januari

Verspreiding van stof via land (CIN G3) Prio 1 Shell Nederland Raffinaderij (Hn3022) Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Verspreiding van stof via land (CIN G3) Prio 1 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Rotterdam Short Sea Terminals B.V., Reeweg 35, Rotterdam. Een reachstacker had op het terrein van het bedrijf een klapband. Hierbij is gezien dat er brand was bij het wiel. Deze brand is met eigen blusmiddelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf kwam uit de isolatie van een aftap wat rookontwikkeling voort. Het gaat om broei zonder vuurverschijnselen. De isolatie is losgemaakt en natgemaakt, waarna er geen rook meer te zien was. Er is geen verstoring in het proces.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Aan boord van een binnenvaarttanker is 500 liter biodiesel (FAME) vrijgekomen door een losgeschoten luchtslang. Dit is op het oppervlakte water terechtgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. De decontaminatie-unit voor de werkplaats van het bedrijf is gaan roken door kortsluiting. Er is geen brand ontstaan alleen rookontwikkeling.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B2). LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het purgeren met stikstof van een leiding gevuld met benzeen naar een knock-out-vat, is er een explosie geweest. Hierdoor is het deksel van een vat afgevlogen. De adviseur gevaarlijke stoffen en het milieupiket gaan ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ADM Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. De motor van een elevator op het terrein van het bedrijf is warmgelopen. De oververhitte motor is geblust met een poederblusser.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Tijdens het leeg maken van een leiding is er waarschijnlijk een drain open blijven staan. Hierdoor is er naar schatting 10 m³ siroopcondensaat vrijgekomen in een sloot op het terrein van het bedrijf. Het bedrijf heeft een vacuümwagen ingeschakeld om het product op te ruimen. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden aan leidingwerk bleek een leiding waarin met een slijptol gezaagd werd toch niet leeg te zijn. Hierdoor kwam er ongeveer 20 liter ruwe palmolie vrij, wat op de stenen en in het water terecht kwam. Gezien de geringe hoeveelheid die in het water gekomen is en de aard van de stof wordt er geen schoonmaakactie opgestart.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Om 00:15 uur heeft het bedrijf melding gedaan van het lekken van 3000 kilogram methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI). Het lek is ontstaan in een zuigfles tijdens het opwarmen. De lekkage is verholpen. Het gelekte product is opgevangen in de bundtank.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Prorail Kijfhoek, Develsingel 11, Zwijndrecht. Druppellekkage van droog fosfor op spoor 208.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Waalhaven Botlek Terminal B.V., Nieuwesluisweg 268, Botlek Rotterdam. Bedrijf meldde een druppellekkage van een container met de bijtende stof UN2735, ethyleendiamine, gevi 88. Deze stond in een stack en is verplaatst naar de grond, maar niet op een lekbak. Na 10 dagen werd de lekkage vandaag rond 6:45 uur ontdekt. De tanks onder de locatie waar de container stond zitten ook onder. Alle werkzaamheden zijn stilgelegd. Brandweer heeft verzocht de adviseur gevaarlijke stoffen op te roepen en ook het milieupiket komt ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij het openmaken van een warmtewisselaar voor onderhoud, bleek er nog wat restproduct aanwezig te zijn. Dit heeft vlam gevat. Het ging om resten LPG en CCS (aardoliedestillaat), en betrof maximaal 1 kilo product. De vlammen zijn direct gedoofd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. De CIN-melding is gedaan op verzoek van de OvD van de brandweer. Het betreft een vervolgmelding voor de melding van gisteren. Door vermoedelijk een scheur in een tankdak is er op het drijvende dak van een opslagtank voor ruwe olie een laag ruwe olie vermengd met water (door de regen) ontstaan. Om het tankdak te repareren wordt de tank leeggepompt. Dit legen gaat langer duren dan aanvankelijk gepland, mede omdat er is besloten dat het laten landen van het tankdak het beste kan gebeuren bij daglicht, omdat dan beter is te zien of alles naar wens gaat. Hierdoor gaat het legen van de tank dus in ieder geval tot na 8 uur in de morgen gaan duren.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Op tank 1042 is een lekkage van crude oil (UN 1267). Door nog onbekende oorzaak stroomt er langzaam crude oil op het tank dak. Het gaat om een tank met een drijvend dak (dak beweegt mee met het level van de tank). De crude oil blijft vooralsnog op het tank dak liggen. In de tank kan totaal 80 000 m3. De inhoud op dit moment zit rond de 20 000 m3. Naar schatting is er tot nu toe 2 tot 3 m3 vrijgekomen. Men is begonnen met het overpompen van de tank. De lekkage is vermoedelijk ontstaan door een scheurtje in het dak. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Arkema Rotterdam B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 15:40 uur vond bij het bedrijf een tank-naar-tank-verlading plaats in het ‘filling-station’. Het te verladen product was Toximul. Dit is een stof welke wordt gebruikt in verschillende landbouwformuleringen met als functie o.a. een bevochtigingsmiddel en emulgator. Op de 3-duismleiding stond een druk van 4 bar en het te verladen product had een temperatuur van 50 graden Celsius (product heeft vlampunt van > 100 ℃). Een medewerker van het bedrijf stond gereed om de klus te gaan uitvoeren. De operator in kwestie zou de slang moeten aansluiten, aftesten en de afsluiter moeten openen. Bij die laatste handeling schoot de (Duitse) koppeling op de tankwagen los en daardoor vloog de slang los, waardoor direct onder druk het product uit de bodemafsluiter spoot. Dit kwam in het gezicht van de medewerker en er is hierbij ook nevelvorming ontstaan. Hierdoor was de emissie meetbaar en te ruiken (zoet) buiten de inrichtingsgrens. Een tweede medewerker, welke ook ter plaatse was, heeft de medewerker onder de douche gezet om zijn gezicht te spoelen en heeft tevens de afsluiter dicht gezet. Na weging op de weegbrug bleek dat er 6400 kilo product is vrijgekomen. Dit is op de laad- en losplaats (kerende voorziening) terecht gekomen, maar is door de hoeveelheid ook daarbuiten in het grindbed terecht gekomen. Het merendeel van het product is 'contained' gebleven. Het product is middels gebruik van hydranten afgelopen naar de put, welke uitkomt op een waste-tank met een capaciteit van 240 kuub. Dit was ruim voldoende om het product in op te vangen. Rond 16:45 uur is de situatie door de brandweer als veilig verklaard en was er geen sprake meer van een gevaarzetting. Er is afgesproken dat het bedrijf direct een erkend saneerder inschakelt voor de opruimactie van de spill buiten het filling-station en een nadere analyse uitvoert. Hoe de koppeling los heeft kunnen schieten is nog niet duidelijk, maar het bedrijf is verzocht hier uiterlijk vandaag een update over te geven.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Euro Tank Terminal, Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Medewerkers kregen een melding binnen dat er rook is waargenomen bij een busje van de firma Terra. Het lijkt erop dat er een drone voor rookontwikkeling heeft gezorgd. Brandweer is ter plaatse voor nacontrole. Verder geen gevolgen voor het proces en omgeving. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van de Northern Majestic is een clamp blijven haken en zijn er 5 containers gevallen, waarvan 1 container op de lichter Mantyrano terecht is gekomen. Er is ook 1 container tussen beide schepen gevallen. Verder is er 1 container direct naar de bodem gezakt en drijven er 2 containers in de directe omgeving van de Amaliahaven. Alle containers waren leeg. De lichter in kwestie heeft schade, hierbij is er echter geen lekkage van de in de lichter aanwezige stookolie (Un 3082) ontstaan. Gezien het ontbreken van milieugevolgen is er geen direct onderzoek ingesteld door Milieupiket.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van de Northern Majestic is een clamp blijven haken en zijn er vijf containers gevallen, waarvan één container op de lichter Mantyrano terecht is gekomen. Er is ook één container tussen beide schepen gevallen. Verder is er één container direct naar de bodem gezakt en drijven er twee containers in de directe omgeving van de Amaliahaven. Alle containers waren leeg. De lichter in kwestie heeft schade, hierbij is er echter geen lekkage van de in de lichter aanwezige stookolie (Un 3082) ontstaan. Gezien het ontbreken van milieugevolgen is er geen direct onderzoek ingesteld door Milieupiket.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. 10-2-2023: Om 13:40 zijn erbij de EMO diverse hotspots ontdekt in een partij kolen op terrein 6. Hier ligt 66 Ton opgeslagen waarin broei is ontstaan. De plaatsen waar de broei is, zijn al verdicht, maar roken nog steeds. Het gebied is afgezet en de broei wordt niet groter.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens een swing (schakelen naar een andere reactor ivm cat regeneratie) bij de powerformer is er tijdens het bewegen van een automatische klep maximaal 10 liter nafta vrijgekomen wat ontstoken is. De vuurverschijnselen zijn door het bedrijf zelf geblust. Het product is bij het kopstuk (bonnet) vrijgekomen. Dit geeft voor nu geen nadelige gevolgen maar het kopstuk van de klepafsluiter zal verder worden onderzocht. Het voorval wordt niet onderzocht door milieupiket maar doorgegeven aan de vaste inspecteur.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens lossen van RBB palmpit stearine uit mts Star Curacao, is de pakking geklapt van het mobiele filter die aan wal staat. Hierdoor is er ongeveer 1 m3 eetbare olie weggelekt. Dit is terecht gekomen op de kade en in het oppervlaktewater. De stof is in het water meteen gestold. Geen verdere acties ondernomen gezien de aard van de stof
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Chemours Netherlands B.V., Baanhoekweg 22, Dordrecht. Tijdens een ronde is een lekkage ontdekt aan een breekplaat. Één persoon heeft hierbij een mengsel HF en freon ingeademd. Deze persoon is uit voorzorg behandeld met een pufje. Om 10:30 uur was de lekkage gestopt. Het bleek slecht een klein pluimpje aan emissie van HF en Freon te zijn. De voeding van de kolom bestaat uit HF-Freon waarin 5% HF zit. Dit wordt in de kolom opgewerkt tot 25% HF. Hierdoor is het niet precies bekend hoeveel HF er precies gelekt is. Dit wordt op een later moment door het bedrijf bepaald. De oorzaak van de lekkage betrof een defecte pakking achter de breekplaat. De kolom is gespoeld met water totdat deze pH neutraal was. Om 15:37 uur heeft het bedrijf aangegeven dat de breekplaat en pakking vervangen zijn. Daarnaast is ook de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) betrokken geweest. Het slachtoffer heeft gelukkig maar heel weinig ingeademd en heeft geen klachten meer. Wel vindt er na incident nog gedurende 12 uur monitoring plaats of het goed blijft gaan. Milieupiket is ingezet voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Een SARU-compressor is te heet geworden. De voeding is eruit gehaald en kan nu een koolstofwolk geven door de lage schoorsteen op de SARU zelf. De temperatuur is opgelopen tot 308 °C. Om 18:00 uur werd duidelijk dat de temperatuur gezakt is naar 190 ℃ en onder de operationele temperatuur zit. Hierdoor is het gevaar geweken. Er heeft in het systeem broei gezeten. Het is alleen nog niet duidelijk waar de broei zat en wat de oorzaak is geweest. Dit wordt momenteel nog nader onderzocht. De broei zat in het systeem waarbij de rookgassen van de fornuizen middels filterzakken gereinigd worden. De rookgassen zijn via een andere filter gestuurd, waardoor er geen aanvullende gevolgen zijn voor de verdere procesvoering. Het bedrijf zal het systeem/de filter waarin de broei zat niet eerder in gebruik nemen nadat duidelijk is wat de oorzaak was en de kans op herhaling is weggenomen. Er zijn geen signalen uit de omgeving gekomen dat er sprake was van koolstofdepositie.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Organik Kimya Netherlands B.V., Chemieweg 7, Botlek Rotterdam. Er is brand ontstaan in een kast waar acht IBC's worden opgeslagen. Medewerkers zagen een blauwe walm uit de kast komen. Normaal wordt deze kast op 60 graden gehouden door de kast met stoom te voeden. In de IBC's zit een soort zeep opgeslagen. Vermoedelijk is de oorzaak een warmgelopen motor. Dit is de motor van de installatie die voor de stoom zorgt. Er zijn verder geen gevolgen voor de omgeving en proces. Brandweer heeft geblust en incident was meester om 17:33. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B2), Rijnmond Power Holding B.V., Petroleumweg 46, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 9:34 uur heeft het bedrijf een melding gedaan over een lekkage van 14 ton Natriumhypochloriet (12,5% oplossing) uit een opslagtank. De lekkage is gestopt. Een deel van het product is via het regenwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hoeveel dit precies is, was op dat moment nog niet bekend. De lekkage is vannacht om 4:00 uur geconstateerd en het bedrijf heeft verzuimd om hiervan een melding te maken. Gezien de hoeveelheid van het gelekte product en de lekkage naar het oppervlaktewater (giftig voor waterorganismen) zou een CIN-melding (Z3 - Verspreiding van stoffen over het land) hebben moeten plaatsvinden. De lekkage was op dat moment gestopt en de rioolafsluiter naar de haven is dichtgezet. Een medewerker van milieupiket van de DCMR heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. De lekkage heeft kunnen plaatsvinden doordat een drain open heeft gestaan. Hoe dit precies gebeurd is, wordt nog door het bedrijf nader onderzocht. Er is 300 liter product opgeruimd en opgeslagen in een IBC. Het bedrijf gaat na of dit verwerkt kan worden in de eigen waterzuivering. De resterende hoeveelheid, 14 ton, is in het oppervlaktewater terechtgekomen. Rijkswaterstaat is hierover in kennis gesteld voor de verdere afhandeling naar het oppervlaktewater. Bij het bedrijf is door milieupiket het melden van dit soort incidenten via de CIN-lijn onder de aandacht gebracht. De bevindingen van  milieupiket worden overgedragen aan de vaste inspecteur van dit bedrijf.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. De isolatie van de compressor op de afdeling OTHC is door vervuiling met smeerolie gaan broeien en ontbrand. De isolatie is verwijderd en ondergedompeld in een bak met water en zo gedoofd. De compressor kan doordraaien, waardoor er geen gevolgen zijn voor de productie. Milieupiket doet geen onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. 31-12: Door een machinist was een druppel lekkage ontdekt aan de afsluiter van een tankcontainer bij spoor 320. De container zelf was gevuld met ethanol. Het incidenten team van ProRail zelf is ter plaatsen gekomen en heeft de druppellekkage opgelost. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan. 1-1: Er is weer een druppel lekkage vastgesteld aan een tankwagon bij spoor 820. Het Milieupiket staat in contact met de OVD-spoor om te overleggen of onderzoek ter plaatse of telefonisch kan.

2022

december

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Rond 08:30 uur heeft een passant een melding gemaakt bij de meldkamer van een broeilucht in de omgeving van Europees massagoed Overslag. Naar aanleiding van het signaal heeft de meldkamer de E-Noses in de omgeving geraadpleegd. Deze gaven indicatie dat er mogelijk broei was opgetreden in een of meerdere partijen steenkolen. Omstreeks 10:00 uur zijn de bevindingen van de E-Noses met het bedrijf gedeeld. Waarop om 10:10 uur Europees massagoed overslagbedrijf, te Maasvlakte Rotterdam, een CIN-melding B2 (brand/broei zonder assistentie brandweer) heeft gedaan. In twee partijen met steenkolen is broei ontstaan. De steenkolen worden met machines verdicht om de broei te bestrijden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Een dieseltank is voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden gereinigd. Tijdens laswerkzaamheden heeft een stuk isolatie van 1 cm bij 1 cm aan de buitenkant van deze tank in brand gestaan. Dit is direct uitgedrukt met een lashandschoen. Milieupiket zal dit voorval niet onderzoeken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het in gebruik nemen van een bodempomp aan de atmospheric pipe still is wat product gelekt door een lekke pakking. Dit is in de isolatie van de leiding terechtgekomen en is gaan smeulen, met kleine vlamverschijnselen. Dit is meteen door eigen personeel met een stoomlans uit gemaakt. De pomp is meteen weer ingeblokt en daarmee is alles weer veilig. Er zijn hierop geen verdere acties ingezet.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. In een warmte wisselaar is bij de Hydrotreating plant brand ontstaan hierdoor is er met een druk van 45 bar een combinatie van Waterstof en propaan naar buiten gekomen. Er waren vlammen te zien van ongeveer 10 meter hoog. De brand vind plaats op ongeveer 30 meter hoogte. De lekkage zat bij een pakking tussen exchanger en de reactor. De reactor is leeggepompt en wordt volgepompt met stikstof om de brandhaard gecontroleerd uit te laten gaan. De situatie is nu stabiel. De brandweer blijft ter plaatsen met een autospuit tot de brandhaard uit gegaan is. Het Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland (ADM) Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Op het moment van de 1e CIN-melding is bekend dat er brand is ontstaan in de perserij van raapzaad olie op de begane vloer. Een operator zag vlammen uit de installatie komen. Reden is nog niet bekend , waarschijnlijk zit de brand in de isolatie van de installatie. Bedrijf heeft inmiddels een tweede CIN-melding gedaan. De brandweer heeft een aantal hotspots gevonden in de leidingen van het proces. Deze zijn allemaal gekoeld. Op dit moment wordt de temperatuur gemonitord om na te gaan of de brand afneemt. Meer informatie volgt. Vooralsnog gaat milieupiket niet ter plaatse.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Vopak Terminal Botlek TTB Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging. Er is een pakking in een leiding geknald. Hierdoor komt er ethanol vrij. Verpomping is gestopt. Tank waar het uit komt is dichtgezet. Pakking is niet meer aanwezig waardoor uitstroom van de leidinginhoud. Deze is 700m lang en heeft een dikte van 8 duim. Er vloeit niets naar het riool omdat ze daar een handmatige verpomping voor moeten starten. Milieupiket gaat ter plaatse omdat het lijkt alsof er nog een grote hoeveelheid vrij gaat komen. Verder willen we graag weten hoe het opgeruimd gaat worden. Vervolg: Het milieupiket is ter plaatse geweest. De lekkage is uiteindelijk meegevallen. Naar schatting is ongeveer 300 liter ethanol in een lekbak terechtgekomen. De 22 m3 die nog in de leiding zat, heeft men terug kunnen pompen naar tank 1611. Vanwege het mogelijke brandgevaar heeft de brandweer de lekbak bijgemengd met water. Hierdoor hoefde niet afgeschuimd te worden. Een externe firma komt een IBC brengen om het gelekte product over te pompen en af te voeren. Daarna wordt de lekbak schoongemaakt. Er is geen sprake van een verontreiniging omdat de lekbak niet overgelopen is.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de SGHP-unit 6500 is een lekkage van CO en waterstof ontdekt nadat op 20 en op 5 meter hoogte de meetkoppen zijn afgegaan. Vervolgens is handmatig Plot geactiveerd. Bij twee flenzen was sprake van een lekkage. Beiden zijn aangezet, waarna er geen verhoogde waarden meer is gemeten. Beide flenzen zijn in de stop los geweest en met het flensprotocol gesloten. In verband met de lekkage is besloten om alle flenzen in de unit te controleren. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is toevallig een lekkage ontdekt. Het ging hierbij om ongeveer 5 liter gasolie (UN 1202). De leiding die lek is gegaan was niet in gebruik om te laden of lossen. Milieupiket gaat ter plaatse om onderzoek te doen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Douane Maasvlakte, Bosporusstraat 5, Maasvlakte Rotterdam. Er is 80% LEL gemeten bij een container MRKU 7413571 met aluminium schroot. Container zit voor 2/3 vol. Container is nog niet open geweest en wordt op een lekbak gezet. De brandweer komt ter plaatse. De deuren van de containers zijn open gezet om te luchten. Morgenochtend (woe 7-12) wordt gekeken of de LEL waarde voldoende gezakt is om de container door te sturen. ILT wordt hierbij betrokken. Brandweer rukt weer in.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Hexion B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 17:19 uur heeft Hexion een bedrijfsmelding gedaan. Een uur eerder is een plot clear alarm afgegaan bij de reactiesectie unit 100 van de versatics afdeling. Op een meetkop is 200 ppm CO gemeten bij de toevoerleiding van de reactiesectie. De CO toevoer is gestopt en de toevoerleiding is inmiddels van druk gelaten. Aan het bedrijf is medegedeeld dat op het moment van het plot clear alarm een CIN-melding G4 (gevaarlijke gevolgen binnen de inrichting) gedaan had moeten worden. Omdat op het moment van de melding geen gevaar meer was, is met het bedrijf afgesproken dat niet alsnog een CIN-melding gedaan hoeft te worden. Het milieupiket van de DCMR heeft een onderzoek ingesteld. Tijdens een onderhoudstop is een nieuw vat geïnstalleerd dat onderdeel uitmaakt van deze leiding. Deze was getest en in orde bevonden. Bij het testen met het doorschakelen van product naar de fakkel is de CO lekkage ontstaan. Er bleek een flens in een ventilatie systeem niet goed aangedraaid te zijn waardoor de lekkage is ontstaan. Dit wordt door het bedrijf hersteld. Doordat de lekkage plaatsvond in een afgesloten ruimte zijn er geen andere meetkoppen aangesproken. Er is geen gevaar geweest buiten de terreingrens. Aan de hand van een trendlijn van de meetkop werd duidelijk dat van 16:00 uur tot 18:00 uur 546 ppm CO gemeten is. Hierna is geen verhoogde waarde meer gemeten. Aan het bedrijf is verzocht om de volgende keer tijdig een (CIN)melding te doen. De bevindingen van het milieupiket worden overgedragen aan de vaste inspecteur van dit bedrijf.