juni

Overig (CIN Z4) Prio 2 Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Dienstverlening Brandweer Dienst aan derden
Overig (CIN Z4) Prio 2 Koole Tankstorage Minerals Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rdam Dienstverlening Brandweer Dienst aan derden

mei

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 Hexion Specialty Chemicals Pernis Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Prio 1 Maasvlakte Olie Terminal MOT Maasvlakteweg 975 Maasvlakte Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 1 C.RO Ports Nederland Merseyweg 70 Botlek Rotterdam Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 C.RO Ports Nederland Merseyweg 70 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Exxonmobil Chemical ROP Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). HES Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Tijdens het beladen van een tanker is lekkage ontstaan van de biodiesel Fame. Er is 20 m³ op de steiger en 2 m³ op het water. De officier van dienst van de brandweer, Havenbedrijf en de Hebo (bereddering) zijn ter plaatse. Het Milieupiket stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Er heeft zicht een lekkage van soljaolie voorgedaan bij het bedrijf. Naar eerste schatting is er 50 liter product in het oppervlaktewaterlichaam terecht gekomen in de Elbehaven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Air Liquide Nederland Merseyweg 10 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Er heeft broei plaatsgevonden van een stuk isolatiemateriaal van een klep, die onderdeel uitmaakt van het dumpsysteem (in geval van calamiteiten kan product naar de fakkel afgelaten worden) van de Oxo alcoholen-fabriek. Op het isolatiemateriaal bleek Aldehyde te zitten. Aldehyde is pyrofoor en is door de zuurstof in de lucht tot ontbranding gekomen. De isolatie is geblust met water, waarmee de broei verholpen is. Na het verwijderen van de isolatie bleek dat een greylock (metalen pakking) zweet. Er hangt een stoomslang bij om verdere ontbranding te voorkomen. Vannacht wordt door het bedrijf bekeken of situatie verholpen kan worden of dat de fabriek uit bedrijf genomen moet worden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Als gevolg van een terugstroming van warmte door krachtverandering is de temperatuur in het systeem van een unit in de hyconfabriek van het bedrijf opgelopen. De temperatuur is zo hoog opgelopen dat isolatie is gaan smeulen. Dit smeulbrandje is geblust door de bedrijfsbrandweer en deze staat nog gereed. Dit incident staat niet in relatie tot de eerdere B2 CIN-melding in dezelfde fabriek. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek aangezien dit de tweede incidentmelding is binnen enkele uren.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In de hyconfabriek van het bedrijf heeft een kleine brand van isolatie plaatsgevonden. Daarbij waren lichte vlamverschijnselen waarneembaar zonder rookontwikkeling. De bedrijfsbrandweer stond al gereed en heeft dit direct gedoofd. De oorzaak was een flens die is gaan lekken in de isolatie. Dit is een warm product, 'hycon bodemwax', hierdoor is de smeulbrand ontstaan. Dit heeft geen verdere gevolgen, de bouten van de flens worden aangehaald als beredderende maatregel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Een elektrische kachel heeft vlam gevat, de stekker is eruit getrokken en toen is de brand gedoofd. Er was kort sprake van wat vlammen, maar geen rookontwikkeling. De nacontrole is reeds uitgevoerd en er is verder geen gevaar. De oorzaak is mogelijk kortsluiting of stofontwikkeling in het kacheltje.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij een leiding is een lekkage van waterstof ontdekt bij een afsluiter. Daarbij zijn wat gloei/vuurverschijnselen waargenomen, die door eigen personeel met een stoomlans wordt geblust. De lekkage doet zich voor op 20 meter hoogte. Er wordt verder onderzoek naar de lekkage gedaan en er worden maatregelen genomen om de lekkage te dichten.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. Vervolg op Z2 CIN-melding van 17 mei. Na het incident van de lozing van kwikhoudend materiaal zijn er maatregelen op de zuivering genomen. Een koolfilter is geplaatst en daar is maximaal 1 cc (druppel) kwik (UN2809) onder het filter op straat gevonden. De oorzaak is nog onbekend. Een opruimactie is in gang gezet. Dit heeft geen verdere gevolgen op overige bedrijfsprocessen. Een analist van het lab doet onderzoek en neemt monsters van de in- en uitlaat van het koolfilter. Rijkswaterstaat is ter plaatse voor onderzoek en milieupiket is telefonisch op de hoogte gebracht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is in twee hopen broei geconstateerd. De hopen worden verdicht om de broei te doen stoppen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is een verhoging van kwik gemeten. De hoeveelheid is onbekend maar is wel dusdanig dat de waterzuivering het niet aankan. Hierdoor wordt het kwik geloosd op de Nieuwe Waterweg. De lozing kan vooralsnog niet gestopt worden. Vermoedelijk zat het kwik tussen afval en is daardoor vrijgekomen. Het incident heeft gevolgen voor het proces, wat nu stilligt. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is smeulende isolatie waargenomen. Deze smeulbrand is door personeel geblust met water. De isolatie is van de leiding verwijderd waarna er geen product lekkage zichtbaar was.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de Catcracker 2 is een gaskop defect geraakt, waardoor de ammoniakdosering getript (noodstop) is. Hierdoor vindt er een hogere NOx-uitstoot plaats. Milieupiket heeft een onderzoek ingesteld en geconstateerd dat 1 van de 4 ammoniakmeetkoppen bij de ammoniakdosering getript is. Om 21:40 uur heeft het bedrijf gemeld dat de ammoniakmeetkop hersteld is en ammoniakdosering weer plaatsvindt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het bedrijf is een lekkage van enkele tientallen liters product palmac 750 (mix van palmvetzuren) ontstaan. Het betreft een spoor van circa 20 cm breed. De lekkage komt onder de tankwagen vandaan. De tankwagen is beladen met 24 ton product. De lekkage komt mogelijk uit de koppeling achterop de tankwagen en is vermoedelijk na het beladen niet goed aangedraaid. Operators van het bedrijf hebben de lekkage bij de tankwagen kunnen beheersen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein is een wagon met vermoedelijk etyleenoxide waarvan de zijafsluiter niet meer dicht wil. Bij verkenning door de brandweer is er niets afwijkends geconstateerd. Het bedrijf geeft het voorval door aan de Officier van dienst-rail die dit voor de zekerheid gaat uitlopen. Chemisch advies is ingezet.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Uniper RoCa, Capelseweg 400, Rotterdam. Door brand is er veel rook in het ketelhuis van het bedrijf. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand en na enige tijd is een brand in een kabel gevonden. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens testwerkzaamheden aan een nieuwe leiding van een steiger stond een 2 duims aftakpunt punt open, waardoor er 150 liter product Fame (niet UN geclassificeerd) is vrijgekomen. Dit betreft een vetzuur. Product is op de kade, in het oppervlaktewater en op het dek van het schip de Volharding 12 terechtgekomen. De kade en het dek van het schip worden schoongemaakt. Daarnaast is Hebo ingelicht voor schoonmaakwerkzaamheden op het water. Er vond overigens met de Volharding 12 geen verlading plaats. Omdat niet helemaal duidelijk is hoe het kan dat uit een nieuwe leiding product vrijkwam, zal het milieupiket dit voorval onderzoeken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens het opstarten van een compressor zijn isolatiematten op deze compressor gaan smeulen. Dit is veroorzaakt doordat er nog wat olieresten op deze isolatiematten zat. Deze isolatiematten zijn direct verwijderd waardoor erger is voorkomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Team Terminal BV, Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. Tijdens groot onderhoud aan een tank heeft tijdens laswerkzaamheden, vanwege de hitte, een rubber flap van een lascabine vlam gevat. Dit is direct geblust. Werkzaamheden zijn gestaakt. Eerst volgt onderzoek naar de oorzaak, voordat werkzaamheden weer worden hervat.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In een gebouw op het terrein van het bedrijf is een schroeilucht geroken. Na controle bleek dit uit een koffieautomaat te komen. Deze maakte kortsluiting en was erg warm geworden. Hierop is meteen de stekker uit het stopcontact gehaald.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is in het baloratorium een analysetoestel oververhit geraakt tijdens een test met de stof UN 1268. Het toestel is spanningsloos gemaakt en geblust met een handblustoestel.
Overig (CIN G4) CIN-melding (B1). Kova HSE B.V., Madoerastraat 10, Maasvlakte Rotterdam. In een loods op het terrein van het bedrijf is uit een 200 liter vat 150 liter ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan) op de vloer terecht gekomen. Vanwege het giftige karakter van de stof is de loods ontruimd. Met grit heeft er een bereddering plaats gevonden. De firma ECO-LOSS is benaderd voor de afhandeling.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam. De cabine van en vrachtwagen heeft in brand gestaan en is volledig uitgebrand. De brand is geblust door het personeel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij laswerkzaamheden aan een vat hebben rubberen flappen van de afscherming vlam gevat. Het brandje is door eigen personeel met geblust.

april

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. In de fabriek van het bedrijf is uit een vat 106 lekkage ontstaan van 1000 liter azijnzuur. De lekkage is ontstaan door het falen van een veiligheid bij de pomp. Het lek is gestopt en opgevangen op een vloeistofdichte vloer en zal direct worden opgeruimd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. In de bonendroger is brand/broei ontstaan. De brandweer heeft de brand geblust. Het milieupiket heeft onderzoek gedaan. De broei is ontstaan in een “schone kamer” waarin bonen die van de band afvallen terechtkomen. Het lijkt erop dat de schone kamer vaker schoon gemaakt moet worden om het risico op brand te verkleinen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is er wat Caradol (merknaam van een vorm van propyleenoxide/ethyleenoxide) vrijgekomen uit een verwarmde leiding. Hierbij is de isolatie gaan smeulen. Personeelsleden hebben dit geblust met stoom. De installatie is uitgepakt en de smeulende delen zijn in water gelegd waarna het gedoofd is. Het had geen gevolgen voor het proces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is een stalen vuilcontainer van 1,5 m3 gevuld met huisvuil gaan schroeien/roken. De brand is met water geblust. Oorzaak is onbekend.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat. Bij fabriek HV8 van het bedrijf is tijdens werkzaamheden aan het manifold een kleine hoeveelheid gasolie is vrijgekomen. Dit is tot ontbranding gekomen op de isolatie van een stoomleiding. Hierdoor is de isolatie gaan branden. De bedrijfsbrandweer heeft geblust met stoom.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is er brand ontstaan bij de lagers van een transportband, waarbij vlammen te zien waren. De brand is snel geblust door de bedrijfsbrandweer.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Prorail Rangeer Emplacement Kijfhoek, Develsingel 11, Zwijndrecht. Op het terrein van het bedrijf is een druppellekkage ontdekt van methanol, UN1230, aan de afsluiter van een ketelwagen. In eerste instantie heeft het personeel geprobeerd om de lekkage te verhelpen door het aanbrengen van een lekzak. Omdat de lekkage niet te verhelpen bleek is de wagon in de nacht, met toestemming van Inspectie Leefomgeving en Transport, terug gegaan naar het bedrijf waar de wagon gevuld was. Hier zijn de voorzieningen aanwezig om de wagon veilig te legen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Broekman Distriport B.V., Mannheimweg 3, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is een container blijven hangen aan een bovenstaande container. Hierop is deze scheef komen te vallen en klem komen te zitten tussen de opgetilde container en die er onder. Deze container was gevuld met de stof UN 1247 gevi 339. Bij het maken van het plan van aanpak is rekening gehouden met escalatie van de situatie, maar alles is volgens plan verlopen. Tijdens het incident zijn er geen gevaarlijke stoffen onbedoeld vrijgekomen, ook was het incident niet waar te nemen buiten de inrichtingsgrens. Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Er is een rooklucht te ruiken en een brandalarm afgegaan in de ICT-ruimte van het oude administratie gebouw van het bedrijf. Omdat de gebiedsbrandweer (GB) al op het terrein was voor een oefening kon dit snel opgepakt worden door de GB, in samenwerking met de bedrijfsbrandweer. De brandweer heeft met een hittebeeldcamera gekeken en er is niks gevonden wat smeulde. Het alarm is gereset en gaf geen melding meer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Air Liquide Pergen V.O.F., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Doordat smeerolie is gekomen tussen matten en het isolatiemateriaal van een turbine zijn de matten gaan smeulen en ontstond er rook. De stoom is van de turbine afgehaald om deze te koelen. De matten zijn gekoeld in water. Milieupiket gaat ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken en om te controleren of er geen processen zijn die hinder hebben door het wegvallen van deze turbine.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Een brandje is ontstaan in de verbrandingsmotor van een ademluchtwagen (los voertuig/aanhanger). Deze is door de brandwacht geblust met een poederblusser. De machine is direct afgevoerd voor onderzoek en vervangen door een andere ademluchtunit.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is een lekkage op een as van de afsluiter van een voedingspomp ontstaan. Hierbij is vloeistof (UN3257) gelekt en ontbrand. Door in te blokken is de lekkage en het vuurverschijnsel direct gestopt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Witte rook werd gesignaleerd op het terrein van het bedrijf. Uit nader onderzoek bleek de witte rook afkomstig van een lekke stoomleiding van een schip. Dit zal worden gerepareerd en heeft geen verder milieugevolgen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Nabij Steiger 1/2 is er broei ontstaan nabij een transportband. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). C. Steinweg Handelsveem B.V., Beatrix Terminal, Den Hamweg 30, Rotterdam. Tijdens het plaatsen van een airco-installatie is brand ontstaan tijdens soldeerwerkzaamheden tussen de plafondplaten. Een persoon kreeg ademhalingsproblemen door ingeademde rook.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). LBC Rotterdam B.V., Oude Maasweg 4, Botlek Rotterdam. Door een overdosering van eiwitten op de afvalwaterzuivering van het bedrijf is er schuim ontstaan op het oppervlaktewater. De dosering van eiwitten wordt direct aangepast, hierdoor stopt het schuimen zo goed als direct.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Tijdens een ronde hebben medewerkers van het bedrijf een brandlucht geroken in de buurt van steiger 101. Deze brandlucht was afkomstig van een schakelkast. Bij het openen van de schakelkast bleek de lichtarmatuur te smeulen. Deze is verwijderd en vervangen waarbij het smeulen ook verholpen is. Verder heeft het geen gevolg gehad voor proces en omgeving.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Yara Vlaardingen B.V., Zevenmanshaven Oost 67, Vlaardingen. Tijdens het lossen van een vrachtwagenlading bigbags werd een spanband vastgemaakt. Tijdens het vastmaken is de spanband losgeschoten en door de dieseltank van de vrachtwagen geslagen. Hierdoor is er ongeveer 50 liter diesel uit de tank gelekt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z2). Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. Eerder deze dag is er een bedrijfsmelding gedaan over het stoppen van de fabriek van het bedrijf in verband met een lekkage op 8 meter hoogte van zwaveltrioxide en zwaveldioxide. Deze melding werd onderzocht door het milieupiket. De lekkage was eerder in de week ontdekt. Er is toen opdracht gegeven een steiger te plaatsen om de lekkage te onderzoeken en verhelpen. Hiervoor is er een losse scrubber geplaatst welke nu in storing is gegaan waardoor het bedrijf nu wel een CIN-melding heeft gedaan ter aanvulling van de reeds verwerkte bedrijfsmelding. Het uit bedrijf nemen zal 5 tot 6 dagen in beslag gaan nemen.

maart

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Neele-Vat Maasvlakte B.V., Sontstraat 8, Maasvlakte Rotterdam. Bij het laden/lossen van een reefercontainer is er een drum van 200 liter lekgestoken. Daarbij is de drum leeggelopen buiten en deels in de goten. De goten zijn afgesloten en het pand is ontruimd. De stofnaam is nog onbekend. Het milieupiket gaat ter plaatse voor het beoordelen van de situatie en het plan van aanpak voor het opruimen. Tot die tijd zullen er geen werkzaamheden zijn.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Air Liquide Industrie B.V. (ATR - SMR - Heracles - LCO2), Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij het magazijn op het terrein van het bedrijf zijn twee filters uit een CO-compressor gaan smeulen. Dit kwam door koolvorming. De filters zijn in een bak water gedaan waarmee de situatie is beëindigd.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is het stoomnetwerk uitgevallen. Als gevolg hiervan is de Flexicooker uitgevallen en op recirculeren gezet. Er is een verhoogd fakkelaanbod maar geen stoom, waardoor deze sterk roet. Het milieupiket stelt een onderzoek in.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de analyse van het product is een aantal zwaveldruppels op een plaat van 145 graden Celsius gevallen. De druppels zijn geprobeerd weg te vegen met een tissue. Deze tissue heeft vlam gevat en is vervolgens direct geblust door eigen personeel.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Bij het loskoppelen van een laadslang is er ongeveer 100 liter palmolie uit de slang gespoten. Door een tijdelijk defect aan de ontluchtingsklep is niet alle druk van de slang gelaten. Bij het loskoppelen stond er nog druk op en dit gaf een spray van de nog in de slang aanwezige palmolie. Het meeste is terecht gekomen in de slangenput en is daar meteen gestold. Een klein deel is terecht gekomen op de kade en in het oppervlaktewater. De meeste tot kleine vetbolletjes gestolde palmolie in het oppervlaktewater, zijn door rondvliegende meeuwen opgeruimd. Het Havenbedrijf gaat langs met een patrouilleboot.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij reactor 1975, onderdeel van de RAP, is een leiding geopend omdat het vermoeden bestond dat hier nog vloeistof in zat. Om dit af te vloeien is een emmer geplaatst. Bij het openen kwam er echter een steekvlam gevoed door waterstof uit, mogelijk door statische elektriciteit. De leiding is direct weer gesloten en hierbij is de vlam gedoofd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Op circa 30 meter hoogte zijn vlammetjes waargenomen rond de afsluiter van de fabriek. Er is door onbekende reden brand ontstaan, waarbij er 2 tot 3 liter diesel heeft gebrand. Het bedrijf heeft direct de brand geblust met stoom. Men was ten tijde van de brand bezig met het starten van de fabriek. De brand heeft geen gevolgen gehad voor het proces.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Maasvlakte Olie Terminal N.V., Maasvlakteweg 975, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan het laagspanning-substation is rookontwikkeling geconstateerd. De brandweer is ter plaatse gegaan. Er waren geen gevolgen voor processen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Om 11.10 uur heeft het bedrijf een drukknopmelding gedaan voor assistentie van de brandweer. Het bedrijf had op dat moment geen CIN-melding gedaan en informatie is afkomstig van de brandweer. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is er een brand in de seal van tank 1609 ontstaan. Ten tijde van het onderhoud was de tank leeg. De brandweer heeft de brand geblust. Het Milieupiket doet onderzoek naar het voorval. Update: Om 12:00 uur, 50 minuten na de drukknopmelding, deed Vopak alsnog een CIN-melding B1.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal Incidenten Nummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, maar binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief