april

Prio 3 BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam Dienstverlening Brandweer Afstemverzoek
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Tijdens het testen van de blusinstallatie is er onbedoeld blusschuim op de steiger en in het oppervlakte water terecht gekomen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het opstarten van de fabriek na onderhoud is gezien dat er isolatie is gaan smeulen op een gland van een afsluiter. Een kleine hoeveelheid van het product bottems is in de isolatie gelekt dat is ontbrand. Hierop is er een stoomspeer gezet om te blussen. Er zal worden schoongemaakt, de lekkage gedicht en nieuwe isolatie aanbracht.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Een waterdichte afvalcontainer is met een mengsel van soja- en raapolie is overgelopen tijdens het vullen. Hierbij is er een kleine hoeveelheid olie in de regenwaterputten gelopen. In deze putten zijn ballonnen geplaatst, zodat de olie niet in het oppervlaktewater kan komen. De reden van de overvulling is onbekend, maar heeft geen gevolgen voor het proces. Een extern bedrijf ruimte de verontreiniging op.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het opstarten van de werkzaamheden is er een lekkage nafta aangetroffen onder de isolatie van een drum. Het lekt met ongeveer 1 liter nafta per minuut. In de drum zit enkele kubieke meter nafta. De drum is nu 100 graden Celsius en moet eerst koelen, voordat de isolatie verwijderd kan worden. Milleupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Tijdens straalwerkzaamheden zijn verfresten in het water terecht gekomen. Het bedrijf heeft de verfresten opgeruimd.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1). Chemours Netherlands B.V., Baanhoekweg 22, Dordrecht. Tijdens het opstarten van de freonfabriek is lekkage aan de bodem van de HCl-kolom ontstaan. Er was op dat moment niet bekend hoeveel product er in de kolom zat en hoeveel eruit ontsnapt was. Uit het onderzoek van Milieupiket is gebleken dat de kolom bij het optreden van de lekkage werd gevuld. De lekkage werd opgemerkt omdat er een rookpluim zichtbaar werd op een flensverbinding. De lekkage betrof HCL, HF en Freon. Met een waterscherm zijn de ontsnappende dampen neergeslagen. Het product is teruggevoerd naar een tank, waardoor de lekkage stopte. Het verontreinigde water van het waterscherm is geloosd op de rivier. De geur van de geloosde stoffen is waargenomen door collega's van Rijkswaterstaat in een vaartuig ter plaatse. Berekeningen over de hoeveelheid gelekt product zijn met de vaste toezichthouder gedeeld.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. In een droger was een klein brandje bij een warmtewisselaar. Het was in een besloten ruimte. De brandweer heeft de brand geblust.

maart

Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Een plot-clear-alarm is afgegaan in de HDS-fabriek. Op 15 meter hoogte staan zeker drie H2S meetkoppen, waarvan een waardes aangeeft tot 50 parts per million (ppm). Hierdoor is er een alarm hoorbaar buiten het bedrijfterrein en de wegversperring is geactiveerd. De bedrijfsbrandweer doet onderzoek of er daadwerkelijk emissie plaatsvindt. Er zijn geen procesverstoringen.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Euro Tank Terminal B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Bij de calandsteiger is een lekkage ontdekt bij de pijpenbrug, de lekkage is ingeblokt en de lekkage gestopt. Ongeveer 10 liter aan gasolie is in het water terechtgekomen. Na onderzoek door het bedrijf is duidelijk dat de bron van het lek bij de thermal relieve valve van de leiding was. Er wordt nu opgelet dat de druk in de leiding laag blijft en er is overgeschakeld naar een ander thermal relieve valve.