Q&A over de maatregelen in Rotterdam-Rijnmond

Geplaatst op: 25 juni 2020

Op deze pagina wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen, de noodverordening en wat de maatregelen precies betekenen voor groepsvorming, evenementen en bijvoorbeeld recreatief verblijf in Rotterdam-Rijnmond. Het uitgangspunt is simpel: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Op de website van de Rijksoverheid vindt je veel gestelde vragen over alle onderwerpen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je gemeente.

Evenementen en bijeenkomsten

Zijn er nog evenementen en bijeenkomsten mogelijk?

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen wordt opgeheven. Gemeenten zullen aanvragen voor evenementen per 1 juli weer in behandeling nemen. Hierbij zullen ook de maatregelen worden bekeken die nodig zijn om het evenement veilig en op 1,5 meter te kunnen laten doorgaan. Door het vergunningstraject kan het nog even duren voordat evenementen plaatsvinden.

Voor bijeenkomsten geldt geen maximum aantal bezoekers, maar wordt een onderscheid gemaakt tussen bijeenkomsten buiten en bijeenkomsten binnen.

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld bij bruiloften en uitvaarten, is een vaste zitplaats verplicht. Is er geen sprake van reservering of een gezondheidscheck, dan mogen er maximaal 100 mensen per ruimte aanwezig zijn.

In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Uiteraard gelden in alle gevallen de hygiënemaatregelen en moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.

Wat zijn de eisen voor bioscopen, concertzalen, theaters en andere culturele instellingen?

Bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen mogen vanaf 1 juni 12:00u activiteiten organiseren die op publiek gericht zijn. Daarbij geldt de restrictie dat maximaal 30 personen samen mogen komen (personeel uitgezonderd), mits ze 1,5 meter afstand bewaren.

Culturele instellingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Alle aanwezigen in het gebouw moeten te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, met uitzondering van mensen die een gezamenlijk huishouden vormen.
 • De inrichting van het gebouw moet op zo’n manier georganiseerd zijn dat aanwezigen te allen tijde aan de afstandseis van 1,5 meter kunnen voldoen.

Vanaf 1 juli:

 • maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
 • geen maximumaantal personen bij vaste zitplaatsen, plus reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • Uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand
Wat zijn de voorwaarden voor een concert of theatervoorstelling in de buitenlucht?

In ruimtes waar bezoekers buiten vooral op één plek zijn, zoals openluchttheaters en concerten geldt:

 • maximaal 250 bezoekers (exclusief personeel);
 • geen maximumaantal personen bij vaste zitplaatsen, plus reservering en een gezondheidscheck vooraf.
Mogen escaperooms, binnenspeeltuinen en andere binnen-recreatie open?

Ja. Het binnengedeelte van dit soort gelegenheden wordt beschouwd als een voor het publiek toegankelijk gebouw. Dus geldt dat 30 personen per gebouw toegestaan zijn, met inachtneming van 1,5 meter.

Mogen bowlingbanen open?

Bowlen wordt gezien als een binnensport en is vanaf 1 juli weer toegestaan.

Mag ik binnen sporten / mogen sport- en fitnessclubs open?

Vanaf 1 juli zijn alle binnensporten ook weer toegestaan.

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
Mag je samenkomen op besloten plaatsen, zoals een loods, kantoor of andere bedrijfsruimte?

Ja. Voor besloten plaatsen (niet zijnde woningen) gelden dezelfde voorwaarden als voor publieke binnenruimtes. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 juli:

 • In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
  • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
  • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijv in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
  • Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels en musea, geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.
Is er een uitzondering voor religieuze bijeenkomsten, begrafenissen en bruiloften?

Voor bijeenkomsten gelden vanaf 1 juli de algemene regels voor binnen- of buitenlocaties.

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld bij bruiloften en uitvaarten, is een vaste zitplaats verplicht. Is er geen sprake van reservering of een gezondheidscheck, dan mogen er maximaal 100 mensen per ruimte aanwezig zijn.

In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Uiteraard gelden in alle gevallen de hygiënemaatregelen en moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.

Mogen de markten weer open?

Ja. Voor markten geldt dat deze weer toegestaan zijn. Er geldt immers geen verbod op samenkomsten meer in de buitenruimte. Wel dienen op grond van artikel 2.1, tweede lid, maatregelen te zijn getroffen dat de aldaar aanwezige personen redelijkerwijs 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Welke inrichtingen mogen op dit moment nog niet open?

Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten. Hier wordt rond 1 september door de Rijksoverheid weer naar gekeken.

Wie controleert de naleving van de maatregelen?

De gemeente is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de maatregelen rondom bijeenkomsten en evenementen worden nageleefd. Om dit te kunnen doen maken zij  gebruik van een regionale noodverordening.

Mogen gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen in sportinstellingen en zwembaden open?

Vanaf 15 juni mogen gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen bij buitensportvoorzieningen en zwemgelegenheden open, mits er maatregelen zijn getroffen zodat aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Wanneer mogen discotheken en nachtclubs weer open?

Discotheken en nachtclubs blijven voorlopig gesloten. Rond 1 september wordt dit heroverwogen.

Horeca

Wat wordt er bedoeld met eet- en drinkgelegenheden?

Eet- en drinkgelegenheden zijn inrichtingen waar ter plaatse eten en drinken wordt verkocht en genuttigd. De versoepeling voor horeca per 1 juni geldt voor openbaar toegankelijke eet-en drinkgelegenheden.

Voor bedrijfskantines, bedrijfscatering en andere inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn, gelden de regels voor bijeenkomsten in bedrijven en gebouwen.

Aan welke voorwaarden moet een eet- en drinkgelegenheid voldoen om BINNEN open te gaan?

Voor binnen geldt per 1 juli dat reserveren en een gezondheidscheck (bent u verkouden of heeft u koorts) verplicht zijn als er plaats is voor meer dan 100 personen per ruimte (exclusief personeel). Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht. Voor terrassen buiten met ruimte voor meer dan 250 personen geldt dat zij ook verplicht zijn te werken op basis van reservering en een gezondheidscheck. Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht.

Aan welke voorwaarden moeten BUITENterrassen bij een eet- en drinkgelegenheid voldoen om open te gaan?

Vanaf 1 juli gelden onderstaande maatregelen:

 • Als er meer dan 250 gasten ontvangen kunnen worden, dan is reserveren en een gezondheidscheck verplicht. Onder de 250 gasten is dat niet het geval.
 • Gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of een bar. Een statafel is niet toegestaan.
 • Gasten moeten te allen tijde kunnen voldoen aan de gestelde afstandseis van tenminste 1,5 meter.
 • Deze eis moet ook in acht worden genomen bij terrassen die naast elkaar liggen. Beheerders van de terrassen dienen gezamenlijk ervoor te zorgen dat er 1,5 meter afstand is tussen de zitplaatsen.
 • Exploitanten dienen ervoor te zorgen dat de toestroom en omliggende ruimte goed worden georganiseerd. Er mogen geen clusters van aankomende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen.
 • Op het terras mogen onder voorwaarden kuchschermen worden gebruikt in plaats van de 1,5 meter afstand. Deze voorwaarden zijn hieronder terug te vinden.
Welke eisen worden er gesteld aan kuchschermen?

Van 1 juli is het toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijde van de schermen bevinden geldt dan geen regel om anderhalve meter afstand te houden. Aan het gebruik van de schermen zijn een aantal gebruiksvoorwaarden verbonden, zoals ook vermeld in de noodverordening van de veiligheidsregio’s. De voorwaarden staan vermeld in de Instructie Kuchschermen opgesteld in overleg met TNO en RIVM van 29 juni 2020. Deze vind je hier.

Geldt de afstandseis van 1,5 meter in eet- en drinkgelegenheden ook voor een gezamenlijk huishouden?

De afstandseis van 1,5 meter geldt niet voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen, zij hoeven in een eet- en drinkgelegenheid dus niet 1,5 meter afstand te houden.

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen?

In eerste instantie is de ondernemer of de exploitant van de eet- en drinkgelegenheid verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen zowel binnen in de eet- en drinkgelegenheden en binnen terrassen als op de buiten terrassen.

Wat is een ‘buitenterras’?

Een buitenterras is een terras dat gelegen is in de buitenlucht. Een buitenterras is tenminste aan de bovenzijde of aan drie zijden open. Een volledig overkapt en afgedicht terras in de buitenruimte is niet toegestaan.

Wat is een ‘binnenterras’?

Een terras gelegen in een gebouw zoals bijvoorbeeld in een overdekt winkelcentrum of een stationshal. Een volledig overkapt en afgedicht terras wordt niet aangemerkt als een binnenterras.

Hoe zit het met commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties?

Voor commerciële horecagelegenheden bij sportaccommodaties gelden dezelfde voorwaarden als de eet- en drinkgelegenheden.

Hoe zit het met paracommerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties?

Paracommerciële horeca oftewel horeca die wordt geëxploiteerd door niet-commerciële instellingen zoals stichtingen of verenigingen, mogen open als de instellingen, stichting of vereniging zelf ook open is. Mag de stichting of vereniging vanwege coronamaatregelen nog niet open dan dient de verenigingskantine ook gesloten te zijn. Ook voor paracommerciële horeca van buitensportverenigingen geldt dat de verenigingskantine nog gesloten moet blijven.

Wat betekenen de maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden die gezamenlijk in één gebouw zitten?
 • Voor eet- en drinkgelegenheden die zich bevinden in een gebouw met meerdere gelegenheden in één gebouw gelden dezelfde voorwaarden als alle eet- en drinkgelegenheden mits ze in het gebouw functioneel van elkaar gescheiden zijn en een zelfstandige ruimte hebben binnen het gebouw.
 • De inrichting van het gehele gebouw moet zodanig zijn ingericht dat bezoekersstromen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers kunnen voldoen aan de afstandseis van 1,5 meter.
Mag ik in mijn eet- en/of drinkgelegenheid een dansvoorziening hebben?

Nee, het is verboden om in een eet- en drinkgelegenheid een aanwezige dansvoorziening te gebruiken of beschikbaar te stellen.

Aan welke voorwaarden moet de horeca in hotels voldoen om open te gaan?

Horeca in hotels moet voldoen aan dezelfde regels als voor andere binnengelegenheden. Voor binnen geldt per 1 juli dat reserveren en een gezondheidscheck (bent u verkouden of heeft u koorts) verplicht zijn als er plaats is voor meer dan 100 personen per ruimte (exclusief personeel). Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht.

Noodverordening

Wat is een noodverordening?

Op 12 juni 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Ahmed Aboutaleb, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 15 juni 2020 afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vorm aan de aangekondigde maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de gehele regio. Zowel politie als de gemeenten (in naam van het lokale bestuur) kan inwoners, organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de noodverordening.

Voor welke gebieden is deze noodverordening geldig?

Deze verordening is geldig op het grondgebied van de gemeenten die horen tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Waar kan ik de volledige noodverordening vinden?
Wat gebeurt er als de maatregelen niet worden nageleefd, kan ik dan een boete krijgen?

Ja, de noodverordening maakt handhaving mogelijk: het niet naleven van de maatregelen die staan vernoemd in de verordening is strafbaar en er kunnen een geldboete en/of andere maatregelen worden opgelegd. Dit wordt door onder andere de politie en gemeente gedaan.

Groepsvorming

Met hoeveel mensen mag ik samenkomen?

Er is geen maximum verbonden aan het samenkomen van mensen. Het uitgangspunt is dat er altijd sprake is van 1,5 meter afstand wordt gehouden. Het belangrijkste onderscheid is of er sprake is van een samenkomst binnen of buiten. Zeker bij een samenkomst binnen gelden aanvullende maatregelen. Daarover is meer te lezen op de website van de Rijksoverheid.

 

Met hoeveel mensen mag ik buiten verblijven?

Er geldt geen maximum aantal personen waarmee u buiten mag zijn. Wel geldt:

 • houd 1,5 meter afstand tot mensen die niet tot uw huishouden behoren;
 • vermijd drukte.
Zijn er openbare plekken zoals parken en openbare sportlocaties afgesloten of niet te gebruiken?

Als op een openbare plek te veel mensen bij elkaar komen heeft een gemeente de mogelijkheid om de openbare plek te sluiten. Het gaat hier bijvoorbeeld om parken, sportvelden, speelplaatsen parkeerplaatsen of skatebanen. De openbare locatie kan volledig gesloten zijn of tussen bepaalde tijden. Hiervoor wordt geregeld een nieuw aanwijzingsbesluit gepubliceerd op Rijnmondveilig.nl.

Komen er nog nieuwe gebieden of locaties bij?

Indien op een plek de maatregelen niet worden opgevolgd kan door de veiligheidsregio per direct besloten worden een locatie te sluiten. De oproep blijft dan ook: houd 1,5 meter afstand en blijf zoveel mogelijk thuis.

Wie controleert de naleving van de maatregelen?

De gemeente en politie zijn ervoor verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de maatregelen rondom groepsvorming worden nageleefd. Om dit te kunnen doen maken zijn gebruik van een noodverordening.

Kan ik wel naar het strand, park of andere openbare plaats om bijvoorbeeld in de zon te zitten, te sporten of te BBQ'en?

Het uitgangspunt is simpel: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand. Probeer dan ook een rustige plek te zoeken om van het buiten zijn te genieten. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Mag je met meerdere mensen in een auto zitten?

De basisafspraak is dat we áltijd 1,5 meter afstand houden als we niet tot 1 huishouden behoren. Doordat u zo dicht bij elkaar zit, loopt u namelijk een grotere kans om het coronavirus te krijgen én om het te verspreiden. Doet u dit voor uw werk? Dan raden we u toch aan om met uw werkgever te bespreken of er andere mogelijkheden zijn. U kunt een boete krijgen als u met 3 of meer mensen bij elkaar bent en onvoldoende afstand houdt. Dat geldt ook als u met 3 of meer mensen in een auto zit.

Wat verstaan jullie onder een huishouden?

Onder een huishouden verstaan we echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn.

Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven onderling geen afstand te houden. Maar ook hier geldt: ga zoveel mogelijk alleen op pad en houd 1,5 meter afstand tot anderen buiten het gezin/huishouden.

Recreatief verblijf

Zijn toeristen nog welkom in Rotterdam-Rijnmond?

Mensen met vaste plekken op campings, recreatieparken en jachthavens in Rotterdam-Rijnmond mogen sinds 9 mei jl. weer volledig gebruik maken van hun stacaravan, tourcaravan, boot/jacht met vaste ligplaats, recreatiewoning, die voor een heel seizoen aan hen is verhuurd of bij hen in eigendom is.

Voor jachthavens geldt dat openbare toiletten inmiddels gebruikt mogen worden.

Openbare douche- en wasgelegenheden bij jachthavens mogen vanaf 15 juni 2020 gebruikt worden.

Voor vakantieparken en kampeerterreinen geldt dat openbare sanitaire voorzieningen vanaf vanaf 15 juni 2020 gebruikt kunnen worden. Vanaf dat moment is ook losse verhuur van recreatief verblijf weer volledig toegestaan.

Is losse verhuur van recreatief verblijf toegestaan?

Sinds 15 mei zijn stappen gezet om de verhuur van recreatieve verblijven (op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden) in Rotterdam-Rijnmond verder mogelijk te maken. Dit volgt op het volledig vrijgeven van de vaste plaatsen in de regio sinds zaterdag 9 mei. Hotels zijn nooit gesloten geweest.

Omdat de druk op de zorg nog altijd afneemt, tijdelijke zorglocaties kunnen worden gesloten en afgebouwd en de besmettingsgraad daalt, is het mogelijk ook de verhuur van verblijven met eigen sanitaire voorzieningen te verruimen. Dit zal in een aantal stappen gebeuren:

 • Vrijdag 15 mei        25% verhuur voor verblijven met eigen sanitair
 • Vrijdag 22 mei       50% verhuur voor verblijven met eigen sanitair
 • Vrijdag 29 mei       75% verhuur voor verblijven met eigen sanitair
 • Maandag 15 juni     In heel Nederland alle voorzieningen op campings en vakantieparken open en 100 % verhuur

Voor vakantieparken en kampeerterreinen geldt dat openbare sanitaire voorzieningen vanaf vanaf 15 juni 2020 gebruikt kunnen worden.

Hoe zit het met seizoensarbeiders op vakantieparken?

Het aanbieden van recreatief dag- en nachtverblijf aan seizoensarbeiders is toegestaan.

Tijdelijke bewoning vakantiehuis of stacaravan

Mensen die wegens persoonlijke omstandigheden geen ander verblijf hebben mogen verblijven in een recreatief dag- en nachtverblijf. Te denken valt aan mensen die in een scheiding liggen, tussen twee huizen in zitten (door verbouwing of nieuw huis laten bouwen), of arbeidsmigranten.

Gelden de regels ook voor hotels?

Voor hotels gelden geen voorwaarden of restricties op het vlak van recreatief verblijf.

Mogen gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen wel openblijven?

Op stranden en in natuurparken mag per 1 juni 2020 gebruik gemaakt worden van openbare sanitaire voorzieningen.

Voor jachthavens geldt dat openbare toiletten inmiddels gebruikt mogen worden.

Openbare douche- en wasgelegenheden bij jachthavens mogen vanaf 15 juni 2020 gebruikt worden.

Voor vakantieparken en kampeerterreinen geldt dat openbare sanitaire voorzieningen vanaf vanaf 15 juni 2020 gebruikt kunnen worden.

Kan ik in de zomer wel op vakantie naar Rotterdam-Rijnmond?

Sinds 15 mei zijn stappen gezet om de verhuur van recreatieve verblijven (op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden) in Rotterdam-Rijnmond verder mogelijk te maken. Dit volgt op het volledig vrijgeven van de vaste plaatsen in de regio sinds zaterdag 9 mei. Hotels zijn nooit gesloten geweest.

Omdat de druk op de zorg nog altijd afneemt, tijdelijke zorglocaties kunnen worden gesloten en afgebouwd en de besmettingsgraad daalt, is het mogelijk ook de verhuur van verblijven met eigen sanitaire voorzieningen te verruimen. Dit zal in een aantal stappen gebeuren:

 • Vrijdag 15 mei         25% verhuur voor verblijven met eigen sanitair
 • Vrijdag 22 mei        50% verhuur voor verblijven met eigen sanitair
 • Vrijdag 29 mei        75% verhuur voor verblijven met eigen sanitair
 • Maandag 15 juni     In heel Nederland alle voorzieningen op campings en vakantieparken open en 100 % verhuur

Voor vakantieparken en kampeerterreinen geldt dat openbare sanitaire voorzieningen vanaf vanaf 15 juni 2020 gebruikt kunnen worden.

Mag ik mijn strandhuisje gebruiken?

Dat is geen probleem. Ook mogen er weer strandhuisjes worden verhuurd onder bepaalde voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat deze van eigen sanitair voorzien moeten zijn.

Wat wordt verstaan onder toeristisch/recreatief nachtverblijf?

Onder toeristisch/recreatief nachtverblijf wordt verstaan verblijf dat plaatsvindt in het kader van de weekend- of verblijfsrecreatie waarbij elders hoofdverblijf wordt gehouden. Het gaat dus om personen die niet hun hoofdverblijf hebben in de locatie waar ze recreëren. Ze zijn in de locatie puur om te recreëren, dus voor allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Het centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.

Wat betekent dit voor mijn volkstuintje?

Dat mag je blijven bezoeken, maar hou daarbij wel de richtlijnen vanuit het RIVM in acht. Eventuele sanitaire voorzieningen op het complex moeten wel worden gesloten. Die mogen open per 15 juni 2020.

Mag ik nog op mijn boot verblijven?

Ja, sinds 29 april zijn jachthavens weer geopend en vanaf 9 mei is het ook toegestaan op uw boot te overnachten, zolang deze voorzien is van eigen sanitair.

Voor jachthavens geldt dat openbare toiletten inmiddels gebruikt mogen worden.

Openbare douche- en wasgelegenheden bij jachthavens mogen vanaf 15 juni 2020 gebruikt worden.

Mag ik nog in mijn caravan verblijven op de camping?

Sinds 29 april is verblijf overdag weer toegestaan. Vanaf 9 mei zijn de maatregelen verder versoepeld:
Mensen met vaste plekken op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden in Rotterdam-Rijnmond mogen vanaf 9 mei weer volledig gebruik maken van hun stacaravan, tourcaravan, boot/jacht met vaste ligplaats, recreatiewoning, die voor een heel seizoen aan hen is verhuurd of bij hen in eigendom is.

Voor jachthavens geldt dat openbare toiletten inmiddels gebruikt mogen worden.

Openbare douche- en wasgelegenheden bij jachthavens mogen vanaf 15 juni 2020 gebruikt worden.

Voor vakantieparken en kampeerterreinen geldt dat openbare sanitaire voorzieningen vanaf vanaf 15 juni 2020 gebruikt kunnen worden.

Mag ik in een vakantiehuis verblijven als deze zich niet op een park bevindt?

Ja dat mag, de noodverordening geldt enkel voor campings, vakantieparken, het strand en jachthavens.

Hoe lang zijn deze maatregelen van kracht?

Deze noodverordening is sinds 1 juni 2020 van kracht. Van week tot week wordt bekeken welke versoepeling eventueel mogelijk is, waarbij in ieder geval de landelijke lijn wordt gevolgd. Het verbod op evenementen geldt tot 1 september 2020.

Moet ik de kosten van een geannuleerde vakantie zelf betalen?

Hier kunnen we helaas geen uitspraken over doen. Het beste kunt u contact opnemen met de reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf.

Moet ik een door de verhuurder aangeboden nieuwe datum voor verblijf accepteren?

Wij kunnen hierop geen eenduidig antwoord geven. Dit is afhankelijk van de voorwaarden waaronder u een overeenkomst bent aangegaan met verhuurder.

Mogen wind- en kite surfers hun sport nog beoefenen in Rotterdam-Rijnmond?

Dit is mogelijk mits de landelijke regels gesteld door het RIVM worden nageleefd.

Ik heb een jaarplaats op een camping en verhuur deze niet, mag ik hier wel of geen gebruik van maken?

Dat is geen enkel probleem, zolang er sprake is van eigen sanitaire voorzieningen.

Voor vakantieparken en kampeerterreinen geldt dat openbare sanitaire voorzieningen vanaf vanaf 15 juni 2020 gebruikt kunnen worden.

Ik ben parkbeheerder en heb enkel seizoenarbeiders en permanent verblijvenden op mijn park, zonder eigen sanitaire voorzieningen. Mag ik dan een algemene sanitaire voorziening openhouden?

Ja, dat mag als het niet anders kan. Mochten mensen wel eigen voorzieningen hebben, moeten ze daarvan gebruik maken.

Vanaf 15 juni mogen alle sanitaire voorzieningen op recreatieparken, jachthavens en campings weer geopend zijn.

Mag ik onderhoud plegen of mijn tuin verzorgen op de camping/ vakantiepark?

Dit mag, hier zijn geen restricties aan verbonden.

Wat betekent dit voor jachthavens?

Jachthavens mogen sinds 29 april weer overdag geopend zijn van 07.00 – 22.00 uur. Vanaf 9 mei is ook overnachten op vaste ligplaatsen weer toegestaan.

Voor jachthavens geldt dat openbare toiletten inmiddels gebruikt mogen worden.

Openbare douche- en wasgelegenheden bij jachthavens mogen vanaf 15 juni 2020 gebruikt worden.

Mag ik wel onderhoud plegen aan een vaartuig dat in de jachthaven ligt?

Dat mag. Hier zijn geen restricties meer aan verbonden.

Overige vragen

Zijn rijlessen toegestaan?

Alle rijlessen en rij-examens zijn toegestaan. Op de website van de rijksoverheid is meer informatie te vinden.

Deel dit bericht