingen die onderwijs verzorgen voor kwetsbare leerlingen, examens/tentamens/praktijklessen afnemen of kinderen opvangen van ouders in een cruciaal beroep (alles basis- en voortgezet onderwijs);
 • zorginstellingen;
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer;
 • de beoefening van podiumkunsten en cultuureducatie: repeteren en opnames maken door professionals voor bijvoorbeeld online voorstellingen kan blijven plaatsvinden.
 • luchthavens;
 • hotelgasten;
 • bedrijven en andere organisaties voor het verrichten van dagelijkse werkzaamheden;
 • een bijeenkomst die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een rechter of een officier van justitie;
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • verkiezingen;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk.

Regels rondom de feestdagen

Hoeveel mensen mag ik tijdens de kerst thuis ontvangen?

Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder ontvangen.

Mag een blokjeskerst?

Nee, maximaal 3 personen, één groep per dag.

Geldt de 3 personen op bezoek ook voor Oud en Nieuw?

Nee, dat geldt alleen op 24, 25 en 26 december (kerst), met oud en nieuw geldt een maximum van 2 personen (13 jaar of ouder).

Overige regels voor binnen en buiten

Wat zijn de belangrijkste regels voor de evenementen?

De meeste evenementen zijn verboden. Uitgezonderd zijn:

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • Warenmarkten gericht op eerste levensbehoeften. Braderieën, kerstmarkten e.d. zijn niet toegestaan.
Wat zijn de belangrijkste regels voor de horeca?
 • Eet- en drinkgelegenheden mogen uitsluitend geopend zijn voor afhalen en bezorgen.
  • Dit geldt ook voor afhalen bij coffeeshops
  • Voor hotelgasten geldt dat zij in de hotels maaltijden kunnen afhalen, maar dat zij deze nuttigen in hun hotelkamer
  • Er mag alleen afgehaald worden, dus bijv. het gebruik van fruitautomaten is niet toegestaan.
  • Consumpties moeten worden meegenomen en mogen niet bij de afhaallocatie zelf worden genuttigd.

Uitzonderingen op de sluiting voor de horeca

Enkele locaties mogen consumpties aanbieden:

 • Uitvaartcentra, of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.
 • Bedrijfskantines.
 • Zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.
 • Locaties voor dagbesteding voor kwetsbare groepen.
 • Vliegvelden na de security check.
 • Voor afhaalrestaurants geldt dat zij tot 01:00 uur ’s nachts geopend mogen blijven. Na 20:00 uur ’s avonds verkopen zij geen alcohol meer. Coffeeshops zijn na 20:00 uur gesloten.
Wat zijn de regels rondom alcohol en softdrugs?

Alcohol

Het is verboden om in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten, tussen 20:00 en 06:00 alcoholische dranken voor handen te hebben of te nuttigen.

Softdrugs

Coffeeshops zijn na 20:00 gesloten.

Het bezit van softdrugs is strafbaar volgens de Opiumwet. Dat betekent dat de politie altijd kan optreden als u softdrugs bij u draagt.

Mensen die (soft)drugs gebruiken houden zich misschien niet goed aan de coronamaatregelen die gelden. Zoals 1,5 meter afstand houden. In dat geval treedt de politie dus op.

Wat zijn de regels rondom zingen en schreeuwen?

Het  wordt afgeraden om buiten de eigen woning in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

 • Uitzondering daarop zijn professionele zangers en kinderen tot en met 12 jaar;
 • Mensen met een kwetsbare gezondheid krijgen het advies extra voorzichtig te zijn.
Waar moet de ventilatie in binnenruimtes aan voldoen?

De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.

Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Mondkapjesplicht met ingang van 1 december 2020

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december 2020 verplicht.
Wat verandert er per 1 december?

Vanaf dinsdag 1 december is het dragen van een mondkapje in alle publieke binnenruimten verplicht.

Waarom is het dragen van een mondkapje verplicht?

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het verplicht om in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters een mondkapje te dragen. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen.

Vanaf welke leeftijd geldt de verplichting?

De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Hoe hoog is de boete wanneer je geen mondkapje draagt?

Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Voor welke locaties geldt de mondkapjesplicht?

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaats nemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Geldt de mondkapjesplicht ook in overdekte winkelcentra?

Ja, de mondkapjesplicht geldt ook voor de overdekte winkelcentra. In een overdekt winkelcentrum is het ook buiten de winkels verplicht een mondkapje te dragen als de ruimte tussen de winkels overdekt is.

Moet ik in OV en op stations/haltes een mondkapje dragen?

In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar vanaf 1 december is dit ook het geval in stations en op perrons en bij bus- en tramhaltes.

Moet ik in overdekte parkeergarages een mondkapje dragen?

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje in overdekte parkeergarages verplicht. Dit geldt voor alle openbaar toegankelijke parkeergarages. (De plicht geldt niet voor parkeergarages die niet toegankelijk zijn voor het algemeen publiek zoals bijvoorbeeld parkeergarages bij wooncomplexen.)

Moeten mensen met contactberoepen ook een mondkapje dragen?

Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als dedienstverlener, zoals de kapper of de rij-instructeur. Bij contactberoepen is de anderhalvemeter-maatregel vaak niet realistisch. Daarom wordt vanaf 1 december ook bij onder andere de kapper, tijdens de rijles en bij de nagelstylist het dragen van een mondkapje verplicht.

Moeten zorgverleners mondkapjes dragen?

Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn in zorglocaties uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en andere zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen.

Is het verplicht een mondkapje te dragen in het onderwijs?

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Zijn er uitzonderingen op de monkapjesplicht?

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en TV.

Waarom een mondkapjesplicht? Het dringende advies werkt toch ook goed?

Sinds 2 oktober geldt in publieke binnenruimtes, op middelbare scholen en bij contactberoepen een dringend advies om een mondkapje te dragen. Dit aanvullend op de plicht die geldt in het OV en in het vliegtuig. Voor de duidelijkheid van het beleid is ervoor gekozen om mondkapjes te verplichten.

Hoe gaan we om met mensen die vanwege een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen?

In de Regeling aanvullende mondkapjesverplichting is een uitzondering opgenomen op de plicht tot het dragen van een mondkapje voor personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Deze persoon zal aan moeten tonen dat er een wettige reden is het mondkapje niet te dragen.

Mag een faceshield ook gedragen mag worden in plaats van een mondkapje?

Als mensen zijn uitgezonderd, mogen ze natuurlijk zelf wel shield gebruiken. Maar ze moeten dan wel kunnen aantonen waarom ze geen mondkapje kunnen dragen. Een faceshield kent wel beperkingen. Als je naast elkaar zit of staat heeft het geen effect. Daarnaast werkt het kinkapje helemaal niet want de neus is niet bedekt. Dus in veel situaties ongeschikt

Moet een winkelier of eigenaar gebouw (zoals een Museum) iemand de toegang wijzen als hij of zij zich niet houdt aan verplichting?

De ondernemer heeft niet als plicht om het dragen van mondkapjes te handhaven. Maar een ondernemer mag mensen er wel op aanspreken of de toegang weigeren.

Is het toegestaan voor werknemers om een faceshield te dragen in plaats van een mondkapje?

Vervalt bij een spatscherm (bijvoorbeeld bij een kassa/toonbank) de verplichting tot het dragen van een mondkapje?

In de regeling mondkapjesverplichtingen covid-19 staat dat een mondkapje niet gedragen hoeft te worden als dit de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt. Als in de arbeidshygiënische strategie van een bedrijf staat dat een mondkapje geen veilig en passend beschermingsmiddel is, dan is het mogelijk om andere beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals een spatscherm.

Advies mondkapjes voor mensen met een beperking of ziekte

Voor wie geldt de uitzondering op de mondkapjesplicht?

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december ook voor mensen met een beperking of ziekte. Wel is er een uitzondering mogelijk voor mensen die vanwege hun ziekte of beperking niet in staat zijn een mondkapje te dragen. Dat kan zijn omdat ze fysiek niet in staat zijn het mondkapje te dragen of op te zetten, dat hun gezondheid daardoor wordt belemmerd of dat ze door het dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken.

Ook mensen die spreken met of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen spraakafzien (liplezen) of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen zijn van de plicht uitgezonderd.

Begeleiders van mensen met een beperking zijn ook uitgezonderd, wanneer de persoon met de beperking door de interactie/begeleiding door iemand met een mondkapje ernstig ontregeld raakt.

Hoe toon ik aan dat mijn situatie valt onder de uitzondering van de mondkapjesplicht?

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw specifieke persoonlijke situatie. Dat betekent ook dat het aantonen van uw uitzonderingspositie persoonlijk is, omdat het verband houdt met uw aandoening. U kunt bijvoorbeeld uw hulpmiddel of medicatie tonen. Of een briefje van uw arts of instelling. Of een bewijs van een recente afspraak met arts. In overleg met verschillende cliëntenorganisaties en aanbieders zijn ook afspraken gemaakt over een kaartje dat zij kunnen verstrekken dat een toelichting geeft op de uitzondering.

Ben ik verplicht medische gegevens te tonen?

Handhavingsbeambten van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf mogen u vragen om zelf aannemelijk te maken dat u onder de uitzondering van de mondkapjesplicht valt. Om dat aan te tonen, mag u daarvoor medische gegevens tonen aan een handhaver maar dat is niet verplicht.

Maar op het moment dat u niet voldoende bewijst of niet bereid bent om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt, dan kan een handhaver uw uitzonderingspositie niet controleren. Het gevolg kan zijn dat u verzocht wordt naar buiten te gaan en bekeurd wordt en achteraf alsnog moet aantonen dat u onder de uitzondering valt.

Let op: vliegtuigmaatschappijen kunnen wel om een formele artsenverklaring vragen wanneer u om medische redenen tijdens de vlucht geen mondkapje kunt dragen. Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij indien u hier vragen over heeft.

Mag ik ook een faceshield dragen, als ik vanwege mijn beperking of ziekte geen mondkapje kan dragen?

Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en geldt daarom niet als wettelijk alternatief voor een mondkapje. Als u alleen een faceshield draagt, voldoet u daarom strikt genomen niet aan de mondkapjesplicht.

Toch kan een faceshield vaak rekenen op begrip bij handhavers in het geval u aantoonbaar onder de uitzondering van de mondkapjesplicht valt en u zelf het gevoel heeft dat het faceshield uw eigen gezondheid extra beschermt.

Omdat het faceshield op zichzelf als hulpmiddel geen wettelijk alternatief is voor het mondkapje, kunt nog steeds gevraagd worden om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt van de mondkapjesplicht.

Hoe werkt het als ik toch een boete krijgt?

Als een handhaver een bekeuring uitschrijft, krijgt u een boete. U krijgt die boete (een zogenaamde strafbeschikking) thuisgestuurd. Als u het niet eens bent met die boete, dan kunt u daartegen in verzet bij het Openbaar Ministerie. Als u in verzet gaat, dan hoeft u deze boete niet direct te betalen. Dan krijgt u uitgebreider de ruimte om alsnog te bewijzen dat u onder de uitzondering van de mondkapjesplicht valt. U kunt dat bijvoorbeeld aantonen door middel van een verklaring van uw behandelaar.

Let op: U moet dit doen binnen 14 dagen na ontvangst van de boete. De manier waarop u in verzet kunt gaan staat vermeld op de strafbeschikking die u ontvangt.

Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/boetes-en-handhaving-coronamaatregelen

Mag een winkelier mij weigeren; ook als ik vind dat ik onder de vrijstelling val?

Een winkelier is binnen de wettelijke mondkapjesplicht niet verplicht om handhavend op te treden als u geen mondkapje draagt in diens winkel. Maar een winkel valt uiteraard wel onder een “publieke binnenruimte” en daardoor is het dragen van een mondkapje vanaf 1 december verplicht. Dat betekent dat een winkelier u wel mag aanspreken op het niet dragen van een mondkapje. Voor de bescherming van het personeel en mede-klanten zal een winkelier in veel gevallen ook toezien op het dragen van een mondkapje in de winkel. De winkelier heeft ook de mogelijkheid mensen zonder mondkapje te weren; mits zij niet aannemelijk kunnen maken dat ze onder de vrijstelling vallen. Als u aantoont er wel onder te vallen, dan mag u gewoon uw aankoop doen. Veel winkels hebben speciale tijden voor kwetsbare doelgroepen.

Heb ik een vrijstellingskaart nodig voor de mondkapjesplicht?

Nee. Er zijn bedrijven actief die zogenaamde vrijstellingskaarten verkopen, maar deze kaarten hebben geen officiële status. Uw eigen persoonlijke situatie bepaalt of u onder de vrijstelling valt en u kunt zelf het beste inschatten hoe u dat kunt aantonen. U hoeft daarvoor geen kaartje te kopen.

Meer informatie over het dragen van mondkapjes en de mondkapjesplicht kun je vinden op de speciale pagina over het gebruik van mondkapjes van de Rijksoverheid.

Regels voor de horeca 

Wat zijn de uitzonderingen op de regels voor de horeca?

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

 • afhalen en bezorgen (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol, sluiting uiterlijk 01.00 uur);
 • uitvaartcentra of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt;
 • eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten;
 • eet- en drinkgelegenheden binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;
 • bedrijfskantines;
 • vliegvelden na de securitycheck.
Moeten locaties met een horecafunctie, zoals bioscopen, casino’s en culturele instellingen helemaal dicht?

Ja, de verplichte sluiting geldt ook voor deze locaties.

Waarom worden er opnieuw maatregelen genomen voor de horeca?

Vanwege de oplopende besmettingen moet het aantal contactmomenten en groepsvorming (een gezelschap van meer dan 2 personen is verboden) beperkt worden. Daarom zijn er op 13 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen. Waaronder sluiting van de horeca (mensen ontmoeten elkaar tenslotte in restaurants en cafés), het verbod op evenementen, beperkingen voor sport en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken.

Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, ben je in de horeca vaak langdurig in de buurt van mensen buiten je eigen huishouden. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat je anderen besmet. Dit willen we voorkomen.

Heeft het sluiten van horeca niet als gevolg dat mensen juist thuis afspreken en het probleem zich verplaatst?

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich ook thuis aan de maatregelen te houden, namelijk thuis maximaal twee personen per dag ontvangen en afstand van elkaar houden. Tussen 20:00 – 07:00 uur is het niet meer mogelijk alcohol te kopen en te nuttigen buitenshuis.

Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca? Kan er nog wel afgehaald/bezorgd worden?

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, het hebben van een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01:00 uur en verkopen tussen 20:00 – 07:00 uur geen alcohol meer.

Moet bij eten afhalen ook registratie plaatsvinden?

Voor eten afhalen, zoals bij een snackbar en ijssalons, is registratie niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen aan de basisregels (o.a. 1,5 meter afstand) gehouden worden.

Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan.

Tot hoe laat mag een restaurant bezorgen?

Restaurants en cafés hebben een vervroegde sluitingstijd, omdat hiermee voorkomen wordt dat grotere hoeveelheden mensen later op de avond contact met elkaar hebben. Het is toegestaan om na sluitingstijd te blijven bezorgen als daar een vergunning voor is. Zolang het restaurant maar volledig gesloten is voor bezoekers.

Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?

Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca. Per 14 oktober 2020 22:00 uur zijn deze dus gesloten.

Mag er na 20:00 uur alcohol geschonken worden op vliegvelden na de security check?

Het verbod op alcohol verkopen en nuttigen na 20:00 uur is niet van toepassing op eet- en drinkgelegenheden na de security check op vliegvelden.

Welke gelegenheden zijn gesloten?

Eet- en drinkgelegenheden zijn per 14 oktober 2020 22:00 uur gesloten en alleen open voor afhalen en bezorgen.

Welke regels gelden voor hotels?

Voor hotelgasten geldt dat zij in de hotels maaltijden kunnen afhalen, maar dat zij deze nuttigen in hun hotelkamer

Wat wordt er bedoeld met eet- en drinkgelegenheden?

Eet- en drinkgelegenheden zijn inrichtingen waar ter plaatse eten en drinken wordt verkocht en genuttigd. Hieronder vallen ook horeca in theaters, bioscopen, zalen en congrescentra, feestzalen en horeca in musea.

Voor bedrijfskantines, bedrijfscatering in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn, gelden de regels voor bijeenkomsten in bedrijven en gebouwen.

Welke regels gelden er voor de horeca?

Horecagelegenheden (inclusief coffeeshops) zijn gesloten.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de maatregelen rondom horeca en evenementen kun je vinden op de informatiepagina voor ondernemers en bedrijven van de rijksoverheid.

Regels voor evenementen

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Evenementen zijn verboden

De meeste evenementen zijn verboden. Uitgezonderd zijn:

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • Warenmarkten gericht op eerste levensbehoeften. Braderieën, kerstmarkten e.d. zijn niet toegestaan.
Mogen kermissen nog plaatsvinden?

Nee, kermissen zijn net als alle andere evenementen verboden per 4 november 22:00 uur.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de maatregelen rondom horeca en evenementen kun je vinden op de informatiepagina voor ondernemers en bedrijven van de rijksoverheid.

Regels voor sport en spel 

Wat zijn de belangrijkste regels rondom sport?

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

De maatregelen zijn:

 • Buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit.
 • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan.
 • Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
Wat zijn de regels rondom sporten voor volwassenen?

Volwassenen sporten alleen met 1,5 meter afstand

 • Sportactiviteiten zijn beperkt mogelijk.
  • Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan.
  • Groepjes van maximaal 2 personen mogen samen sporten
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan
  • Douches en kleedkamers bij sportlocaties zijn gesloten, behalve de kleedkamers bij zwembaden
  • Reserveren en gezondheidscheck is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar
  • Reserveren kan voor maximaal 2 personen.
Wat zijn de uitzonderingen op de regels van sport en spel?
Wat zijn de regels rondom wedstrijden, toernooien en toeschouwers?

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

Wie bepaalt wat topsporters zijn?

In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en ongeveer 1000 topsporters uit overige sporten.

Kunnen competities nu nog wel doorgaan?

Nee. Wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten.

Waarom is publiek niet meer toegestaan?

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek. Daarom is publiek niet meer toegestaan bij amateurwedstrijden en profsportwedstrijden.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen voor de sport?

Ja. Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen ook voor kinderen?

Nee. Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Wat zijn de maatregelen voor trainingen?

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Volwassenen trainen in groepen van maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand van elkaar.

Mogen journalisten en technici voor beeldregistratie aanwezig zijn bij wedstrijden?

Ja. Journalisten en technici voor beeldregistratie mogen aanwezig zijn. Zij moeten wel voldoen aan de maximale samenkomst- en gezelschapsgroottes en overige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement deel te nemen. Kan ik mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan gaan?

Neem contact op met de organisator. Vaak staat hierover iets in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag niet staan dat u helemaal geen recht op geld terug zou hebben.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Ik heb een kaartje voor een sportwedstrijd. Kan ik mijn geld terugkrijgen als die niet door kan gaan?

Als u een kaartje heeft voor een sportwedstrijd, kunt u uw geld terugvragen. Organisatoren kunnen u een voucher of tegoedbon aanbieden. Hiermee kunt u later een wedstrijd bezoeken. Hiermee proberen organisatoren uit grote financiële problemen te komen.

