februari

Prio 3 Gunvor Petroleum Rotterdam (Hn5650) Moezelweg 255 Europoort Rotterdam Dienstverlening Brandweer Afstemverzoek
Prio 3 Bedrijvenpark Botlek Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam Dienstverlening Brandweer Afstemverzoek
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de voorbereiding op onderhoud aan een toren is er rookontwikkeling ontstaan. Eerder op de avond zijn twee mangaten door medewerkers opengezet om deze toren voor te bereiden op onderhoud. Een aantal minuten later zag men rookontwikkeling uit de toren. De mangaten zijn gesloten en er is gekoeld/geblust met water. Hierdoor zakte de temperatuur meteen. De oorzaak van de rookontwikkeling wordt onderzocht.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Het bedrijf meldde een lekkage kubieke meters koolwaterstoffen. Deze lekkage is ingeblokt door een afsluiter af te sluiten. Het gelekte product is terechtgekomen in het afvoersysteem. Men gaat dit met veel water verdunnen. De oorzaak van het lek is nog onbekend. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Een bleekaardecontainer, waarmee het bedrijf de gebruikte bleekaarde afvoert, bleek niet leeg te zijn en bevatte nog een restant van circa 50 kilogram. Hierin is broei ontstaan. Het bedrijf heeft deze broei geblust met water.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Toen druk van een laadarm werd afgehaald zijn er enkele liters nafta door een ontluchtingsleiding in een tankput gelopen. Het bedrijf onderzoekt de oorzaak, heeft een saneerbedrijf ingeschakeld om de onverharde bodem te saneren met een vacuümwagen en de betreffende grond wordt afgegraven. Omdat de stof 50 tot 80 procent benzeen bevat, doet het Milieupiket onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Toen in de ochtend een truck was weggereden van een parkeerplaats is er een olievlek van enkele liters aangetroffen. Het bedrijf heeft hier grit over gestrooid en een schoonmaakbedrijf ingehuurd om de verontreiniging te verwijderen.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Nederlandse Erts en Mineraalbewerking, Koningin Wilhelminahaven NZ 21, Vlaardingen. Er was veel rookontwikkeling op het bedrijfsterrein door brand in de maalmachine waarin ook 2 ton silicium opgeslagen is. De brandweer is ter plaatse.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Rond 00:45 uur meldt het bedrijf dat waterstofgas in een hydrocracker heeft brand gevat. De brand is ontstaan door een lekkage aan de leiding met waterstofgas. Hierbij is 80.000 kubieke meter waterstofgas vrijgekomen. Mogelijk is de vlam ontstaan door het opwarmen van de leiding. De leiding is ingeblokt en de brand geblust. Om onderdruk te voorkomen is de leiding gepurged met stikstof. Om 00:57 uur is de brand opgeschaald naar GRIP-1 en is milieupiket ter plaatste gegaan voor onderzoek. Om 02:40 uur is GRIP-1 ten einde gekomen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het openen van een heetgasafsluiter is er kort wat waterstof vrijgekomen, wat tot ontbranding is gekomen. Deze brand is geblust met een stoomlans. De afsluiter werd geopend als onderdeel van het uitschakelproces van de reactoren.
Prio 5 Exxonmobil Chemical ROP Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Er is een spoor vetalcohol ontdekt van een halve centimeter op de openbare weg ligt vanaf de bocht van de Manheimweg tot de Theemsweg. Op het bedrijfterrein zelf is eveneens een klein spoor. Omdat nog niet bekend is uit welke laadauto de lekkage heeft plaatsgevonden, heeft het bedrijf met alle vervoerders van de laadauto's gecontacteerd om te achterhalen wat de oorzaak was.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Butaanweg 215, Vondelingenplaat Rotterdam. In isolatiemateriaal is wat van het product Paradol, een aromatische keton, gekomen. Hierop is de isolatie gaan smeulen. Tijdens werkzaamheden aan een flens boven de leiding was een klein beetje product gedruppeld, waardoor de isolatie er onder is gaan smeulen. Dit is geblust met water.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In isolatiemateriaal is door lekkage wat van het product Paradol gekomen. Hierop is de isolatie gaan smeulen en geblust met wat water.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Er is een druppellekkage aan een wagon geconstateerd. Na onderzoek is duidelijk geworden dat het regenwater betrof. Het trein verkeer is inmiddels weer hersteld.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Een asbak aan de westzijde van het bedrijfsterrein is gaan smeulen. De brand is met eigen middelen geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het verpompen van ruwe zonnebloemolie van een spoorketelwagon naar een tank, is er ongeveer 100 kubieke meter product gelekt naar de tankput. De oorzaak is niet goed afgesloten mangatdeksels van de tank. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). VPR Energy B.V., Neckarweg 5, Europoort Rotterdam. Er is een klein lek vastgesteld in een leiding van de butaantoren. Hierdoor moet de betreffende fabriek gecontroleerd uit bedrijf gaan en zal er butaan afgefakkeld worden. Milieupiket gaat ter plaatsen voor onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Er is een smeulbrand is ontstaan in een elektriciteitskast. De brandweer heeft een verkenning uitgevoerd en geen directe oorzaak kunnen vinden. De elektriciteitskast is spanningsloos gemaakt. Het bedrijf doet zelf verder onderzoek naar de oorzaak.

januari

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ExxonMobil Chemical Holland BV RPP, Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam. Door warmte is er rookontwikkeling ontstaan bij een lader, waardoor de rookmelder is afgegaan. De zekeringen zijn gesprongen, waardoor het smeulen is gestopt. De smeulbrand heeft geen gevolgen gehad voor het verdere proces.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is bij de een flens met waterstofsulfide een lekkage ontstaan. Het bedrijf heeft zelf de brand belust. Milieupiket onderzoekt de mogelijke oorzaak en gevolgen voor de omgeving.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. De aanzuigleiding van een compressor is warm geworden door een storing. Hierdoor is de isolatie van de leiding gaan smeulen. Milieupiket deed onderzoek. De oorzaak is vermoedelijk een traag reagerende regelaar. Door het verlagen van de temperatuur van de leiding is het smeulen gestopt. Normaal wordt de compressor gekoeld met stikstof, maar door een tekort aan stikstof kon de temperatuur oplopen en ontstond er broei.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. In een pompkamer heeft een lekkage plaatsgevonden in het leidingtracé, wat is gaan lekken op een gezegelde brilflens. De hoeveelheid is naar schatting 15 kubieke meter ruwe olie. Het stuk leiding was niet in gebruik. Vacuümwagens zijn ingezet om de lekkage op te ruimen en zo mogelijk terug in het productieproces op te nemen. Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak wordt onderzocht en het bodemonderzoek/-analyse is gestart.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens het laden van een vrachtwagen met het product Neodol 91, een niet UN-geclassificeerd alcohol product, is er een lek ontstaan. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een smeulbrandje geweest op de spindel van een afsluiter. De afsluiter is uitgepakt en geblust met water. De oorzaak van de brand is niet bekend.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van een lossend schip werd een slang verplaatst naar een andere ladingstank. Terwijl de medewerkers met de slang naar een andere tank liepen is er aan de wal een afsluiter opengegaan door nog onbekende oorzaak. Door de druk op de slang ging deze slingeren, waardoor er product over de medewerkers is gekomen en er naar schatting 3 kubieke meter bewerkte palmolie in het oppervlaktewater is terecht gekomen. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ExxonMobil Chemical Holland BV RPP, Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam. Door onbekende oorzaak is er kortsluiting ontstaan in het elektriciteitsgebouw. Hierdoor is de unit uitgeschakeld. Dit had geen gevolgen voor de omgeving. Een elektricien van het bedrijf onderzoekt de oorzaak.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Er is product (palmolie) in de isolatie terecht gekomen en gaan broeien, mede door elektriciteit. Het geheel is ingeblokt, met stoom geblust en het proces kan doordraaien op verlaagde doorzet. Er is naar schatting minder dan 5 liter product vrijgekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Liquin Terminal Botlek B.V. - deel Zuid, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Tijdens een interne verpomping is er een lekkage opgetreden van een mengsel van ethanol en benzine. Dit is in een opvangbak terechtgekomen. Door te stoppen met pompen is de lekkage gestopt. Tijdens de melding was er sprake van circa 10 kubieke meter product. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In een fabriek is er door een druppellekkage van Caradol een smeulbrand ontstaan in de isolatie van de flens. Het bedrijf heeft de isolatie geblust en verwijderd, waarna de bouten van de flens zijn aangetrokken waardoor de druppellekkage is gestopt.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Er is brand ontdekt in een elektromotor van een transportketting bij de laad- en losinrichting. Deze is direct spanningsloos gezet en er werd een bluspoging gedaan. Het bedrijf wilde wel dat de brandweer kwam en heeft hierop een drukknopmelding en CIN-melding gedaan. De elektromotor maakt geen deel uit van een productieproces, er zijn geen emissies en er vallen geen processen stil. Om deze reden is Milieupiket niet gealarmeerd om direct onderzoek te doen. De brand werd na circa 10 minuten brand meester gemeld door de brandweer.