Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

februari

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Tronox Pigments Holland Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Bij het bedrijf zijn bij laswerkzaamheden vonken op een haspel gekomen. De haspel is gaan branden. De brand is met eigen middelen geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) EBS Laurenshaven Montrealweg 50 Botlek Rotterdam. Bij een verpomping van een tank naar een andere tank op een drijfkraan is verontreiniging op de drijfkraan en in het water gekomen. De vervuiling is ingedamd met absorptiemiddelen en wordt door een extern bedrijf gereinigd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een fabriek zijn tijdens slijpwerkzaamheden vonken op een deken terecht gekomen. Deze deken is gaan smeulen en dit is met eigen middelen geblust
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. In het Centraal Laboratorium van Shell is bij een analyse een vlammetje ontstaan. Dit is geblust met een CO2 blusser.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een fornuis in één van de fabrieken brandden doeken. Het fornuis was leeg voor onderhoud. De reden voor het ontbranden van de doeken was, bij het doen van de CIN-melding, onbekend. De brandweer was ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rotterdam . Opnieuw broei in de isolatie van een leiding met palmolie door hoge temperatuur leiding. De isolatie is verwijderd en geblust door het eigen personeel. DCMR stelt onderzoek in.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rotterdam . Broei in de isolatie van een leiding met palmolie door hoge temperatuur leiding. De isolatie is verwijderd en geblust door het eigen personeel.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Gas ontsnapt via een waterslot. Lekkage onmiddellijk gestopt.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Door een vastgelopen wiel van een daktrap is een kleine lekkage ontstaan in het drijvende dak van de tank. Hierdoor kwam een kleine hoeveelheid product (benzinecomponent) op het dak terecht. De lekkage is gestopt en de situatie onder controle.
Overig (G4)
CIN-melding (G4)  Stena Line, Elbeweg 91, Rotterdam Europoort. Bij een lege, niet gereinigde container kwam een medewerker mogelijk in aanraking met een giftige stof. De brandweer ging ter plaatse om metingen te doen en heeft een hele lichte besmetting gemeten. De medewerker is ter observatie meegenomen naar het Erasmus MC. Een extern bedrijf reinigt de container.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding  (B2) door AVR, Professor Gerbrandyweg 10, Rotterdam Botlek. Tijdens het afgraven van afval, kwam iets naar boven dat brandde. Medewerkers blusten dit met water. Het vuur is daarmee gestopt en heeft zich niet verder uitgebreid.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Neste Oil Netherlands, Maasvlakte Rotterdam. Er ontstond brand in een opwarmleiding van een dieselpomp, waarna de leiding werd ingeblokt. De reactor werd van de druk afgehaald, waardoor er gedurende 50 minuten waterstof en koolwaterstoffen zijn afgefakkeld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Moezelweg, Europoort Rotterdam. Bij laswerkzaamheden aan een nafta-leiding ontstonden vlammen op de leiding. De vlammen zijn direct gedoofd met een blusdeken. De leiding was voorafgaand aan de werkzaamheden vol gezet met water.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Door slijpwerkzaamheden aan een vat dat gesloopt werd, ontstond brand. De brand werd snel geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Tronox Pigments B.V. Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. In een fabriek zijn de v-snaren van een vacuümpomp losgekomen, waardoor deze zijn gaan smeulen tegen het vliegwiel. Hierdoor ontstond een klein brandje. Dit is snel geblust met een brandblusser. Pomp is uit bedrijf genomen en overgenomen door een reservepomp.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Rotterdam Shortsea Terminals Reeweg 35 Rotterdam. Door het los slijpen van een container is deze gaan smeulen. Container is op lekbak geplaatst en door bedrijf zelf bespoten met water.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg Botlek Rotterdam. Bij een tank ging de SO2-analyser af. Er is ter plaatse gemeten, het bleek vals alarm.

januari

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding(Z1) Shell Nederland Chemie Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het verpompen van fenol van een schip naar de wal is op het schip een slang kapot gegaan. Daarbij is een hoeveelheid fenol gelekt en verdampt. De stof is meteen opgeruimd en het lek gedicht. Daarna kon het lossen zonder problemen worden afgemaakt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Gunvor Petroleum Rotterdam (Hn5650) Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is er 20 liter nafta in een lekbak terecht gekomen. Deze lekbak is gekanteld waardoor de vloeistof in een onbeschermde bodem is terechtgekomen. De bodem wordt al afgegraven.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) P&O Ferries Luxemburgweg 2 Europoort Rotterdam. Een lekkende/dampende tankcontainer binnengekomen met het product hexamethyleendiamine. De tankcontainer is direct op een lekbak gezet in opdracht van Inspectie Leefomgeving & Transport. Vanuit het bedrijf is een monteur gestuurd. De monteur stelde vast dat de knevels van het mangat de lekkage veroorzaakten. Reparatie was ter plaatse niet mogelijk. De container is met toestemming van de Inspectie retour naar bedrijf gegaan.