januari

Overig (CIN B1) CIN-melding (B1) ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Er waren rookverschijnselen vanuit de ventilatiegaten van een stukgoed container. Ten tijde van het incident waren er laswerkzaamheden gaande bij de container.
Verspreiding van stof (CIN G4) CIN-melding (G4) bij Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het uitwisselen van een corrosieprop is een lekkage van Butaan ontstaan. Ten tijde van de melding was de lekkage onder controle maar nog niet verholpen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Een houten plaat is gaan smeulen door laswerkzaamheden. Een operator heeft de houten plaat onder water gedompeld.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam World Gateway Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Op de calamiteitenplaats is een container met polyester gaan roken. Brandweer is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven, Vlaardingen. Bij het laden van mts Johnny is ongeveer 500 liter zonnebloemolie gelekt. Hiervan is circa 200 liter in het oppervlaktewater terechtgekomen. Het bedrijf heeft zelf meteen een oil-boom uitgerold om de olie in te dammen. Het Milieupiket gaat ter plaatse om nader onderzoek te doen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Bij het schip de Guardians is door onbekende reden ongeveer 50 liter raapzaadolie vrijgekomen in het oppervlaktewater. De lekkage is gestopt en het havenbedrijf gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Om 18:24 uur deed Lyondell een melding dat er 50 kg gas was vrijgekomen (isobuteen). De lekkage vond plaats bij de uitloopleiding van een luchtkoeler bij de ETBE/MTBE-fabriek, op een hoogte van 20 tot 25 meter. De ETBE is gelijk gestopt en is nog steeds uit bedrijf. Er zijn geen meetkoppen afgegaan. De oorzaak is een gat in de leiding, vermoedelijk door corrosie.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) BP d'Arcyweg 76,  Europoort Rotterdam. In de controlekamer is een stroomstoring opgetreden. In verband hiermee zijn alle units veilig gesteld. Tijdens het veilig stellen zijn er stoffen naar de fakkels gestuurd, waardoor er enige tijd flinke flare en roetwolken zichtbaar waren. Hierover zijn in totaal vijf meldingen binnengekomen bij de meldkamer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Op een klep van een afleveringssysteem van dieselolie is rookontwikkeling ontstaan. Voordat de bluspoging door eigen personeel kon worden gedaan was de rook verdwenen. Het incident heeft geen gevolgen gehad voor de processen. De brandweer is in kennis gesteld, geen verdere inzet nodig van de hulpdiensten.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Achter een deur in het contractorpark werd rook geconstateerd. Het bedrijf maakte hier gelijk een melding van, dus de bedrijfsbrandweer was snel ter plaatse.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Gate Terminal, Maasvlakteweg 991, Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden bij de Main Service building (hoofdkantoor) is een hoeveelheid bouwstof op komen waaien. Hierdoor ging de brandmelder af. Uiteindelijk bleek dit loos alarm.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Lyondell Chemie Europoort, Moezelweg 145, Europoort Rotterdam. Zaterdagochtend zijn de lagers van een pomp te warm geworden, waardoor ze zijn gaan branden. Lagers zijn elementen in een pomp die rotatie of lineaire beweging mogelijk maken. De brand is geblust met een poederblusser. Er zijn verder geen gevolgen voor de omgeving.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Betrof lekkage bij een unit waar methanol verwerkt werd. In totaal is er 100 liter vloeibaar (100%) methanol vrijgekomen op 20 meter hoogte. Er is direct een waterscherm opgesteld om verdere verspreiding en ontsteking van de methanol te voorkomen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De unit is uit bedrijf genomen en het restproduct is omgeleid naar de fakkel, waarna de lekkage gestopt is. De afsluiter is vervolgens gerepareerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Bij een kolenhoop in de hoek van de Amazonehaven en het Beerkanaal is een broei ontstaan. Het bedrijf gaat de kolenhoop dichtrijden. Het duurt minimaal 24 uur voordat het probleem verholpen is en er kan eventueel stank bij vrijkomen. De meldkamer en het bedrijf houden hierover contact.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Aluminium en Chemie (Aluchemie) Rotterdam B.V., Oude Maasweg 80, Botlek Rotterdam. Er is brand geweest in Systeem 3 van het massagebouw. Deze brand is geblust met eigen middelen. Het milieupiket doet verder onderzoek.

2020

december

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Bluemarine Offshore Yard Services B.V., Ophemertstraat 85, Rotterdam. Tijdens het slopen van een kachel is tien liter diesel ontsnapt. Hierdoor ontstond een lichte gloed op het water. Met drijvende worsten is de diesel op het water opgevangen in een doek. De diesel op het land is afgedekt met grid.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Greif Nederland B.V., Isarweg 10, Europoort Rotterdam. Door nog onbekende reden is in de naverbrander van de oven brand ontstaan. De brand zat op een moeilijk bereikbare plek. De brandweer heeft de brand uiteindelijk kunnen blussen. Bij de meldkamer van DCMR zijn geen klachten over stank of rook binnengekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), APM Terminals Rotterdam B.V., Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Door een geklapte brandstofslang van een carrier (zonder lading) is naar schatting 500 l diesel op de kade terechtgekomen. Er is hierbij geen olie in het water beland. De kade is afgeschermd om verspreiding te voorkomen en Van Wilchem is ingeschakeld om de olie te ruimen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3), Cargill Refined Oils Europa, Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Er heeft een kleine lekkage van plantaardige olie plaatsgevonden. Het betreft een lekkage uit een vrachtauto, wat geleid heeft tot een dun spoortje op de weg. De lekkage heeft niet in de buurt van (haven)water plaats gevonden.
Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In een van de fabrieken liep de temperatuur te hoog op, waardoor de veiligheidsklep door schoot. Dagelijks gaat er rond de 650 ton waterstof naar de fakkel, die tijdens het incident sterk werd verhoogd. Er is volgens de noodprocedure gehandeld: het alarm is afgegaan en de fabriek is ontruimd, maar er was verder geen sprake van gevaar.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Europees Massagoed Overslag (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Bij een ontwikkeling van broei in een kolenhoop is rook vrij gekomen. De kleine hoeveelheid is neergeslagen met de waterwagen, en de kolenhoop is gedicht. Het milieupiket is niet ter plaatsen geweest.
Overig (CIN G4) CIN-Melding (G4), C.RO Ports Nederland B.V., Merseyweg 70, Botlek Rotterdam. Aan boord van de Amandine is sprake geweest van een luidruchtige ontploffing. De druk van de ontploffing bij de tankauto was te voelen op vijf meter afstand. Vermoedelijk heeft de overdruk van de vloeistof UN 1965 gezorgd voor de klap. Het milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) KOOLE STORAGE PERNIS, Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Een vrachtwagen heeft wat olie of product gelekt vanaf het tankhoofd naar de Vondelingenweg toe. Het was een dun spoor en betrof slechts enkele liters. Het wegdek is gereinigd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Kleine opwarming dat snel door de bedrijfsbrandweer is opgepakt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Na het laden/lossen van een schip is er ongeveer 20 liter dieselolie in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Viterra Botlek, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Een kleine lekkage veroorzaakte een het vrijkomen van olie-nevel. Daardoor ging het brandalarm af. Er bleek geen sprake van brand.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Eurogen CV, Merseyweg, Botlek Rotterdam. Melding van lawaai. Betrof stoom afblazen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (Z2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Broei in een partij kolen. Bedrijf heeft de situatie zelf opgelost.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Tronox Pigmants Holland, Professor Gerbrandyweg, Botlek Rotterdam. Automatische melding, bleek een defecte sensor.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) KOOLE STORAGE PERNIS, Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam Het betrof een morsing van ca. 30 liter palmolie doordat er op een schip dat geladen werd, een afsluiter openstond. Hierdoor is de morsing ontstaan, de palmolie is niet in het water terechtgekomen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1) Indorama Ventures Europe B.V., Markweg 201, Europoort Rotterdam. Om 19:00 ontstond er een brand in de fabriek. De brandweer kwam ter plaatsen en wist de brand te lokaliseren. De brand vond plaats in de isolatie van de verwarmingsketel. Het incident zorgde niet voor grote schade en de fabriek kan zonder problemen in bedrijf blijven. Het milieupiket zal de bevindingen overdragen aan de toezichthouder van het bedrijf.    
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1), Nouryon, Welplaatsweg 12, Botlek Rotterdam. Bij het bedrijf heeft er een ontsnapping van UN3394 met de stofnaam EADC plaats gevonden. Er is tijdens het bijvullen van de EADC (metaalalkyden) een verkeerde stikstofdruk gebruikt, waardoor de veiligheidsklep zich opende en 15 minuten moest uitdampen. Er wordt intern uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2) Euro Tank Terminal BV, Moezelweg 51, Europoort Rotterdam. Tijdens het opstarten van de motor van het schip de STRAVINSKY is de bunkerslang gescheurd. De pomp is direct gestopt en het personeel heeft geprobeerd om de stookolie op het dek te houden. Er is tussen de 30 en 50 liter olie gelekt, en het milieupiket is daarom een onderzoek gestart naar de impact van het incident. Er zijn vooralsnog geen klachten op de meldkamer binnen gekomen.

november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Tronox Pigments (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Bij een van de units is op de leiding naar het monsterpunt een druppellekkage ontdekt, maar deze is direct ingeblokt. De leiding met titanium tetrachloride (tikkel) is afgeschermd met een waterscherm om zo eventuele verspreiding tegen te gaan. Er is maximaal 5 liter stof gelekt. Het milieupiket heeft telefonisch onderzoek uitgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Tronox Pigmants (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Bij een kleine lekkage is er kortsluiting ontstaan. Het ging om de elektromotor van een roldeur in unit-600. De bedrijfsbrandweer heeft de vlammetjes zelf gedoofd; assistentie was niet nodig.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Op terrein 8 zijn een aantal kleine broeiplekken ontstaan in een kolenpartij, met als gevolg rook en stank. Medewerkers hebben deze broeiplekken dichtgereden en het incident opgelost.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1) Lyondell Chemie Europoort, Moezelweg 145, Rotterdam. Direct nadat een koelcompressor uitviel, is er een onbekende hoeveelheid butaan (koolwaterstof) vrijgekomen uit de opslagtank. De druk is gemeten en bleek op normaal niveau. De compressor is na de storing weer opgestart. Eventuele bijzonderheden worden direct teruggekoppeld aan de DCMR.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ALMATIS, Theemsweg 30, Botlek Rotterdam Betrof klein brandje in een bak met rubberschraapsels in de MTD werkplaats. Dit is meteen weer geblust door het personeel met kleine blusmiddelen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij werkzaamheden is een waterstofleiding lek geraakt. De brandweer heeft waterschermen ingezet om verdere verspreiding van de stof tegen te gaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Barge Center Waalhaven B.V., Waalhaven W.z. 62, Rotterdam. Op dinsdagochtend is brand ontstaan in een container waar op dat moment boomstammen in lagen. De brand is geblust door de brandweer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Rotterdam. Bij het schoonmaken van een warmtewisselaar is een halve liter dieselolie vrijgekomen en ontbrand. De brand is direct geblust met stoom. Er vindt geen onderzoek plaats door het milieupiket naar dit incident.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Vanwege een lekkage aan een bodemkoeler is er olie in het oppervlaktewater terecht gekomen. De lekkage is gedicht en het milieupiket van de DCMR doet momenteel onderzoek naar het voorval.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Rotterdam.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) b.v., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen is de temperatuur opgelopen. De partij is aangeduwd en verdicht.    
Brand/broei besproeid door brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Melding betrof een kleine broei in een lege tank. Deze is vervolgens besproeid door de brandweer.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) BP Raffinaderij Rotterdam BV, d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Melding betrof vrijgekomen waterstoffluoride. Hierbij is een medewerker gewond geraakt. De brandweer heeft waterschermen ingezet om verdere verspreiding van de stof tegen te gaan. Lees hier meer.
Automatisch uitschakelen unit (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Zaterdagochtend werd een van de units automatisch uitgeschakeld. Omdat dit eventueel betrekking kon hebben op andere units heeft het Milieupiket van de DCMR het voorval onderzocht.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1) ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Het betrof een lekkage aan een container op een schip. Er is niks in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het bedrijf heeft het incident zelf opgelost.    
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1) Synres B.V., Hoek van Holland. Er is een kleine olielekkage ontstaan door een niet goed aangesloten pakking. De olie is in de isolatie van een leiding terecht gekomen waardoor er rookontwikkeling is ontstaan. De brandweer is ter plaatsen geweest.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij, Butaanweg 215 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het opstarten van een stoomturbine is wat olie gelekt. De olie heeft vlam gevat en er is brand ontstaan met lichte rookontwikkeling. Er is geen enkele procesvoering in gevaar geweest.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) APM Terminals, Coloradoweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Een 40 foot is tijdens het liften van het schip met een kraan aan boord blijven plakken en terug gevallen aan boord. Eén zijde van de container was door de val ingedeukt en de top en bodem rail geknakt. Het was onbekend wat voor stof er in de container zat. Na toestemming van de douane is de container open gemaakt en bleek het te gaan om schoensmeer dat geen gevaar opleverde voor de omgeving. De container moet waarschijnlijk worden omgepakt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden aan de staanders van een gasbol (leeg, in onderhoud) zijn vlammetjes gezien bij een isolatiematje. De vlammen waren klein en konden met de hand worden uitgeslagen.

oktober

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Europoort, Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Tijdens het bunkeren van gasolie is op het schip de Nordsymphony een lekkage geweest waarbij enkele liters gasolie in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Het schip lag aan een steiger. De Hydrovak is ter plaatse geroepen om op te ruimen. Het milieupiket is niet ter plaatse geweest omdat het Havenbedrijf hierin het bevoegde gezag is. Het Havenbedrijf heeft dan ook het onderzoek uitgevoerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Neele-Vat Logistics bv, Sontstraat 8, Maasvlakte Rotterdam. Een IBC (container) met verdund zwavelzuur is lek geprikt door de lepel van een heftruck. Hierdoor is er ca. 500 liter zwavelzuur vrijgekomen. Doordat er voldoende en duidelijke informatie over het incident werd doorgegeven door de zeehavenpolitie en chemisch advies was er geen noodzaak voor het milieupiket om ter plaatse te laten gaan. Het incident is door het bedrijf verder opgelost.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601 Rotterdam. Door de hevige regenval is een olievanger overgelopen en de inhoud voor een deel in de 2e Petroleumhaven terecht gekomen. Het bedrijf heeft het incident zelf opgelost.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal TTR, Torontostraat 19, Botlek Rotterdam. Na het afkoppelen van een slang bij een pompkamer is er een lekkage geweest door een defecte afsluiter. De lekkage is gestopt en het milieupiket is langs geweest voor een controle.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden aan een leiding is een kleine hoeveelheid ijzersulfide gaan roken. De bedrijfsbrandweer heeft het incident geblust en verder opgelost. De aanpak van de onderhoudswerkzaamheden wordt intern geëvalueerd.  
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75, Rotterdam. Tijdens het laden van een schip is stookolie in de haven terecht gekomen. De toevoer van stookolie is direct gestopt. De havendienst, het bedrijf hebben met behulp van het droneteam van de brandweer het incident verder opgelost.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Europoort, Rijndwarsweg 21 Rotterdam. Op een onderstation (transformator) is rookontwikkeling ontstaan. De hoofdschakelaar is vervolgens uit gezet, er was geen assistentie van de brandweer nodig. Na onderzoek bleek dat er nog steeds warmteontwikkeling gaande was, het bedrijf heeft het incident zelf opgelost.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shin-Etsu PVC B.V. Vondelingenweg 601, Rotterdam. Bij Shin-Etsu is door het falen van een onderdeel circa 10 kg PVC-poeder vrijgekomen. De poeder lag verspreid over het bedrijfsterrein en de Petroleumweg en is door het bedrijf zelf opgeruimd.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief