Geplaatst op dinsdag 5 februari 2019 - 4:28
Laatste update op dinsdag 5 februari 2019 - 17:13

In de Botlek staat de lading van ‘n duwbak van 55 bij 5 meter volledig in de brand. Het betreft ‘n vaartuig met afval
Hulpdiensten zijn ter plaatse om incident te bestrijden. Vooralsnog geen geuroverlast

Updates

dinsdag 5 februari 2019 - 7:33

Bestrijding van de brand verloopt voorspoedig. Samen met kraanmachinsten van ‘t Afvalverwerkingsbedrijf worden brandende delen op de kade getild en vervolgens geblust. Inschatting duur 90 minuten.

dinsdag 5 februari 2019 - 6:31

Onder welke omstandigheden de brand in de duwbak is ontstaan, is onbekend. Bij aankomst bij de brand eerder in de nacht, was sprake van broei en enkele vlammen.

dinsdag 5 februari 2019 - 6:05

De brandweer heeft tevens een waterkanon ingezet, om de rookvorming van het brandende huisafval in de duwbak te beperken. Het gaat om circa 200 ton afval welke wordt bestreden.

dinsdag 5 februari 2019 - 6:01

Er wordt voortdurend gemonitord in hoeverre de brand leidt tot geuroverlast. Er zijn geen meldingen ontvangen bij de meldkamer van de omgevingsdienst DCMR.

dinsdag 5 februari 2019 - 5:58

De inzetstrategie is als volgt: telkens een luik openen en de brandende afval blussen. Dat gaat enige uren duren. De duwbak wordt door de Havenmeester en de brandweer aan de buitenzijde gekoeld.

dinsdag 5 februari 2019 - 5:56

De duwbak is in twee ruimten verdeeld. Daarboven liggen deksels. De grootste hitte wordt waargenomen met de drone, die voorzien is van een warmtebeeldcamera, welke temperatuurverschillen aangeeft.

dinsdag 5 februari 2019 - 5:53

De brandende duwbak lag eerder vannacht in R’dam Zuid. Vanwege de beperkte ruimte en de nabijheid van dichtbevolkt gebied, is besloten de duwbak naar de industrie te verplaatsen om te bestrijden.

dinsdag 5 februari 2019 - 5:25

Ook het scheepvaartverkeer ondervindt geen last door de brand.

dinsdag 5 februari 2019 - 5:23

Metingen van vaste lucht-monitoren (ook bekend als E-noses) richting Vlaardingen en Maassluis geven geen verhoogde concentraties weer, nav de brand en rookontwikkeling.

dinsdag 5 februari 2019 - 4:42

Mocht u ondanks de ‘gunstige’ wind, toch rook- en/of geuroverlast ervaren, dan kunt dit melden via de milieudienst @DCMR. Sluit dan uit voorzorg ramen en deuren.

dinsdag 5 februari 2019 - 4:38

Om de brand te bestrijden, worden de hulpverleners ondersteund door blusvaartuigen van de Havenmeester en een Drone team van de industriële brandweer.

dinsdag 5 februari 2019 - 4:35

Zover bekend is er geen sprake van gewonden.
De wind waait richting het afval bedrijf waar het schip ligt aangemeerd. Niet richting bewoond gebied vooralsnog.

dinsdag 5 februari 2019 - 4:32

Het zou om een zogeheten duwbak gaan (een grote metalen bak die dient te worden aangedreven om te varen) waar zich huisafval in bevindt. Op grote afstand zijn de vlammen en rook zichtbaar.