Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

september

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Gunvor Petroleum Rotterdam (Hn5650) Moezelweg 255 Europoort Rotterdam Brand
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Cin-melding [Z2] Shell Nederland Chemie Vondelingenweg 601 Rdam. In de 1e Petroleumhaven is een drijvende laag olie waargenomen. Het gaat om ongeveer ca. 100m2. Er is een drijvende barrière te water gelaten. Het havenbedrijf is ter plaatse gegaan. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de olie opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie Vondelingenweg 601 Rdam. Het betrof een smeulende vloer in de keet van een aannemer, die is gaan smeulen door een elektrische kachel. De brand is uit zichzelf weer gedoofd. De bedrijfsbrandweer van Shell is ter plaatse geweest voor controle.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Cin-melding [Z1] LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam. Bij graafwerkzaamheden is een aardgasleiding beschadigd geraakt. De leiding is binnen een paar minuten afgesloten waardoor de lekkage is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2]. Shell Nederland Chemie Vondelingenweg 601 Rotterdam. In een container met oud isolatiemateriaal is broei ontstaan. Het beginnend brandje is door eigen personeel geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (CIN B2) Cargill B.V. Welplaatweg 34 Botlek Rotterdam  Op de lasnaad van een leiding boven op een ketel is een haarscheur ontstaan waardoor er 1 a 2 liter palmolie is gelekt. Het product is in de isolatie rondom de leiding terecht gekomen waardoor de isolatie is gaan smeulen. De leiding is leeg gemaakt en er wordt gerepareerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding  (Z3) Kemira Rotterdam B.V. Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. Door een computerstoring op de controlekamer is bij het vullen van een vat acrylonitril (7%) de pomp niet afgeslagen op het afslagniveau. Hierdoor is een onbekende hoeveelheid product gelekt in de fabriekshal. De gelekte vloeistof loopt meteen weg naar een spill-put op het terrein.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2) ADM Europoort BV Elbeweg 125 Europoort Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater. Bij het schoonmaken van een loog-scrubber is 2 a 3 m3 water uit de scrubber op het hemelwater riool geloosd en afgevoerd naar het oppervlaktewater. De precieze samenstelling van het water en de pH waarden zijn niet bekend en zijn ook niet meer te achterhalen. Het product is in het oppervlaktewater vermengd en verdwenen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Hexion Specialty Chemicals Pernis Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Er is door  te hoge druk in de tank de stof Allylchloride (1 kg) vrijgekomen. De stof ruikt naar knoflook en is niet buiten de terreingrens gekomen.  De tank is gekoeld zodat de druk niet toe kon nemen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell, Vondelingenweg, Rotterdam. Hier is in een vuilcontainer rookontwikkeling waargenomen, die vermoedelijk veroorzaakt werd door een kleine brand in de container. Het brandje is met eigen middelen geblust.

augustus

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Koningin Wilhelminahaven, Vlaardingen. Omstreeks 14:50u zijn er twee vaten van 200 liter met een fosforoplossing van een schip gevallen. Deze vaten zijn gezonken en lagen onder de steiger bij Vopak Vlaardingen. Er is een specialistisch bedrijf opgeroepen om de drums te gaan bergen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand
Verspreiding van stof via land (CIN G3) Prio 1 Shannonweg 55 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Prio 1 Vopak Terminal Botlek TTB Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Shell Nederland Raffinaderij (Hn3022) Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand Buiten Industrie