juli

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 3 Ducor Petrochemicals (HB5210) Merseyweg 24 Botlek Rotterdam Dienstverlening Brandweer Afstemverzoek
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 3 Almatis (HB5115) Theemsweg 30 Botlek Rotterdam Dienstverlening Brandweer Afstemverzoek
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Prio 2 Service Terminal R-dam(Hn4540) Torontostraat 20 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) Prio 1 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 Shell Europoort (HN5740) Rijndwarsweg 21 Europoort Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Datum: 20-7-2024; Tijdstip: 7:45 Bij een transport band was brand ontstaan in de koppeling van de transportband aan een elektromotor. Deze is door de brandweer geblust. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 ADM Europoort BV Elbeweg 125 Europoort Rotterdam Brand Buiten Industrie
Binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (CIN-G4) CIN-melding (G4). Gasunie Transport Service B.V., Missouriweg 55, Maasvlakte Rotterdam. Datum: 18-7-2024; Tijdstip: 9:08 Rond 08:20 uur is bij een tank een steigerbouwer van 6 meter hoogte in de spouw van de tank naar beneden gevallen. De hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) zijn opgeroepen en ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Milieupiket DCMR gaat niet ter plaatse, omdat hier niet direct een rol ligt. De Nederlandse Arbeidsinspectie is wel op de hoogte gebracht.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Datum: 18-7-2024; Tijdstip: 2:31 Tijdens het overpompen van zoutzuur van put naar tankwagen is er een lekkage ontstaan. De lekkage was ontstaan door het overvullen van de tank. De 7% HCL is op geasfalteerde vloer terecht gekomen. Het gaat om een plas van ongeveer 50 m2. De exacte hoeveelheid is onbekend. Het bedrijf verdunt het product met demiwater. Dit gaat naar de riool en via meetkoppen op het oppervlakte water.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 3 Gunvor Petroleum Rotterdam (Hn5650) Moezelweg 255 Europoort Rotterdam Dienstverlening Brandweer Afstemverzoek
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Om 19:00 uur heeft er op het terrein van Nobian Botlek lekkage plaatsgevonden van zoutzuur uit een tank. De lekkage is binnen de lekbak terechtgekomen en er is geen assistentie nodig van de brandweer. De oorzaak en de hoeveelheid zijn nog niet bekend. Milieupiket gaat ter plaatse om een onderzoek in te stellen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), LBC Rotterdam B.V., Oude Maasweg 4, Botlek Rotterdam. Om 12:20 uur is er broei geweest van isolatie dat in een plastic afvalzak zat. Het is geblust met water. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Overige overlastgevende situatie (CIN-Z4) CIN-melding (Z4). Chane Terminal Botlek B.V, Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Datum: 14-7-2024; Tijdstip: 13:45 Om 13:56 uur heeft Chane Terminal Botlek een melding gedaan betreft stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend. De stroomstoring is van toepassing op de controlekamer, tankputten en pomp platen. Het hele bedrijf wordt langzaam afgebouwd. De brandweer, chemisch advies, officier van dienst en de DCMR doen onderzoek naar mogelijke gevolgen. De fabriek is gekoppeld aan een andere hoogspanningsinstallatie. Alles wordt weer opgestart. De meeste systemen zijn inmiddels normaal in bedrijf waardoor er geen sprake (meer) is van emissie. Eventuele verhoogde emissie is korte tijd niet meetbaar geweest door de stroomuitval.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Datum: 14-7-2024; Tijdstip: 4:10 Er is tijdens beladen van een schip uit een ventpijp wat olieachtig condensaat (UN3082) op de steiger en op het schip gekomen. Shell heeft dit zelf opgeruimd. Hoeveelheid was minder dan 10kg. Reden om niet als Z3 te melden was dat tijdens de melding nog onduidelijk was of er product in het water terecht gekomen was. Na onderzoek van het Havenbedrijf is gebleken dat er geen product in het water terecht gekomen is. Vanwege de geringe hoeveelheid is milieupiket niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Botlek), Botlekweg 150, Botlek Rotterdam. Datum: 13-7-2024; Tijdstip: 16:55 Er is een druppellekkage geconstateerd aan een tankcontainer op spoor 515 van ProRail Emplacement Botlek. De inhoud is 'Verf of verwante producten', UN 1263, GEVI 33. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Datum: 13-7-2024; Tijdstip: 8:15 Bij het verplaatsen van de bakken aan de waterzuivering is een bak te ver opgetild. Hierdoor is de bak met plantaardige olie overgelopen op geasfalteerd grond via de hemelwaterafvoer naar lozingspunt B01. Er liggen wat duwbakken in de put en ook een schip aan de kade, maar deze ligt nogal ver. De patrouille vaartuig van het havenbedrijf gaat ter plaatsen voor onderzoek. Het gaat om een morsing van een plantaardige olie mix: soya en raapzaad. HEBO komt de haven schoonmaken en een eigen contracteur komt het terrein schoonmaken. Het incident heeft geen gevolgen op de waterzuiveringsinstallatie of andere processen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam Datum: 12-7-2024; Tijdstip: 2:57 Eerste melding is dat er een zeer brandbare en giftige stof lekt. Het zou gaan om 20kg/uur op een hoogte van 5-6 meter. Onduidelijk is waaruit, wat de gevolgen zijn voor het proces en of er ingeblokt is. Om deze vragen beantwoord te krijgen zal er een tweede CIN-melding gedaan worden. Door de onduidelijkheid bij de eerste melding en daardoor de onmogelijkheid om in te schatten wat de milieugevolgen zijn is milieupiket gealarmeerd om onderzoek te doen. Het onderzoek van milieupiket leverde op dat de lekkage rond 01:30 uur ontdekt is door metingen van de gasdetectie apparatuur. Het was een lichte verhoging onder de alarmwaarde maar ze zijn wel gelijk gaan kijken. Er was lekkage aan een flens van een destillatiekolom. Om dit te verhelpen is de hele kolom uit bedrijf genomen. Voordat deze helemaal drukloos is en er veilig gewerkt kan worden aan de flens zal nog duren tot ongeveer 8 uur vanmorgen. Op dit moment komt er enkel nog druppelsgewijs product vrij. Er zijn verder geen gevolgen voor het proces omdat de ingaande stromen kunnen worden verdeeld op de andere kolommen die ze daar in bedrijf hebben, alleen de totale capaciteit zal lager zijn. Het gasvormige dichloorethaan wat eerder vannacht vrijkwam is neergeslagen met water, dit zal in de eigen afvalwaterzuivering worden verwerkt.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Veroorzaker: Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Datum: 9-7-2024; Tijdstip: 13:50 In het Esso Laboratorium is product uit een kolf onder een destillatiekolom geraakt en op een verwarmingselement terecht gekomen. Hierop is dit product ontbrand en direct door personeel gedoofd. De exacte samenstelling van de stof moet nog aan DCMR worden doorgegeven. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Datum: 8-7-2024; Tijdstip: 13:44 Op het terrein is een lekkage ontstaan in een propaanleiding met een diameter van 150 mm, De leiding is gevuld met 16 M3 vloeibaar propaan. De leiding wordt van druk gelaten via de fakkel. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval.
Overige overlastgevende situatie (CIN-Z4) CIN-melding (Z4). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Datum: 3-7-2024. Tijdstip: 11:00 Door een stroomstoring is een fabriek getript. De fakkel is hierdoor aan. Er gaan product naar de fakkel.
Binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (CIN-G4) CIN-melding (G4). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Datum: 3-7-2024 Tijdstip: 0:37 Rond 00:37 uur is er op een wagon, spoor 306 een kleine druppel lekkage geconstateerd. Milieupiket gaat ter plaatse. Milieupiket is ter plaatse geweest. Er blijkt een klein scheurtje te zitten in de isolatie aan de buitenwand van een dubbelwandige tank. Vermoedelijk is er een klein beetje product gelekt tijdens het laden. Het product is gemend met veel regenwater. De container wordt naar een ander bedrijf verplaatst voor reparatie. De bevindingen van het milieupiket worden gedeeld met de vaste toezichthouder.

juni

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2)Ducor Petrochemicals B.V., Merseyweg 24, Botlek Rotterdam. Datum: 28-6-2024 Tijdstip: 1:45 In een mixer ruimte is een korte interne elektra brand geweest bij een elektro motor. Er zijn wat vonken zichtbaar geweest, en hierna is de motor uitgezet waarna de brand verschijnselen ophielden. Het stoppen van de motor heeft geen verder gevolgen voor de andere processen. Het milieupiket zal niet ter plaatse gaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Veroorzaker: Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Datum: 27-6-2024 Tijdstip: 18:30 Na het verwijderen van een blindplaat van een fakkelleiding die vier jaar niet is gebruikt is er een korte klap geweest, gevolgd door wat vlammen die uit zichzelf weer gedoofd zijn. De oorzaak van de korte brand is nog niet bekend, maar wordt door het bedrijf onderzocht. Milieupiket doet geen onderzoek naar dit voorval.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 26-6-2024; Tijdstip: 20:05 Er zat wat restproduct in de isolatie van een unit, welke is gaan smeulen. De isolatie is logetrokken en benat en is apart gezet in een zak met water. Er is gecontroleerd op actuele lekkages, deze zijn niet waargenomen. De locatie wordt in de gaten gehouden. Milieupiket doet geen onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam . Een tank staat in onderhoud en is volledig ingeseald met plastic. Tijdens laswerkzaamheden is een stukje van dit zeil gaan branden en is direct door 2 brandwachten met eigen middelen geblust. Er zijn geen verdere gevolgen van dit voorval. Milieupiket doet geen onderzoek.
Overige overlastgevende situatie (CIN-Z4) CIN-melding (Z4) .Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 26-6-2024; Tijdstip: 13:40 De stoomketel is uitgevallen. Daardoor moeten fabrieken worden teruggezet en is er veel fakkelaanbod. Het opstarten van de stoomketel kan enkele uren duren, maar er is genoeg capaciteit bij andere ketels om het stoombedrijf snel weer gezond te hebben, dit werd rond 16:00 uur met een update gemeld. Ook is via de update gemeld dat het fakkel aanbod drastisch minder werd. Het bedrijf geeft in de loop van de avond nog een update. Milieupiket heeft naar deze gebeurtenis geen onderzoek gedaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 26-6-2024 11:54 uur Door nog onbekende oorzaak heeft een mobiele compressor vlam gevat. De compressor wordt gebruikt als tijdelijke voorziening voor de droge lucht toevoer tijdens de Turn-Around. Deze is door eigen personeel geblust met een poederblusser en nageblust door de bedrijfsbrandweer. Dit heeft verder geen gevolgen voor omgeving of proces. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (Z1). Broekman Distriport B.V., Mannheimweg 3, Botlek Rotterdam. 26-6-2024; 9:45 uur. Tijdens het laden van een tankcontainer op een trailer is door medewerkers een geur waargenomen. Hierop is de tankcontainer op een lekbak gezet en is deze op de calamiteitenplaats gezet. Het is onbekend of de tankcontainer lekt, maar het lijkt er op dat er beschadigingen op zitten. Milieupiket en AGS gaan ter plaatse. Update: AGS heeft metingen uitgevoerd en bij de container is niks gemeten. Ook wordt er niks meer geroken en lekt de container niet. De container is beschadigd, maar staat op een veilig locatie. Deze zal door een externe firma omgepakt worden en wordt geblokkeerd door IL&T. Het Milieupiket gaat in overleg met het bedrijf voor het opstellen van een PvA.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2). Chane Terminal Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam 25-6-2024; 20:05 uur. Tijdens het beladen van een binnenvaartlichter met zonnebloemolie is deze overlopen, naar schatting is er circa 1 m3 in het oppervlakte water terecht gekomen. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 25-6-2024; 14:30 uur. Om 14:30 uur werd een kleine berm/grasbrand ontdekt op een tankdijk. Deze is direct, met eigen blusmiddelen gedoofd. De oorzaak is niet bekend. Milieupiket doet naar dit voorval geen onderzoek.
Overige overlastgevende situatie (CIN-Z4) CIN-melding (Z4). : Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam 25-6-2024; 13:29 uur. Een compressor is getript i.v.m. een menselijke fout. Een schakelaar is omgezet tijdens werkzaamheden, wat niet had gemoeten. Hierdoor gaan er wat lichtere componenten koolwaterstof/gas richting de fakkel. De compressor is weer bij en zal ingeregeld moeten worden. De fabrieken erna zullen hier nog last van gaan hebben want die staan op circuleren. Ook een unit van Airproducts is hierdoor uitgevallen en moet nu fakkelen. Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (Z1). Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek, Rotterdam. 23-6-2024. 12:07 uur. In de afvalbak (container buiten) zijn restanten gaan reageren en is de temperatuur opgelopen. Het koelen met water had te weinig effect en daarom is de brandweer erbij geroepen. De adviseur gevaarlijke stoffen en Milieupiket gaan ter plaatse. Er is benedenwinds 1100 ppm CO gemeten door de brandweer die al ter plaatse is na de drukknop melding. Tijdens de CIN-melding om 12:52 uur is de situatie alweer onder controle.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. 19-6-2024. 11:12 uur. Bij de roastplant is een blower uitgevallen waardoor de onderdruk weg viel. Hierdoor is er uitstoot geweest van zwaveldioxide, 4 minuten met een hoeveelheid van 7 kg per minuut. De nood installatie staat na 4 minuten bij en daarbij is de uitstoot verholpen. Milieupiket en AGS zullen hier vooralsnog geen onderzoek naar doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 18-6-2024. 19.15 uur. In een onderstation is rookontwikkeling ontstaan. Met een warmtebeeldcamera zijn een aantal hotspots gezien. Er is warmte gezien in 1 kabel en bij 2 kasten van het onderstation. Bedrijfsbrandweer is aanwezig. Er gaat geen rook richting woonomgeving en buurtbedrijven. Het is nog niet duidelijk of deze twee kasten uitgeschakeld moeten worden of het hele onderstation. Daarom is ook nog niet duidelijk wat dit voor consequenties dit heeft. Het onderstation wordt gebruikt voor het waterbeheer. Indien meer informatie bekend is volgt een nader bericht. 20:50 uur is geconstateerd dat de trafo beveiliging niet heeft afgeschakeld. Hierdoor zijn de achterliggende kabels en kasten in temperatuur gestegen. Situatie is onder controle. Er is sprake van oververhitting en niet van brand. Er wordt gekeken of er een andere trafo ingezet kan worden, zodat dit onderstation uitgeschakeld kan worden, waardoor stroomvoorziening gegarandeerd kan worden. Er zijn op dit moment geen procesgevolgen voor de waterzuivering.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3). EP NL Rijnmond 2 C.V., Petroleumweg 46, Vondelingenplaat Rotterdam. Er heeft een lekkage van hydraulische olie plaatsgevonden op een koppeling van de accumulator van het hydrolieksysteem. Hierdoor is er 50 liter hydraulische olie in een opvangbak terechtgekomen. De lekkage is gestopt door de koppeling verder aan te halen. Er is geen product in de bodem of in het oppervlaktewater terechtgekomen. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Provimi B.V., Veerlaan 17, Rotterdam. 18-6-2024. 9:42 uur. Inpandig naast de vuilwatertank is de gasdetectie voor H2S afgegaan op 8 ppm. De geur van rotte eieren was waargenomen door personeel. De fabriek is ontruimd en er wordt verzocht om assistentie van de brandweer. Er waren werkzaamheden aan de gaswasser mogelijk heeft dit een relatie. Er wordt nu geventileerd. De buren worden geinformeerd. 10:35 uur wordt er door de brandweer zo goed als niets gemeten. Het bedrijf gaat onderzoeken wat de oorzaak is geweest. Het milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. 18-6-2024. 1:13 uur. Tijdens het loskoppelen van de safety leiding was in de leiding broei ontstaan. Het gaat om een safety leiding van een drum waarin gasolie was opgeslagen. De drum was al uit bedrijf voor onderhoud, maar de brand was mogelijk ontstaan door rest vervuiling in de leiding. De brand was met stikstof geblust en de leiding is losgekoppeld van de drum. Milieupiket gaat niet ter plaatste voor onderzoek aangezien het incident geen verdere gevolgen heeft voor de milieu of bedrijfsvoering. De zeehavenpolitie gaat wel naar de bedrijf en houdt de meldkamer op de hoogte.
Binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (CIN-G4)

CIN-melding (G4) ProRail B.V. (emplacement Botlek), Botlekweg 150, Botlek Rotterdam.

13-6-2024. 9:53 uur Melding van een druppel lekkage Methanol (UN 1230). AGS is ter plaatse. De vaste toezichthouder van Prorail is geïnformeerd en pakt de melding verder op.

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2)

CIN-melding (Z2) LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam.

13-6-2024 00:46 uur. Tijdens het beladen van een motorschip heeft een flens product gesproeid, door lekkage van de pakking. Het gaat om propyleenoxide, UN1280. Het verladen is direct gestopt en een (kleine) onbekende hoeveelheid product is in de lekbak, op het dek en in het oppervlaktewater terecht gekomen. De melding werd ca. 1,5 na de gebeurtenis gemeld en de gevaarsetting was reeds geweken. Om die reden is tijdens de CIN melding afgeschaald naar Z2 (verspreiding van stoffen op het oppervlaktewater, zonder gevaar).

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2)

CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam.

12 juni 2024; 15: 00 uur.

Bij het laboratorium is vanuit de cilinder van een monsteranalyse apparaat een paar druppels product gelekt en op rubber terecht gekomen. Het product is hierop kortstondig ontbrand. De minimale vuurverschijnselen konden direct met een CO2 blusser worden geblust

Binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (CIN-G4) CIN-melding (G4). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 10-6-2024. 21:10. Bij een unit 1700 (ten noordwesten van de Petroleumweg) komt een gasvormig product vrij. Het is nog onbekend om welke stof het gaat en hoeveel. Bij controles zijn alle gaskoppen aangesproken. Het is nog onbekend wat de gemeten waarden zijn en tot hoe ver op het terrein de gaskoppen zijn afgegaan. Medewerker van fabriek heeft noodstop ingedrukt. Leidingen zijn ingeblokt. Het is nog onbekend hoeveel product er nog in het ingeblokte deel zit. Dampvorming is minder geworden. Er worden metingen verricht. Alleen de gaskoppen van de betreffende fabriek hebben verhoogde waarden gemeten. Bij het buurtbedrijf zijn de gaskoppen ook niet afgegaan. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen heeft op de Vondelingenweg en Petroleumweg geen verhoogde waarden gemeten. Er is dus geen gevaar buiten het terrein. De unit was al uit bedrijf en de naastgelegen unit was leeg. Binnen het gedeelte dat ingeblokt is, moet nog gekeken waar de lekkage plaatsvindt. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek. De lekkage is inmiddels gestopt. In de ochtend zal er een plan van aanpak worden opgesteld door het bedrijf met betrekking tot de herstelwerkzaamheden. Dit plan zal met DCMR gedeeld worden. Update: Alleen de gaskoppen van de Flexibles fabriek hebben verhoogde waarden gemeten. Bij het buurtbedrijf zijn de gaskoppen ook niet afgegaan. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen heeft op de Vondelingenweg en Petroleumweg geen verhoogde waarden gemeten. Er is dus geen gevaar buiten het terrein. Binnen het gedeelte dat ingeblokt is, moet nog gekeken waar de lekkage plaatsvindt. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2). : Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. 9-6-2024. 8:10 uur. Naar schatting is er 15 liter was stookolie in het oppervlakte water en 300 liter stookolie op het land terecht gekomen door een lekkende leiding aan de voet van een steiger. Bedrijf is bezig om de leiding in te blokken. Aannemer voor bereddering op het water is onderweg. De meldkamer DCMR heeft deze melding in verband met de aard afgeschaald naar een CIN Z2. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek naar het voorval.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1).  Indorama Ventures Europe B.V. , Markweg 201, Europoort Rotterdam. 8-6-2024. 4:40 uur. Bij een fabriek is ongeveer 1 liter olie in brand gevolgen door te hete olie leiding. Is geblust met stoomlans. Maar omdat het bleef terug komen assistentie gevraagd van de brandweer. Isolatie gaat verwijderd worden door het bedrijf voor verder onderzoek. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. 7-6-2024 17:09. Omdat de brand nog niet onder controle is er besloten om op te schalen naar een CIN B1 Brand/Broei met assistentie brandweer. Door vermoedelijk kortsluiting in warmte spiralen van leidingisolatie is er een isolatie brand ontstaan. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (C3). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. 5-6-2024. 8:34. Vanaf Maastank is een verwarmde container met used cooking oil (frituurvet) vertrokken en heeft op het traject van de Welplaatweg naar de Oude Maasweg op diverse plekken product op de openbare weg gelekt via een overdrukventiel. Het Havenbedrijf, de wegbeheerder, zet acties uit voor de bereddering. Het Milieupiket onderzoekt dit incident niet.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het uitwisselen van een veiligheid is er iets mis gegaan, waardoor fakkelgas is ontsnapt en direct is ontbrand. De hoeveelheid vrijgekomen fakkelgas en verdere informatie is nog niet bekend. Milieupiket gaat ter plaatse om onderzoek te doen.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1). Liquin Terminal Botlek B.V. - deel Zuid, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. 3-6-2024. 23.05 uur. Door een schip aan de steiger is een brand gesignaleerd in een vuilcontainer en gemeld bij het bedrijf. Om die reden heeft het bedrijf direct alarm geslagen. Het blijkt te gaan om brandend materiaal zoals hout, isolatie en ander afval in de vuilcontainer. De container staat op een weg op de terminal in de buurt van de 3e Petroleumhaven. Update 02:47. Milieupiket heeft een locatiebezoek gebracht. De brandweer had de brand snel onder controle. De oorzaak kon ter plekke niet meer worden vastgesteld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam . 3-6-2024; 17:09. Melding van een druppelende wagon met product styreen monomeer (gestabiliseerd). De wagon is leeg maar ongereinigd. Brandweer is geïnformeerd met drukknop en gaat ter plaatse evenals Incidentenbestrijding van ProRail. Terugkoppeling van de Algemeen leider Prorail:  Er is ter plaatse geen lekkage waargenomen. Er is niets gemeten en geroken. Het betrof een loos alarm

mei

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Europoort), Moezelweg 100, Europoort Rotterdam. Een spoorwagon heeft een druppellekkage ethanol. Vermoedelijk komt de lekkage uit een afsluiter.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Er is broei ontstaan in een silo gevuld met sojabonen. Deze was verstopt geraakt. Op enig moment zijn sojabonen (deels) losgekomen en aan de onderzijde uit de silo gaan stromen. De bonen waren zwart, heet en rokend. Hieruit is de broei geconstateerd. Onbekend is op welke hoogte de broei zit. De inhoud van de silo is 1400 ton en er is inmiddels 50 à 80 ton aan verbrandde sojabonen uitgestroomd. Het restant wordt verwijderd. Duwbakken worden gebruikt als tijdelijke en een deel wordt afgevoerd met vrachtwagens voor verwerking in de vergisting. Milieupiket is ter plaatse.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Waalhaven Botlek Terminal B.V., Nieuwesluisweg 268, Botlek Rotterdam. Op de reparatiewerkplaats van het bedrijf is brand uitgebroken in een container gevuld met houten vloerdelen. De brandweer is gealarmeerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Bij een wagonwagen is een druppellekkage geconstateerd. Na onderzoek bleek het om waterlekkage te gaan.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het testen van een accu van het noodaggregaat is deze defect gegaan en gaan roken. Inmiddels rookt hij niet meer en wordt hij verwijderd. De bedrijfsbrandweer is ter plaatse voor bereddering.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Bij het bedrijf werd Stearic Acid (vetzuur van palmolie) overgepompt van een zeeschip naar een binnenvaartschip. Hierbij heeft het binnenvaartschip vermoedelijk een afsluiter open laten staan, waardoor via een ventilatieopening ongeveer 250 liter product in het oppervlaktewater terecht is gekomen en ongeveer 50 liter ligt aan dek. Dit soort ventilatieopeningen worden gebruik om tanks leeg te blazen. Het bedrijf zorgt voor de opruiming op het water en dek via een extern bedrijf.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Vanwege hevige regen is olievanger 2 overgelopen. Hierdoor loopt er afvalwater met daarin aardolie naar het oppervlaktewater. Naar schatting is er 100 vierkante meter oppervlakte verontreinigd (filmlaag op het water). Een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor bereddering op het oppervlaktewater en vacuümwagens worden ingezet. Milieupiket en de Adviseur gevaarlijke stoffen gaan ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Europoort), Moezelweg 100, Europoort Rotterdam. Het bedrijf doet melding van drie lekkende wagons geladen met ethanol. Na onderzoek van het Milieupiket blijken acht wagons te lekken. Daarbij is het spoorverkeer stilgezet. De lekkage is ontstaan door volle standpijpen. Om de lekkage te verhelpen worden de standpijpen van het wagons leeggemaakt en afgesloten.
Binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (CIN G4) CIN-melding (G4). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. De Gofiner-installatie van waterstof en Lvgo is gaan lekken. De oorzaak van de lekkage en de hoeveelheid is nog niet bekend. De waterstof wordt afgefakkeld en de lekkage is een druppellekkage geworden. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Bij een compressor is brand ontstaan in de isolatie. Hierbij zijn vlammen van ongeveer 15 centimeter hoogte gezien, die direct door personeel van het bedrijf met een poederblusser zijn geblust.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN G3) CIN-melding (G3). CLdN Ports Netherlands B.V., Merseyweg 70, Botlek Rotterdam. Om 11.30 uur is een tankcontainer geladen met LNG door zijn veiligheid geschoten en blaast af. De ontluchter is bevroren en er wordt geprobeerd deze te ontdooien, zodat de installatie kan worden bedient. Dit gaat goed, want de klep blaast inmiddels af. De brandweer is aanwezig en slaat de LNG-dampen neer. De oorzaak is dat tank stond al enige tijd op de locatie staat en is gaan opwarmen. Door overdruk is deze gaan afblazen. De tankcontainer zal worden verplaatst naar een andere locatie voor affakkeling. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Milieupiket zijn ter plaatse voor nader onderzoek. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is op de hoogte gebracht, vanwege de geplande affakkeling in hun beheersgebied. Om 11.27 uur is een tweede container, eveneens gevuld met LNG, ook gaan afblazen. Om 13.55 uur is de situatie voor beide containers stabiel en veilig. De eerste tankcontainer gaat op transport naar Alblasserdam voor affakkeling. De oorzaak voor het afblazen was een verkeerd staande afsluiter die is gaan condenseren. Bij de tweede tankcontainer was er sprake van een technisch defect in de afblaasrichting. Deze container blijft op de locatie staan. Om te achterhalen of er nog meer containers van deze partij in de Rotterdamse haven staan wordt contact opgenomen met het bedrijf in Spanje waar de containers vandaan komen. Dit zal verder opgepakt worden door de toezichthouder van het bedrijf.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Er is een kleine brand ontstaan door een lekkage aan een verbindingsstuk in het leidingwerk. Als reactie is de unit uit bedrijf gegaan en zijn de stoffen uit het proces gedumpt naar de fakkel. Het was een mix van waterstof en koolmonoxide wat brandde. Door het uit bedrijf gaan is de brand gedoofd.

Wat is een CIN-melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal Incidenten Nummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, binnen 15 minuten en aan alle hulpdiensten tegelijk dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Op deze pagina vind je een feitelijke toelichting op de CIN-meldingen van DCMR Milieudienst Rijnmond, op basis van de informatie die DCMR van het bedrijf zelf heeft ontvangen. Deze toelichting is voor publicatie nog bewerkt door de communicatie-afdeling van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond of DCMR.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief