mei

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Ertsoverslagbedrijf Europoort Calandkanaal L 6302 Europoort Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Europoort (HN5740) Rijndwarsweg 21 Europoort Rotterdam Brand
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Emerald Kalama Chemical (HN4322) Montrealweg 15 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Emerald Kalama Chemical (HN4322) Montrealweg 15 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) ECT Delta Terminals Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Een container met hars is van een schip in het water gevallen. De container is direct uit het water gehaald en op een lekbak gezet.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Hexion B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Druppellekkage van zoutzuur bij een tank. Lek gedicht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Shell Nederlandse Raffinaderij B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Tijdens slijpwerkzaamheden is een klein brandje ontstaan in het gras. Dit is door het personeel zelf geblust.    
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Vanwege een defecte afdichting in een leiding is er een onbekende hoeveelheid vloeistof vrij gekomen. Doordat er direct waterschermen zijn opgezet, heeft het geen effect gehad op de omgeving. De lekkage is ingeblokt en de afdichting vervangen. Het Milieupiket doet onderzoek naar het incident.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) EMO B.V. Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Bij het afgraven van een kolenhoop zijn hotspots ontstaan. De kolenhoop is verdicht om de hotspots op te heffen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Nouryon Poly Chemicals Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Lekkage van smeerolie via het riool naar het oppervlaktewater.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Holland B.V. Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. In een prullenbak is rookontwikkeling ontstaan. Mogelijk dat er wat sporen kobalt op een doek hebben gezeten dat heeft gezorgd voor warmte- en rookontwikkeling. Er is geen sprake geweest van brand. De prullenbak is onder water gezet. Normaal gesproken worden doeken met kobalt direct in een plastic zak onder water gezet om dit soort problemen te voorkomen. Het bedrijf gaat een interne analyse uitvoeren om na te gaan wat er precies fout is gegaan.
Verspreiding stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (C2) Shell Nederland Raffinaderij B.V. (Locatie Europoort), Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Een olievanger is doorgeslagen, mogelijk door regenval. Hierdoor is er product op de haven geloosd. De exacte stof is nog niet bekend, maar het gaat om een olie met koolwaterstoffen. De uitstroom is gestopt en alles wordt voor zover mogelijk op het terrein op te vangen. Oliebooms worden eventueel in overleg met de Havendienst toegepast. Het lijkt niet het Calandkanaal in te zijn gestroomd.

april

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een fabriek is het isolatiemateriaal van een warmtewisselaar ontbrand. Dit is direct verwijderd en geblust met een brandblusser. De oorzaak wordt nog onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Kees in 't Veen Beheer B.V. Moezelweg 171 Europoort Rotterdam. Er is broei in een koolfilter geweest.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Pernis Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de gasinname voor de opstart van de vinylchloride fabriek is een vinylchloride lekkage ontstaan. De lekkage ontstond op 10/15 meter hoogte bij een waterslot van een gashouder van een tank. Bij de gaskoppen van de fabriek werden kleine emissie-piekjes geconstateerd. Na onderzoek, bleek dat het waterslot droog stond. Dit is bijgevuld en daarmee is de lekkage verholpen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Exxonmobil Chemical Holland B.V. ROP, Merwedeweg 21 Europoort, Rotterdam. In een unit van de ROP-fabriek is een lekkage ontstaan van de stof aldehyde. Het ging om minder dan 1 liter. Er is broei ontstaan, die door het eigen personeel met water is geblust. Hoe de lekkage heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht door het bedrijf. De ROP-fabriek is al een week buiten bedrijf voor onderhoud.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. De melding betrof een rokende asbak, die zonder hulp van de brandweer uit is gegaan.
Overig (CIN G4) CIN-Melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het stoppen van een turbine voor onderhoud is er ongeveer 2 m3 aan gas gelekt. De lekkage vond plaats omdat de seal van de turbine defect bleek te zijn. De installatie is ingeblokt en drukvrij gemaakt. Later bleek ook dat er 500 liter aan benzineachtige producten, vloeistof was gelekt. Dit is opgeruimd door een zuigwagen. Het milieupiket heeft ter plaatse onderzoek gedaan.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Rotterdam World Gateway Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Er was een smeulende accu van een AGV (automated guided vehicle) op het terrein, mogelijk veroorzaakt door kortsluiting. Dit is direct geblust. De AGV is handmatig weg gereden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Gate Terminal Maasvlakteweg 991, Maasvlakte Rotterdam.  In een prullenbak ontstond in de middag een klein brandje. Deze is door middel van eigen materiaal geblust. was  
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Hexion B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein is wat geur geroken en net buiten het terrein was de geur ook merkbaar. De e-noses lieten geen uitslag zien en er waren geen milieumeldingen van omwonenden. De bedrijfsbrandweer was standby om een waterscherm in te zetten mocht dit nodig zijn geweest. De CIN-melding G4 is door DCMR in overleg met de brandweer afgeschaald naar Z4.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Tronox Pigments Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Bij het in bedrijf nemen van een reactor is in de fabriek chloor vrijgekomen. Het chloor is naar het afgas gegaan en is via de schoorsteen geëmitteerd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) C.RO Ports Nederland B.V. Merseyweg 70 Botlek Rotterdam. In een kraan - waar niemand meer inzat - was rookontwikkeling. Er hing geen container in de kraan. In de omgeving stonden geen gevaarlijke stoffen. Het eigen blussysteem van de kraan trad in werking. Hierdoor nam de rookontwikkeling af. De brandweer was aanwezig op het terrein.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (Z3) Prorail Kijfhoek Develsingel 11 Zwijndrecht. Bij een wagon is er een druppellekkage van styreen monomeer gestabiliseerd. Uit voorzorg zijn zone 1, 2 en 3. ontruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Door een aannemer is rookontwikkeling gezien bij de isolatie van een compressor. Toen een operator erbij werd geroepen, was de rookontwikkeling al weer gestopt. De compressor is uit voorzorg uitgezet.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het schoonmaken van een ontzwavelingsunit en reactor is er kortstondig brand geweest. De unit en reactor waren al schoon. Een beetje zwavelijzer ontbrandde toen men een leiding probeerde te vergroten om een zuigslang aan te kunnen sluiten. De ontbranding is direct met een natte lap geblust.

