Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

oktober

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden is een deel restproduct zwavel ontstoken. De brand is zelfstandig met een blusdeken geblust. Vermoedelijk is het restproduct uit een flens gekomen tijdens de onderhoudsstop.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Cin-melding Z2. BP d'Arcyweg Europoort Rotterdam. Bij het beladen van een schip is een slang losgekomen en ongeveer 150 liter stookolie gelekt op het dek. Ook is er wat stookolie in het oppervlaktewater terecht gekomen. De havendienst heeft boeien ingezet om verspreiding van de olie op het water tegen te gaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Cin-melding Z2 P&O Ferries Luxemburgweg Europoort Rotterdam. Door een lekkage aan het hydrolieksysteem  van de loopbrug voor passagiers is er 50 – 70 liter hydroliekolie op het oppervlaktewater terecht gekomen. Het havenbedrijf stuurt een patrouilleboot om de verontreiniging op te nemen en eventueel op te ruimen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) EBS Laurenshaven, Montrealweg, Botlek Rotterdam. Het bedrijf was bezig met het overslaan van titaanslakken, waar bij overstortpunten teveel stof vrijkwam buiten de inrichting. Het product is direct door het bedrijf neergeslagen met water. De stofoverlast is ontstaan doordat de titaanslakken droger waren dan normaal. Het product wordt nu bevochtigd om het stuiven verder te voorkomen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Er zijn 4 medewerkers onwel geworden door verbrandingsgassen die ontstaan bij broei van zwavelijzer. Deze vier mensen zijn behandeld door de medische staf van Esso.De broei is ontstaan in een lekbak van een kubieke meter op een hoogte van 15 meter. Er is een overvloed aan water op de bak gezet en er is schuim rondom de bak gezet om vallend zwavelijzer op te vangen. De brandweer heeft de broei onder controle.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Hexion, Chemiestraat, Rotterdam. Een medewerker is in aanraking gekomen met Formaline bij het losmaken van een koppeling in het proces. Het gaat om ongeveer 200 ml uitstroom in totaal.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Gate Terminal, Maasvlakteweg, Maasvlakte Rotterdam. Er heeft een kortstondige emissie van methaan plaatsgevonden bij de verdamperunit in het proces. Er is hierbij in totaal 1m³ product vrijgekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Esso Nederland, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Door een lekkage in een leiding is is 6 - 7 m3 fuel oil met water uitgestroomd op het terrein. Het is nog niet duidelijk hoe de lekkage is ontstaan. De leiding is ingeblokt en de olie is afgeschuimd door de bedrijfsbrandweer. Een extern bedrijf is gekomen om het op te ruimen en de milieudienst doet onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) EMO, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Er is broei ontstaan in een kolenpartij. Ze gaan de kolen verdichten ten einde de broei te stoppen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Euromax Terminal Rotterdam, Maasvlakteweg, Maasvlakte Rotterdam. Door vermoedelijk een brandende sigarettenpeuk is afval wat zich onder een rooster bevond, ontbrand. Dit is met een brandblusser geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Odfjell, Oude Maasweg, Botlek Rotterdam. Uit een toevoerleiding is een lekkage ontstaan van 1000 liter stookolie. Er vonden onderhoudswerkzaamheden plaats aan deze leiding. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is op het moment van de melding nog niet bekend. De stookolie is niet in de riolering of in het oppervlaktewater terechtgekomen. Het product is wel in het gras gelopen. Dit wordt zoveel mogelijk opgezogen met een vacuümwagen, waarna bekeken zal worden in welke mate er een bodemsanering moet plaatsvinden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gate Terminal, Maasvlakteweg, Maasvlakte Rotterdam. De asbak van de rookabri op de parkeerplaats heeft kortstondig in brand gestaan. Een medewerker heeft dit met een flesje water geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is er bij het verwijderen van de vaste bemetseling van een plant een steekvlam ontstaan, deze is uit zichzelf uitgegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg, Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is er een slang gescheurd waardoor er 4 m3 siroop (maisproteïnen) is vrijgekomen. 3 m3 is in de tankput beland en wordt naar de eigen waterzuivering afgevoerd. 1 m3, terechtgekomen buiten de tankput, wordt door een vacuümwagen opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B1] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens slijpwerkzaamheden aan een tank  zijn er vonken naar beneden gevallen op het doek onder de rijplaten. Het doek heeft vlam gevat en is direct met zand geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding [B1] RST Rotterdam Short Sea Terminal Reeweg Rotterdam. Op het terrein stond een container met huidverzorgingsproducten in brand. De container stond vrij. De brandweer heeft de container geblust en de container beetje bij beetje leeggehaald om de brand helemaal te blussen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg Maasvlakte Rotterdam. Een update van het incident van 29 september. Naar schatting zal het nog ongeveer 36 uur duren voordat de broei in de kolenhoop verholpen is.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie  Vondelingenweg Rotterdam. Tijdens het uitpakken van een leiding is er rook waargenomen vanuit de isolatie. De isolatie heeft alleen gesmeuld en is door bedrijfsbrandweer met stoom geblust.

september

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN (Z3) Alco Engy Rotterdam B.V., Merwedeweg, Europoort Rotterdam. Er is 3 tot 5 m3 mash gelekt (water + maïs) doordat een klep openstond tijdens het vullen van een fermentatietoren. De lekkage is opgevangen in de opvangbak.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN (B1) AVR - Van Gansewinkel, Professor Gerbrandyweg, Botlek Rotterdam. Een zeefinstallatie is vastgelopen. Door wrijving ontstond brand. Het bedrijf heeft dit met eigen middelen kunnen blussen.