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Een gekleurde vlek is in het water van de haven gezien dat het bedrijf uit hun eigen lozingspunt ziet komen. In samenwerking met het havenbedrijf wordt er zoveel mogelijk ingedamd op de haven. Het onderzoek van het milieupiket en het Havenbedrijf heeft opgeleverd dat een aannemer van het bedrijf de veroorzaker is van de verontreiniging. Er werden tanks schoongemaakt. Elke keer wanneer het schoonmaken werd gestopt kwamen er druppels diesel in de goot. De lekkage is nu gestopt en de waterkant wordt opgeruimd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Truckparking Maasvlakte Plaza, Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij het wegrijden van een vrachtwagen is er een vlek diesel geconstateerd in een parkeervak. Het gaat om 1 tot 5 liter. Een extern bedrijf komt ter plaatse om het product op te ruimen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een tank is tijdens het doorzagen van een leiding een vlammetje ontstaan. Deze is vanzelf uitgedoofd. De leiding was leeg en gereinigd. Het incident heeft geen verdere gevolgen voor het proces.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Europoort), Moezelweg 100, Europoort Rotterdam. Bij een ketelwagon waar ethanol in is vervoerd is een druppellekkage waargenomen. Brandweer gaat ter plaatse.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is, op een lege tank met drijvend dak, een restje product ontbrand dat nog in een drain zat. De kleine brand is direct gedoofd door medewerkers van het bedrijf.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens sloopwerkzaamheden van een unit is tijdens het doorzagen van en lege leiding een steekvlam ontstaan. Deze is mogelijk ontstaan door wat gasolieresidu, wat gebruikt is om de leiding te wassen. De brand is door medewerkers van het bedrijf zelf geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Tijdens het gloeien (een staal warmtebehandelingsproces) van een leiding is er een kleine brand ontstaan. Het gaat om een lege leiding die gebruikt wordt bij een steiger voor het laden van schepen. De leiding is ingeblokt en de brand is door medewerkers van het bedrijf geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Er is een druppellekkage van geconstateerd bij een spoorketelwagen gevuld met methanol. Na onderzoek van de brandweer bleek het te gaan om druppels water.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Bij een electrolyzer is een pakking uitgezakt, hierdoor is er wat waterstof en chloor vrijgekomen in de cellenzaal. De waterstof is ontbrand, waardoor het plastic van de installatie is gaan smeulen. Dit is door medewerkers van het bedrijf geblust. De brandweer is ter plaatse gegaan voor controle.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Power Plant Rotterdam B.V., Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam. In twee mengsilo's met kolen voor de energiecentrale is broei geconstateerd. Met een transportband worden de kolen uit de silo gehaald. Indien nodig staat er personeel van het bedrijf klaar met blusslangen om te blussen. Naar schatting duurt dit proces twee uur.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Door een druppellekkage op een lasnaad in de kolom van de NEXBTL unit is er brand ontstaan. Door de kolom stroomt diesel en parafine onder 40 bar en een proces temperatuur van 300 graden. Door de lekkage kwam het product in aanraking met zuurstof en is ontbrand. Medewerkers van het bedrijf hebben er stoom op gezet en de leiding is helemaal uitgepakt. Hierbij kwam men er achter dat ook de isolatie vol met product zat. Om de lekkage te stoppen is een klemband gebruikt. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden aan een drum is er rookontwikkeling ontstaan door brand. Er waren geen voor het proces normale stoffen bij betrokken. De drum was leeg en gereinigd. De drum is gevuld met stikstof om de brand te doven. Het voorval heeft geen effect op het bedrijfsproces. Milieupiket is ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een tank is tijdens het gutsenbranden achter de dubbelingsplaat van de tank een steekvlam ontstaan. De tank was leeggemaakt, maar er was toch een restant gasolie dat ontvlamt is.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Door een beschadigde afdekking kwam er meer zuurstof in een kolenhoop terecht waardoor broei is ontstaan. Om verdere broei te voorkomen is de hoop uitgereden en daarna verdicht.
Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Er staan demonstranten voor het bedrijf op de openbare weg. Het betreft een aangekondigde actie. De processen van het bedrijf lopen door.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Power Plant Rotterdam B.V., Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam. In een mengsilo met kolen is rookontwikkeling ontstaan door broei. De kolen worden uit de silo gedraaid, waarbij personeel klaarstaat met slangen om indien nodig te blussen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij het repareren en schoonmaken van een leiding is bij het aansluiten en aarden van een gloeimat een vonk ontstaan die kort de aanwezige damp heeft doen ontbranden. Hierbij zijn drie medewerkers gewond geraakt. Milieupiket doet onderzoek samen met de zeehavenpolitie.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Europoort), Moezelweg 100, Europoort Rotterdam. Er is een kleine druppellekkage van onbekend product uit een spoorketelwagon gesignaleerd. De incidentbestrijding van Prorail en de brandweer gaan ter plaatse om de lekkage te stoppen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. De hoofdblazer van een afgasreiniger is 10 minuten uitgevallen door onbekende oorzaak. Een automatische noodscrubber is na vijf minuten ingeschakeld. Hierdoor is er 70 kilogram zwaveldioxide vrijgekomen. De hoofdblazer is weer opgestart en de emissie is gestopt. Buurbedrijven maakten melding over een brandlucht. Het incident heeft geen verdere gevolgen voor de bedrijfsvoering. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden is in een lege drum brand ontstaan. De verf aan de buitenkant van de drum is door hitte gaan branden. Dit is met eigen blusmiddelen geblust en gedoofd.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Op het bedrijfsterrein is brand ontstaan op de transmitterblok door een kleine waterstoflekkage. De leiding is ingeblokt en de brand geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is er zwavelijzer gaan smeulen en is er rook ontstaan. Dit is geblust met water.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Door teveel toevoer van product is er bij een hamermolen warmte ontstaan tijdens het malen van sojabonen tot sojameel. De molen is afgezet, geopend en daarna met water geblust. Het voorval heeft gevolgen voor andere processen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiƫweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens een controleronde is geconstateerd dat de smeerolie op de as van een propyleenpomp is warmgelopen. De smeerolie is gaan roken en heeft een brandlucht afgegeven. De pomp is gewisseld en gekoeld met water. Hierna is de temperatuur gemeten en bleek de pomp voldoende afgekoeld. Het voorval wordt onderzocht.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens het trekken van een pijpenbundel van een warmtewisselaar is zwavelijzer (pyrofore stof) gaan reageren met zuurstof. Het bedrijf is hierop voorbereid en heeft er direct water op gezet. Dit stond als maatregel klaar voor de werkzaamheden.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er was een kortstondige brand in een asbak. Deze is direct geblust met blusmiddelen van het bedrijf.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Lanxess Chemical B.V., Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Door een lekkage van seal-olie is de isolatie van een pomp gaan broeien, waardoor brand is ontstaan. De brand is geblust met schuim en de pomp is ingeblokt. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Tijdens een bundelwissel bij een warmtewisselaar ontstond er rook, door de ontbranding van een kleine hoeveelheid pyrofoor materiaal.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden zijn vlammen geconstateerd bij het zagen. De werkzaamheden zijn direct gestopt en de vlammen zijn vanzelf gedoofd. De tank waar gewerkt werd was schoon en opgeleverd voor onderhoud.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Er is brand ontstaan bij een warmtewisselaar van een vliegtuigbrandstofdestillatieunit op 10 meter hoogte. Milieupiket stelt een onderzoek in.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Op de afsluiter van een wagon is een druppellekkage syreen monomeer aangetroffen.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Een palmoliepomp in het tankpark stond droog te draai en is hierdoor door hitte in brand gevlogen. De leiding was leeg en er is dus geen product vrijgekomen. De brand is geblust met water.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden aan een fakkelleiding zijn nabijgelegen rubberen slangen gaan branden. Dit is direct met water geblust.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Neele-Vat Maasvlakte B.V., Sontstraat 8, Maasvlakte Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is een accu van een pompwagen ontploft. Hierop is automatisch de CO2-blussing gestart. Chemisch advies gaat ter plaatse.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1). Liquin Terminal Botlek B.V. - deel Zuid, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Na het beladen van een tankwagon met styreen is door een storing of menselijke fout de laadarm te vroeg van de wagon ontkoppeld. Hierdoor is de arm buiten de wagon is leeggeblazen. Naar schatting is er 50 liter product vrijgekomen. Dit heeft verontreiniging op de vloeistofdichte vloer en de onbeschermde bodem veroorzaakt. Het bedrijf onderzoekt het voorval en heeft direct maatregelen voor opruiming gedaan. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.

februari

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Een wandcontactdoos is gaan smelten, wat een brandlucht heeft veroorzaakt. De zekering is verwijderd en met een warmtebeeldcamera is een controle uitgevoerd. Er is preventief op CO gemeten.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er zijn vuur en vonken gezien. In samenwerking met de bedrijfsbrandweer en onderhoudsmonteurs is de stroom van een deel van het bedrijf gehaald, zodat er eventueel met water kan worden geblust. Na verder onderzoek is gebleken dat het om een verlichtingskabel ging die bij onderhoudswerkzaamheden wordt gebruikt. Deze is nu afgekoppeld. Er is geen procesverstoring geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). C. Steinweg Handelsveem B.V., Beatrix Terminal, Den Hamweg 30, Rotterdam. Een kleine accu van een schroefmachine is ontploft. Dit heeft wat rookontwikkeling veroorzaakt en het brandalarm is daardoor geactiveerd.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Er is een smeulbrand ontstaan in de isolatie van het dak van een tank. Er bevindt zich daar een leiding gevuld met palmolie op een temperatuur van 122 graden. De tank is niet ingeblokt, maar de fabriek is wel gestopt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Op een lege paarkeerplek voor voertuigen van boven de 4500 kilogram, is een plas van naar schatting drie liter gasolie/dieselolie aangetroffen. Doordat er geen voertuig meer aanwezig was op deze locatie kan er geen veroorzaker aangewezen worden. Reiniging zal worden afgerond met behulp van een zoabreiniger.
Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een bodemsanering is een explosief opgegraven. Deze is in de laadbak van een vrachtwagen terecht gekomen. In de nabijheid van de vrachtwagen is leidingwerk en een dampverwerkinginstallatie (DVI) aanwezig. Via de politie is de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) gealarmeerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Er is een kleine druppellekkage op de afsluiter van een wagon ethanol ontdekt. De brandweer en incidentbestrijding van Pro Rail stonden gereed om een verkenning in gaspak uit te voeren. Het gaspakkenteam is niet ingezet, omdat bleek dat na het ontdekken van de lekkage gistermiddag een van de geplaatste dogstars is gaan lekken, vermoedelijk door drukopbouw in de wagen. Er is een nieuwe dogstar ingedraaid en er is als extra maatregel een lekzak omheen geplaatst.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Door een defecte bodemafsluiter is er een druppellekkage ethanol ontstaan. De lekkage is opgevangen in een opvangvat. Incidentenbestrijding heeft aan beide bodemafsluiters een afdichting geplaatst. Er was verder geen bodembesmetting.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Bij de GOP (benzinefabriek) was de reboilerpomp ingeblokt en werd schoongemaakt. Bij het reinigen van het zuigfilter kwam er vervuiling uit het systeem, waaronder pyrofoor materiaal, zoals zwavel, vrij aan de lucht. Dit materiaal, een handje vol, is ontbrandt. De brand is direct door de medewerkers geblust en het materiaal is onder water gezet.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is ter hoogte van de koelwatersteiger een brandje ontstaan, wat door eigen personeel met een poederblusser is geblust. Er zijn enkele liters olie uit de koelwaterpomp vrijgekomen aan de landzijde. Ter bereddering heeft men absorptiekorrels gestrooid wat wordt opgeruimd. De brand heeft geen invloed gehad op andere bedrijfsprocessen. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de voorbereiding op onderhoud aan een toren is er rookontwikkeling ontstaan. Eerder op de avond zijn twee mangaten door medewerkers opengezet om deze toren voor te bereiden op onderhoud. Een aantal minuten later zag men rookontwikkeling uit de toren. De mangaten zijn gesloten en er is gekoeld/geblust met water. Hierdoor zakte de temperatuur meteen. De oorzaak van de rookontwikkeling wordt onderzocht.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Het bedrijf meldde een lekkage kubieke meters koolwaterstoffen. Deze lekkage is ingeblokt door een afsluiter af te sluiten. Het gelekte product is terechtgekomen in het afvoersysteem. Men gaat dit met veel water verdunnen. De oorzaak van het lek is nog onbekend. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Een bleekaardecontainer, waarmee het bedrijf de gebruikte bleekaarde afvoert, bleek niet leeg te zijn en bevatte nog een restant van circa 50 kilogram. Hierin is broei ontstaan. Het bedrijf heeft deze broei geblust met water.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Toen druk van een laadarm werd afgehaald zijn er enkele liters nafta door een ontluchtingsleiding in een tankput gelopen. Het bedrijf onderzoekt de oorzaak, heeft een saneerbedrijf ingeschakeld om de onverharde bodem te saneren met een vacuĆ¼mwagen en de betreffende grond wordt afgegraven. Omdat de stof 50 tot 80 procent benzeen bevat, doet het Milieupiket onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Toen in de ochtend een truck was weggereden van een parkeerplaats is er een olievlek van enkele liters aangetroffen. Het bedrijf heeft hier grit over gestrooid en een schoonmaakbedrijf ingehuurd om de verontreiniging te verwijderen.

Wat is een CIN-melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal Incidenten Nummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, binnen 15 minuten en aan alle hulpdiensten tegelijk dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Op deze pagina vind je een feitelijke toelichting op de CIN-meldingen van DCMR Milieudienst Rijnmond, op basis van de informatie die DCMR van het bedrijf zelf heeft ontvangen. Deze toelichting is voor publicatie nog bewerkt door de communicatie-afdeling van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond of DCMR.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief