Geplaatst op zaterdag 29 juli 2017 - 23:35
Laatste update op donderdag 3 augustus 2017 - 9:36

Vanwege een incident op het bedrijfsterrein van Shell Vondelingenweg zit een deel van het bedrijf zonder stroom. Het bedrijf is aan het affakkelen, dit is in de wijde omgeving te zien en te horen

Updates

maandag 31 juli 2017 - 22:50

Vondelingenweg wordt afgesloten, ook treinverkeer wordt stilgelegd.

zondag 30 juli 2017 - 14:33

Hulpdiensten rukken in. Einde berichtgeving brand met explosie Shell Pernis

zondag 30 juli 2017 - 14:31

Meer informatie via @DCMR en @Shell.nl/Pernis

zondag 30 juli 2017 - 14:30

Op dat moment kans op toename rook-, vlam- en stankoverlast
U kunt deze melden via DCMR

zondag 30 juli 2017 - 14:28

Verhoogde activiteit vanwege fabrieken die vanaf 1600 stil zijn gelegd

zondag 30 juli 2017 - 14:24

Voor omwonenden het volgende: tussen 16:00 tot 00:00 uur verhoogde fakkelactiviteit

zondag 30 juli 2017 - 14:23

Hulpverleners schalen af. Plan met te nemen maatregelen goed gekeurd door DCMR

zondag 30 juli 2017 - 12:08

Effecten betreffen met name interne bedrijfsprocessen en mbt omgeving zoals stankoverlast

zondag 30 juli 2017 - 11:53

In plan van Shell wordt beschreven welke effecten te verwachten zijn a.g.v. stilleggen

zondag 30 juli 2017 - 11:49

@Shell zal eventuele aanwezige media vanaf 1230u ontvangen in safety centre Pernis

zondag 30 juli 2017 - 11:45

Aan de hand daarvan wordt bepaald of hulpdiensten afschalen

zondag 30 juli 2017 - 11:44

1200u biedt Shell plan aan DCMR &hulpdiensten ter goedkeuring veilig stilleggen fabrieken.

zondag 30 juli 2017 - 10:31

Vannacht stroomstoring geweest waarna ’n explosie & brand plaatvond in transformaterhuis. Als gevolg daarvan zijn drie @fakkels gaan blazen met zichtbare hoge vlammen. Vanuit omliggende gemeenten 30 meldingen ontvangen op meldkamer omgevingsdienst DCMR. Bij daglicht hooguit 5 meldingen m.b.t. rook & roetdeeltjes.
Situatie is stabiel. Geen sprake van dreiging acute gezondheid, net als elke brand is is rook wel schadelijk. Bedrijf legt rond 12:00u hulpdiensten plan voor om fabrieken veilig stil te leggen.

zondag 30 juli 2017 - 6:05

Klachten hierover kunt u melden bij de DCMR: 088-8333555
volg ook @milieurijnmond

zondag 30 juli 2017 - 6:00

Hulpdiensten blijven aanwezig. Het affakkelen vindt ook nog steeds plaats. Dit is goed zichtbaar

zondag 30 juli 2017 - 5:59

Er wordt een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een normale situatie

zondag 30 juli 2017 - 5:57

De situatie is nu stabiel. Shell en de Milieudienst overleggen over de gevolgen van de stroomstoring

zondag 30 juli 2017 - 5:52

De brand is geblust. Brandweer geeft sein brand meester en verricht nog nablusssingswerkzaamheden.

zondag 30 juli 2017 - 4:01

http://www.shell.nl/content/dam/royaldutchshell/documents/corporate/fakkel-leaflet.pdf

zondag 30 juli 2017 - 4:01

Het affakkelen kan gepaard gaan met zwarte rook. Meer informatie 1/2

zondag 30 juli 2017 - 1:53

De deskundigen van Shell zijn hier mee bezig.

zondag 30 juli 2017 - 1:52

De brandweer kan gaan blussen als de spanning in het schakelstation afgeschakeld wordt.

zondag 30 juli 2017 - 1:47

Dit is voor de omgeving vooral zichtbaar door de hoge vlammen en het mogelijke harde geluid

zondag 30 juli 2017 - 1:44

Een deel van de fabriek gaat uit bedrijf en als gevolg hiervan wordt er afgefakkeld.

zondag 30 juli 2017 - 0:28

Er woedt brand in een schakelstation op het terrein van Shell Vondelingenweg. De brandweer is bezig de brand te bestrijden. Als gevolg van de brand is de raffinaderij gecontroleerd stilgelegd. Hierdoor moet er veel afgefakkeld worden, dit is van grote afstand zichtbaar en hoorbaar.

zondag 30 juli 2017 - 0:10

Aanvulling vorig bericht: Er blijkt toch sprake van brand, deze woedt in een elektriciteitsstation op het bedrijventerrein.

zaterdag 29 juli 2017 - 23:58

Er is geen sprake van brand en geen gevaar voor de omgeving.