Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

juli

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Na ingebruikname van een leiding na onderhoud is een afsluiter gaan zweten. Druppels van het gelekte product zijn terecht gekomen in de isolatie van een onderliggende leiding. Hierdoor is kortstondig een brandje ontstaan wat door eigen personeel is geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Akzo Nobel, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Een printplaat in een koffiezetapparaat heeft een brandlucht veroorzaakt. Dit is verholpen door de stekker uit het stopcontact te trekken. Er is geen brand geweest.
Overig (CIN Z4) Er is een ondergrondse leidingbreuk van het bluswatersysteem ontstaan, daarbij is ca 200 liter bluswater vrijgekomen. Het blussysteem is hierna deels ingeblokt. De Milieudienst DCMR gaat ter plaatse om te onderzoeken voor welk deel van het bedrijf welke maatregelen genomen moeten worden om de blusvoorziening op peil te brengen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Rubis Terminal, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Bij het vullen van een zeeboot met gasolie (UN 1202) vanuit een tanker heeft de overvulbeveiliging niet naar behoren gewerkt. Als gevolg hiervan is er tussen de 100 en 200 liter gasolie op het oppervlaktewater terecht gekomen. Brandweer en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse gegaan voor assistentie en onderzoek.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Neste Oil Netherland B.V. Antarcticaweg 185. Maasvlakte Rotterdam Tijdens het schoonmaken van het ruim van een schip waarin palmolie gezeten had is één van de in het ruim aanwezige medewerkers onwel geworden en bewusteloos geraakt. Het slachtoffer is weer bij gekomen en naar het ziekenhuis vervoerd voor controle. De brandweer heeft in het ruim metingen verricht . Er werd geen CO gemeten. Vermoedelijk heeft de hoge temperatuur in het ruim het onwel worden veroorzaakt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Climax Molybdenum, Theemsweg, Botlek Rotterdam. Als gevolg van het uitvallen van het besturingssysteem is de Chemicalplant uitgevallen. Hierbij is ook de afgasreiniging uitgevallen waardoor er ammoniak is vrijgekomen in de fabriek. De fabriek is door natuurlijke ventilatie weer vrijgemaakt van ammoniak. Er zijn geen klachten van buurbedrijven ontvangen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Koole Tank Storage, Oude Maasweg, Rotterdam Botlek. Er is brand in de coating van een tank ontstaan tijdens werkzaamheden aan de tank. De tank was leeg en schoon. De brand besloeg 1m2 aan de buitenzijde van de tank en is door het bedrijf zelf geblust. De brandweer heeft daarna alles gecontroleerd waaruit niets meer bleek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Op de MTBE fabriek is een lekkage ontstaan aan een leiding. De lekkage is gestopt en het Milieupiket van de DCMR heeft onderzoek gedaan naar het incident.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN melding (B1) Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg 14, Botlek Rotterdam Tijdens het demonteren van een oud vat zijn resten van het product in het vat ontbrand. Het betrof een kleine brand, waarbij de bedrijfsbrandweer en de gezamenlijke brandweer ter plaatse waren.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Rijnmond Energie, Petroleumweg 46, Vondelingenplaat Rotterdam. Door corrosie op een leiding is er 4,5 kuub crude olie gelekt. De crude olie is terecht gekomen op onbeschermde bodem. De lekkage is opgeruimd met een vacuümwagen. Er is een extern bureau ingeschakeld om een bodeminventarisatie uit voeren.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland, Rijndwarsweg, Europoort Rotterdam. Door corrosie op een leiding is er 4,5 kuub crude olie gelekt. De crude olie is terecht gekomen op onbeschermde bodem. De lekkage is opgeruimd met een vacuümwagen. Er is een extern bureau ingeschakeld die de bodeminventarisatie gaat uitvoeren.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen is brand/broei geconstateerd. De partij wordt verdicht om de zuurstof weg te nemen en de brandverschijnselen te stoppen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Rotterdam Short Sea Terminals, Reeweg, Rotterdam. Door onbekende oorzaak is een tankpistool voor diesel op een tankplaats gaan spuiten. Hierdoor is er wat diesel in de haven gelopen en heeft een vlek van 10 – 15m2 gevormd. Een extern bedrijf is ingeschakeld om dit op te ruimen, het Havenbedrijf is ter plaatse geweest voor de olie op het oppervlaktewater.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Na het laden van een tankauto met een ongevaarlijk product, is de wagen niet goed gecontroleerd. De vrachtwagen is weggereden terwijl een inspectieluik nog was geopend. Hierdoor is op de openbare weg product gemorst. Eigen personeel van Shell heeft absorptiegritt gestrooid, wat vervolgens door een extern bedrijf is opgeruimd. Daarna is het wegdek goed schoongemaakt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Engy, Merwedeweg, Europoort Rotterdam. Een koppelslang tussen een IBC en de installatie is lek geraakt. Daardoor is er ca. 200 liter product gelekt. Dit is opgevangen in een lekbak, de gelekte vloeistof wordt afgevoerd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shin-Etsu PVC, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Uit een leiding op ongeveer 30 meter hoogte is waterstofchloride ontsnapt door een lekke flens. De lekkage is ingeblokt. Het bedrijf moet nog berekenen hoeveel waterstofchloride er is ontsnapt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nouryon Poly Chemicals B.V., Welplaatweg, Botlek Rotterdam. In een rookabri op het terrein heeft de asbak vlam gevat. Het beginnend vuurtje is geblust door eigen personeel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland, Vondelingenweg, Rotterdam. Bij een rookplaats is rookontwikkeling ontstaan in een stalen asbak. Dit is met emmers water geblust.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) DSM NeoResins, Slachthuisweg Hoek van Holland. Een heftruck heeft een IBC-tank geraakt, waardoor er isobornyl-acrylaat (UN3082) is vrijgekomen. Er ligt 50 kg op de vloer, dat is gelijk ingedamd. De IBC is direct op een lekbak gezet, zodat verdere lekkage wordt opgevangen.

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen is brand/broei geconstateerd. De partij wordt verdicht om de zuurstof weg te nemen en de brandverschijnselen te stoppen.