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Er is broei geconstateerd in een hoop bleekaarde. De bleekaarde bevatte circa 25% palmolie. Met behulp van de brandweer is de broei gestopt. De ruimte is geventileerd. De rook en dampen zijn gelucht naar buiten.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1). Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Er is vermoedelijk een pakking bij een flens van een tank gaan lekken. In deze tank zit 1800 ton vloeibaar vinylchloor. De brandweer is ter plaatsen om de gaswolk neer te slaan en de tank zal leeggepompt gaan worden. Het Milieupiket gaat ter plaatsen voor extra onderzoek. Om 17:37 is er opgeschaald naar GRIP 1. De situatie is stabiel. De betreffende tank wordt leeggepompt richting de twee andere opslagtanks en een klaarliggend schip. Met een waterscherm wordt het vrijkomend product zoveel mogelijk neergeslagen. Op 3 januari om 13:25 uur: De tank bevat nu nog vinylchloride in dampvorm en wordt behandeld met stikstof. Wanneer de onderzoeken zijn beëindigd gaat het bedrijf de opslagtanks en leidingen leegdrukken met stikstof. Uit analyseresultaten van het bluswater, uitgevoerd door Rijkswaterstaat, is een totale vracht van circa 21 kilogram vinylchloride berekend in ongeveer 750 kubieke meter. Dit water gaat worden verwerkt via de reguliere afvalstromen van het bedrijf. Om 16:34 uur is het incident afgerond. Het had geen verdere gevolgen op het milieu en de omgeving.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is er brand ontstaan in de waterboiler van de douches van het bedrijf. Deze is door eigen personeel geblust. De boiler staat uit en rookt nog wat na. De ruimte wordt geventileerd.

2023

december

Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (z1). Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 29-12-2023 19:35 Uit onderzoek van het milieupiket is gebleken dat de lekkage is ontstaan door een lekke pakking. De lekkage is gestopt en er zal een klemband worden geplaatst. De bevindingen van het milieupiket zullen worden gedeeld met de vaste toezichthouder van het bedrijf.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2). Lyondell Basell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. 22-12-2023; 21:00 uur. Er is kortsluiting ontstaan in de aansluitkast van de luchtcompressor. De unit is uitgevallen en bij het opstarten is er kortsluiting ontstaan, hierbij is een flits te zien, bij het openen van de kast bleek alles gesmolten te zijn. Er is geen verstoring in het proces, ze gaan een andere compressor gebruiken. Milieupiket en AGS zullen dit voorval niet onderzoeken.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 21-12-2023; 5:00 uur. Bij een installatieis door een lekkage van smeerolie van de turbine van de compressor kortstondig een brand ontstaan met vlammen van circa 2 meter hoog. De brand is geblust met stoom. De installatie is hierdoor in noodstop gegaan, waardoor er op dit moment waterstof naar de fakkel gaat. De voeding van de installatie gaat op dit moment naar opslagtanks. Zoals het er nu uitziet lijkt de schade beperkt tot de mantelkabel van de instrumentatie van de compressor. Milieupiket zal vooralsnog geen onderzoek instellen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (Z1), Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. 19-12-2023 11:40 uur. Door een storing in de afgasreiniging zijn de afgassen via een noodscrubber geleid. Hierdoor heeft er een kortstondige emissie van zwaveldioxide (SO2) plaatsgevonden. Ten tijde van de melding was de rookgasreiniging alweer in bedrijf. Er is ca. 2,5 kg SO2 geëmitteerd. Milieupiket doet naar dit voorval geen onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. 