mei

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 VOPAK Terminal Vlaardingen Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1 Vlaardingen Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Overig (CIN G4) Prio 1 Prorail Kijfhoek Develsingel 11 Zwijndrecht Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 Arkema Rotterdam Tankhoofd 10 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Shell Nederland Raffinaderij B.V, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij laswerkzaamheden heeft een persoon zijn helm op de leiding gelegd waaraan werd gelast. De helm is door de hitte in brand gevlogen. Dit is met een brandblusser geblust.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3)  van P&O Ferries, Luxemburgweg 2, Europoort Rotterdam. Door onbekende oorzaak ging de brandstoftank van de vrachtwagen  lekken tijdens het vervoer. Bij de poort meldde de chauffeur zich en bleek er een gat te zitten aan de onderzijde van de tank. Hierbij lekte circa 200 liter diesel  over het terrein, grotendeels bij de poort. Het bedrijf heeft zo snel mogelijk de lekkage gestopt en een lekbak onder de lekkage gezet. De monteurs en het saneerbedrijf gaan ter plaatse.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het openen van een flens kwam er zuurstof bij een pyrofore stof. Hierdoor ontstond rookvorming. De bedrijfsbrandweer is aanwezig om te koelen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2)  van Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Bij een loods was rookontwikkeling door een rokende vuilniszak. De bedrijfsbrandweer ging ter plaatse gegaan en bluste deze vuilniszak.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam. Tijdens een overpomping van een tank naar een schip kwam men er achter dat een afsluiter niet was afgesloten. Hierdoor is 1 kuub ethanol in een koppelbak terechtgekomen. De brandweer heeft er een schuimlaag overheen gelegd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag B.V. (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In een kolenhoop werd broei ontdekt. Het bedrijf heeft de kolen uiteen gereden en aangeduwd. Om stank en rook tegen te gaan stond er een tankwagen met water standby.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Europees Massagoed Overslag B.V., Missouriweg 25 LB, Maasvlakte Rotterdam. Er is broei ontstaan in een kolenhoop bij trein 3. Het bedrijf gaat de kolenhoop uitrijden om de broei er uit te halen. Met het bedrijf is afgesproken om mogelijke geuroverlast in de gaten te houden bij het draaien van de wind.
Brand/Broei/Explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) van Shell Nederland Raffinaderij  Rotterdam Pernis. Op een pijpenbrug  waar stroomkabels liggen is op de steiger brand ontstaan in oude planken. De oorzaak is nog onduidelijk. De brandweer en chemisch advies zijn ter plaatse geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding B2  van Nouryon Chemicals BV, Welplaatweg 12 Rotterdam Botlek. Buiten op de rookplaats is de peukenbak ontbrand. Het is met eigen middelen geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij , Rijndwarsstraat 21, Rotterdam Europoort. Tijdens zaagwerkzaamheden aan een schone productleiding zijn er vonken vrijgekomen. Door de vonken is een verfblik gaan branden. Het vuur is direct door eigen personeel met een poederblusser geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V. Merseyweg 10 Botlek Rotterdam. Door een lekkage op een flens van een circulatieleiding kwam circa 500 liter polyol op de vloeistofdichte vloer. De pakking van de flens was versleten en is vervangen. Gelekt product is afgevoerd naar Indaver.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1) van Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Een externe aggregaat gaf rookverschijnselen. Dit is vermoedelijk door kortsluiting veroorzaakt. De brandweer heeft de brand geblust en om 10:21 uur werd het sein brandmeester gegeven. De accu heeft een kleine hoeveelheid gelekt. Vopak ruimt dit op.
Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2)  van Europees Massagoed Overslag BV, Missouriweg 25, 3199 LB Maasvlakte Rotterdam. Broei in twee hopen met kolen. Door de kolenhopen te verdichten, zorgt EMO ervoor dat er geen zuurstof bij kan komen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2) van Esso Nederland B.V. ,Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Om 10:46 uur werden tijdens werkzaamheden rookverschijnselen geconstateerd bovenop een tank. De werkzaamheden zijn direct gestopt. De rook is uit zichzelf gedoofd. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Bij het bedrijf was twijfel om dit te melden via de CIN-lijn. Uiteindelijk is besloten om toch melding te maken.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) van Shin Etsu, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is de seal van een pomp uit het proces geklapt. Hierbij is naar de eerste inschatting 1.000 kilo EDC (dichloorethaan) in een vloeistofdichte put gelopen. De installatie is stopgezet. De put is ingeblokt om verdere verspreiding te voorkomen. Door middel van waterschermen wordt er een deken van water in de put aangelegd om het product onder controle te houden. Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek.

april

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Exon Mobile Esso Nederland Botlekweg 121 Botlek Rotterdam.Tijdens een reactorswing heeft er ter hoogte van de RCV 542 een kleine hoeveelheid waterstof vlam gevat. Deze is direct geblust met stoom.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Hexion aan de Vondelweg 601 aan de Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de inlaat van unit E6201 (heater) is een lekkage van fenol ontstaan. Dit loopt via een vloeistof dichte vloer naar het drainsysteem. De unit is ingeblokt. Op 8:53 is de situatie opgeschaald naar een G4, dit in verband met meetresultaten. Milieupiket is uitgerukt en doet onderzoek.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief