augustus

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Maasvlakte Olie Terminal MOT Maasvlakteweg 975 Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden aan de rand van een tank is door een vonkenregen een houten pallet in brand gevlogen. De pallet lag op het lager gelegen dak van een andere tank. De brand is direct met eigen blusmiddelen geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) VOPAK Terminal Vlaardingen Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1 Vlaardingen. Na het beladen van een binnenvaartschip is met het leegblazen vanaf de terminal naar het schip vermoedelijk een verkeerde tank opengezet waardoor ongeveer 200 liter biodiesel in het oppervlaktewater terechtkwam. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan om te assisteren met het opruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Rotterdam Vondelingenweg 601 Rotterdam. Tijdens het ontluchten kwam ongeveer 2 liter seal olie vrij. Om deze op te vangen werd een lekbakje geplaatst. Dit bakje stond op een hete flens. Hierdoor ontstond een klein brandje. Dit is meteen met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ExxonMobil Nederland Butaanweg 161 Vondelingenplaat Rotterdam. De printplaat van een robotarm is doorgebrand. Dit veroorzaakte een kleine brand die beperkt is gebleven tot de arm. Medewerkers van het bedrijf hebben de brand met eigen middelen geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Koole Tankstorage Pernis B.V. te Vondelingenplaat. Bij steiger 10 op het terrein van Koole is een tank overgelopen. Daardoor is 30 liter van ruwe kokosolie in het oppervlaktewater terechtgekomen. Ter bereddering zijn er worsten in het water gelegd en is de boot gestopt. Er vindt geen verdere uitstroom plaats. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Emerald Kalama Chemical B.V., Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Na een stop van 3 maanden is de koelunit weer in gebruik genomen. Hierbij is een druppellekkage met tolueen opgetreden op het kopdeksel. De lekkage is in een greppel terecht gekomen en afgeschuimd door de bedrijfsbrandweer. Omdat de lekkage niet stopte is een CIN-melding gedaan met verzoek om assistentie. De installatie is uit bedrijf genomen ten behoeve van reparatie. Het voorval is onderzocht door een inspecteur van handhaving die ter plaatse was.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) BP Raffinaderij Rotterdam B.V. D'arcyweg 76 Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak is zware gasolie vrijgekomen. Brandweer is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis Tankhoofd 2 Rotterdam. Na het verladingsproces tussen Koole en een schip werd volgens protocol de leiding leeggeblazen. Tijdens het leegblazen is er aan de scheepskant naftylamine uit de vacuümdrukventiel gelopen. Ongeveer 10 liter is in de haven terechtgekomen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Ertsoverslagbedrijf Europoort CV (EECV) Markweg 131 Europoort Rotterdam. Door de hevige regenval kwam het bezinkbassin volledig vol te staan. Tijdens het overstorten van het bezinkbassin bleek er ook ertshoudend water mee te stromen. Hierdoor kwam rood afvalwater in de Dintelhaven terecht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Rotterdam. Tijdens een verdampingstest in een zuurkast is brand ontstaan. De brand is doorgeslagen in de schoorsteen. Brandweer is ter plaatse gegaan.

juli

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V Merseyweg 10 Rotterdam. In de MDI-1 fabriek werd rook gezien in een aansluitkast. Medewerkers hebben de spanning van de installatie gehaald, waarbij de rookvorming is gestopt. Het bedrijf doet onderzoek naar de mogelijke oorzaak.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Energy, Merwedeweg, Europoort Rotterdam . Tijdens het uitpompen van een verzamelput is een slang losgeschoten waardoor er  8m3 afvalvloeistoffen in grind terecht gekomen is. De vloeistof bestaat uit Natronloog, mesh en condensaat. Het bedrijf heeft een tijdelijke verbinding met een brandslang gemaakt.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) van Rubis Terminal B.V, Welplaatweg 26, Botlek Rotterdam. Tijdens het opstarten van de verlading van een tank naar een schip is een lekkage ontstaan op de pompplaats. Hierbij is 1.000 a 1.500 liter Benzeen op de vloeistofdichte vloer terecht gekomen. Medewerkers hebben hier meteen een schuimlaag overheen gespoten om brand en stank te beperken. Chemisch Advies en het Milieupiket zijn ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal TTR Torontostraat 19 Botlek Rotterdam. Door een kapotte afdichting is 50 liter styreen monomeer vrijgekomen op vloeistofdichte vloer tijdens het van druk laten van een steigerleiding.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis Tankhoofd 2 Rotterdam Pernis. Tussen een schip en een steiger is door een kapotte blindplaat aan boord van het schip ongeveer 500 liter palmolie in de Eerste Petroleumhaven terechtgekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan voor hulp bij de opruimwerkzaamheden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf B.V. (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In kolenhoop zijn wat vlammen en rook geconstateerd. Dit is meteen verdicht en de situatie is weer stabiel.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Rotterdam Pernis. Doordat er in korte tijd veel regen is gevallen, is een olievanger doorgeslagen. Hierdoor kwam een kleine hoeveelheid oliehoudend water in de Tweede Petroleumhaven terecht. Dit is door het bedrijf HEBO en het Havenbedrijf Rotterdam opgeruimd. De olievanger is door een vacuümwagen leeggezogen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Vopak Terminal Vlaardingen B.V.  Tijdens het terughangen van de verladingsslang is de cam-lock tegen de bint van de steiger aangekomen waardoor er 1 liter Base Oil in het water terecht is gekomen. Tijdens de melding is er niets meer te zien van de gelekte Base oil.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief