november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). Lyondell - Bayer Factory (Hn 8217) Australieweg 7 Maasvlakte Rotterdam. In verband met een onderhoudstop was men bezig om een leiding met benzeen houdend product leeg te pompen. Tijdens een controle ronde werd er een lekkage vastgesteld. Op ongeveer 25 meter druppelt er benzeen uit de destillatie toren. Het Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek. Er is een vacuümwagen ter plaatse om de plas op te zuigen en de volgelopen putten leeg te pompen. De destillatie toren is schoongespoten. Het bedrijf was bang dat de benzeen in de leiding ging stollen door dat deze kouder werd als gevolg van de plant stop. Het plan was om de benzeen gedurende 24 uur te circuleren in het leiding werk van destillatie toren. Door het temperatuurverschil tussen de benzeen en de destillatie toren is er instabiliteit in de toren gekomen. dit had als gevolg dat er een flens geklapt is. Er is benedenwinds van de benzeen plas 0.5 PPM gemeten. Bij de plas zelf was er 0 PPM gemeten.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Vopak Terminal Laurenshaven Montrealweg 25 Botlek Rotterdam. In verband met onderhoud aan een stroomstation op het terrein is er een aggregaat geplaatst, deze is uitgevallen.  Er is dus helemaal geen stroom meer op de site. Heeft geen gevolgen omdat er een onderhoudsstop is en er geen processen of manipulaties lopen. Er is eventueel wel een bluspomp inzetbaar. Er wordt geen onderzoek ingesteld door het milieupiket.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Huntsman Holland, Bedrijventerrein Merseyweg Botlek Rotterdam. Er is broei ontstaan in de isolatie van vat 418 met daarin MDI. De temperatuur hiervan was 200 graden. De MDI is uit het vat en het vat en de isolatie zijn d.m.v. stikstof gekoeld. De broei is ontstaan doordat er sealolie is gelekt uit het omhulsel (seal) van het roerwerk. Zodra alles straks nog meer afgekoeld is gaan ze de isolatie verder uitpakken en uiteindelijk de seal maken. Het vat zal daarom voorlopig niet gebruikt worden. De broei is ontdekt doordat er damp uit de isolatie kwam. Het voorval is telefonisch door de meldkamer onderzocht en de brandweer is op de locatie geweest. Beide bevindingen zijn met elkaar gedeeld.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3). CTT Rotterdam Butaanweg 17 Vondelingenplaat Rotterdam. Een tankcontainer werd verplaatst en is daarbij omgevallen en gescheurd. Er is ongeveer 3 m3 vloeistof uit de container gestroomd, dit is gedeeltelijk in het bedrijfsriool terecht gekomen. De lekke container is op de calamiteitenplaats van het bedrijf overgepompt naar een vervangende container. De ontstane verontreiniging is opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een afdruiprek voor afwas op een kookplaat gezet. Daarna is de kookplaat per ongeluk geactiveerd. Het afdruiprek is gaan smeulen. Dit is door eigen medewerkers uitgemaakt.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Gunvor Petroleum Rotterdam (Hn5650) Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. In een romneyloods heeft een vorkheftruck vlam gevat. Deze loods is in gebruik als werkplaats. De brand was snel onder controle. Het incident deed zich voor buiten het proces en er waren geen stoffen bij betrokken. Daarom heef het milieupiket geen onderzoek uitgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij aan de d’Arcyweg 76 te Rotterdam. Er was rookontwikkeling in electriciteitshuisje Sub-V ontdekt. De bedrijfsbrandweer is ter plaatse maar hoefde niet te blussen. Het heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering omdat dit gedeelte van de plant op dit moment buiten bedrijf is voor onderhoud. Er wordt geen onderzoek ingesteld door het Milieupiket van DCMR.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Koole Tankstorage Botlek (KTB) (HN 4020) Oude Maasweg 5 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij werkzaamheden is bij een kleine kraan (grijpertje) een brandstofslang gescheurd en is het product op hete delen terechtgekomen en ontbrand. Het brandje is direct geblust met een poederblusser. Er is geen brandstof op de bodem terechtgekomen. Milieupiket heeft geen onderzoek gedaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2), ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het lossen van twee containers (twin hijsen, twee containers tegelijk) is er een paal geraakt waarbij 1 container met UN3264 en 1 container met UN3265 zijn beschadigd. Vermoedelijk is dit veroorzaakt door een menselijke fout. De container met UN3265 (bijtende, zure, organische vloeistof) lekt ongeveer 2 liter per minuut. De lekkage betreft alleen aan de kade en langs de kraan. Naar schatting is er ongeveer 50 liter product gelekt op de kade. Er is nog wel wat product in het riool gekomen. Deze is dichtgezet zodat er geen verdere uitstroom is naar oppervlaktewater. De lekke container staat nu op de calamiteitenplaats en zal later worden behandeld middels een plan van aanpak. De beschadigde container wordt op een later moment beoordeeld. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen is ter plaatse en Firma Wilchem is onderweg voor de bereddering.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. In het ketenpark is een paddenstoel, een electriciteitsverdeelkast, gaan smeulen. De vermoedelijke oorzaak is kortsluiting door overbelasting. De kast is direct afgekoppeld en afgekeurd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Op de zeesteiger is brand ontstaan in de stortbunker naast kraan 95. Het bedrijf was bezig met het lossen van het zeeschip de Oceanic Castle. De brand blijkt te zijn veroorzaakt door slijpwerkzaamheden aan de regelkast van de kraan. Hierdoor is er brand ontstaan in de regelkast. De brand was relatief snel onder controle. Een deel van het (verontreinigde) bluswater is in het oppervlaktewater terecht gekomen. Milieupiket heeft het voorval onderzocht.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Er is brand ontstaan in een magnetron in de kantine. De brand is zelf uitgemaakt en de ruimte is geventileerd. Het milieupiket zal het voorval niet onderzoeken.

oktober

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Aglobis B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Eerder in de week is er een lekkage opgetreden aan een tank voor de opslag van vloeibare zwavel. Deze tank is daarop leeggepompt. In de vrijwel lege, mar niet gereinigde tank is brand ontstaan. Omdat het een zwavelbrand betreft, waardoor er in de rook zzwaveldioxide zit zijn de buurbedrijven geïnformeerd en is de bemanning van een schip aan de kade naar binnen gestuurd. Milieupiket gaat voorlopig niet ter plaatse. De AGS van de brandweer geeft zijn bevindingen door. Aanvulling: Milieupiket is vrijwel de hele dag samen met de vaste toezichthouder van het bedrijf ter plaatse geweest. Er hebben diverse gesprekken met het bedrijf plaatsgevonden om tot een oplossing te komen. Uiteindelijk is een plan van aanpak opgesteld waarbij afspraken zijn gemaakt over het monitoren van de temperatuur in de tank, het meten van SO2 op het terrein (met 3 SO2 monitoren) en de bijbehorende escalatie en de verschillende mogelijke oplossingen om dit incident te bestrijden. Mogelijk is op verschillende plekken in de tank zwavelijzer ontstaan. Dit is een pyrofore stof en heeft alleen zuurstof nodig om te ontbranden. Om het zuurstof gehalte in de tank te verlagen / de tank te koelen, is deze geinertiseerd met stoom. Hierdoor is de temperatuur in de tank wel gezakt, maar nog onvoldoende. Omdat de temperatuur stabiel bleef (72 °C boven in de tank en 60 °C onder in de tank), heeft het bedrijf aan het einde van de middag besloten om de zuurstof in de tank te verdrijven met CO2. De benodigde CO2 wordt morgen aan het einde van de ochtend / begin middag geleverd en met een slang aangesloten op de bovenkant van de tank. Het bedrijf blijft gedurende de avond / nacht monitoren op temperatuur en SO2. Aanvulling (2-11-2022) De tank is inmiddels deels gevuld met CO2, de temperatuur is dalende. Voorlopig wordt de tank zo gelaten, er staat extra CO2 klaar om eventueel aan te vullen. Voor de sloop zal een Plan van Aanpak worden opgesteld, dat aan de DCMR zal worden voorgelegd. De uiteindelijke sloop zal waarschijnlijk over enkele weken plaatsvinden. Aanvulling (7-11-2022) Het bedrijf heeft om 17:15 uur gemeld dat de temperaturen zodanig laag zijn gemeten, dat er geen sprake meer is van broei/brand. De planning voor de sloop van de tank wordt nu in gang gezet. Er wordt een sloopmelding gedaan en er heeft inmiddels aanverwant onderzoek (o.a. asbestonderzoek) plaatsgevonden. Van de daadwerkelijke sloop wordt t.z.t. een reguliere melding voor gedaan. Het voorval is hiermee dan ook ten einde.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden met krimpfolie is bij de fabriek HCU ('HCU' staat voor hydro cracker unit: het hydrogeneren en ontzwavelen van zware destillaten en extracten) een isolatiematje aangestraald. Deze heeft vervolgens vlam gevat. Dit is direct met een P9-poederblusser geblust en heeft verder geen gevolgen gehad. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Aglobis B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Om 12:50 uur is ter hoogte van landtank 1 op het terrein van het bedrijf een lekkage van vloeibaar zwavel (UN2448) geconstateerd. Er is, tot moment van schrijven (13:05 uur), ongeveer 1000 kilo product in de tankput gelopen. De vullingsgraad van de tank was tijdens de melding nog ongeveer 5000 ton. Als maatregel bouwt het bedrijf een bekisting om de spill heen en deze zullen ze volstorten met cement. Dit wordt direct hard en daarmee is het lek gedicht. Een cementwagen is onderweg. Vooralsnog is er geen sprake van een geurverspreiding. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek en gaat onder andere na of de tankput na opvulling nog voldoet aan de opvangcapaciteit.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Er is een klein vlammetje van 2cm ontstaan op een brilflens van een leiding waar waterstof in zat. Dit is ontdekt omdat ze in de omgeving heetwerk wilden gaan doen. Het ging om werkzaamheden rondom de turnaround. De brilflens is drie weken geleden gedraaid om de CDU-afdeling af te sluiten van de FCCU-afdeling. De afsluiter die ervoor zit liet mogelijk door waardoor er drukopbouw geweest is richting de brilflens en die open gegaan is. Ze hebben de afsluiter en de brilflens aangedraaid en alles gecontroleerd met lekdichtspray. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan omdat na nabellen de melding duidelijk genoeg was.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is een schroeilucht waargenomen in Substation 5. Aan het substation staat de PAREX-unit (paraxyleenfabriek) geschakeld. Deze is nog gewoon in bedrijf. De bedrijfsbrandweer heeft het substation onderzocht, maar kon geen hotspots vinden. Er zijn verder geen acties uitgezet.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Rond 23:25 (25 oktober) heeft er een stroomdip plaatsgevonden. Hierdoor is er een lekkage ontstaan van chloor (UN1017) in de cellenzaal. De melding werd als 'Z1' gemeld en is door DCMR opgeschaald naar 'G4'. Brandweer en milieupiket zijn onderweg voor onderzoek. Er heeft kortsluiting plaatsgevonden waardoor er meerdere sub-stations in de 6KV station down gingen. Dit gebeurde rond 22:00. Hierdoor valt eigenlijk alles uit en in veilige modus. Dit betekent onder andere dat de noodgenerator bijgeschakeld wordt en ervoor zorgt dat het systeem in onderdruk komt te staan. Medewerkers hebben daarna getracht om een gedeelte van de elektrolyzers warm te houden middels het toevoegen van stoom. Dit doen ze om er voor te zorgen dat het niet afkoelt en doorstart makkelijker verloopt. Bij het toevoegen van de stoom bleek er chloor mee naar buiten te gaan. Hierop is er ook chloor op het terrein gemeten en is er meteen ontruimd. Oorzaak van de lekkage was wel snel ontdekt en ook dit gedeelte is meteen op onderdruk gezet. Stroom staat weer helemaal bij sinds 01:07u. Nobian gaat eerst een volledige controle doen voordat ze de cellenzaal weer opstarten. Ook de kortsluiting wordt nagelopen. Nobian meldt de opstart bij de meldkamer DCMR.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Rond 22:00 uur heeft kortsluiting plaatsgevonden waardoor er meerdere sub-stations in het 6KV-station 'down' gingen. Als gevolg is er onder andere een noodgenerator ingeschakeld en is ingezet op het creëren van onderdruk voor het systeem. Medewerkers hebben daarna getracht om een gedeelte van de elektrolyzers warm te houden middels het toevoegen van stoom. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat het niet afkoelt en dat doorstart makkelijker verloopt. Bij het toevoegen van de stoom bleek er chloor mee naar buiten te gaan. Hierop is er ook chloor op het terrein gemeten en is er meteen ontruimd. Oorzaak van de lekkage is snel ontdekt en ook dit gedeelte is meteen op onderdruk gezet. De stroom staat weer helemaal bij sinds 01:07 uur. Het bedrijf gaat eerst een volledige controle doen voordat het de cellenzaal weer opstart. Ook de kortsluiting wordt nagelopen. Het bedrijf meldt de opstart bij de meldkamer DCMR
Overig (CIN Z4) CIN-melding (z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Een compressor van de Hycon is getript. Hierdoor ging er ongecontroleerd waterstof en recyclegas naar de fakkel. Dit gaf in eerste instantie een grote en roetende fakkel. Door stoom bij te zetten is de roetvorming al snel voorkomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een vrachtwagen met een tankcontainer weggereden vanaf het terrein van Koole Tankstorage Pernis. Nadat de wagen was vertrokken is geconstateerd dat er op de weg buiten de inrichting een spoor van plantaardige olie (vermoedelijk palmolie) te zien is. Dit spoor loopt vanaf de uitgang van het bedrijf aan het Tankhoofd tot aan de oprit van de snelweg A15. Verder is niet gekeken, maar het is mogelijk dat er ook op de snelweg een spoor te zien is. Milieupiket doet geen onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden nabij een fornuis in de aromaten fabriek is er bij het openen van een flens rookontwikkeling ontstaan. De flens is hierop direct weer gesloten waarna de rookontwikkeling is gestopt. Het gas in de leiding bestaat uit CO,CO2,Waterstof,Methaan. Mogelijk is de rookontwikkeling ontstaan door pyrofoor (voor zelfontbranding gevoelig )materiaal in de leiding. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Er is rookontwikkeling ontdekt in een afvalcontainer. Hierin zaten enkele doeken met pyrofoor materiaal die zijn gaan smeulen. De afvalbak is leeggehaald en afgeblust met water. Het Milieupiket doet geen onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Rhenus Logistics b.v., Kesterenstraat 21, Rotterdam. Op de kade heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen twee reachstackers. Hierbij is een verontreiniging van hydraulische olie ontstaan op het oppervlaktewater. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Van de Catcraeker 2 is de compressor in trip gegaan. Dit door het weggevallen van de voedingsspanning. De Technische dienst is bezig om de verstoring te herstellen. Door de trip is er een grote fakkel zichtbaar welke, chloorgas, H2S, propaan, propeen, butaan en buteen bevat. Er is een onderhoudsploeg van Shell bezig met onderzoek van de compressor maar er zijn nog geen afwijkingen gevonden; Een ploeg van ABB is bezig met het doormeten van de bekabeling. Dit vraagt veel tijd ivm de veiligheid want het zijn meerdere kabels met 3000 volt. 12-10-2022: Update 06:50 uur: inmiddels zijn er 152 klachten binnen. Shell heeft de oorzaak waarschijnlijk gevonden en laat nu personeel hun kant op komen die het kan repareren. Zij moeten eerst nog een plan maken hoe ze dit gaan doen en kijken of ze hiervoor de benodigde onderdelen hebben. De reden dat dit personeel er eerder niet was is omdat eerder vannacht medewerkers aanwezig waren die verstand hebben van hoogspanning en er nu medewerkers moeten komen die verstand hebben van elektromotoren. De komende uren zal er dus nog een fakkel zichtbaar zijn. Update 22:45 uur. N.a.v. de trip van de compressor bij cat cracker 2 komen er klachten binnen over de fakkel en dan vooral het geluid hiervan. De meeste melders wonen in Vlaardingen. Op dit moment zijn er 47 klachten en die lopen nog op. Milieupiket is ondertussen ter plaatse. 13-10-2022: De fabriek gaat naar de ‘hot stand-by stand’ waardoor het fakkelaanbod sterk verminderd, lees; nagenoeg nihil wordt. Dan zal de installatie alleen nog uitdampen. Het duurt ongeveer tien uur (vanaf 17:30 uur, 13 oktober) om het proces tot een hot stand-by te laten komen. Vanuit een hot stand-by kan worden doorgestart of de fabriek zal down gaan (hierover wordt u vannacht bericht wanneer dit duidelijk is middels een update). Het bedrijf is met man en macht bezig om schade weg te nemen. Er is er veel schade in de elektromotor aangetroffen en er is opgeschaald naar een 'ernstig scenario', wat betekent dat de fabriek naar minimaal gaat (en vervolgens dus wordt doorgestart of down gaat). De technici zijn momenteel bezig om de elektromotor separaat van systeem te krijgen, dan kan deze in zijn geheel open gemaakt worden. De spanning naar de elektromotor moet eerst teruggeleid worden, zodat er geen spanning meer op zit en dan kan deze veilig geopend worden. Het betreft dus schade aan de elektromotor. Op kabels zien ze hitte schade, dus of de kabel heeft hitte veroorzaakt en de motor beschadigd, of het probleem is in de elektromotor ontstaan en heeft de kabel beschadigd. De wind is momenteel variabel, dus de klachten in de afgelopen uren komen uit de woongebieden Hoogvliet Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardingen en Schiedam. De weerverwachting van vanavond en vannacht leert ons dat er sprake zal zijn van een zuidwesten wind, met zeer matige windsnelheid, wat inhoudt dat het effectgebied wederom bestaat uit de verschillende hierboven genoemde woongebieden. Achtergrond Cat Cracker 2 = katalytische kraakinstallatie, waarbij met behulp van een katalysator uit zware koolwaterstof fracties lichtere koolwaterstoffen worden gemaakt (gasolie en benzine). 14-10-2022: De meldkamer DCMR heeft na gisterenavond 23:30 uur geen klachten meer binnen gekregen in relatie tot dit voorval. De fakkel is dan ook aanzienlijk minder. Het bedrijf is bezig om de voeding van de Cat Cracker 2 er helemaal uit te halen om in 'hot stand-by' te komen. Dit wordt zo geleidelijk mogelijk gedaan om een grote fakkel zoveel mogelijk te voorkomen. Op dit moment is 60% van de voeding gereduceerd. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Om 12:00 uur wordt de meldkamer DCMR wederom door het bedrijf geïnformeerd over de stand van zaken. Het is nu dan ook nog niet duidelijk of de fabriek doorgestart kan worden of helemaal uit bedrijf wordt genomen. De voeding die niet meer verwerkt kan worden door de Cat Cracker 2 wordt opgeslagen in tanks. Daarnaast wordt de algehele doorzet vermindert.   15-10-2022: De meldkamer heeft geen nieuwe klachten meer binnen gekregen. Gisteren om 16:30 uur heeft Shell gemeld dat de gehele voeding uit de cat cracker 2 gehaald is en de installatie volledig in 'hot standby' staat. Vanochtend heeft de meldkamer hierover nog contact gehad met Shell. Hieruit bleek dat alles stabiel staat en er op dit moment geen kans meer is op een grote fakkel. Inmiddels is ook de nieuwe elektromotor ingehesen. Dit weekend en begin volgende week wordt deze aangesloten en zullen testwerkzaamheden plaatsvinden. Voor nu betreft dit de laatste update van onze kant over dit voorval. Uiteraard zullen wij de vinger aan de pols houden bij Shell over de verdere voortgang.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Indorama Ventures Europe B.V. (chemische fabriek), Markweg 201, Europoort Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak is er azijnzuur vrijgekomen. Het bedrijf geeft aan dat het mogelijk om 5 ton zou gaan maar de eerste schatting van de brandweer betreft 40 ton. Op dit moment is het bedrijf bezig met het verdunnen van het product. Van een benedenwinds gelegen bedrijf komt een melding binnen over stankoverlast. Deze informatie is doorgegeven aan de adviseur gevaarlijke stoffen en de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen. Milieupiket is onderweg om een onderzoek in te stellen. De brandweer en de adviseur gevaarlijke stoffen hebben het terrein inmiddels verlaten en het milieupiket gaat samen met het bedrijf een plan van aanpak opstellen wat betreft het opruimen van het vrijgekomen product. Er is uiteindelijk 17 ton azijnzuur vrijgekomen. Bij het benedenwindse gelegen bedrijf zijn de werknemers inmiddels ook weer een tijdje buiten aan het werk. Voor de zekerheid zijn zij (op advies) een tijdje binnen in de controlekamer gebleven. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de lekkage loopt nog
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Aanleiding betrof een fout in een levelmeting, waardoor er een H2S stroom richting de flare werd geschakeld vanuit een stripper unit. Milieupiket heeft een verder onderzoek ingesteld naar het ontstaan van dit incident.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). : Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Door slijpwerkzaamheden op het dak van een tank, is door de vonkenregen het gras op de tankdijk in brand gegaan. Het ontstane vuurtje is door eigen personeel geblust met kleine blusmiddelen. De tank staat in turn-around (onderhoud) en is daarvoor leeg en gereinigd van product.  Het bedrijf gaat verder met een intern onderzoek naar de precieze oorzaak.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij heiwerkzaamheden op eigen terrein is een hydrauliekleiding gesprongen op de heimachine. Het vrijgekomen product betreft een hydraulische olie (mobil EAL hydraulic oil 46, geen UN-nummer). Het betreft een spill van maximaal 100 liter. Men is nu bezig met opruimwerkzaamheden. Het product is op bouwgrond rond machine terecht gekomen en deels op een stuk zandbodem. De toplaag van het zand is eraf gehaald, wordt apart gehouden in een container en bemonsterd. De afgegraven bouwgrond wordt door een externe partij bemonsterd en afgevoerd. De leiding lag vrij op 20 meter hoogte langs de machine. Er wordt vandaag door het bedrijf onderzoek verricht naar de oorzaak van de spill en er wordt nog een update gegeven aan DCMR wanneer meer bekend is. Milieupiket gaat, gezien aard en volledigheid melding, niet ter plaatse. De update wordt met de vaste toezichthouder van het bedrijf gedeeld.

september

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Het betreft een inwendige brand van de zwavelrecovery A unit. Unit wordt uit bedrijf genomen, waardoor er extra zuurstof bijgekomen is en brand is ontstaan. Er wordt stikstof ingezet om het branden te laten stoppen. Brand zit in een leiding waar door de condensor zwavel wordt neergeslagen. Het is onbekend of leiding ingeblokt is. Er is vooralsnog geen rookontwikkeling. Bedrijf houdt wel rekening met uitbreidingsrisico, waarna opgeschaald zou kunnen worden naar een B1 (brand met assistentie verzoek van overheidsbrandweer). E.a. zal verduidelijkt worden tijdens de 2e CIN-melding. 2e CIN-melding: De temperatuur in de unit is aan het zakken. Dit is te zien doordat de leiding niet meer vuurrood ziet. Een exacte temperatuur kon men tijdens de melding niet geven. De unit was al gescheiden van andere systemen omdat unit uit bedrijf werd genomen. Bedrijfsbrandweer staat standby mocht het nodig zijn. Er vindt geen rookontwikkeling plaats. Een medewerker van het milieupiket zal het voorval onderzoeken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. Na de levelmeting controle begon men met het overpompen naar de boot. En zag toen dat er achter de boot een vlek palmolie op het water lag. Het ging om het schip ALOHA. De overpomping is toen stop gezet. Het bedrijf onderzoekt hoe dit kon gebeuren, en gaat de olie laten opruimen. Het Milieupiket gaat niet ter plaatsen voor onderzoek.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). : OCI Terminal Europoort B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. In een magazijn van OCI is er een brand geweest bij of in een transformator. Hiervoor is een drukknopmelding gedaan. Door de brand zijn er vermoedelijk drie bedrijven in veilige modus gegaan (OCI, Kemira en Lyondell). Vanwege de onduidelijkheid en de mogelijke gevolgen doet milieupiket van DCMR onderzoek.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens een lossing van tanklichter Somtrans XIV is een drain naar een drum open blijven staan. Naar aanleiding hiervan is deze overgelopen naar de kleder van de Jetty. Daarin staat normaal wat regenwater en daar drijft nu de benzine op. Boven de vloeistof is 12% LEL gemeten. Milieupiket gaat ter plaatse om de oorzaak van dit incident te achterhalen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Olie die gebruikt wordt in een compressor (PC302B) en daarvoor met water gekoeld wordt in een koeler (H327) is vanuit deze koeler gelekt en in het oppervlaktewater terechtgekomen. Voorlopig wordt uitgegaan van totaal 1000 liter olie. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het gutsen van de tank 1118 is er tussen de dubbele wand wat achtergebleven product, UN 1268 - medium platfomate, ontbrand. Dit is direct door eigen medewerkers geblust. Milieupiket heeft geen onderzoek uitgevoerd.  
Overig (CIN Z2) CIN-melding (Z2). ECT Delta Terminals (Hn8200) Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Een kraan heeft een hydrauliekolie lekkage gehad boven het ruim van het schip de Cadiz. De oliespray van circa 100 liter is over 3 dekken, in het ruim en op het water terecht gekomen. Het havenbedrijf heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld. Dit voorval is niet onderzocht door het milieupiket.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). : Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de ingang van Koole is een spoor van plantaardige olie geconstateerd, het product stolt wordt direct hard. Op de fiets zijn medewerkers het spoor gaan volgen, maar hebben zij geen bron gevonden. Op camerabeelden is nagegaan welke tankwagen het betreft. Het gaat om een tankwagen die het terrein van Koole verlaten heeft met een openstaand mangatdeksel en heeft zijn weg vervolgd richting de Rijksweg A15 naar Spanje. Het geladen product is Wilfarin SA 1850, een oxy chemical (geen UN). De politie is bezig met opsporing naar de tankwagen en zal de chauffeur langs de weg zetten om het lek te dichten. Het bedrijf heeft zelf contact opgenomen met de wegbeheerder(s) voor de opruimactie naar aanleiding van de spill. Milieupiket DCMR doet geen onderzoek naar dit voorval aangezien de spill zich buiten de inrichtingsgrens heeft voorgedaan en er geen verdere onderzoeksvragen zijn.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 07:40 uur deed Koole Tankstorage Minerals (KTM) een CIN-melding B1, na een drukknopmelding om 07:31 uur. Buiten op het terrein bij KTM is om 7:25 uur is een kleine brand in de accu van een hoogwerker geconstateerd. De accu van een hoogwerker is vermoedelijk in brand gegaan door kortsluiting in de zekeringskast. Deze hoogwerker is niet in gebruik en staat buiten op het terrein, in de hoek waar contractors hun materiaal opslaan. Het bedrijf heeft de deur dichtgezet zodat er geen zuurstof bij kan. De brandweer is aanwezig en maakt de blussing af. De brand onder controle en is er enkel sprake van rook in de cabine van de hoogwerker. Gezien de volledigheid van de melding, aanwezigheid brandweer en beperkte gevolgen voor het bedrijf en omgeving, gaat Milieupiket DCMR vooralsnog niet ter plaatse.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Emerald Kalama (binnenkort Lanxess B.V.), Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Er is brand ontstaan in een oliepomp met thermische olie. De brand is met een poederblusser geblust en het proces wordt stilgelegd. Men is het leidingtracé aan het koelen en de brandweer heeft een nacontrole gedaan waarbij de isolatie van de nabij gelegen leiding is verwijderd. Het incident is meester. Mede omdat het melden van het incident niet helemaal goed is gegaan en omdat er afgelopen week ook een incident was is het milieupiket DCMR onderweg om een onderzoek te doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Hexion B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er kwam een automatische brandmelding afkomstig uit een werkplaats van het bedrijf. Er was water in een groepenkast gelopen waardoor kortsluiting was ontstaan. De meterkast is zwartgeblakerd maar er was geen brand. Een monteur is onderweg. Het voorval is niet onderzocht door milieupiket van DCMR.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Op het oppervlaktewater van de vijfde Petroleumhaven is een spoor van een roetachtige stof met oliesporen gezien. De vlek is circa 120 x 5 meter groot. Het is niet duidelijk waar de verontreiniging vandaan komt. Hier doet de RPA 14 (blusboot) van het Havenbedrijf onderzoek naar.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Uniper Maasvlakte, Coloradoweg 10, Maasvlakte Rotterdam. Na de blussing van een kleine brand in een tussenopslag werd rookontwikkeling ontdekt in de verwerkte voorraad. Deze gebeurtenissen hebben geen onderling verband. Voor de rookontwikkeling is direct de brandweer gebeld, die op hebben geschaald naar middelbrand. Uit de inzet van de brandweer blijkt dat er sprake was van broei. Er is 250-300 ton van het afval naar buiten gereden. Zodra die partij was afgekoeld, werd het afval weer binnen opgeslagen. Inmiddels worden de voorzieningen door een back-up overgenomen en zijn er geen gevolgen voor de omgeving. Milieupiket doet vooralsnog geen onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Pernis, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden met een veegwagen is er ca. 15 liter hydraulische olie uit de veegwagen gelekt. De veegwagen is naar de garage gereden voor reparatie. De verontreiniging op de weg wordt door het bedrijf opgeruimd. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Lanxess (HN4322) Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Lekkage na het overstromen van een tankput. Afvoer is ingeblokt en de stof is niet in het oppervlaktewater terechtgekomen. Betreft Tolueen 1294; geen gewonden of besmettingen. Milieupiket DCMR gaat onderzoek instellen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), VPR Energy B.V., Neckarweg 5, Europoort Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden aan een destillatietoren is rook gezien. Vermoedelijk is er zwavelijzer gaan smeulen. Het bedrijf blust zelf met water en verwacht geen assistentie van de brandweer nodig te hebben.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Bij het opstarten na een trip is er een sealbrand gezien bij een pomp aan het begin van het proces. Hiervoor is de brandweer met een drukknopmelding opgeroepen. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Lyondell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van Mt. Olympic is circa 1.000 liter styreen monomeer (gestabiliseerd) vrijgekomen door een mogelijke lekkage aan de compressorzijde. Het incident doet zich volledig aan boord voor. Het Havenbedrijf gaat ter plaatse en schakelt een bedrijf voor bereddering in, namens het bedrijf. Er werd een gemeten concentratie doorgegeven door het bedrijf, die door de adviseur gevaarlijke stoffen is beoordeeld. Voor het opruimen moet adembescherming worden gebruikt. Volgens de inschatting is er geen direct gevaar voor de omgeving. Milieupiket doet geen onderzoek naar het voorval aan boord.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij slijpwerkzaamheden aan tank 37 (die uit bedrijf is voor onderhoud) zijn er kortstondig vuurverschijnselen ontstaan bij het tankdak door het ontbranden van vuil of een vogelnest.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), CTT Rotterdam BV, Butaanweg 17, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 17:35 meldde de Combi Terminal Twente, te Vondelingenplaat Rotterdam dat er door nog onbekende oorzaak ongeveer een halve liter Tolueendiisocyanaat is gelekt tijdens een handeling met een container. Na onderzoek van de brandweer en de firma EID bleek het uiteindelijk om water te gaan. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is er brand ontstaan/smeulen ontdekt tijdens het verwijderen van isolatie bij de flue gas compressor. Dit is door medewerkers geblust met een poederblusser. De brand zat op 30 meter hoogte. Oorzaak van de brand is onbekend en wordt nog nader onderzocht door het bedrijf. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Arkema B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Medewerkers waren bezig met onderhoud aan een vat bij de BMTB-unit. Dit vat bevat UN33336 Mercaptaan. Het vat is opengemaakt zonder dat deze op onderdruk stond. Hierdoor is er een kleine hoeveelheid damp vrijgekomen. Dit is gemeten door de gasmeetkoppen en is door een medewerker geroken op de parkeerplaats. Het vat is meteen weer dichtgedaan. Achteraf bleek er een klep niet goed te staan, waardoor het vat niet op onderdruk stond. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Tijdens het starten van een pomp is in het substation waar de pomp staat rook gedetecteerd. Na onderzoek van medewerkers is daadwerkelijk rook geconstateerd. De pomp is uitgezet, waarna de rook verdween. Er is een elektricien opgeroepen om naar de pomp te komen kijken. Er waren geen gevolgen voor het proces en het milieupiket zal niet ter plaatse gaan
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN melding (z2) HES Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Door een operator van het bedrijf is er een verontreiniging het oppervlaktewater van vermoedelijk benzine waargenomen. De verontreiniging is afkomstig vanuit een aflaatleiding. De exacte oorzaak wordt onderzocht. Het milieupiket van DCMR gaat ter plaatse voor onderzoek naar de oorzaak.  
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Hutchison Ports Delta II, Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam. In kraan 13, op de kade, is bij het M-huis een hydrauliekleiding gesprongen. Hierbij is er ongeveer 25 liter hydrauliekolie op de onderliggende kade gelekt. Dit is inmiddels afgedekt met grit. Ook is er een onbekende hoeveelheid in het water terecht gekomen. De exacte hoeveelheid is moeilijk in te schatten , omdat dit tussen de kade en een lichter is gekomen is. Op het moment van de melding druppelde er nog een beetje olie uit het systeem van de kraan, maar dit kwam alleen op de kade, op het grit terecht. Het totale hydraulieksysteem bevat 150 liter olie.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), ExxonMobil Chemical Holland BV RPP, Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam. Aan de noordzijde bij de RPP is in een filtercakecontainer een smeulbrandje ontstaan. Dit betreft restmateriaal bestaande uit perliet en alcoholresten. Er waren op dat moment geen werkzaamheden in de buurt. De oorzaak is nog onbekend. Er vindt geen rookontwikkeling naar de omgeving plaats.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Hexion B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een flens leek een lekkage te zijn verholpen, maar dit blijkt toch niet het geval te zijn. Bij het opstarten is het gaan lekken waarbij er 5 liter aan CO2 en anorganische zuur is vrijgekomen. Door middel van waternevel is geprobeerd om de stoffen neer te slaan. Inmiddels is de lekkage verholpen. Milieupiket zal hier onderzoek naar doen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Door het afgaan van de drukveiligheid is er waterstof door het vloeistofslot gegaan. Hierdoor is 50 liter macron olie buiten de vloeistofcontainer gekomen. De adviseur gevaarlijke stoffen en milieupiket zullen hier geen onderzoek naar doen.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief