oktober

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1), Viterra Botlek B.V., Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam.  Tijdens het aftappen van een thermische oliepomp is er wat hete damp vrijgekomen. Deze thermische oliepomp had al eerder gelekt en was daarom al ingeblokt. De Technische Dienst was ter plaatse voor reparatie, maar een sensor zorgde ervoor dat de brandweer automatisch gealarmeerd werd. De brandweer adviseerde toen om toch een CIN-Melding te maken van het incident.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. In een werkplaats zijn de inhoud van een prullenbak en de naastgelegen stukken hout gaan smeulen. De prullenbak en het hout zijn geblust met poederblusser. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Vopark Terminal Vlaardingen B.V., Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. Op zaterdag 16 oktober is er tijdens het lossen van het schip Houston MTM naar een landtank een pakking losgeschoten. Hierdoor is er tussen de vijf en 10 liter stearinezuur in het water terecht gekomen. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4), Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij de MDI2 fabriek is een lekkage geweest van de vloeistoffen methyleendianiline en Aniline. Er heeft een plas gelegen van 5 meter bij 5 meter. De lekkage is ontstaan binnen de kolom. De leiding is ingeblokt, maar er is ook toen nog vloeistof uitgelopen. Het Milieupiket is ter plaatse gweest voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Alco Engy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10. Tijdens laswerkzaamheden in de warmtewisselaar van een droger is materiaal in de isolatie aan de buitenzijde gaan smeulen. De werkzaamheden zijn gestopt en het isolatiemateriaal is verwijderd. Hierdoor is het smeulen ook gestopt. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Rond negen uur 's avonds heeft een kraanmachinist een afsluiter van een container geraakt. De container hoorde leeg te zijn, maar uit nadere informatie is gebleken dat er nog vloeistof uit kwam. Uit latere informatie is gebleken dat het Argon (kleurloos edelgas) betrof. Chemisch advies is ter plaatse gegaan, Milieupiket niet.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Team Terminal BV, Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. Bij het lossen van zeeschip de Aspen Spirit bij stijger 3 is er 5 tot 10 liter crude olie gelekt. Dit gebeurde doordat er een drukmeter was afgescheurd, waardoor er olie in het water terecht is gekomen, op de stijger, het schip en laadarm. Er is een noodstop geweest en de opruimwerkzaamheden zijn gestart. Het havenbedrijf heeft er een RPA (blusboot) heen gestuurd. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen en Milieupiket zijn niet ter plaatse gegaan.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Tronox Pigments (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. De melding betreft het afgaan van het alarm van de buitenring. Dit bleek later vals alarm. De technische dienst, waarbij het systeem in onderhoud is, had een foutje gemaakt. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Rond half 1 's nachts is er bij een automatisch geleid voertuig (AGV) in de loodaccu brand ontstaan. Hierdoor ontstond er rookontwikkeling naar de omgeving. De accu is door de brandweer geblust met fluorvrij schuim. Om 1:10 uur waren er geen vlammen meer zichtbaar. De accu wordt op de calamiteitenplaats onder water gezet. Er stond geen container op deze AGV, waardoor er geen sprake was van aanvullend gevaar. Dit voorval zal niet verder onderzocht worden door Milieupiket.

september

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. Rond 03:00 uur 's nachts is er brand ontstaan op het dak bij roosteroven 1, op 12 meter hoogte, nabij de topbrander. Dit is vermoedelijk ontstaan door een gat in de compensator of door vuilophoping. Voor de bestrijding van de brand is de assistentie van de brandweer ingeroepen. Rond half 5 's ochtends heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven. Naar de oorzaak wordt door de AVR nader onderzoek gedaan. Milieupiket en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen zijn niet ter plaatse gegaan.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. Bij de CSP plant is het product Epan E5307 (olie en acrylamide (UN 3426) acrylzuur en ammoniak en water) vrijgekomen. Dit gebeurde toen de ketel gespoeld en gedraineerd werd. De lekkage is inmiddels gestopt en betreft 10 kuub. Het vrijgekomen product ligt in een vloeistofdichte bak en wordt verpompt naar IBC-containers. Het vrijgekomen product geeft geen stank en het voorval heeft verder geen gevolgen voor de fabriek. Het voorval wordt onderzocht door Milieupiket en ook de adviseur gevaarlijke stoffen is onderweg.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Rond 07:00 uur 's ochtends is bij de afdeling RWH bij Shell Nederland Raffinaderij een lek in een NDEG-leiding ontstaan, waar 10 kuub per uur uitstroom plaatsvindt. Daarvan blijft 80 tot 90% binnen het proces. Door de leiding kwam hierbij zuur kalkhoudend proceswater op het oppervlaktewater in de 1e Petroleumhaven terecht. Verschillende fabrieken op het terrein van Shell hebben aansluiting op deze procesleiding en zullen door het lek down moeten gaan. De fabrieken COD en NCVP bij Shell en Shin-Etsu zullen down gaan. Hexion (ECH) is inmiddels bijna down. Op moment van schrijven is het lek nog niet gedicht en vindt er nog uitstroom plaats Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek naar de oorzaak en verdere invloed van dit incident. De bedrijfsbrandweer van Shell is ter plaatse voor bereddering.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op de fabriek SARU is een compressor warmgelopen. Daardoor heeft een hoeveelheid olie vlam gevat. De bedrijfsbrandweer had het vuur snel onder controle. De adviseur gevaarlijke stoffen is uitgerukt, maar is in overleg met de officier van dienst weer retour gegaan. Milieupiket heeft nader onderzoek ingesteld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) APM II, Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Rond 08:00 uur 's ochtends is in stack 23 met een automatische stack-kraan een container verkast. Onder deze container zaten nog wat stekkers vast, die van boord zijn meegekomen. Daardoor is een andere container meegesleurd door de stack-kraan. Deze container is losgeraakt en vervolgens op een tankcontainer terecht gekomen, geladen met TPG, acrylaat grade (niet geklasseerde stof). De container is vervolgens lek geraakt. De tankinhoud van deze container is 25 ton, waarvan minstens de helft eruit is gelopen. Er zijn geen verhoogde waardes gemeten door de HCT-afdeling van het bedrijf. Het product is op het asfalt terecht gekomen en loopt vooralsnog niet in- of richting het water. Milieupiket gaat ter plaatse voor het onderzoek naar de toedracht en omvang van dit incident.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Binnen een van de installaties is er een klein scheurtje in een filter ontstaan. Dit zorgde voor een kleine lekkage van eetbare olie. De straal kwam terecht in de isolatie van die unit, waardoor het ging smeulen en broeien. Omdat er direct werd gekoeld met water, bleef het een erg klein incident. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-Melding (G1) Gate Terminal B.V., Maasvlakteweg 991, Maasvlakte Rotterdam. Bij een compressor in het procesgedeelte van het bedrijf heeft zich een lekkage voorgedaan. 50 liter van de stof LNG heeft gelekt, maar omdat de afsluiter direct is dichtgezet is de lekkage snel gestopt. De melding kwam door als een G1, maar is door de DCMR afgeschaald naar een Z1-Melding. De brandweer en zeehavenpolitie zijn kort ter plaatse geweest. De zeehavenpolitie heeft het voorval onderzocht en terugkoppeling gegeven aan het Milieupiket.    
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Exxonmobil Chemical ROP, Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Melding begon als een G1 melding maar is afgeschaald naar een Z1. Om 13:50 uur heeft zich in de Oxo-Alcohol Plant een lekkage voorgedaan van een minimale hoeveelheid syngas, UN1954 (gasmengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas). De druk is direct van de leiding afgehaald, er is ter bereddering een stoomlans geplaatst en er is korte tijd gefakkeld om de druk van het systeem af te laten. Het incident heeft geen gevolgen gehad voor de omgeving. Vermoedelijk is de lekkage ontstaan op een flensverbinding. Het milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) E.B.S. Europoort, Elbeweg 117 Europoort Rotterdam. Lekkage van hydroliekolie door een gesprongen hydroliekleiding van een drijfkraan. De olie is gelekt op een kraanponton en in het water. De lekkage is direct gestopt door middel van het afdichten van de leiding. e vrijgekomen hoeveelheid is onbekend. Het gelekte product is opgeruimd, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf zijn ter plaatse gegaan voor een controle.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nobian, Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Het ging om een brand in een asbak van het rookhok naast de werkplaats. De brand is geblust met water.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Indorama Rotterdam, Markweg 201 Europoort Rotterdam. Tijdens het onderhoud aan een unit merkte medewerkers op dat de isolatie in de brand stond. Het bedrijf heeft een onderzoek gestart. Alles is uitgepakt om te kijken wat er achter de isolatie zat en hoe het heeft kunnen branden. De Brandweer is ter plaatse geweest voor controle. Adviseur Gevaarlijke Stoffen en Milieupiket is niet ter plaatse geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden aan een afgeplugde leiding is een kleine steekvlam ontstaan omdat er vermoedelijk nog restproduct in de leiding zat.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Door het lekken van waterstof is een kleine vlam van circa 10 cm ontstaan. De vlam is geblust met stoom.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. In de middag is er een kleine brand ontstaan doordat circa 10 liter dieselolie op een warme leiding terecht is gekomen en vervolgens in brand is gevlogen. De eigen brandweer heeft dit geblust en er is geen sprake van gewonden.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Er is kortstondig brand ontstaan in een lithium-ion-accu van een Automated Guided Vehicle (AGV). Dit is een automatisch geleid voertuig dat veelal wordt ingezet in een fabriek of depot. De brand is onder hoge druk geblust. De andere accu’s zijn nog in tact. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving. Er was wel sprake van rookontwikkeling, echter zonder directe hinder voor de omgeving. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3) Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Op een vloeistofdichte vloer heeft een kleine lekkage plaats gevonden. Het ging om vijf jerrycans die door een container beschadigd zijn geraakt. Doormiddel van absorptiekorrels is de onbekende vloeistof opgeruimd. Het milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.    
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Tijdens het droogproces is in een droger brand ontstaan in het product. De brandweer had de brand snel onder controle. Na brandmeester is contact geweest met het bedrijf en zij maken een plan voor de afvoer van ontstane afvalstoffen.

augustus

Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4) ExxonMobil Chemical Holland BV RPP, Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam. Geluidsoverlast na een harde knal op het terrein. Milieupiket van DCMR is ter plaatse geweest.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2) Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Bij het ontluchten van een schip is een zeer beperkte hoeveelheid gasolie in het oppervlaktewater terecht gekomen. Milieupiket van DCMR is ter plaatse geweest.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3) Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Tijdens het lossen is een hoeveelheid absorptiemiddel gemorst. Hierbij was een flinke stofwolk te zien. Milieupiket van DCMR is ter plaatse geweest. De stof is opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Klein brandje bij werkzaamheden. Direct geblust door werklieden.
Overig (CIN G4) CIN-Melding (G4), Spooremplacement Botlek Botlekweg 150 Botlek Rotterdam. Uit een spoorwagon is een giftige stof gelekt. De brandweer heeft ter plaatse vastgesteld dat de lekkage van korte duur is geweest en er geen risico was voor de omgeving. Prorail heeft de stof opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Shell Nederland Chemie BV, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een leiding ontstond een steekvlam. Deze is vanzelf gedoofd. Milieudienst DCMR is ter plaatse geweest voor nader onderzoek.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), Europoort B.V., Elbeweg 125, Rotterdam.  Bij onderhoud aan een toevoerschroef werd een schroeilucht geroken. In deze installatie bevindt zich een product dat bestaat uit soja. Het milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1), Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Doordat een van de terugslagkleppen van een tank niet meer werkte, is de stankstof mercaptaan en zwavel vrij gekomen. Er zijn geen meldingen over de stank bij de meldkamer binnen gekomen. Het milieupiket doet onderzoek naar het incident.    
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Kemira B.V., Botlekweg 175, Rotterdam.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Koole Storage Pernis B.V., Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het overpompen van ruwe zonnebloemolie is 500 tot 1000 liter in het oppervlaktewater en op het schip terecht gekomen. Dit gebeurde omdat de tanks niet snel genoeg klaar gezet werden. De lekkage is gestopt en opgeruimd. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3), Viterra Botlek B.V., Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam. Bij de biodiesel 2 fabriek is een leiding verstopt geraakt. Hierbij is er 100 liter 'gums' vrij gekomen (een stof die uit biodiesel gehaald wordt). De stof is op het grind terecht gekomen, maar heeft geen gevolgen gehad voor het bedrijf. Milieupiket doet onderzoek naar het incident.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 1 Shell Nederland Raffinaderij (Hn3022) Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2),  Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de fabriek SARU heeft de smeerolie uit een van de compressors kort gebrand. De bedrijfsbrandweer heeft zelfstandig het brandje geblust. Het milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Koole Tankstorage Minerals, Patroleumweg 30, Vondelingenplaat Rotterdam. Doordat een van de circulatiepompen van de tanks heet was geworden en er vonken vanaf kwamen is er een melding gemaakt. De pomp staat in een betonnen bak en blussen was na het uitschakelen niet nodig. Omdat er zich geen problemen voordeden is het milieupiket niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2)  Vopark Terminal, Chemiestraat 10, Botlek Rotterdam. Een circulatiepomp was heet geworden doordat de as is afgebroken. Een operator zag tijdens een controleronde dat de pomp gloeiend heet was en dat er vonken vanaf kwamen. Er is geen product vrijgekomen omdat het een magneetpomp is. De pomp staat in een betonnen bak en blussen was na afschakelen niet nodig. Afschakelen van de pomp geeft geen problemen en milieupiket is niet ter plaatse gestuurd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-Melding (G1) Tronox Pigmants, Holland Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Ongeveer 20 à 30 seconden is er een wolk TiCl naar buiten gekomen met een druk van 0.8 bar. De lekkage is verholpen en de situatie is onder controle. Milieupiket doet onderzoek naar het ontstaan van de lekkage in de uitlaat.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2) Koole Storage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Door nog een onbekende oorzaak is er tijdens werkzaamheden 300 tot 400 liter kokosolie uit een tank aan boord van het schip gekomen. Het havenbedrijf heeft ondersteuning geboden bij het opruimen van de kokosolie.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3) Prorail Kijfhoek Devensingel 11, Zwijndrecht.  Rond middernacht is er op spoor 212 een druppellekkage methanol geconstateerd op de afsluiter van twee ketelwagons. De brandweer heeft de lekkage gestopt en de wachtdienst van Zuid-Holland Zuid is ingezet voor onderzoek.

juli

Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Climax Molybdenum, Theemsweg 20 Botlek Rotterdam. In de afgasinstallatie van de zuurplant is een blower uitgevallen die SO2 (zwaveldioxide) opvangt. Hierdoor is naar schatting 7 kg zwaveldioxide naar buiten ontsnapt. Het bedrijf heeft de noodinstallatie ingeschakeld en daarna de reserve blower in gebruik genomen. Het milieupiket niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Handelsveem Steinweg, Theemsweg 26, Botlek Rotterdam Een medewerker was bezig met het aansluiten van de accu van zijn heftruck. Op het moment dat hij de accu aansloot, viel de klep dicht van de heftruck op de kabel waardoor er kortsluiting ontstond. Door de kortsluiting ontstonden er vonken en een klein brandje. Dit is meteen geblust en de technische dienst heeft alles gerepareerd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-Melding (G1) Climax Molybdenum, Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. In de afgasinstallatie van de zuurplant is er een blower uitgevallen, die normaal de SO2 (zwaveldioxide) opvangt. Hierdoor zijn de blowers van de Roosplant ook uitgevallen, waardoor er overdruk ontstond in de plant. Door de overdruk is er via het rooster SO2 ontsnapt. Door het dichtzetten van de roosters, de haard van de plant de sluiten en de noodscrubber bij te zetten, heeft de uitstroom minder dan een minuut geduurd en is er +/- 7 kilo SO2 ontsnapt. Oorzaak van het uitvallen van de blower is nog onbekend, de technische dienst is onderweg. Buurbedrijven zijn ingelicht van de uitstroom. DCMR heeft het incident tijdens de CIN-melding afgeschaald van een G1 naar Z1, omdat de lekkage tijdens de CIN-melding al was gestopt. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4), Vopark Terminal, Laurenshaven Montrealweg 25, Botlek Rotterdam. Een stroomstoring heeft er voor gezorgd dat korte tijd de noodaggregaat is ingeschakeld. Het incident heeft niet gezorgd voor consequenties.    
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Neste Oil Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Een lekkende pomp heeft gezorgd voor een vlammetje. De pomp is verwisseld.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 30, Vondelingenplaat Rotterdam.  Bij het vullen van de tanks van een binnenvaartschip is er zware stookolie over het dek van het schip en voor een klein deel in het oppervlaktewater terecht gekomen.  Dit is ontstaan doordat de oplijning van de tanks niet correct was. Naar schatting is er minder dan 10 liter in het water gekomen. De belading is direct gestopt om verdere vervuiling te voorkomen. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] AVR - Van Gansewinkel Professor Gerbrandyweg Rotterdam. Extra informatie: In een berg houtafval werd brand ontdekt, dat direct met eigen middelen kon worden geblust. De hoop afval is uit elkaar getrokken waaruit werd geconstateerd dat de brand daadwerkelijk uit was. Het incident deed zich voor in de buitenlucht.
Overig (CIN Z4) Cin-melding [Z4]  LBC Rotterdam Oude Maasweg Rotterdam. Het bedrijf heeft de CIn-melding gedaan omdat de stroomvoorziening is uitgevallen. Er zijn geen aanwijzingen dat er kritische processen gevaar hebben lopen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Cin-melding [Z1] Vopak Terminal TTR Torontostraat Rotterdam. Tijdens het overpompen zijn 7 personen onwel gewordenn bij het vrijkomen van een damp van methylmethacrylaat tijdens een lossing.  De onwel geworden personen zijn op locatie nagezien door ambulancepersoneel en konden op locatie blijven.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Europoort BV, Elbeweg 125 Europoort, Rotterdam Het betrof een zgn. schroeibrand tijdens werkzaamheden in een kraan op 30 mtr. hoogte. Brandweer heeft de brandweer geblust en een werknemer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel i.v.m. rookintoxicatie.
Overig (CIN Z4) Prio 2 Douanekantoor Maasvlakte Bosporusstraat 5 Maasvlakte Rotterdam Dienstverlening Brandweer Dienst aan derden Douane heeft 100% LEL gemeten in en container met aluminium scrap. LEL is de afkorting van Lowest Explosive Limit, oftewel onderste explosiegrens. Uit voorzorg hebben ze eerst de container apart gezet. De Douane gaat nu de LEL-procedure voor dit soort containers uitlopen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Nouryon Poly Chemicals, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam Door een nog onbekende oorzaak is er een gat in de leiding van de pers van de bleekloogpomp ontstaan. Toen dit werd ontdekt is er een lekbak onder de pomp gezet en is de pomp uitgezet waardoor de lekkage stopte. Er is naar schatting tussen de 1 en 2 liter weggelekt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ECT Euromax Terminal, Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam Het betrof een smeulbrand in de motor van een AVG (Automated Guided Vehicle), vermoedelijk door kortsluiting, Op het moment van de brand was de AVG geen containers aan het verplaatsen. Het brandje werd geblust en er zijn geen verdere gevolgen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Mineralz Maasvlakte B.V., Loswalweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van een vrachtwagen is een leiding stuk gegaan. Lossen is direct gestopt. Er is 50 kg vliegas vrijgekomen. Grootste deel is op eigen terrein terecht gekomen. Terrein is schoongemaakt. DCMR is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Storage Pernis, Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Betrof een druppellekkage van eetbare olie uit een tankwagen. Het bedrijf heeft het incident zelf opgelost en de olie opgeruimd.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-meldin (Z2) Gate Terminal, Maasvlakteweg 991 Maasvlakte Rotterdam. Door het falen van een klep is een grote hoeveelheid SodiumHypochloride (UN 1791) gelekt in het bassin. Er is een kleine hoeveelheid in het oppervlakte water terecht gekomen. Het Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief