Coronavirus

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen. We willen de zorg niet overbelasten en kwetsbare mensen beschermen. Tijdens de zomer hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen weer op en moesten maatregelen weer worden aangescherpt.

Op deze pagina vind je informatie over het coronavirus en de regio Rotterdam-Rijnmond.

Nieuws