maart

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de analyse van het product is een aantal zwaveldruppels op een plaat van 145 graden Celsius gevallen. De druppels zijn geprobeerd weg te vegen met een tissue. Deze tissue heeft vlam gevat en is vervolgens direct geblust door eigen personeel.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Bij het loskoppelen van een laadslang is er ongeveer 100 liter palmolie uit de slang gespoten. Door een tijdelijk defect aan de ontluchtingsklep is niet alle druk van de slang gelaten. Bij het loskoppelen stond er nog druk op en dit gaf een spray van de nog in de slang aanwezige palmolie. Het meeste is terecht gekomen in de slangenput en is daar meteen gestold. Een klein deel is terecht gekomen op de kade en in het oppervlaktewater. De meeste tot kleine vetbolletjes gestolde palmolie in het oppervlaktewater, zijn door rondvliegende meeuwen opgeruimd. Het Havenbedrijf gaat langs met een patrouilleboot.
Overig (CIN G4) Prio 5 C.RO Ports Automotive Merseyweg 50 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij reactor 1975, onderdeel van de RAP, is een leiding geopend omdat het vermoeden bestond dat hier nog vloeistof in zat. Om dit af te vloeien is een emmer geplaatst. Bij het openen kwam er echter een steekvlam gevoed door waterstof uit, mogelijk door statische elektriciteit. De leiding is direct weer gesloten en hierbij is de vlam gedoofd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Op circa 30 meter hoogte zijn vlammetjes waargenomen rond de afsluiter van de fabriek. Er is door onbekende reden brand ontstaan, waarbij er 2 tot 3 liter diesel heeft gebrand. Het bedrijf heeft direct de brand geblust met stoom. Men was ten tijde van de brand bezig met het starten van de fabriek. De brand heeft geen gevolgen gehad voor het proces.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Maasvlakte Olie Terminal N.V., Maasvlakteweg 975, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan het laagspanning-substation is rookontwikkeling geconstateerd. De brandweer is ter plaatse gegaan. Er waren geen gevolgen voor processen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Om 11.10 uur heeft het bedrijf een drukknopmelding gedaan voor assistentie van de brandweer. Het bedrijf had op dat moment geen CIN-melding gedaan en informatie is afkomstig van de brandweer. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is er een brand in de seal van tank 1609 ontstaan. Ten tijde van het onderhoud was de tank leeg. De brandweer heeft de brand geblust. Het Milieupiket doet onderzoek naar het voorval. Update: Om 12:00 uur, 50 minuten na de drukknopmelding, deed Vopak alsnog een CIN-melding B1.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Door onbekende oorzaak is er handmatig een gasblusinstallatie in het elektriciteitsgebouw geactiveerd. Het milieupiket heeft op locatie onderzoek verricht en hierbij geconcludeerd dat er inderdaad handmatig een blussing is geactiveerd door het indrukken van de melder. Op de locatie is geen brand of verhoogde temperatuur geconstateerd. De resultaten van het onderzoek worden overgedragen aan de vaste toezichthouder van de inrichting.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. De hydrocracking unit (HCU) is in onderhoudsstop. Tijdens het openen van een flens van een 18 duims beveiligingsleiding van vat 1105 is pyrofoor materiaal (ammonium disulfides) gaan roken. De flens is in afgestoken positie gezet (zuurstof ontnomen), waarna rookontwikkeling is gestopt. In de leiding zat mogelijk nog in lichte mate restproduct.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Tijdens het plaatsen van een steekpan in de installatie van de HCl-destillatiekolom unit 200, is circa 100 kilogram waterstofchloride (HCl) vrijgekomen. Om de lekkage te stoppen moet een nieuwe worden geplaatst. Of hierdoor opnieuw lekkage ontstaat is onduidelijk. De officier van dienst van de brandweer en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen gaan ter plaatse. Ook het milieupiket gaat te plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN G3) CIN-melding (G3). DSM Delft Permit B.V., Alexander Fleminglaan 1, Delft. Door een vooralsnog onbekende oorzaak is er een lekkage van natronloog ontstaan in een leidingsysteem. De oorzaak van het voorval en de gelekte hoeveelheid is op dit moment onbekend. Het milieupiket doet onderzoek op locatie.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). EBS Europoort B.V., Elbeweg 117, Europoort Rotterdam. Bij het leegpompen van de bilge van de drijvende kraan naar een lossie-tank is deze overgelopen. Hierbij is naar schatting 300 liter in het oppervlaktewaterlichaam terecht gekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. Bij het laden van een container is een afsluiter open blijven staan. Hierdoor is er ongeveer 200 liter van een mengsel van koolwaterstoffen met voornamelijk terpentine vrijgekomen. Dit is op de weg en op het gravel terecht gekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3). Prorail Kijfhoek, Develsingel 11, Zwijndrecht. Tijdens een wagoncontrole is voor vertrek een grote lekkage van beladen ketelwagon ontdekt. Het gelekt product was methanol. Er was wat verwarring over het feit of de ketelwagon leeg ongereinigd of gevuld was. Op de lijst stond dat deze leeg was. Het voorval is verder onderzocht door Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid, als bevoegd gezag zijnde.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Mineralz Maasvlakte (Afvalverw.), Loswalweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van vliegas uit een vrachtwagen is de losbox afgebroken. De chauffeur heeft de losarm zo snel mogelijk afgesloten. Hierbij is hij wel met de vliegas in aanraking gekomen. Hij is vervolgens onder de douche geplaatst. Vermoedelijk is er ongeveer 700 kilogram vliegas vrijgekomen wat door het bedrijf opgeruimd is.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Een druppellekkage is gesignaleerd in de opvangbak onder steiger 9 van het bedrijf. Dit komt waarschijnlijk door een gescheurde leiding en er is vermoedelijk een mengsel van stoffen in de opvangbak terecht gekomen. Na onderzoek door Chemisch Advies en het Milieupiket blijkt een slang voor laden en lossen niet afgedicht te zijn, welke vervolgens is gaan lekken in/naast een lekbak. Daarnaast is er benzeen gemeten. De locatie is verder opgeruimd. Meetmethodes van het bedrijf zullen besproken worden met de toezichthouder.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Er vond brand plaats bij de waterstofcompressor in het proces. De unit staat normaal op 40 bar. Men was bezig met opstarten na onderhoud van de complete fabriek. Bij het op druk zetten van de compressor ontstond rond 8 bar een lekkage bij de waterstof-seal. Deze is gaan branden, maar niet bekend is was de ontstekingsbron was. Door branddetectie is het brandalarm afgegaan. Nadat de druk van het systeem was gelaten is de brand geblust met stikstof. Om 16:25 uur was de brand uit. De opstart wordt uitgesteld en de oorzaak wordt verder onderzocht. Milieupiket is ter plaatse gegaan voor nader onderzoek en de functionarissen van de brandweer werden op de hoogte gehouden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is brand ontstaan in een mobiele lichtmast bij werkzaamheden op het parkeerterrein van het bedrijf aan de Butaanweg voor poort 14. Het vuur is door het aanwezige personeel met een poederblusser gedoofd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Op de crudetoren van de CDU3 is brand uitgebroken. Er komt vloeistof, residu (UN3082) vrij. Er is één persoon heeft brandwonden opgelopen. De brand is om 09:30 uur gesignaleerd en er is direct een drukknopmelding gedaan. De brandweer is al ter plaatse. Om 09:58 uur 2e melding: De Brand is onder controle en de uitstroom is verminderd. De leidingen/installatie is ingeblokt. Het Milieupiket stelt een onderzoek in.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Provimi B.V., Veerlaan 17, Rotterdam. In het bedrijf is een leeggedraaide menger blijven doordraaien waardoor oververhitting is ontstaan. Het bedrijf heeft geen melding gedaan via de CIN-incidentenlijn. Het Milieupiket van DCMR is ter plaatse gegaan en het blijkt dat de melding niet is gedaan door onderbezetting op het moment van het incident. Dit zal worden gerapporteerd naar de toezichthouder van DCMR. Tijdens het afkoelen van de getroffen menger zal er nog enige tijd geuroverlast kunnen ontstaan in de directe omgeving.

februari

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Er zijn vuurverschijnselen bij een compressor gezien. Er bleek een koppeling in brand te staan. Mogelijk is de brand ontstaan door warmlopen en heeft hierbij smeerolie/rubber brand gevat. Na een drukknopmelding is de brandweer ter plaatse gekomen. De brand is geblust en de brandweer doet nacontrole. De compressor is uitgezet, met als gevolg dat er geen gassen comprimeren, waardoor er meer fakkelaanbod is. De brand heeft geen verdere gevolgen voor het proces.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. De blower bij de roastplant uitgevallen door waarschijnlijk een stroomdip, waardoor er gedurende twee minuten 7 kg/minuut zwaveldioxide via de noodafgas is geëmiteerd. Normaal gaat dit via de blower naar de zuurplant. Er is direct overgegaan op een tweede blower en de technische dienst doet onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Er was een kleine isolatiebrand gesignaleerd op de hydro-reactor op plot 7 van het bedrijf, nadat een broeilucht werd geroken. Een isoleerder die ter plaatse aan het werk was is gewaarschuwd en heeft de smeulende isolatie losgenomen en ondergedompeld in water. Het gaat om de in de isolatie aanwezige stof Aldehyde (UN1993). Er zou niet meer dan een liter in de isolatie kunnen zitten. Er is geen actieve lekkage, de vloeistof is vermoedelijk tijdens onderhoud in de isolatie gekomen.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij het bedrijf is er korte tijd sprake geweest van een flink roetende fakkel. Na onderzoek door het milieupiket is duidelijk geworden dat er een door een apparatuurstoring uitgevallen gascompressor met stoomketel de oorzaak is. Om verder roeten van de fakkel te voorkomen zijn enkelen fabrieken uit bedrijf genomen. In de komende paar uren worden deze weer langzaam opgestart.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is druppellekkage ontstaan uit een tankauto die de terminal al verlaten heeft. Maximaal 10 liter van het alcoholmengsel Exxol 13 is gelekt op eigen terrein. De tankauto wordt opgespoord en er wordt nagegaan tot hoever een spoor is aangetroffen is op de openbare weg. De lekkage op eigen terrein wordt door het bedrijf opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ExxonMobil Chemical Holland BV RPP, Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam. Tijdens een verpomping van een weekmaker (Jflex) is een lager warmgelopen. De pomp is gestopt en gekoeld met water. Er zijn geen processen in gevaar gekomen en verder geen gevolgen voor de omgeving. Er is geen sprake van lekkage van het product dat verpompt werd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Het bedrijf heeft in meerdere kolenhopen broei aangetroffen. Deze worden met een trilplaat verdicht.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Europoort), Moezelweg 100, Europoort Rotterdam. Door een defecte bodemafsluiter is er ongeveer 15 liter Methanol gelekt uit een wagon op spoor 607. Incidentenbestrijding van Prorail heeft de stofkap verwijderd van de bodemafsluiter. Restproduct dat er nog uit kwam is opgevangen in een vat. Vervolgens is een "dockstar" geplaatst, een soort plug. Hierdoor is de lekkage gestopt. Tijdens het incident is er regelmatig contact geweest tussen de Algemeen Leider en Adviseur Gevaarlijke Stoffen. De wagon is goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport voor transport richting de oorspronkelijke bestemming.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. Bij hogedrukwerkzaamheden is een pakking geklapt. Hierdoor is maximaal 50 kilogram formaline vrijgekomen met condensaatwater. Een extern bedrijf is dit onder ademlucht aan het opzuigen in een vacuümwagen. Het milieupiket gaat ter plaatse om onder andere te kijken of de hoeveelheid klopt en welke procedures gevolgd zijn bij de werkzaamheden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door onbekende oorzaak is er brand ontstaan in een vuilcontainer op de parkeerplaats nabij het kantoor van het bedrijf. Deze is door eigen personeel geblust. Het heeft verder geen gevolgen voor de omgeving en het bedrijfsproces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). EBS Laurenshaven, Montrealweg 50, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is in een container met huisvuil broei ontstaan. Dit is door eigen personeel geblust, uitgereden en nogmaals geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Chemiehaven B.V., Chemiestraat 10, Botlek Rotterdam. Een hydrauliekslang is losgeschoten aan boord van het schip Sagami, dat ligt aan Steiger 1 van het bedrijf. Hierdoor is er hydrauliekolie op het dek, de steiger en mogelijk ook in het water terechtgekomen. Het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat gaan ter plaatse met een vaartuig.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Douane Maasvlakte, Bosporusstraat 5, Maasvlakte Rotterdam. Bij een container schroot is er 100% LEL (Lower Explosive Limit) gemeten. De melding was al gemaakt via de bedrijfsmeldingenlijn aan de meldkamer van DCMR. De brandweer kwam ter plaatse en maakte een plan om de container te luchten. Aan de Douane is verzocht om DCMR van de situatie op de hoogte te houden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. In de werkplaats van het bedrijf is een slang van de acetyleen lasinstallatie gescheurd. Het gelekte acetyleen heeft vlam gevat. Eigen personeel heeft de toevoer meteen gesloten en het vuur gedoofd met een poederblusser. Het voorval heeft geen verdere gevolgen voor de processen in de fabrieken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Bij de steiger van het bedrijf is er bij het lossen van een boot ongeveer 50 liter palmolie in het water gelekt. De oorzaak was een drainafsluiter die open stond. De Havendienst heeft het patrouillevaartuig RPA11 gestuurd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Na het schakelen van een compressor is er rookontwikkeling waargenomen. Het bleek om een warmgelopen lager te gaan. Het bedrijf heeft de eigen brandweer ingezet en heeft later ook teruggekoppeld dat er geen brand is geweest. Doordat de betreffende compressor is gestopt, is ook de rookontwikkeling gestopt. Het proces is verder niet in het geding geweest.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Het bedrijf heeft een korte stroomstoring gehad. De ter plaatse gekomen brandweer heeft geconstateerd dat een kortstondig brandje in een substation op eigen terrein de oorzaak was. De storing bracht een aantal units in de war, waaronder de SRU's (sulphur recovery units). Het bedrijf is meteen gestart met bijstoken om nadelige effecten van het zwavel te voorkomen, met grote fakkels tot gevolg. Een aantal andere uitgevallen units zijn automatisch herstart. Elektriciens ter plaatse hebben de continuïteit van de stroomvoorziening veilig gesteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is bij de flexikoker een zwavel- ijzerbrandje ontstaan. Dit gebeurde bij het demonteren van de warmtewisselaar ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden. Door de reactie van het restproduct met zuurstof ontstond het brandje. Dit is direct met water geblust om de zuurstof weg te nemen.

januari

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. In destillatie unit 5 van het bedrijf is een lekkage ontstaan op een persleiding. Dit is na constatering direct gestopt. Hierdoor is er 100 liter "renewable jetfuel" gelekt en in de bodem terecht gekomen. Er is geen product in het oppervlaktewater terechtgekomen. Firma Arnicon komt ter plaatse om bodemmonsters te nemen om te bepalen in welke mate gesaneerd moet worden. Deze destillatie unit kan doorgaan zonder dat verpomping van persleiding loopt. Het is een soort condensaat van een vacuümpomp dat wordt opgeslagen in een mobiel vat. Dit vat wordt normaliter om de zoveel tijd leeg gepompt. De persleiding wordt niet meer gebruikt. Deze wordt uitgepakt (isolatie) om te kijken waar het lek zit. Tot die tijd wordt dit vat met een vacuümwagen leeg gepompt tot leiding gerepareerd is. Het bedrijf verwacht verder geen hinder (stank) naar de omgeving toe.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Air Liquide Pergen V.O.F., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het opstarten van stoomturbine 5 van het bedrijf is er olierestant in de isolatie van de unit kortstondig ontbrand. Dit kon direct door de operator ter plaatse met een handblusser worden geblust.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte. Tijdens het opstarten van de fabriek van het bedrijf is er een lekkage ontstaan van ethylbenzeen door een lekkende flens van een warmtewisselaar. Het Milieupiket heeft onderzoek gedaan. De oorzaak van de lekkage is nog niet bekend, omdat deze zich onder de isolatie bevind en dit nog uitgepakt moet worden. Daarvoor moet eerst de omgeving schoongemaakt worden. Het meeste product is in een aantal rioolputten opgevangen. Daarvandaan wordt het met een vacuümwagen weggepompt. Het bedrijf gaat kijken of het product nog zuiver genoeg is om opnieuw in te voeren in het proces.
Overig (G4) CIN-melding (G4). Shell Nederland Chemie B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In de fabriek van het bedrijf is bij het vervangen van filters een onbekende hoeveelheid methanol gelekt. Het bedrijf heeft meteen de druk van het systeem gehaald. Vervolgens is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de lekkage.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Rotterdam Short Sea Terminals B.V., Reeweg 35, Rotterdam. Een reachstacker had op het terrein van het bedrijf een klapband. Hierbij is gezien dat er brand was bij het wiel. Deze brand is met eigen blusmiddelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf kwam uit de isolatie van een aftap wat rookontwikkeling voort. Het gaat om broei zonder vuurverschijnselen. De isolatie is losgemaakt en natgemaakt, waarna er geen rook meer te zien was. Er is geen verstoring in het proces.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Aan boord van een binnenvaarttanker is 500 liter biodiesel (FAME) vrijgekomen door een losgeschoten luchtslang. Dit is op het oppervlakte water terechtgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. De decontaminatie-unit voor de werkplaats van het bedrijf is gaan roken door kortsluiting. Er is geen brand ontstaan alleen rookontwikkeling.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B2). LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het purgeren met stikstof van een leiding gevuld met benzeen naar een knock-out-vat, is er een explosie geweest. Hierdoor is het deksel van een vat afgevlogen. De adviseur gevaarlijke stoffen en het milieupiket gaan ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ADM Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. De motor van een elevator op het terrein van het bedrijf is warmgelopen. De oververhitte motor is geblust met een poederblusser.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Tijdens het leeg maken van een leiding is er waarschijnlijk een drain open blijven staan. Hierdoor is er naar schatting 10 m³ siroopcondensaat vrijgekomen in een sloot op het terrein van het bedrijf. Het bedrijf heeft een vacuümwagen ingeschakeld om het product op te ruimen. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden aan leidingwerk bleek een leiding waarin met een slijptol gezaagd werd toch niet leeg te zijn. Hierdoor kwam er ongeveer 20 liter ruwe palmolie vrij, wat op de stenen en in het water terecht kwam. Gezien de geringe hoeveelheid die in het water gekomen is en de aard van de stof wordt er geen schoonmaakactie opgestart.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Om 00:15 uur heeft het bedrijf melding gedaan van het lekken van 3000 kilogram methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI). Het lek is ontstaan in een zuigfles tijdens het opwarmen. De lekkage is verholpen. Het gelekte product is opgevangen in de bundtank.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Prorail Kijfhoek, Develsingel 11, Zwijndrecht. Druppellekkage van droog fosfor op spoor 208.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Waalhaven Botlek Terminal B.V., Nieuwesluisweg 268, Botlek Rotterdam. Bedrijf meldde een druppellekkage van een container met de bijtende stof UN2735, ethyleendiamine, gevi 88. Deze stond in een stack en is verplaatst naar de grond, maar niet op een lekbak. Na 10 dagen werd de lekkage vandaag rond 6:45 uur ontdekt. De tanks onder de locatie waar de container stond zitten ook onder. Alle werkzaamheden zijn stilgelegd. Brandweer heeft verzocht de adviseur gevaarlijke stoffen op te roepen en ook het milieupiket komt ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij het openmaken van een warmtewisselaar voor onderhoud, bleek er nog wat restproduct aanwezig te zijn. Dit heeft vlam gevat. Het ging om resten LPG en CCS (aardoliedestillaat), en betrof maximaal 1 kilo product. De vlammen zijn direct gedoofd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. De CIN-melding is gedaan op verzoek van de OvD van de brandweer. Het betreft een vervolgmelding voor de melding van gisteren. Door vermoedelijk een scheur in een tankdak is er op het drijvende dak van een opslagtank voor ruwe olie een laag ruwe olie vermengd met water (door de regen) ontstaan. Om het tankdak te repareren wordt de tank leeggepompt. Dit legen gaat langer duren dan aanvankelijk gepland, mede omdat er is besloten dat het laten landen van het tankdak het beste kan gebeuren bij daglicht, omdat dan beter is te zien of alles naar wens gaat. Hierdoor gaat het legen van de tank dus in ieder geval tot na 8 uur in de morgen gaan duren.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Op tank 1042 is een lekkage van crude oil (UN 1267). Door nog onbekende oorzaak stroomt er langzaam crude oil op het tank dak. Het gaat om een tank met een drijvend dak (dak beweegt mee met het level van de tank). De crude oil blijft vooralsnog op het tank dak liggen. In de tank kan totaal 80 000 m3. De inhoud op dit moment zit rond de 20 000 m3. Naar schatting is er tot nu toe 2 tot 3 m3 vrijgekomen. Men is begonnen met het overpompen van de tank. De lekkage is vermoedelijk ontstaan door een scheurtje in het dak. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Arkema Rotterdam B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 15:40 uur vond bij het bedrijf een tank-naar-tank-verlading plaats in het ‘filling-station’. Het te verladen product was Toximul. Dit is een stof welke wordt gebruikt in verschillende landbouwformuleringen met als functie o.a. een bevochtigingsmiddel en emulgator. Op de 3-duismleiding stond een druk van 4 bar en het te verladen product had een temperatuur van 50 graden Celsius (product heeft vlampunt van > 100 ℃). Een medewerker van het bedrijf stond gereed om de klus te gaan uitvoeren. De operator in kwestie zou de slang moeten aansluiten, aftesten en de afsluiter moeten openen. Bij die laatste handeling schoot de (Duitse) koppeling op de tankwagen los en daardoor vloog de slang los, waardoor direct onder druk het product uit de bodemafsluiter spoot. Dit kwam in het gezicht van de medewerker en er is hierbij ook nevelvorming ontstaan. Hierdoor was de emissie meetbaar en te ruiken (zoet) buiten de inrichtingsgrens. Een tweede medewerker, welke ook ter plaatse was, heeft de medewerker onder de douche gezet om zijn gezicht te spoelen en heeft tevens de afsluiter dicht gezet. Na weging op de weegbrug bleek dat er 6400 kilo product is vrijgekomen. Dit is op de laad- en losplaats (kerende voorziening) terecht gekomen, maar is door de hoeveelheid ook daarbuiten in het grindbed terecht gekomen. Het merendeel van het product is 'contained' gebleven. Het product is middels gebruik van hydranten afgelopen naar de put, welke uitkomt op een waste-tank met een capaciteit van 240 kuub. Dit was ruim voldoende om het product in op te vangen. Rond 16:45 uur is de situatie door de brandweer als veilig verklaard en was er geen sprake meer van een gevaarzetting. Er is afgesproken dat het bedrijf direct een erkend saneerder inschakelt voor de opruimactie van de spill buiten het filling-station en een nadere analyse uitvoert. Hoe de koppeling los heeft kunnen schieten is nog niet duidelijk, maar het bedrijf is verzocht hier uiterlijk vandaag een update over te geven.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Euro Tank Terminal, Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Medewerkers kregen een melding binnen dat er rook is waargenomen bij een busje van de firma Terra. Het lijkt erop dat er een drone voor rookontwikkeling heeft gezorgd. Brandweer is ter plaatse voor nacontrole. Verder geen gevolgen voor het proces en omgeving. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van de Northern Majestic is een clamp blijven haken en zijn er 5 containers gevallen, waarvan 1 container op de lichter Mantyrano terecht is gekomen. Er is ook 1 container tussen beide schepen gevallen. Verder is er 1 container direct naar de bodem gezakt en drijven er 2 containers in de directe omgeving van de Amaliahaven. Alle containers waren leeg. De lichter in kwestie heeft schade, hierbij is er echter geen lekkage van de in de lichter aanwezige stookolie (Un 3082) ontstaan. Gezien het ontbreken van milieugevolgen is er geen direct onderzoek ingesteld door Milieupiket.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van de Northern Majestic is een clamp blijven haken en zijn er vijf containers gevallen, waarvan één container op de lichter Mantyrano terecht is gekomen. Er is ook één container tussen beide schepen gevallen. Verder is er één container direct naar de bodem gezakt en drijven er twee containers in de directe omgeving van de Amaliahaven. Alle containers waren leeg. De lichter in kwestie heeft schade, hierbij is er echter geen lekkage van de in de lichter aanwezige stookolie (Un 3082) ontstaan. Gezien het ontbreken van milieugevolgen is er geen direct onderzoek ingesteld door Milieupiket.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal Incidenten Nummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, maar binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief