Laat de cv-ketel ieder jaar controleren

Geplaatst op: 26 oktober 2015

Brrrr, het is weer vroeg donker! Snel de verwarming aan als je thuis komt. Let wel even op: wanneer heb jij voor het laatst je cv-ketel laten controleren?

Koolmonoxide: een giftig gas

Nog elk jaar overlijden in Nederland zo’n 11 mensen door koolmonoxidevergiftiging. Per jaar worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide. De oorzaak is meestal een slecht onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie. Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. De onvolledige verbranding treedt vooral op bij te weinig aanvoer van verse lucht of bij vervuiling of defecten van de branders in het toestel. Daarnaast kunnen ook gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die fossiele brandstof gebruiken zorgen voor koolmonoxide in een woning.

Het is een echte sluipmoordenaar: u proeft of ruikt het niet. Voor u het weet bent u bewusteloos.

Hoe herken ik een koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen uw vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof.

 • De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
 • Ook voelt u zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde hartslag.
 • Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

Wat moet ik doen bij koolmonoxidevergiftiging?

Als er sprake is van koolmonoxidevergiftiging zorg er dan voor dat de personen om wie het gaat zo snel mogelijk uit de giftige atmosfeer gebracht moeten worden, direct de frisse lucht in. Een hulpverlener moet zeer bedacht zijn op de eigen veiligheid! Bel de hulpdiensten om de juiste medische behandeling te geven.

 1. Waarschuw de huisgenoten
 2. Zet ramen en deuren wijd open
 3. Schakel (indien mogelijk) de bron uit
 4. Haal het eventuele slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht / Ga naar buiten
 5. Bel 112

Hoe kan ik koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

Onderhoud van een (open)verbrandingstoestel: 
Zorg dat uw verbrandingstoestel bij voorkeur jaarlijks wordt gecontroleerd door een vakman. Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.

 • Laat bij dit onderhoud ook controleren of er voldoende ventilatie is.
 • Als het toestel aangesloten is op een rookkanaal dan moet ook de goede werking van dit kanaal worden gecontroleerd: laat uw schoorsteen regelmatig vegen!
 • Ga na of de monteur ook voldoende vakbekwaam is (bijvoorbeeld met een keurmerk OK CV) . Hierover kunt u navraag doen bij UNETO-VNI.

Goede ventilatie

 • In een ruimte waar een open verbrandingstoestel staat of hangt, is een goede ventilatie noodzakelijk voor voldoende toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen.
 • Als het toestel in gebruik is, moeten roosters en klepramen openstaan. Ook kunnen in uw woning permanent geopende ventilatieopeningen aanwezig zijn voor een verbrandingstoestel. Stopt deze openingen daarom nooit dicht.
 • Heeft uw woning een mechanisch ventilatiesysteem of een keukenafzuigkap dan is toevoer van voldoende ventilatielucht helemaal belangrijk. Zonder voldoende toevoer bestaat namelijk het gevaar dat er onderdruk in uw woning ontstaat waardoor rookgassen uit een rookkanaal de woning in kunnen worden gezogen.

Of u nu een geiser, cv of gaskachel heeft: om het aardgas te kunnen verbranden is zuurstof  nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide. Wanneer moet u zich ongerust maken?

 • De vlam in het gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal.
 • De vrijkomende waterdamp verdwijnt niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan.

Laat ook de schoorsteen vegen

Heb je ook een open haard of een allesbrander? Vergeet dan niet ook elk jaar je schoorsteen te laten vegen.

Deel dit bericht