Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

november

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 APM Terminals (HN 8203) Coloradoweg 50 Maasvlakte Rotterdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) AVR, Professor Gerbrandyweg, Botlek Rotterdam. Een kleine hoeveelheid houtstof op de randen van een trechter bij de verbrandingsinstallatie is gaan smeulen door stralingswarmte van de wand. Het trechter blussysteem is aangesproken en heeft de smeulende deeltjes geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Cargill Refined Oils Europa Welplaatweg Botlek. Een kleine hoeveelheid palmolie is in de isolatie van een lager gelegen leiding terechtgekomen. Dit is gaan smeulen en gaf rookontwikkeling. Eigen personeel heeft het meteen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg Vondelingenplaat. Tijdens slijpwerkzaamheden is een vonk overgeslagen en is restproduct, zwavelstof, ter grootte van een lucifer, gaan smeulen. Dit is direct met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden heeft een stuk krimpfolie vlam gevat, de brand is met eigen middelen geblust. Vermoedelijk is de krimpfolie te lang verwarmd waardoor deze heeft vlam gevat.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Storage Pernis, Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het leegblazen van een slang is er lucht in een tank van een tanklichter gekomen, waamee olie naar buiten is weggedrukt. Een deel hiervan is op het oppervlaktewater terechtgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij, Europoort, Rotterdam. Tijdens werkzaamheden zijn er vonken op een branddeken terechtgekomen. Hierdoor is de branddeken gaan smeulen. Het smeulen is direct geblust door eigen personeel.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) IOI Loders Croklaan Oils, Antarcticaweg, Maasvlakte Rotterdam. In een elektrische ruimte is de automatische rookdetectie aangesproken. De brandweer heeft ter plaatse onderzoek ingesteld, maar geen bijzonderheden geconstateerd. Een hoogspanningsdeskundige is opgeroepen voor verder onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Cargill Refined Oils Europa, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Na het laden van frituurvet is een tankwagen vertrokken richting Frankrijk. Het bedrijf merkte een kleine lekkage op toen de tankwagen het terrein verliet. De bestuurder kon niet meer tijdig gewaarschuwd worden door het bedrijf, waardoor er frituurvet op de openbare weg terecht kwam. Het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat handelen het incident verder af.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. 00:13 uur Er is een meetkop bij een tank aangesproken. Een medewerker is ter plaatse gegaan en heeft geen verhogingen gemeten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. 23:19 Er is een meetkop bij een tank aangesproken. Een medewerker is ter plaatse gegaan en heeft geen verhogingen gemeten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. 22:16 uur Er is een meetkop bij een tank aangesproken. Een medewerker is ter plaatse gegaan en heeft geen verhogingen gemeten.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Er zijn twee gasmeetkoppen aangesproken. Er zijn door Shell metingen verricht, tijdens deze metingen zijn er geen verhogingen gemeten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. 20:29 uur Er is een meetkop bij een tank aangesproken. Een medewerker is ter plaatse gegaan en heeft geen verhogingen gemeten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. 20:00 uur Er is een meetkop bij een tank aangesproken. Een medewerker is ter plaatse gegaan en heeft geen verhogingen gemeten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. 19:50 uur Er is een meetkop bij een tank aangesproken. Een medewerker is ter plaatse gegaan en heeft geen verhogingen gemeten.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Koole Storage, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het beladen van een schip is er een overloop van palmolie geweest. Er is ongeveer 200 liter palmolie in het water terecht gekomen. Het havenbedrijf Rotterdam heeft onderzoek ingesteld. Er is zowel door het havenbedrijf Rotterdam alsook door de Zeehavenpolitie proces verbaal opgesteld tegen het schip.
Overig (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Gunvor Petroleum Moezelweg, Europoort Rotterdam. Hier is een nafta lekkage ontstaan, het gaat hier om een totaal van 300 liter op een vloeistofdichte vloer. De brandweer heeft er een schuimlaag overheen gelegd om stank te beperken. De lekkage is gedicht en Gunvor zal zelf onderzoek doen naar de oorzaak.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Uit een glycol container kwam een brandlucht. Na onderzoek bleek dat er een kabelbrand was in de container met glycol installatie. Brand is geblust door de brandweer.