maart

Verspreiding van stof (CIN G1) CIN-Melding (G1) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Tijdens reguliere schoonmaakwerkzaamheden aan een circulair filter is de stof 'ethyleendichloride' op de grond terecht gekomen. Dit gebeurde bij het openen van een deksel. De hoeveelheid is niet bekend. De grond is direct na het incident schoongemaakt door het bedrijf. Ook is de lekkage verholpen. Het voorval heeft geen gevolgen gehad voor de overige processen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een leiding ontstond een bermbrand. Het bedrijf heeft de brand met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het opwarmen van een turbine is smeerolie in de isolatiekast - welke eerder in de kast was gelopen - door de temperatuur in brand gevlogen. De brand is geblust. De start van de turbine is afgebroken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het leegmaken van een laadarm op een steiger is er een pakking aan boord van het schip gaan lekken. Hierdoor is er circa 100 liter van een biologische olievariant op het schip terecht gekomen en 50 liter in het water. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door lucht (CIN-G1) CIN-melding (G1) Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Bij de hoogbouw bulkterminal is een gaslucht geroken. 60 mensen zijn geëvacueerd. Brandweer, CA-01 en milieupiket gaat ter plaatse. DCMR heeft G1-melding afgeschaald naar Z1.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek B.V. Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam. Bij een tank is lekkage ontstaan van styreen. De lekkage is gestopt. De tank is dicht. Lekkage is alleen in de tankput gekomen en wordt opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Bij ontmantelen van transformatiehuis heeft isolatiemateriaal vlam gevat. Dit is uitgegaan door uit te kloppen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het verwijderen van bundels uit de heater is zwavelijzer spontaan gaan ontbranden. Het bedrijf heeft het brandje geblust.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shin-Etsu Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Chloor-lekkage gemeld. 4 gewonden waarvan 1 ernstig. Lekkage gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Rotterdam. Bij de SRU 400 zijn aanwezige zwavelresten gaan smeulen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden dit weekend zijn er stoomschakelingen geweest en is een drukverhoging ontstaan in de zwavelputten. Hierdoor is er een geringe hoeveelheid zwavel via de trechters gaan lekken waarna het in contact is gekomen met een stroomtracing. Er ontstonden kleine vlammen van circa 1 cm groot. Dit is met stoom uitgekregen. Er worden extra werkzaamheden verricht om het gelekte zwavel goed op te ruimen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (b2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Rotterdam. Tijdens het opwarmen van een leiding is zwavel ontvlamd. Gisteren is er door een verstoring wat zwavel vrijgekomen in de tracing. Dit is opgeruimd maar er is waarschijnlijk nog een restje blijven liggen dat de brand heeft veroorzaakt. Er is direct stoom bijgezet waardoor de brand is gedoofd. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN-B2) Melding (CIN-B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden is er even brand geweest  bij de aflooptrechter van de warmtewisselaar E1039. Een aanwezige brandwacht heeft het vuur meteen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ExxonMobil Chemical Holland BV Welplaatweg 2 Botlek Rotterdam. Door sluiting van een zekering in een pomp is een beetje rook vrijgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Ducor Petrochemicals Merseyweg 24 Botlek Rotterdam. In een gesloten ruimte van een peroxide mixer zijn kortstondig vuurverschijnselen gezien (3 seceonde). De machine is meteen stopgezet zodat er geen warmte meer werd toegevoegd aan het proces. Hierdoor zijn de vuurverschijnselen gedoofd. Het proces is daarna weer rustig opgestart. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. In een spanningskast is kortsluiting geweest. Dit wordt gerepareerd. Kortsluiting had geen gevolgen voor het proces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden met kunststof materialen is er brand ontstaan. De brand is door de eigen brandweer van het bedrijf geblust. De werkzaamheden hebben niets met het proces te maken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Low destillate fraction, een soort benzine, lekte uit een leiding op de kade de haven in. Er werd niet verpompt via de leiding, wel stond de leiding onder druk. De leiding is drukvrij gemaakt en er lekt geen vloeistof meer uit.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Chemiehaven Chemiestraat 10 Botlek Rotterdam. Tijdens een controleronde is geconstateerd dat een drukontlastklep lekte. Het ging om natronloog. De leiding is ingeblokt en de uitstroom gestopt. Het grind onder de lekkage wordt afgegraven.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Aluchemie Oude Maasweg 80 Botlek Rotterdam. Een verkeerde afsluiter is opengedraaid. Hierdoor is afvalwater uit de bezinkbak terechtgekomen in het oppervlaktewater. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben het opgepakt met het bedrijf.

februari

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) ProRail B.V. Europaweg 855 Maasvlakte Rotterdam. Kleine druppellekkage van ethanol bij een wagon op een spoor. Lekkage aan zij-afsluiter van de ketel. Brandweer en ProRail hebben lekkage gestopt. De ketel was ongereinigd leeg.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ADM Europoort BV Elbeweg 125 Rotterdam. Na blussing is er een gasturbine afgevallen. Er werd geen rook of overmatige warmte geconstateerd. Brandweer is ter plaatse om met ademlucht een verkenning te doen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Rotterdam. Het brugstuk van een pomp is gaan vlammen op de afsluiter. Dit is geblust met stoom. Milieupiket is ter plaatsen geweest voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens een controleronde zag men broei in de isolatie van een leiding bij een fabriek op 14 meter hoogte. Door de leiding stroomt palmolie. De isolatie is geblust en verwijderd. De broei is mogelijk ontstaan door een lekkende pakking.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. Tijdens het starten van een pomp was er kortsluiting in een substation. Hierdoor ontstond rook. De ruimte is geventileerd.
Verspreiding stoffen in lucht bij DOW Benelux B.V. (CIN-G1) CIN-melding (G1) bij DOW Benelux B.V., Herbert H. Dowweg 5, Hoek. In de Ethyleenfabriek 2 is op circa 4 meter hoogte een lekkage opgetreden in de kraakgasleiding. De fabriek is vervolgens uit bedrijf genomen waardoor een grote roetende fakkel ontstond. De brandweer is ter plaatse geweest om het bedrijf te ondersteunen. Naar aanleiding van de lekkage moest er in de avond ook meer gefakkeld worden. Het milieupiket heeft telefonisch onderzoek verricht. Morgen zal het bedrijf nadere informatie overleggen naar het piket en de toezichthouder.
Voorval Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V. (CIN-B2) CIN-melding (B2) bij Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Bij het afzetten van een partij kolen op EMO terrein 2, zijn hotspots waargenomen laag in de kolenhoop. EMO gaan deze nu verdichten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het draaien van een brilflens is circa 100 milliliter gasolie vrijgekomen op een hete leiding. Dit ontbrandde en is direct geblust met een poederblusser door het eigen personeel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Een heater is gaan smeulen. Deze heater wordt gebruikt om stikstof op te warmen. Smeulbrand is helemaal uit.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam World Gateway RWG Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Brand in een oplaad- en wisselstation voor AGV (Automated Guided Vehicles). In dit station worden ook accu's opgeslagen. Een van de accu's heeft in brand gestaan. De robot in de loods die de accu uit het rek kan halen werkte niet meer. Vandaar dat er een particulier blusbedrijf is ingeschakeld om te blijven blussen tot de accu niet meer ontbrand.
Verspreiding stof bij Vopak Terminal Chemiehaven B.V. (CIN-G2) CIN-G2 melding bij Vopak Terminal Chemiehaven B.V., Chemiestraat 10, Rotterdam. Door een procedurefout is ca. 10 liter tolueen in het oppervlaktewater terechtgekomen. De AGS heeft advies gegeven waaruit blijkt dat er geen brand- en/of explosiegevaar heerst.
Lekkage bij Lyondell Chemie Nederland B.V. (CIN-G3) CIN-melding (G3) bij Lyondell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7. Lekkage bij een drum die niet ingeblokt kan worden. De stof loopt nu in een opvangbak van 170 m3. Milieupiket gaat ter plaatse.
Afgaan alarm Kemira Rotterdam B.V. CIN Z4- melding Kemira Rotterdam B.V., Botlekweg 175. Wegens een vastgevroren alarmmelder in het tankenpark is het alarm ter plaatse meerdere malen afgegaan.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief