Op deze pagina vind je informatie over de opvang van asielzoekers in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Opvang asielzoekers en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan. Het Rijk doet ook een beroep op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om in samenwerking met de gemeentes in onze regio asielzoekers tijdelijk op te vangen. De VRR is met deze oproep aan de slag gegaan.

VRR coördineert samen met de betrokken gemeenten de opvang van de asielzoekers. De gemeente, die opvang aanbiedt, is verantwoordelijk voor de opvang en VRR faciliteert de dagelijkse leiding en organisatie, beveiliging, zorg, vorm van dagbesteding en catering. Het COA betaalt de kosten. Naast de opvang van asielzoekers in crisisnoodopvang, vangt de regio Rotterdam-Rijnmond vanaf eind 2021 ook asielzoekers op in (acute) noodopvanglocaties.

Cijfers opvang asielzoekers

Iedere eerste week van de maand wordt het actuele beeld over het aantal beschikbare opvangplekken voor asielzoekers in de regio Rotterdam-Rijnmond gedeeld. Hierin wordt onderscheidt gemaakt tussen crisisnoodopvang (CNO) en noodopvang (NO).

Bij crisisnoodopvang worden de opvanglocaties gecoördineerd door de VRR in samenwerking met de gemeente. Bij noodopvang worden de opvanglocaties gecoördineerd door de COA in samenwerking met de gemeente.

Laatste update: 3 maart 2023

tabel-asielzoekers
cijfers-asielzoekers

Nieuws