17-12-2023 17:55 uur. De blower maakte zeer veel herrie voorafgaande aan het voorval. Dit mogelijk door een mechanisch defect. Hierdoor is de installatie op de as sterk in temperatuur gestegen waardoor bij het afschakelen een steekvlam is waargenomen. Deze is met eigen middelen geblust en de installatie, welke ten tijde van het voorval alleen stand-by was en niet bezig met het verwerken van dampen, is volledig afgeschakeld. Milieupiket gaat geen onderzoek doen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 17-12-2023 15:58 uur. In één van de serverruimtes in een serviesgebouw was sprake van een kleine schroeibrand in de bedrading. Deze brand is gemeld via de automatische brandmeldinstallatie en is met eigen middelen geblust. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Overige overlastgevende situatie (CIN-Z4) CIN-melding (Z4), TES Sustainable Battery Solutions B.V., Elbeweg 110, Europoort Rotterdam. Er is vanmorgen een vals brandalarm geweest zonder verdere gevolgen. Daarom geen milieupiket ter plaatse laten gaan.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 16-12-2023 09:28 uur. In een afzuigarm van het laboratorium is een klein brandje geweest, veroorzaakt door aanwezig stof hierin. Dit is met een CO2-handblusser gedoofd. De bedrijfsbrandweer heeft een nacontrole gedaan en vastgesteld dat de brand goed is gedoofd. Naar dit voorval doet het milieupiket geen onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), ARKEMA BV - Locatie Rotterdam, Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. 16-12-2023 08:14 uur. Bij de wachtwissel is een kleine brand ontdekt in een ruimte waar de SO2 (zwaveldioxide) filters zijn opgesteld. Op basis van een drukknopmelding is de brandweer in eerste instantie gealarmeerd. De brand bleek niet in een filter te zijn, maar in wat houten balken rondom de containers waarin het filtermateriaal zit. Nadat de brand fysiek werd ontdekt, is het proces bij het bedrijf volledig stilgelegd. De eventuele extra emissie, door het stoppen van het proces, moet nog worden berekend. De fabriek kan mogelijk rond aankomende dinsdag pas weer worden opgestart. De rapportage van het onderzoek wordt overgedragen aan de vaste toezichthouder bij het bedrijf. Milieupiket is ter plaatse gegaan voor nader onderzoek.  
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1), Farm Frites B.V., Molendijk 108, Oudenhoorn. 16-12-2023 03:26 uur. Een meetkop heeft 500 ppm ammoniak gemeten. Om die reden is het bedrijf ontruimd. De brandweer heeft geconstateerd dat een compressor op de lasnaad heeft gelekt. De hoeveelheid ammoniak die gelekt is komt uit op +/-100 liter. Ze gaan de fabriek leegmaken, opnieuw oplijnen en dan op een compressor met lagere doorzet starten. Daarnaast gaan ze grit strooien voor de olie op de grond en gaan ze dit vervolgens netjes schoonmaken. Milieupiket en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer zijn ter plaatse gegaan.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. (Er is om 10:37 uur een brand ontstaan door een lekkage bij een pomp. Daarbij is een mengsel van tertiair butylalcohol en tertiarbutylhydroperoxide (UN3105) gaan branden. De brand was snel geblust en de lekkage was zeven minuten later gestopt. Het weggelopen product en het bluswater is opgevangen en wordt waarschijnlijk via de eigen waterzuivering verwerkt. Er is geen blusschuim gebruikt, dus dat heeft geen extra aandacht nodig. Milieupiket is ter plaatse voor nader onderzoek naar de oorzaak van dit voorval.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. 15-12-2023 10:42 uur. Er is om 10:37 uur een brand ontstaan door een lekkage bij een pomp. Daarbij is een mengsel van tertiair butylalcohol en tertiarbutylhydroperoxide (UN3105) gaan branden. De brand is snel geblust, echter is de lekkage nog wel gaande. Milieupiket is ter plaatse voor nader onderzoek naar de oorzaak van dit voorval. Update 13:05 uur: uit onderzoek van milieupiket is gebleken dat er geen verband zit tussen een vandaag eerder gedane bedrijfsmelding om 09:10 uur met dezelfde stof en de CIN-melding van 10:51 uur. Het gaat wel twee keer om dezelfde stof, maar de secties liggen er ver uit elkaar. De brand was snel geblust en de lekkage was zeven minuten later gestopt. Het weggelopen product en het bluswater is opgevangen en wordt waarschijnlijk via de eigen waterzuivering verwerkt. Er is geen blusschuim gebruikt, dus dat heeft geen extra aandacht nodig.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. 14-12-2023 19:34 uur. Er is een schip aangekomen die met zwaar weer gevaren heeft. Hierdoor is een container met vuurwerkklasse 1.3/1.4 zwaar beschadigd. Milieupiket heeft aan boord van het schip samen met inspectie van het Havenbedrijf en ILT een onderzoek gedaan.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3) Liquin Terminal Botlek B.V. - deel Zuid, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. 14-12-2023 03:18 uur. Tijdens het leegmaken van een leiding was een afsluiter niet goed dicht. Hierdoor is er styreen doorgelaten. Dit gaat mogelijk te ruiken zijn buiten de inrichting. Product is terechtgekomen op een vloeistofdichte vloer en gaat om een hoeveelheid van ongeveer 20m2. Een extern bedrijf gaat dit opruimen.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3). Organik Kimya Netherlands B.V., Chemieweg 7, Botlek Rotterdam. 13-12-2023, 13:53 Bij het verlaten van de inrichting zou een vrachtwagen aanhanger combinatie door een niet goed gesloten mangat een deel van zijn lading zijn verloren. Dit is buiten de inrichting bij zowel de buren als de openbare weg belend. Milieu piket onderzoekt de zaak.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 10-12-2023 21:30. : Er is via de persafsluiter een kleine hoeveelheid product (gasolie)gelekt in de isolatie van een pomp. Dit is gaan roken door de temperatuur (250 gr. Celsius) van de standby-pomp. De pomp is ingeblokt, waardoor vervolgens de rookvorming is gestopt. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor nader onderzoek vanwege de aard en volledigheid van het incident.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (Z1). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 6-12-2023 22:08.  Een medewerker ontdekte wolk HCl bij de HCl absorber. Deze was kort daarvoor opgestart na onderhoud. Er is direct actie ondernomen om de installatie drukloos te maken en dat is inmiddels ook zo, er is nu geen rookvorming meer. De exacte plaats van de lekkage en de oorzaak zijn nog onbekend. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek. Na onderzoek door Milieupiket ter plaatse: Bij opstart van de absorber is er een HCL- gaswolk ontsnapt welke niet via regelingen, detectie of camera te zien was. De ontsnapping is visueel geconstateerd door bedrijfsbrandweer. Bij afstellen bellows en vervangen pakkingen in de onderhoudsfase is er waarschijnlijk iets wat niet goed heeft gezeten, waardoor emissie is ontstaan. De minimale aanslag op auto's op de parkeerplaats bij Nobian (aangetoond met PH-papier) kon worden weggespoeld en doorgezet naar het bedrijfsriool. Unit blijft tot nader order down, Nobian gaat eerst in de komende ochtend de exacte oorzaak achterhalen. De DCMR wordt in dit kader op de hoogte gehouden

november

Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. De seal van een naftapomp heeft kortstondig gebrand. Deze is snel geblust door de brandweer en er is verder geen stof vrijgekomen. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2), Shin-Etsu PVC B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij laswerkzaamheden zijn lasdruppels op een plastic tas terechtgekomen. Deze is gaan smeulen en is met een brandblusser geblust. Milieupiket zal niet ter plaatse gaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2), Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. 23-11-2023, 10:40 uur. Door een scheur in de losleiding van de kade naar een schip is een lekkage ontstaan van palmolie. Hierdoor is er 30 liter palmolie op het dek, en 20 liter tussen het schip en de kade en op de kade terechtgekomen. De lekkage is na het ontstaan direct gestopt (noodstop). Volgens het bedrijf waren er voorafgaand aan het scheuren van de leiding geen bijzonderheden waardoor dit heeft plaatsgevonden. Bedrijf zal nader onderzoeken wat de oorzaak is geweest. Milieupiket stelt geen onderzoek in.
Ongeval schip tijdens lossen Ongeval schip tijdens lossen, Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 23-11-2023, 9:21 uur. Een binnenvaartschip aan de zoutsteiger bij Nobian is deels gebroken. Er zit een flinke scheur aan de zijkant van het schip waardoor er water naar binnenstroomt. Schip is beladen met zout. Oorzaak is op dit moment nog onbekend. Ook is niet duidelijk of er zout in het oppervlaktewater terechtkomt. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek. Update: Milieupiket is ter plaatse geweest. Er zit een scheur in het midden van het schip van 10 cm breed. Het resterende zout is gelost. Hierdoor is het schip niet verder onder water gelopen. Het havenbedrijf heeft het water uit het ruim gepompt. Er is tonnen aan pekelhoudend water terecht gekomen in de Chemiehaven. Milieupiket heeft samen met het bedrijf een plan van aanpak opgesteld. Ter plaatse zullen noodreparaties worden uitgevoerd. Als de reparaties zijn uitgevoerd zal het schip naar een herstelinrichting gaan. Milieupiket gaat later op de avond ter plaatse om na te gaan of de werkzaamheden conform het plan van aanpak zijn uitgevoerd. ILenT is op de hoogte van de situatie.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. 22-11-2023, 19:11 uur. Voor werkzaamheden heeft de huiscontractor van KTM een gat gegraven in opdracht van het bedrijf. In dat gat is regenater terechtgekomen en dit heeft zich gecontamineerd met vervuilde grond. Om het water weg te pompen heeft de aannemer een mobiele pomp gebruikt en het water weggepompt in een tankput. Om 15:00 uur is dit geconstateerd, daarna is de verpomping direct gestopt. Het vervuilde water (een combinatie van regenwater met benzeen, UN1114) heeft zich verplaatst richting de tankput, waar het in de grond is getrokken. Het gebied is afgezet en het bedrijf voert momenteel metingen uit. Morgenochtend komt een erkend saneerder ter plaatse die de opruimactie verder oppakt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2), Rotterdam Short Sea Terminal, Reeweg 35 Rotterdam. 20-11-2023, 16:41 uur. Naar schatting is er 5 liter hydrauliekolie in het oppervlaktewater terechtgekomen door een geklapte hydrauliekslang aan boord van een binnenvaartschip. Ten tijde van de lekkage lag het schip naast een ander schip. Hebo is ter plaatse voor het ruimen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. 18-11-2023 10:42. Het gaat om een druppellekkage van zware stook olie, kleiner dan 5 liter die op de bodem en in het water terecht is gekomen. Het is nog onbekend wat de oorzaak is. De leidingsysteem is leeggemaakt en ingeblokt. Milieu piket gaat onderzoek uitvoeren.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam. 16-11-2023, 15:17 uur. Een transformatorstation (hoogspanningskabel) van is gaan broeien en heeft zich zelf gedoofd. Er is daarbij rookontwikkeling ontstaan, waarbij het brandalarm is afgegaan. De trafo is afgeschakeld. Oorzaak is op moment van melding nog niet bekend en wordt door het bedrijf nader onderzocht. Mogelijk is sprake geweest van kortsluiting. Dit voorval heeft verder geen gevolgen (gehad). Milieupiket stelt geen onderzoek in.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 15-11-2023 13:30. Tijdens de melding werd aangegeven dat het om brand bij een druppellekkage ging. De Adviseur Gevaarlijk stoffen (AGS) van de brandweer is ter plaatse geweest en heeft wat meer informatie verschaft, waardoor milieupiket onderzoek ter plaatse niet meer nodig was. De AGS gaf aan dat het om een exotherme reactie gaat tussen het schoonmaakmiddel wat gebruikt werd om de installatie te spoelen en restjes stof in het systeem. Omdat er nog wat resterende stof in de leiding zat, heeft dit een reactie gevormd. Het Mengsel van de producten is in de opvangbak terecht gekomen en daar gaan reageren, waardoor er brand is ontstaan.

Wat is een CIN-melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal Incidenten Nummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, binnen 15 minuten en aan alle hulpdiensten tegelijk dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Op deze pagina vind je een feitelijke toelichting op de CIN-meldingen van DCMR Milieudienst Rijnmond, op basis van de informatie die DCMR van het bedrijf zelf heeft ontvangen. Deze toelichting is voor publicatie nog bewerkt door de communicatie-afdeling van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond of DCMR.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief