maart

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. In een spanningskast is kortsluiting geweest. Dit wordt gerepareerd. Kortsluiting had geen gevolgen voor het proces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden met kunststof materialen is er brand ontstaan. De brand is door de eigen brandweer van het bedrijf geblust. De werkzaamheden hebben niets met het proces te maken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Low destillate fraction, een soort benzine, lekte uit een leiding op de kade de haven in. Er werd niet verpompt via de leiding, wel stond de leiding onder druk. De leiding is drukvrij gemaakt en er lekt geen vloeistof meer uit.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Chemiehaven Chemiestraat 10 Botlek Rotterdam. Tijdens een controleronde is geconstateerd dat een drukontlastklep lekte. Het ging om natronloog. De leiding is ingeblokt en de uitstroom gestopt. Het grind onder de lekkage wordt afgegraven.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Aluchemie Oude Maasweg 80 Botlek Rotterdam. Een verkeerde afsluiter is opengedraaid. Hierdoor is afvalwater uit de bezinkbak terechtgekomen in het oppervlaktewater. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben het opgepakt met het bedrijf.

februari

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) ProRail B.V. Europaweg 855 Maasvlakte Rotterdam. Kleine druppellekkage van ethanol bij een wagon op een spoor. Lekkage aan zij-afsluiter van de ketel. Brandweer en ProRail hebben lekkage gestopt. De ketel was ongereinigd leeg.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ADM Europoort BV Elbeweg 125 Rotterdam. Na blussing is er een gasturbine afgevallen. Er werd geen rook of overmatige warmte geconstateerd. Brandweer is ter plaatse om met ademlucht een verkenning te doen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Rotterdam. Het brugstuk van een pomp is gaan vlammen op de afsluiter. Dit is geblust met stoom. Milieupiket is ter plaatsen geweest voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens een controleronde zag men broei in de isolatie van een leiding bij een fabriek op 14 meter hoogte. Door de leiding stroomt palmolie. De isolatie is geblust en verwijderd. De broei is mogelijk ontstaan door een lekkende pakking.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. Tijdens het starten van een pomp was er kortsluiting in een substation. Hierdoor ontstond rook. De ruimte is geventileerd.
Verspreiding stoffen in lucht bij DOW Benelux B.V. (CIN-G1) CIN-melding (G1) bij DOW Benelux B.V., Herbert H. Dowweg 5, Hoek. In de Ethyleenfabriek 2 is op circa 4 meter hoogte een lekkage opgetreden in de kraakgasleiding. De fabriek is vervolgens uit bedrijf genomen waardoor een grote roetende fakkel ontstond. De brandweer is ter plaatse geweest om het bedrijf te ondersteunen. Naar aanleiding van de lekkage moest er in de avond ook meer gefakkeld worden. Het milieupiket heeft telefonisch onderzoek verricht. Morgen zal het bedrijf nadere informatie overleggen naar het piket en de toezichthouder.
Voorval Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V. (CIN-B2) CIN-melding (B2) bij Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Bij het afzetten van een partij kolen op EMO terrein 2, zijn hotspots waargenomen laag in de kolenhoop. EMO gaan deze nu verdichten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het draaien van een brilflens is circa 100 milliliter gasolie vrijgekomen op een hete leiding. Dit ontbrandde en is direct geblust met een poederblusser door het eigen personeel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Een heater is gaan smeulen. Deze heater wordt gebruikt om stikstof op te warmen. Smeulbrand is helemaal uit.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam World Gateway RWG Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Brand in een oplaad- en wisselstation voor AGV (Automated Guided Vehicles). In dit station worden ook accu's opgeslagen. Een van de accu's heeft in brand gestaan. De robot in de loods die de accu uit het rek kan halen werkte niet meer. Vandaar dat er een particulier blusbedrijf is ingeschakeld om te blijven blussen tot de accu niet meer ontbrand.
Verspreiding stof bij Vopak Terminal Chemiehaven B.V. (CIN-G2) CIN-G2 melding bij Vopak Terminal Chemiehaven B.V., Chemiestraat 10, Rotterdam. Door een procedurefout is ca. 10 liter tolueen in het oppervlaktewater terechtgekomen. De AGS heeft advies gegeven waaruit blijkt dat er geen brand- en/of explosiegevaar heerst.
Lekkage bij Lyondell Chemie Nederland B.V. (CIN-G3) CIN-melding (G3) bij Lyondell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7. Lekkage bij een drum die niet ingeblokt kan worden. De stof loopt nu in een opvangbak van 170 m3. Milieupiket gaat ter plaatse.
Afgaan alarm Kemira Rotterdam B.V. CIN Z4- melding Kemira Rotterdam B.V., Botlekweg 175. Wegens een vastgevroren alarmmelder in het tankenpark is het alarm ter plaatse meerdere malen afgegaan.
Sprinklerdefect bij Cargill (CIN-Z4) CIN melding (Z4) Cargill, Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Door een gesprongen afsluiter van een sprinklerinstallatie op het dak van een productiegebouw is er water uitgestroomd. De OVD van de brandweer en Milieupiket DCMR gaan ter plaatse in kaart brengen welke gevolgen dit heeft voor het productieproces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Broei in een kolenhoop. Het bedrijf heeft de kolenhoop dicht gereden waardoor de broei is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Bij het afslijpen van een leiding is heel kort een steekvlam ontstaan. Leiding was in principe leeggemaakt, maar er zat blijkbaar toch nog wat restproduct in.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Broei in een kolenhoop. Het bedrijf heeft de kolenhoop dicht gereden waardoor de broei is gestopt.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Kemira Rotterdam BV Botlekweg 175 Botlek Rotterdam. Het brandalarm op het terrein van Kemira Botlek ging om de zoveel minuten af, maar dit was loos alarm. Er is uitgebreid gecheckt en er was geen sprake van brand. Het systeem is gereset, maar dit heeft niet geholpen. De firma die het onderhoud uitvoert aan het alarmsysteem heeft het defect weten te verhelpen. 
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Botlek Tank Terminal B.V. Montrealweg 151 Botlek Rotterdam. Tijdens een boord tot boord belading van dieselolie tussen het zeeschip de Shannonstar en de Amelie 2 is er door een onbekende oorzaak 200 liter dieselolie in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf en HEBO waren ter plaatsen om het opruimen te begeleiden.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Rookontwikkeling en brandgeur bij het 10kV hoogspanningshuis. Een aantal transportbanden waren uitgevallen. Het betreft een kV-station van EMO zelf. Binnen enkele minuten brand meester.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Maastank International 1e Welplaatdwarsweg 1 Botlek Rotterdam. Er was een stroomstoring op de 1e Welplaatdwarsweg. De bedrijven Maastank en AAK hebben er last van. Deze bedrijven slaan plantaardige oliën op. Er zijn geen gevolgen voor het milieu.

januari

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN melding (Z1) Nouryon Poly Chemicals Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Door een gat in de afgasleiding van een chloor opslagtank is er een lekkage van chloor ontstaan. Wanneer de druk van de tank oploopt wordt deze afgasleiding aangesproken. Het bedrijf heeft de tank gekoeld zodat de druk stabiel bleef en de leiding gerepareerd kon worden. Er waren waterschermen opgezet en er is geen chloor meer gemeten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam. Bij onderhoudswerkzaamheden is een restant nafta, die als filmlaag op een plas dreef in brand geraakt. Dit is direct geblust met een P-9 blusser. Bij de werkzaamheden is een kleine hoeveelheid nafta (restproduct) uit de leiding gelopen en later door zaagwerkzaamheden ontbrandt. Hoeveelheid was nihil. Bedrijfsbrandweer heeft nacontrole gedaan. Brand is uit en er is niks meer gemeten aan dampen.
Overig (CIN B1) CIN-melding (B1) ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Er waren rookverschijnselen vanuit de ventilatiegaten van een stukgoed container. Ten tijde van het incident waren er laswerkzaamheden gaande bij de container.
Verspreiding van stof (CIN G4) CIN-melding (G4) bij Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het uitwisselen van een corrosieprop is een lekkage van Butaan ontstaan. Ten tijde van de melding was de lekkage onder controle maar nog niet verholpen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Een houten plaat is gaan smeulen door laswerkzaamheden. Een operator heeft de houten plaat onder water gedompeld.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam World Gateway Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Op de calamiteitenplaats is een container met polyester gaan roken. Brandweer is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven, Vlaardingen. Bij het laden van mts Johnny is ongeveer 500 liter zonnebloemolie gelekt. Hiervan is circa 200 liter in het oppervlaktewater terechtgekomen. Het bedrijf heeft zelf meteen een oil-boom uitgerold om de olie in te dammen. Het Milieupiket gaat ter plaatse om nader onderzoek te doen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Bij het schip de Guardians is door onbekende reden ongeveer 50 liter raapzaadolie vrijgekomen in het oppervlaktewater. De lekkage is gestopt en het havenbedrijf gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Om 18:24 uur deed Lyondell een melding dat er 50 kg gas was vrijgekomen (isobuteen). De lekkage vond plaats bij de uitloopleiding van een luchtkoeler bij de ETBE/MTBE-fabriek, op een hoogte van 20 tot 25 meter. De ETBE is gelijk gestopt en is nog steeds uit bedrijf. Er zijn geen meetkoppen afgegaan. De oorzaak is een gat in de leiding, vermoedelijk door corrosie.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) BP d'Arcyweg 76,  Europoort Rotterdam. In de controlekamer is een stroomstoring opgetreden. In verband hiermee zijn alle units veilig gesteld. Tijdens het veilig stellen zijn er stoffen naar de fakkels gestuurd, waardoor er enige tijd flinke flare en roetwolken zichtbaar waren. Hierover zijn in totaal vijf meldingen binnengekomen bij de meldkamer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Op een klep van een afleveringssysteem van dieselolie is rookontwikkeling ontstaan. Voordat de bluspoging door eigen personeel kon worden gedaan was de rook verdwenen. Het incident heeft geen gevolgen gehad voor de processen. De brandweer is in kennis gesteld, geen verdere inzet nodig van de hulpdiensten.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Achter een deur in het contractorpark werd rook geconstateerd. Het bedrijf maakte hier gelijk een melding van, dus de bedrijfsbrandweer was snel ter plaatse.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Gate Terminal, Maasvlakteweg 991, Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden bij de Main Service building (hoofdkantoor) is een hoeveelheid bouwstof op komen waaien. Hierdoor ging de brandmelder af. Uiteindelijk bleek dit loos alarm.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Lyondell Chemie Europoort, Moezelweg 145, Europoort Rotterdam. Zaterdagochtend zijn de lagers van een pomp te warm geworden, waardoor ze zijn gaan branden. Lagers zijn elementen in een pomp die rotatie of lineaire beweging mogelijk maken. De brand is geblust met een poederblusser. Er zijn verder geen gevolgen voor de omgeving.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Betrof lekkage bij een unit waar methanol verwerkt werd. In totaal is er 100 liter vloeibaar (100%) methanol vrijgekomen op 20 meter hoogte. Er is direct een waterscherm opgesteld om verdere verspreiding en ontsteking van de methanol te voorkomen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De unit is uit bedrijf genomen en het restproduct is omgeleid naar de fakkel, waarna de lekkage gestopt is. De afsluiter is vervolgens gerepareerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Bij een kolenhoop in de hoek van de Amazonehaven en het Beerkanaal is een broei ontstaan. Het bedrijf gaat de kolenhoop dichtrijden. Het duurt minimaal 24 uur voordat het probleem verholpen is en er kan eventueel stank bij vrijkomen. De meldkamer en het bedrijf houden hierover contact.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Aluminium en Chemie (Aluchemie) Rotterdam B.V., Oude Maasweg 80, Botlek Rotterdam. Er is brand geweest in Systeem 3 van het massagebouw. Deze brand is geblust met eigen middelen. Het milieupiket doet verder onderzoek.

2020

december

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Bluemarine Offshore Yard Services B.V., Ophemertstraat 85, Rotterdam. Tijdens het slopen van een kachel is tien liter diesel ontsnapt. Hierdoor ontstond een lichte gloed op het water. Met drijvende worsten is de diesel op het water opgevangen in een doek. De diesel op het land is afgedekt met grid.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Greif Nederland B.V., Isarweg 10, Europoort Rotterdam. Door nog onbekende reden is in de naverbrander van de oven brand ontstaan. De brand zat op een moeilijk bereikbare plek. De brandweer heeft de brand uiteindelijk kunnen blussen. Bij de meldkamer van DCMR zijn geen klachten over stank of rook binnengekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), APM Terminals Rotterdam B.V., Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Door een geklapte brandstofslang van een carrier (zonder lading) is naar schatting 500 l diesel op de kade terechtgekomen. Er is hierbij geen olie in het water beland. De kade is afgeschermd om verspreiding te voorkomen en Van Wilchem is ingeschakeld om de olie te ruimen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3), Cargill Refined Oils Europa, Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Er heeft een kleine lekkage van plantaardige olie plaatsgevonden. Het betreft een lekkage uit een vrachtauto, wat geleid heeft tot een dun spoortje op de weg. De lekkage heeft niet in de buurt van (haven)water plaats gevonden.
Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In een van de fabrieken liep de temperatuur te hoog op, waardoor de veiligheidsklep door schoot. Dagelijks gaat er rond de 650 ton waterstof naar de fakkel, die tijdens het incident sterk werd verhoogd. Er is volgens de noodprocedure gehandeld: het alarm is afgegaan en de fabriek is ontruimd, maar er was verder geen sprake van gevaar.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Europees Massagoed Overslag (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Bij een ontwikkeling van broei in een kolenhoop is rook vrij gekomen. De kleine hoeveelheid is neergeslagen met de waterwagen, en de kolenhoop is gedicht. Het milieupiket is niet ter plaatsen geweest.
Overig (CIN G4) CIN-Melding (G4), C.RO Ports Nederland B.V., Merseyweg 70, Botlek Rotterdam. Aan boord van de Amandine is sprake geweest van een luidruchtige ontploffing. De druk van de ontploffing bij de tankauto was te voelen op vijf meter afstand. Vermoedelijk heeft de overdruk van de vloeistof UN 1965 gezorgd voor de klap. Het milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) KOOLE STORAGE PERNIS, Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Een vrachtwagen heeft wat olie of product gelekt vanaf het tankhoofd naar de Vondelingenweg toe. Het was een dun spoor en betrof slechts enkele liters. Het wegdek is gereinigd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Kleine opwarming dat snel door de bedrijfsbrandweer is opgepakt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Na het laden/lossen van een schip is er ongeveer 20 liter dieselolie in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Viterra Botlek, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Een kleine lekkage veroorzaakte een het vrijkomen van olie-nevel. Daardoor ging het brandalarm af. Er bleek geen sprake van brand.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Eurogen CV, Merseyweg, Botlek Rotterdam. Melding van lawaai. Betrof stoom afblazen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (Z2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Broei in een partij kolen. Bedrijf heeft de situatie zelf opgelost.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Tronox Pigmants Holland, Professor Gerbrandyweg, Botlek Rotterdam. Automatische melding, bleek een defecte sensor.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) KOOLE STORAGE PERNIS, Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam Het betrof een morsing van ca. 30 liter palmolie doordat er op een schip dat geladen werd, een afsluiter openstond. Hierdoor is de morsing ontstaan, de palmolie is niet in het water terechtgekomen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1) Indorama Ventures Europe B.V., Markweg 201, Europoort Rotterdam. Om 19:00 ontstond er een brand in de fabriek. De brandweer kwam ter plaatsen en wist de brand te lokaliseren. De brand vond plaats in de isolatie van de verwarmingsketel. Het incident zorgde niet voor grote schade en de fabriek kan zonder problemen in bedrijf blijven. Het milieupiket zal de bevindingen overdragen aan de toezichthouder van het bedrijf.    
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1), Nouryon, Welplaatsweg 12, Botlek Rotterdam. Bij het bedrijf heeft er een ontsnapping van UN3394 met de stofnaam EADC plaats gevonden. Er is tijdens het bijvullen van de EADC (metaalalkyden) een verkeerde stikstofdruk gebruikt, waardoor de veiligheidsklep zich opende en 15 minuten moest uitdampen. Er wordt intern uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief