Geplaatst op woensdag 12 juni 2019 - 11:24
Laatste update op donderdag 13 juni 2019 - 14:36

Aan de Schielaan in Rotterdam is waarschijnlijk sprake van een waterleidingbreuk. Er is veel wateroverlast in de straat en als gevolg hiervan is er ook sprake van een gaslekkage. Hulpdiensten ter plaatse.

Updates

woensdag 12 juni 2019 - 19:08

Komt u thuis en treft u schade aan door deze waterlekkage? Meld dit dan bij uw verzekeraar. Bent u niet verzekerd of heeft u hulp nodig hierbij, dan kunt u altijd Stichting Salvage bellen via 088 – 40 40 200.

woensdag 12 juni 2019 - 19:07

Evides, Stedin en de gemeente zijn nog altijd druk bezig in de buurt en zullen dit de komende dagen ook zijn. Wel wordt er voor gezorgd dat vanavond alles weer veilig begaanbaar is.

woensdag 12 juni 2019 - 19:07

Inmiddels kunnen alle bewoners weer terug naar huis. Waar nodig zijn provisorische reparaties uitgevoerd zodat alle woningen toegankelijk zijn. Veel verzakkingen zijn al opgevuld en worden weer bestraat.

woensdag 12 juni 2019 - 17:05

Wel zit aan de Schielaan en de Parallelstraat nog een aantal woningen zonder gas en voor een groter deel ook zonder water. Dit hopen de diensten in de loop van de avond te herstellen als de straat en stoepen weer stabiel zijn.

woensdag 12 juni 2019 - 16:51

De meeste bewoners kunnen inmiddels weer terug naar huis, op de opvanglocatie is niemand meer. De diensten werken nog altijd hard aan het herstel: wegpompen van water en repareren van straat en stoepen.

woensdag 12 juni 2019 - 15:43

Voor bewoners die zonder drinkwater zitten is er een watertappunt met kookadvies geïnstalleerd op het hoekje Parallelstraat/Terpstraat. Meer info over watertappunten: https://waterstoring.nl/storing/302664.

woensdag 12 juni 2019 - 15:41

Van acht woningen mogen de bewoners nog niet terug naar huis, omdat delen van de stoep of de weg pal naast hun woning zijn ingestort. Het gaat om woningen aan de Châlonsstraat en op het hoekje Schielaan/Parallelstraat.

woensdag 12 juni 2019 - 15:39

Inmiddels mag een groot deel van de bewoners terug naar hun woning. De gastoevoer van de instabiele gasleiden is dichtgedraaid. Er kan daardoor geen gevaarlijke situatie meer ontstaan.

woensdag 12 juni 2019 - 13:57

Op dit moment wordt vanwege een instabiele gasleiding nog een aantal woningen ontruimd. Ook deze bewoners worden tijdelijk opgevangen.

woensdag 12 juni 2019 - 13:52

Tijdelijke opvanglocatie is het Huis van de Wijk aan de Overschiehof 39.

woensdag 12 juni 2019 - 13:51

Bewoners van acht woningen kunnen op dit moment niet terug naar binnen vanwege water in de woning. Deze mensen hebben allemaal op eigen initiatief hun woning verlaten.

woensdag 12 juni 2019 - 13:27

Delen van straten in Rotterdam-Overschie zijn verzakt. Sommige straten zijn afgesloten. Ga de afzettingen niet voorbij en volg de aanwijzingen van de hulpdiensten ter plaatse op.

woensdag 12 juni 2019 - 12:56

Mensen van Bouw- & Woningtoezicht zijn ter plaatse om de situatie te beoordelen.

woensdag 12 juni 2019 - 12:53

De grootste zorg op dit moment is de stabiliteit van de stoep en de straten, en leidingen die daar lopen.

woensdag 12 juni 2019 - 12:32

De hulpdiensten ter plaatse brengen de situatie in kaart. De waterlekkage is inmiddels gestopt.

woensdag 12 juni 2019 - 12:24

De waterlekkage heeft een verzakking in de Schielaan veroorzaakt. Hierdoor is een gasleiding rek gelaakt. Woningen rondom de gaslekkage zijn ontruimd.

woensdag 12 juni 2019 - 12:19

Basisschool De Regenboog (Delftweg) is bereikbaar via de Lagebrug (Overschiese Dorpsstraat).

woensdag 12 juni 2019 - 12:11

De waterlekkage is inmiddels gestopt, maar er staat nog veel water in de straat. Ook heeft de leidingbreuk een gat in de weg geslagen.

woensdag 12 juni 2019 - 12:08

Meerdere straten in Rotterdam-Overschie zijn getroffen door de wateroverlast. De hulpdiensten zijn met groot materieel ter plaatse.

woensdag 12 juni 2019 - 11:50

De lekkage is gestopt. Wel worden meerdere woningen ontruimd.

woensdag 12 juni 2019 - 11:25

Een aantal woningen heeft last van de grote wateroverlast in de straat en directe omgeving. Er zijn meer hulpdiensten onderweg. Geef ze de ruimte.