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op de APS unit is, na onderhoud aan een elektromotor, verkeerd smeervet geïnjecteerd. Hierdoor is een lager warm gelopen en is er een pakking gaan smeulen. Dit gaf wat rook. De pomp is uitgeschakeld en in de unit is de doorzet teruggenomen. Het heeft ook invloed op de doorzet van andere units, maar niet van dien aard dat het leidt tot fakkelactiviteiten e.d. Op dit voorval is door DCMR geen verdere inzet gepleegd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). Farm Frites Molendijk 108 Oudenhoorn. Op 3 december is er om 16:06 een automatische alarm geweest van de ammoniak detectie. De AGS is opgeroepen en op de meetkoppen is 86 PPM gemeten. Er is een lekkage geweest van ammoniak in de machine kamer. De lekkage is ingeblokt maar men weet niet hoeveel er is gelekt. Meetploegen zijn ingezet voor metingen en de enkele burgers benedenwinds zijn ingelicht. Met een oostenwind gaat het niet over de woonkern heen. Milieupiket is onderweg voor een onderzoek. De hulpdiensten hebben rond 19.00 uur GRIP 1 van het incident gemaakt. De lekkage is gevonden. het blijkt te gaan om een leidingbreuk die is aangesloten op een groot vat ammoniak. Deze lekkage is niet te stoppen, de gaspakken eenheid van de brandweer gaat ter plaatse. Om 21:52 uur is het einde GRIP geworden . De brandweer heeft in gaspakken de juiste afsluiter dicht gezet, waardoor de lekkage is verholpen. Hierdoor is de damp aanzienlijk minder geworden en is er actief en gecontroleerd geventileerd. Milieupiket is aanwezig en zal onderzoek doen naar het incident.

november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V. aan de Botlekweg 121 te Botlek Rotterdam. Tijdens schoonmaakwerk aan een afsluiter, waarbij een zeer kleine lekkage van zware stookolie werd weggehaald, is een klein beetje damp langs de as afdichting ontbrand. Dit is met een stoomspeer direct geblust, waarop het drukstuk van de as is aangezet. Hierdoor is ook direct het probleem verholpen (lekkage gedicht). Er is nu ook geen sprake (meer) van een lekkage. Omdat dit reeds is hersteld heeft Milieupiket geen onderzoek uitgevoerd.   Met vriendelijke groet,
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). Lyondell - Bayer Factory (Hn 8217) Australieweg 7 Maasvlakte Rotterdam. In verband met een onderhoudstop was men bezig om een leiding met benzeen houdend product leeg te pompen. Tijdens een controle ronde werd er een lekkage vastgesteld. Op ongeveer 25 meter druppelt er benzeen uit de destillatie toren. Het Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek. Er is een vacuümwagen ter plaatse om de plas op te zuigen en de volgelopen putten leeg te pompen. De destillatie toren is schoongespoten. Het bedrijf was bang dat de benzeen in de leiding ging stollen door dat deze kouder werd als gevolg van de plant stop. Het plan was om de benzeen gedurende 24 uur te circuleren in het leiding werk van destillatie toren. Door het temperatuurverschil tussen de benzeen en de destillatie toren is er instabiliteit in de toren gekomen. dit had als gevolg dat er een flens geklapt is. Er is benedenwinds van de benzeen plas 0.5 PPM gemeten. Bij de plas zelf was er 0 PPM gemeten.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Vopak Terminal Laurenshaven Montrealweg 25 Botlek Rotterdam. In verband met onderhoud aan een stroomstation op het terrein is er een aggregaat geplaatst, deze is uitgevallen.  Er is dus helemaal geen stroom meer op de site. Heeft geen gevolgen omdat er een onderhoudsstop is en er geen processen of manipulaties lopen. Er is eventueel wel een bluspomp inzetbaar. Er wordt geen onderzoek ingesteld door het milieupiket.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Huntsman Holland, Bedrijventerrein Merseyweg Botlek Rotterdam. Er is broei ontstaan in de isolatie van vat 418 met daarin MDI. De temperatuur hiervan was 200 graden. De MDI is uit het vat en het vat en de isolatie zijn d.m.v. stikstof gekoeld. De broei is ontstaan doordat er sealolie is gelekt uit het omhulsel (seal) van het roerwerk. Zodra alles straks nog meer afgekoeld is gaan ze de isolatie verder uitpakken en uiteindelijk de seal maken. Het vat zal daarom voorlopig niet gebruikt worden. De broei is ontdekt doordat er damp uit de isolatie kwam. Het voorval is telefonisch door de meldkamer onderzocht en de brandweer is op de locatie geweest. Beide bevindingen zijn met elkaar gedeeld.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3). CTT Rotterdam Butaanweg 17 Vondelingenplaat Rotterdam. Een tankcontainer werd verplaatst en is daarbij omgevallen en gescheurd. Er is ongeveer 3 m3 vloeistof uit de container gestroomd, dit is gedeeltelijk in het bedrijfsriool terecht gekomen. De lekke container is op de calamiteitenplaats van het bedrijf overgepompt naar een vervangende container. De ontstane verontreiniging is opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een afdruiprek voor afwas op een kookplaat gezet. Daarna is de kookplaat per ongeluk geactiveerd. Het afdruiprek is gaan smeulen. Dit is door eigen medewerkers uitgemaakt.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Gunvor Petroleum Rotterdam (Hn5650) Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. In een romneyloods heeft een vorkheftruck vlam gevat. Deze loods is in gebruik als werkplaats. De brand was snel onder controle. Het incident deed zich voor buiten het proces en er waren geen stoffen bij betrokken. Daarom heef het milieupiket geen onderzoek uitgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij aan de d’Arcyweg 76 te Rotterdam. Er was rookontwikkeling in electriciteitshuisje Sub-V ontdekt. De bedrijfsbrandweer is ter plaatse maar hoefde niet te blussen. Het heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering omdat dit gedeelte van de plant op dit moment buiten bedrijf is voor onderhoud. Er wordt geen onderzoek ingesteld door het Milieupiket van DCMR.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Koole Tankstorage Botlek (KTB) (HN 4020) Oude Maasweg 5 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij werkzaamheden is bij een kleine kraan (grijpertje) een brandstofslang gescheurd en is het product op hete delen terechtgekomen en ontbrand. Het brandje is direct geblust met een poederblusser. Er is geen brandstof op de bodem terechtgekomen. Milieupiket heeft geen onderzoek gedaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2), ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het lossen van twee containers (twin hijsen, twee containers tegelijk) is er een paal geraakt waarbij 1 container met UN3264 en 1 container met UN3265 zijn beschadigd. Vermoedelijk is dit veroorzaakt door een menselijke fout. De container met UN3265 (bijtende, zure, organische vloeistof) lekt ongeveer 2 liter per minuut. De lekkage betreft alleen aan de kade en langs de kraan. Naar schatting is er ongeveer 50 liter product gelekt op de kade. Er is nog wel wat product in het riool gekomen. Deze is dichtgezet zodat er geen verdere uitstroom is naar oppervlaktewater. De lekke container staat nu op de calamiteitenplaats en zal later worden behandeld middels een plan van aanpak. De beschadigde container wordt op een later moment beoordeeld. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen is ter plaatse en Firma Wilchem is onderweg voor de bereddering.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. In het ketenpark is een paddenstoel, een electriciteitsverdeelkast, gaan smeulen. De vermoedelijke oorzaak is kortsluiting door overbelasting. De kast is direct afgekoppeld en afgekeurd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Op de zeesteiger is brand ontstaan in de stortbunker naast kraan 95. Het bedrijf was bezig met het lossen van het zeeschip de Oceanic Castle. De brand blijkt te zijn veroorzaakt door slijpwerkzaamheden aan de regelkast van de kraan. Hierdoor is er brand ontstaan in de regelkast. De brand was relatief snel onder controle. Een deel van het (verontreinigde) bluswater is in het oppervlaktewater terecht gekomen. Milieupiket heeft het voorval onderzocht.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Er is brand ontstaan in een magnetron in de kantine. De brand is zelf uitgemaakt en de ruimte is geventileerd. Het milieupiket zal het voorval niet onderzoeken.

oktober

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Aglobis B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Eerder in de week is er een lekkage opgetreden aan een tank voor de opslag van vloeibare zwavel. Deze tank is daarop leeggepompt. In de vrijwel lege, mar niet gereinigde tank is brand ontstaan. Omdat het een zwavelbrand betreft, waardoor er in de rook zzwaveldioxide zit zijn de buurbedrijven geïnformeerd en is de bemanning van een schip aan de kade naar binnen gestuurd. Milieupiket gaat voorlopig niet ter plaatse. De AGS van de brandweer geeft zijn bevindingen door. Aanvulling: Milieupiket is vrijwel de hele dag samen met de vaste toezichthouder van het bedrijf ter plaatse geweest. Er hebben diverse gesprekken met het bedrijf plaatsgevonden om tot een oplossing te komen. Uiteindelijk is een plan van aanpak opgesteld waarbij afspraken zijn gemaakt over het monitoren van de temperatuur in de tank, het meten van SO2 op het terrein (met 3 SO2 monitoren) en de bijbehorende escalatie en de verschillende mogelijke oplossingen om dit incident te bestrijden. Mogelijk is op verschillende plekken in de tank zwavelijzer ontstaan. Dit is een pyrofore stof en heeft alleen zuurstof nodig om te ontbranden. Om het zuurstof gehalte in de tank te verlagen / de tank te koelen, is deze geinertiseerd met stoom. Hierdoor is de temperatuur in de tank wel gezakt, maar nog onvoldoende. Omdat de temperatuur stabiel bleef (72 °C boven in de tank en 60 °C onder in de tank), heeft het bedrijf aan het einde van de middag besloten om de zuurstof in de tank te verdrijven met CO2. De benodigde CO2 wordt morgen aan het einde van de ochtend / begin middag geleverd en met een slang aangesloten op de bovenkant van de tank. Het bedrijf blijft gedurende de avond / nacht monitoren op temperatuur en SO2. Aanvulling (2-11-2022) De tank is inmiddels deels gevuld met CO2, de temperatuur is dalende. Voorlopig wordt de tank zo gelaten, er staat extra CO2 klaar om eventueel aan te vullen. Voor de sloop zal een Plan van Aanpak worden opgesteld, dat aan de DCMR zal worden voorgelegd. De uiteindelijke sloop zal waarschijnlijk over enkele weken plaatsvinden. Aanvulling (7-11-2022) Het bedrijf heeft om 17:15 uur gemeld dat de temperaturen zodanig laag zijn gemeten, dat er geen sprake meer is van broei/brand. De planning voor de sloop van de tank wordt nu in gang gezet. Er wordt een sloopmelding gedaan en er heeft inmiddels aanverwant onderzoek (o.a. asbestonderzoek) plaatsgevonden. Van de daadwerkelijke sloop wordt t.z.t. een reguliere melding voor gedaan. Het voorval is hiermee dan ook ten einde.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden met krimpfolie is bij de fabriek HCU ('HCU' staat voor hydro cracker unit: het hydrogeneren en ontzwavelen van zware destillaten en extracten) een isolatiematje aangestraald. Deze heeft vervolgens vlam gevat. Dit is direct met een P9-poederblusser geblust en heeft verder geen gevolgen gehad. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Aglobis B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Om 12:50 uur is ter hoogte van landtank 1 op het terrein van het bedrijf een lekkage van vloeibaar zwavel (UN2448) geconstateerd. Er is, tot moment van schrijven (13:05 uur), ongeveer 1000 kilo product in de tankput gelopen. De vullingsgraad van de tank was tijdens de melding nog ongeveer 5000 ton. Als maatregel bouwt het bedrijf een bekisting om de spill heen en deze zullen ze volstorten met cement. Dit wordt direct hard en daarmee is het lek gedicht. Een cementwagen is onderweg. Vooralsnog is er geen sprake van een geurverspreiding. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek en gaat onder andere na of de tankput na opvulling nog voldoet aan de opvangcapaciteit.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Er is een klein vlammetje van 2cm ontstaan op een brilflens van een leiding waar waterstof in zat. Dit is ontdekt omdat ze in de omgeving heetwerk wilden gaan doen. Het ging om werkzaamheden rondom de turnaround. De brilflens is drie weken geleden gedraaid om de CDU-afdeling af te sluiten van de FCCU-afdeling. De afsluiter die ervoor zit liet mogelijk door waardoor er drukopbouw geweest is richting de brilflens en die open gegaan is. Ze hebben de afsluiter en de brilflens aangedraaid en alles gecontroleerd met lekdichtspray. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan omdat na nabellen de melding duidelijk genoeg was.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is een schroeilucht waargenomen in Substation 5. Aan het substation staat de PAREX-unit (paraxyleenfabriek) geschakeld. Deze is nog gewoon in bedrijf. De bedrijfsbrandweer heeft het substation onderzocht, maar kon geen hotspots vinden. Er zijn verder geen acties uitgezet.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief