Sinds 23 maart 2022 zijn bijna alle coronaregels komen te vervallen. Let wel: corona is niet weg. Respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een plek waar je het zelf niet zou doen. Voor alle actuele informatie verwijzen wij door naar de coronapagina van de Rijksoverheid.

Translate this page

Nieuws