Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

mei

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam Brand
 Brand/Broei/Explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam Short Sea Terminals, Reeweg 35 Rotterdam. Door onbekende oorzaak vloog een stuk plastic van 1 vierkante meter in brand. De brandweer kon de brand snel blussen. Er waren geen verdere gevolgen.
Brand/broei/explosie zonder assistentie brandweer (CIN B2) Akzo Nobel Base Chemicals, Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Een pakkinglekkage in de R8121 Elektrolyser. Door statische elektriciteit ontbrandde ontsnapt gas en ging de pakking branden. Er vond geen emissie van gassen naar de buitenlucht plaats en er zijn geen verder gevolgen voor de processen van Akzo.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Tankstorage Pernis, Tankhoofd 2 Rotterdam Vondelingenplaat. Een tankwagen heeft bij Koole smeerolie geladen. Door een losse deksel van de tank is bij het wegrijden ongeveer 25 liter olie gemorst. Het bedrijf laat het terrein schoonmaken. De politie zorgt voor het schoonmaken van de openbare weg.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam Brand
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 APM Terminals Maasvlakte (nieuw) Europahaven 900 Maasvlakte Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) ECT Delta Terminals Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Stinkende tankcontainer aangetroffen met een chloorfenol. Onderzoek van de gevaarlijke stoffen specialisten van het bedrijf wees uit dat geen sprake was van lekkage. Vermoedelijk zat er restproduct van deze vaste stof op de afsluiter wat de stank veroorzaakte. De container is naar de vloeistofdichte vloer verplaatst en wordt daar verder afgehandeld.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 5 Rotterdam Botlek. Tijdens opruimwerkzaamheden door een vacuümwagen bij een opslagtank is er een mengsel van stookolie en gasolie uit de overlooppijp van de vacuümwagen geblazen. Het mengsel kwam op de motor van de vacuümwagen terecht en vloog in brand. De brand is door een medewerker met een poederblusser geblust.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) DSM NeoResins, Slachthuisweg 30 Hoek van Holland. Na controle werkzaamheden op de HB2 plant ontstond bij een koppeling een lekkage. Een mengsel van 40kg van verschillende monomeren en peroxide lekte op de vloer. De vloeistof is met absorptie materiaal opgenomen en de rest wordt verwerkt via de interne riolering via de bio rotor.
Verspreiding van stoffen op het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg 56 Rotterdam-Pernis. Door een lekkage kwam circa 1000 liter gasolie (diesel) vrij uit een pomp nabij steiger 5. Het gemorste product is deels in een opvangbak van de pomp terecht gekomen en deels in het leidingtracé. De pomp was op het moment van de lekkage niet in gebruik. Het milieupiket DCMR deed ter plaatse onderzoek en stelde vast dat de lekkage ontstond tijdens onderhoud aan de pomp. Het gemorste product is door een vacuümwagen opgezogen. Aansluitend is een bodemonderzoek uitgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Bij een grote kolenpartij kwam stoom vrij en werd in lichte mate een geur waargenomen. Het bedrijf verdichtte het urenlang met water.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Alco Energy Rotterdam Merwedeweg 10 Europoort Rotterdam. Er was op meerdere plaatsen brand op het terrein van Alco Energy. Het bleek te gaan om een isolatiebrand van de omloopleiding van een droger. Brand is geblust.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Rotterdam. Tijdens schoonmaakwerkzaamheden aan een aardoliepijpleiding is er 200 liter aardolie vermengd met water en op een onderliggend tracé en de grond terecht gekomen. Een vacuümwagen zoog de vloeistof op. De grond bij de lekkage wordt gesaneerd.    
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding  (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg in Rotterdam. Bij een kleine lekkage van zwavel op het sealsysteem van een pomp bij een zwaveltank is een brand ontstaan. Dit is direct geblust met stoom. De pomp is ingeblokt zodat er geen zwavel meer vrij kan komen.

april

Overig (CIN G4) Prio 1 Prorail Develsingel 11 Zwijndrecht Leefmilieu Verontreiniging
Overig (CIN G4) Prio 1 Prorail Kijfhoek Develsingel 11 Zwijndrecht Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Lyondell Chemie Nederland Theemsweg 14 Botlek Rotterdam. Bij het opstarten van een stoomturbine is er een kleine hoeveelheid smeerolie in de isolatie van de stoomleiding terecht gekomen. De ontbrande isolatie kon direct worden geblust met stoom.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het spoelen van een pomp is een kleine hoeveelheid gasolie gelekt. Door de hoge temperatuur onder de leiding is de gasolie gaan smeulen. Het bedrijf heeft het smeulen zelf gestopt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Bij een pier heeft een schip bij het tanken van gasolie een luik niet goed dicht gedraaid waardoor er 150 liter gasolie op het schip en op het oppervlaktewater is gelekt. De lekkage is verholpen. Er is absorptie materiaal op het schipdek gelegd om lekkage naar het water toe te minimaliseren.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) EBS Laurenshaven Botlek Rotterdam. In een silo met 7.000 ton houtpallets was beginnende broei geconstateerd door de gesignaleerde rookontwikkeling.