Meer informatie vindt u op de websites Bewaar Je Ticket en Save your ticket (Engels).

Wat zijn de maatregelen rondom sportkantines?

Sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?

Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

Mag ik individueel trainen in een sportschool?

Nee, alle sportscholen zijn dicht.

Is het toegestaan om binnen en buiten te sporten (in groepslessen)?

Sporten is alleen buiten toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden:

 • Sporten binnen is niet toegestaan
 • Sporten buiten mag met groepjes van maximaal 2 mensen (exclusief instructeur).
Zijn zwembaden gesloten?

Zwembaden zijn gesloten. Hierdoor kan er ook geen zwemles plaatsvinden.

Kan ik de zwemlocatie voor natuurwater in mijn omgeving bezoeken?

Zwemlocaties in de natuur, zoals recreatieplassen en meertjes zijn geopend. U mag er gebruik van maken als u rekening houdt met de volgende spelregels:

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte.
 • Betaal contactloos, dus niet met contant geld.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.

Meer informatie over de maatregelen rondom sport en spel kun je vinden op de speciale pagina over sport van de Rijksoverheid.

Regels voor zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

Wat zijn de belangrijkste regels voor kunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen?

Culturele locaties, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten, zijn gesloten voor publiek. U kunt hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren. Professionele gezelschappen en acteurs mogen repeteren en opnames (voor bijvoorbeeld livestreams) maken. Het wordt afgeraden om te zingen in groepen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de pagina ‘Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren’ op de website van de Rijksoverheid.

Regels voor onderwijs en opvang

Wat zijn de belangrijkste regels voor medewerkers uit risicogroepen bij onderwijs en opvang?
Wat zijn de regels voor basisscholen en buitenschoolse opvang?

Basisscholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Er geldt een uitzondering voor kinderen in een kwetsbare positie, en leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Zij kunnen wel naar school.

Deze maatregel is erop gericht het aantal reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij.

Kinderopvang gesloten

De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Deze leerlingen kunnen op school terecht binnen de reguliere schooltijden.

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van opvang/onderwijs op school. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en te halen. Dit is om te zorgen voor voldoende afstand tussen volwassenen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO . De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Kwetsbare kinderen wel naar school

Kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school. Het is aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente, om te bepalen welke leerlingen als kwetsbaar moeten worden beschouwd.

Wat zijn de regels voor voortgezet (speciaal) onderwijs?

Middelbare scholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop.

Uitgezonderde leerlingen

Specifieke groepen leerlingen blijven wel les op school krijgen:

 • Examenleerlingen;
 • Praktijkgerichte lessen;
 • Schoolexamens voor voorexamenleerlingen;
 • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt, nieuwkomersleerlingen.

Reden voor sluiting scholen

We gaan over tot deze algemene sluiting om het aantal reisbewegingen van ouders en leerlingen te beperken en daarmee het verspreiden van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij.

Uitzondering voor examens en praktijkgerichte vakken

Er geldt een uitzondering voor leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen, het afnemen van schoolexamens in voorexamenjaar, en praktijkgerichte vakken in vmbo, pro en vso. Deze leerlingen kunnen wel naar school.

Fysiek onderwijs voor leerlingen in een kwetsbare positie

Leerlingen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school. Het is aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente, om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Leerlingen en ouders worden hierover geïnformeerd door de school.

Wat zijn de regels voor MBO, HBO en WO?

Vanaf 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijklessen volgen en voor kwetsbare studenten.

Klik hier voor meer informatie over mbo-scholen.

Klik hier voor meer informatie over hogescholen en universiteiten.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de pagina ‘ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus‘ op de website van de Rijksoverheid.

Regels voor contactberoepen

Wat zijn de belangrijkste regels voor contactberoepen?
 • Alleen (para) medische contactberoepen zijn toegestaan.
 • Zowel dienstverlener als klant dragen een mondkapje.
 • Als aanvullende voorwaarde geldt dat personen hebben gereserveerd en dat een gezondheidscheck plaatsvindt.
 • Het is bij contactberoepen verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
  • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
  • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
  • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.
  • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Regels voor verkeer en vervoer

Wat zijn de belangrijkste regels voor vervoer?

Beperk je reisbewegingen. Geef het virus geen lift. Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en zijn er minder sociale contactmomenten met anderen. Zo verspreidt het virus zich minder snel. Beperk het aantal uitstapjes, reis op rustige momenten en werk thuis als dat kan. Dit geldt voor alle vormen van vervoer. Voor korte afstanden geldt: ga lopen of pak de fiets.

Het uitgangspunt is dat we anderhalve meter afstand houden van elkaar. Op sommige plekken, zoals in het openbaar vervoer kan dat niet altijd.

Wat zijn de belangrijkste regels voor het openbaar vervoer?
 • Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. In de bus, tram en metro is ook een beperkt aantal aangewezen staanplaatsen beschikbaar. Mijd drukte en reis als het kan buiten de spits.
 • In het openbaar vervoer is het dragen van niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder.
  • De boete bedraagt 95 euro voor reizigers in het OV die geen mondkapje dragen.
  • In het station voor trein, tram, bus en metro geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen. Houd het mondkapje op op het perron als u géén 1,5 meter afstand kan houden
  • Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen.
Wat zijn de belangrijkste regels voor reizen met de auto, taxi, bedrijfsbusje en touringcar?

Als u met auto, taxi, bedrijfsbusje of touringcar reist, gelden de richtlijnen van het RIVM. Draag in de auto een mondkapje als uw medepassagiers geen huisgenoten van u zijn.

Minder reizen

Blijf zo veel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen. Dan verspreidt het virus zich minder snel. Breng het dus niet naar andere plekken.Werk thuis als dat kan. Dit geldt voor alle vormen van vervoer.

Regels in de auto

Zit u met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal 2 personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als u met huisgenoten in de auto zit.

Of u wel of geen mondkapjes voor publiek gebruik draagt in de auto hangt af van de situatie:

 • Wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto die niet uw huisgenoten zijn.
 • Geen mondkapje: u zit in de auto met huisgenoten.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Wel of geen mondkapje en andere regels in de taxi

In de taxi gelden de volgende regels:

 • Wel mondkapje: u reist met meer passagiers in de taxi.
 • Geen mondkapje: u bent de enige passagier in de taxi.
 • Wanneer er 2 of meer passagiers in de taxi zitten kan het niet dragen van een mondkapje tot een boete leiden.
 • U reserveert, als dat mogelijk is, van tevoren de taxi.
 • U krijgt een gezondheidscheck. De chauffeur vraagt of u klachten hebt die passen bij corona. Heeft u die, dan kunt u niet mee in de taxi.
 • De chauffeur vraagt u om zelf de bagage in de kofferruimte te plaatsen, als u dat kunt.
 • De chauffeur vraagt u om zelf de deuren te openen, als u dat kunt.

Taxibedrijven maken na iedere rit de binnenkant van de taxi schoon.

Regels tegen verspreiding corona in bedrijfsbusjes en touringcars

Voor vervoer in bedrijfsbusjes en touringcars gelden de volgende regels:

 • u krijgt vooraf aan de rit een gezondheidscheck;
 • alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een mondkapje;
 • een mondkapje is niet nodig als er maar 1 passagier is.

Er geldt geen maximaal aantal passagiers in bedrijfsbusjes en touringcars.

Geen mondkapje kunnen dragen om medische reden

Mogelijk kunt u om een medische reden geen mondkapje dragen. Bijvoorbeeld omdat u een longziekte hebt. Dan legt u aan de chauffeur uit waarom u geen mondkapje draagt.

Vuurwerkverbod jaarwisseling 2020 / 2021

Mag er vuurwerk worden afgestoken tijdens de jaarwisseling?

Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens jaarwisseling 2020-2021. U mag het niet verkopen, vervoeren of afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen voor oud en nieuw. Dit is omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door corona heel hoog is. Sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan.

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘welk vuurwerk is verboden tijdens de jaarwisseling 2020-2021′ op de website van de Rijksoverheid

Regels voor vakantie in binnen- en buitenland

Wat zijn de belangrijkste regels voor vakantie in eigen land en reizen naar het buitenland

Iedereen moet er alert op zijn het virus niet verder te verspreiden. Reis niet naar het buitenland en boek alleen een reis als dit strikt noodzakelijk is. Voor reizen binnen en buiten Nederland geldt: Beperk het aantal reisbewegingen en contactmomenten met andere mensen. Ga wijs op reis en bereid u goed voor.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de speciale pagina ‘reizen en op vakantie gaan‘ op de website van de rijksoverheid.

Meer informatie over testen

Waar kan ik meer informatie vinden over testen op het coronavirus?

U kunt meer informatie vinden op de speciale pagina ‘testen op coronavirus‘ op de website van de rijksoverheid.

Meer informatie over vaccinatie

Waar kan ik meer informatie vinden over vaccinatie tegen het coronavirus?

U kunt meer informatie vinden op de speciale pagina ‘vaccinatie tegen het coronavirus‘ op de website van de Rijksoverheid.

Vragen en antwoorden over de tijdelijke coronawet

Waar kan ik de tijdelijke corona wet vinden?
Waarom konden de noodverordeningen niet blijven bestaan?

Noodverordeningen zijn bedoeld voor (crisis)situaties van beperkte tijd. De dreiging van het coronavirus is van langere duur. Daarom blijven de maatregelen tegen het coronavirus langer nodig. Dat geldt dus ook voor de manieren om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Die moeten in een wet komen te staan. Daar is een wet voor nodig.

Hoe kan de coronawet helpen als er veel nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn?

Neemt het aantal besmettingen weer toe? Dan kan de overheid door de coronawet maatregelen nemen. Of bestaande maatregelen aanpassen of opheffen. De maatregelen staan dan in een regeling.

De regering legt de regeling voor aan de Tweede en Eerste Kamer. De regeling gaat dan minimaal een week later in, tenzij de Tweede Kamer het niet eens is met deze regeling. Is de Tweede Kamer het niet eens met de regeling? Dan gaat de regeling niet meer door.

Soms kan de regering besluiten dat de regeling meteen ingaat. Dat is wanneer de regering gevaar direct moet beperken. De regering legt dit dan uit aan de Tweede en Eerste Kamer. Ook dan heeft de Tweede Kamer een week om te besluiten of zij het eens is met de regeling. Als dat niet zo is, dan geldt de regeling niet meer.

Wil het kabinet op deze manier gedragsregels vastleggen in een wet?

Er zijn meer wetten waarin gedragsregels staan. Bijvoorbeeld de wetten waarin staat dat rechts rijden verplicht is en dat stelen verboden is. Ook gedragsregels om het coronavirus onder controle te krijgen kunnen in een wet staan. Daarom is er een tijdelijke coronawet. Deze wet heeft de regering samen met de Tweede en Eerste Kamer vastgesteld. In de wet staat bijvoorbeeld de verplichte 1,5 meter afstand. Ook enkele hygiënemaatregelen staan in de wet. De wet biedt ruimte om deze maatregelen aan te passen op basis van de actuele situatie. De Tweede en Eerste Kamer worden daar altijd bij betrokken.

Blijven alle basisregels bestaan in de nieuwe wet?

Ja, op basis van de wet kunnen de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden, weer worden ingesteld. De wet vormt de juridische basis. Maar ook de sociale gedragsregels blijven belangrijk. Een wet alleen zal niet helpen. De verantwoordelijkheid van iedereen en van de samenleving als geheel, blijft voorop staan.

Deel dit bericht