Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

februari

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. In een gebouw ging een airco-unit roken, waarschijnlijk door een elektrisch probleem. Door het uitschakelen van de airco stopte de rookontwikkeling.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) VOPAK Terminal Vlaardingen Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1 Vlaardingen. Bij een verlading kwamen enkele honderden liters raapolie in de binnenhaven terecht door een overgelopen scheepstank.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het demonteren van een fakkelafsluiter is restproduct kort gaan smeulen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Een brandende sigaret is gaan smeulen in een betonnen bak. Dit is door eigen personeel met een emmer water geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Tronox Pigments Holland Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Er kwamen vonken van een machine. Deze zijn door eigen personeel geblust. Waarschijnlijk liep een as in de machine warm tegen de beschermkap.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden aan een fabriek is tijdens het werken aan een vat een vlam ontstaan. Deze is direct geblust door het aanwezige personeel.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Climax Molybdenum (HB5106) Theemsweg 20 Botlek Rotterdam. Door het uitpakken van afzuigblowers is er kort een emissie van  SO2 en SO3 geweest. De noodscrubbers zijn direct ingeschakeld en de voeding naar de roostplant is gestopt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Europoort Bulk Terminal Elbeweg 139 Europoort Rotterdam. Smeulbrand ontstaan in de bandenkoker van de transportbanden.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Biopetrol Rotterdam B.V., Welplaatweg 108 Botlek Rotterdam. Lekkage op vloeistofdichte vloer en interne riool van ongeveer 2 m3 Gums (afvalstof van crude raapzaadolie en is niet gelabeld als gevaarlijke stof). Lekkage is ingedamd. Een extern bedrijf zuigt het riool leeg.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Lyondell Chemical Nederland Theemsweg 14 Rotterdam Botlek. Bij een turbine is een gedeelte van de isolatie doordrenkt met olie. Door opwarming van de turbine heeft dit vlam gevat. De brand is geblust door eigen personeel.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Bij een monsternamepunt in een pompkamer ontstond een lekkage van Light Vacuum Gas Oil. Een deel van de monsternameleiding is afgescheurd. De lekkende leiding is ingeblokt, waarna de lekkage stopte.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Maasvlakte Olie Terminal MOT Maasvlakteweg 975 Maasvlakte Rotterdam. Stookolie in de haven terechtgekomen. Stookolie was vrijgekomen aan boord van een olietanker door een vergissing tijdens het intern verpompen. Het grootste deel van de stookolie kwam op het dek terecht, een klein deel is in de haven terechtgekomen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Emerald Kalama Chemical Rotterdam Botlek Montrealweg 15 Botlek Rotterdam. Bij een afsluiter van het thermische oliesysteem werd een lekkage ontdekt op een afdichting. Hierdoor dampte hete thermische olie uit. Dit is neergeslagen met een waterscherm. De stof is opgevangen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Aluminium en Chemie Oude Maasweg 80 Botlek Rotterdam. Er kwamen vonken van een leiding van de rookgasreiniger. Deze zijn met assistentie van de brandweer geblust. De leiding was leeg, mogelijk is brand ontstaan in het aangekoekte restproduct van de leiding. Op het moment van incident vonden er geen werkzaamheden plaats.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Tijdens het spoelen van een pomp is een brandje in de isolatie ontstaan. De brand is met eigen blusmiddelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Alco Engy Rotterdam B.V. Merwedeweg 4 Europoort. In een container met Proticorn - een maïsproduct - werd broei ontdekt. Door het verwijderen van de deksel en de inhoud van de container met water te koelen is de broei gestopt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding (B1) AVR Afvalverwerking B.V. Professor Gerbrandyweg 10 Botlek Rotterdam. Er vond een broei in een duwbak plaats. Deze is verplaatst naar AVR Rozenburg om gelost te worden. Onderweg zette het Havenbedrijf een waterscherm in om zoveel mogelijk rook neer te slaan. Tijdens het lossen ontstond er toch brand in de duwbak. Met een drone zijn er warmtebeelden gemaakt en zijn de hot spots eerst gelost en op de kade geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) DSM NeoResins Slachthuisweg 30 Hoek van Holland. Er is 1000 à 2000 kg aan koolwaterstoffen gelekt. Dit kwam doordat in een verkeerde tank was gelost, bij tank onderhoud werkzaamheden. De lekkage is ingeblokt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Naar aanleiding van stankklachten van hennepachtige lucht, geroken door de zeehavenpolitie. De stank kwam van een tank waar op het drijvende dak een laagje aardoliecondensaat lag. Hoe het aardoliecondensaat op het dak is gekomen wordt onderzocht.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) APM Terminals Maasvlakte Europahaven 900 Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het laden en lossen van een schip is de buitenste stapel containers aangetikt. Hierdoor zijn vijf containers in het water terechtgekomen. Eén container is daarbij opengescheurd. Het ging om een container met huishoudelijk materiaal en meubels. Er is een bergingsbedrijf opgeroepen om de containers op te ruimen.