Als de dijken breken

Geplaatst op: 4 november 2016

Op 5 november begint een nieuwe serie op NPO1: ‘Als de dijken breken’. De serie gaat over wat er kan gebeuren als een watersnoodramp de Randstad zou treffen. In de serie wordt het wel en wee van een aantal personages gevolgd.

Veiligste delta

In de Nederlandse delta is er altijd een risico op een overstroming. De kans hierop is heel klein door een systeem van sterke dijken, duinen en stormvloedkeringen. Nederland is dan ook de veiligste delta ter wereld.

Wat doet de overheid?

De gemeente Rotterdam, waterschappen, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werken continu om de veiligheid in de regio op orde te houden en te verbeteren. De waterschappen werken aan stevige dijken en duinen. Er komt een nieuwe veiligheidsnorm voor dijken. In de regio Rotterdam-Rijnmond worden de normen strenger en daarmee wordt de veiligheid in de regio vergroot.

In de afgelopen jaren is in het Deltaprogramma een strategie tot 2100 uitgewerkt om de klimaatverandering (onder andere zeespiegelstijging) op te kunnen vangen. Ook Rotterdam blijft met bewezen technieken en slimme innovatieve oplossingen investeren om in de toekomst ernstige problemen met wateroverlast te voorkomen: Rotterdam Climate Proof.

Dit jaar is een project doorlopen om de crisisbeheersing bij overstromingen te verbeteren. Bekeken wordt hoe dit vervolg gaat krijgen in de komende jaren. Hierbij komen onder meer  aspecten aan bod als hoe en wanneer te evacueren, hoe invulling te geven aan zelf- en samenredzaamheid van bewoners en hoe om te gaan met vitale en kwetsbare objecten.

Wat kun je zelf doen?

Op de website Overstroomik.nl kunt u zien hoe hoog het water bij een overstroming bij uw woning komt, wat dat betekent en wat je in zo’n geval moet doen.