januari

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam Brand
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2), Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het voorbereiden van een lossing tussen een zeeschip en een binnenvaartschip is tijdens het prewashen een paar honderd liter slobs (palmolie met waswater) gelekt door een losse slang. Het Havenbedrijf was al aanwezig op het schip tijdens incident en heeft HEBO ingeschakeld om de vervuiling van het oppervlaktewater op te ruimen. Het Milieupiket gaat niet ter plaatse omdat het een boord-boordverlading betrof.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN melding (Z2) Damen Shiprepair, Admiraal De Ruyterstraat, Schiedam. Bij drainwerkzaamheden is een opvangbak overgelopen en is rond 300 liter motorolie van een schip in het dok terecht gekomen. Omdat het schip tevens koelwater moest lozen was één vloeistof kerende rand geopend. Hierdoor is het koelwater met de motorolie in het oppervlakte water terecht gekomen. Personeel van Damen heeft zelf oliebooms en absorptiematerialen geplaatst. Het milieu-piket van de DCMR doet onderzoek naar de toedracht.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Koningin Wilhelminahaven, Vlaardingen. Op ligplaats 629 is tijdens het schoonmaken met een stoomlans van de leiding met palmstearine 10 liter product in het water terecht gekomen. Er zijn geen maatregelen getroffen om het product op te ruimen. Het havenbedrijf is ter plaatse gegaan. Milieupiket heeft geen onderzoek ingesteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), ECT Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte, Rotterdam. In het motorblok van een AGV (automated guided vehicle) heeft het gebrand. Tijdens de brand vervoerde de AGV geen container. Milieupiket heeft hier geen onderzoek naar gedaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens heetwerk (slijpen) heeft een slijpspoor restanten roest in een lasnaad in de tank tot ontbranding gebracht. De tank was wel gereinigd en bemeten. De roest is gaan smeulen/branden en is met een poederblusser geblust. Er zijn geen slachtoffers of gewonden. De werkzaamheden worden pas weer hervat op het moment dat alle lasnaden nogmaals zijn gecontroleerd en eventueel extra zijn gereinigd. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. Tijdens het fabrieksproces werd er gealarmeerd op een uitstoot uit de schoorsteen van zwaveldioxide. Omdat de stof overlast kan geven, deed het bedrijf een CIN-melding en heeft het haar buurbedrijven geïnformeerd. Omdat de productie direct is gereduceerd en hierdoor geen overschrijding meer plaatsvond, heeft het Milieupiket naar deze melding geen onderzoek verricht.

2021

december

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Rotterdam. Tijdens een routinecontrole is er bij de unit 1700 een smeulbrand ontdekt. De bedrijfsbrandweer heeft het brandje met veel water geblust. De isolatie wordt vervangen. Milieupiket is niet ter plaatse geweest voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Bij het lossen van de binnenvaarttanker de Atlantic Progress is er een pakking geklapt, waardoor er een kleine hoeveelheid stookolie op het dek van de tanker en in het water terecht is gekomen.  Naar schatting is de hoeveelheid stookolie in het water minder dan 20 liter. Milieupiket doet geen verder onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-Melding (G1), Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Tijdens het vullen van een truck heeft de stof Pentaal gelekt vanwege een lekke pakking. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat het lek is gestopt. Het Milieupiket en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen zijn ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2)

CIN-Melding (B2), Ducor Petrochemicals B.V. , Merseyweg 24, Botlek Rotterdam. Bij de teerfabriek van dit bedrijf is bij het bijvullen van de voorraadtank vanuit een container 1 kg van pyrofore metaalorganische stof kortstondig tot ontbranding gekomen. De vlam was ongeveer een halve meter hoog en heeft verder niets geraakt. Vervolgens is direct de verpomping in veilige modus gezet (ingeblokt), waarmee de vlam uitging. De brand is ontstaan op de aansluiting (flens) van de vulleiding bovenop de container. De oorzaak is nog niet bekend. Voordat dit bijvullen in gang werd gezet is een test gedaan, waarbij alles goed gekeurd was. Het bedrijf gaat de leiding purgen (schoon blazen) met stikstof, waarna onderzocht wordt wat de oorzaak is geweest. Dit voorval wordt niet onderzocht door het milieupiket omdat de informatie tot nu toe volledig is.

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Rotterdam. Tijdens het opstarten van pomp 204B bij de CD6 is het isolatie materiaal gaan roken. Het personeel van Shell heeft dit geblust met stoom, en de pomp in geblokt. Men vermoed dat residu in het isolatie materiaal is gaan roken. De bedrijfsbrandweer van Shell gaat de isolatie verwijderen en de pomp onderzoeken. Het Milieupiket is niet ter plaatsen geweest voor onderzoek.
Overig (CIN G4) CIN-Melding (G4), Indorama Rotterdam, Markweg 201, Europoort Rotterdam. Op het moment dat er een melding was over de uitval van apparatuur door een software fout in dit bedrijf, kwam er ook een melding binnen vanwege een lekkage van thermische olie. Allebei de incidenten vonden toevallig plaats op hetzelfde moment, maar in een andere unit. De voorvallen hebben niks met elkaar te maken. De olielekkage is ontstaan bij werkzaamheden, waarbij een gat is geboord in een leiding met thermische olie van 90 graden. Hierbij zijn twee personen licht gewond geraakt en behandeld door de eigen EHBO. Er is in totaal 200 liter olie vrijgekomen. Door de temperatuur is hier veel rookontwikkeling ontstaan binnen de fabriek. Het Milieupiket gaat ter plaatse om onderzoek te doen naar de lekkage.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z2) Ducor Petrochemicals, Merseyweg 24 Botlek Rotterdam. Om 05:00 uur heeft Ducor Petrochemicals een CIN-melding Z1 gedaan. Vanwege het lekken van hete olie. Er lekte ca 1 liter per minuut op begane grond niveau met onbekende oorzaak. De lekkage is ingeblokt. Er is in totaal circa 50 liter vrijgekomen. Oorzaak van de lekkage is een scheur in de las. Milieupiket heeft onderzoek gedaan naar het incident.
Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4), Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Wilmar Oleochemicals heeft een Z4-melding gedaan vanwege het lekken van een vettige alcohol. Bij het wegrijden van het terrein heeft de vrachtwagen in de bochten product gemorst. Waarschijnlijk komt dit doordat er nog een mangat open stond. De vrees is dat de vrachtwagen ook op de openbare weg product gemorst heeft. Omdat het product stolt kan dit gladheid opleveren. De brandweer en de politie hebben het incident verder opgepakt. Het Milieupiket DCMR is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Door een lekke bodemklep van een filter van de raffinaderij is er eetbare olie met bleekaarde vrijgekomen. Het gaat om meer dan enkele honderden liters. Het product is op de klinkers terecht gekomen. De afwateringsputten zijn afgedekt om te voorkomen dat het in het interne riool terecht komt. Het voorval wordt onderzocht door het Milieupiket.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Euro Tank Terminal B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Tijdens het overpompen van jet fuel in een pijpleiding is er een spil geweest door een openstaande ontluchting van een filter. Uit berekeningen blijkt dat er 140 kuub aan jet fuel is weggelekt. Het vrijgekomen product is in de pompput, de tankput en op het oppervlaktewater terecht gekomen. Voor dat laatste zal de meldkamer alert zijn op de e-noses en indien mogelijk nog een waarneming laten doen. Het voorval is vannacht onderzocht door Milieupiket en chemisch advies.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. In de isolatie van een paloliepomp is broei ontstaan, waarschijnlijk door opwarming van oude productresten. De isolatie is verwijderd en de pomp is in bedrijf gebleven. Het Milieupiket doet geen onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Nouryon Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. In de cellenzaal heeft een lekkage van waterstof plaatsgevonden. De oorzaak en hoeveelheid zijn nog niet bekend. Er zal nog een update volgen door het bedrijf. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.  
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een interne overpomping op het schip de Battersea Park is een overdrukventiel in werking getreden. Hierdoor is een nog onbekende hoeveelheid Stearic Acid 1840 (vergelijkbaar met kaarsvet) in het oppervlaktewater en aan dek terecht gekomen. Het Havenbedrijf gaat ter plaatse voor bereddering en onderzoek.

november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding (B2) BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Op het terrein bij BP (FCCU), ter hoogte van de main fractionator, heeft een (oude) poetsdoek met wat olieresten bij slijp- en laswerkzaamheden vlam gevat. De spetters van het lassen en slijpen hebben de doek doen ontbranden. Er wordt nieuw leidingwerk geproduceerd en in de leidingen zat geen product, het incident heeft dan ook verder geen gevolgen gehad. Het betrof een brandje van minimale omvang. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan vanwege de omvang en aard van de melding. De meldkamer DCMR heeft de melding telefonisch afgehandeld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Exxonmobil Chemical RAP Botlekweg Botlek Rotterdam. Tijdens het starten van een pomp is een steekvlam uit een elektromotor ontstaan. De pomp is direct gestopt. De oorzaak blijkt kortsluiting op de bindingen van de elektromotor. De technische dienst van het bedrijf zoekt uit hoe de kortsluiting heeft kunnen ontstaan. Hoe er kortsluiting heeft kunnen ontstaan wordt nog nagelopen door een technische dienst. Er waren gevolgen voor bedrijfsvoering of omgeving.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding [B1] Broekman Logistics Europoort BV Merwedeweg Rotterdam. Er is brand ontstaan bij een pers in een loods. De vermoedelijke oorzaak is waarschijnlijk het warmlopen van de perscontainer vanwege overvulling. Waarschijnlijk heeft sluiting in de maler het karton doen ontbranden. De brandweer is ter plaatse geweest en constateerde dat de brand uit was. Het bedrijf start een intern onderzoek naar de oorzaak.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Cin-melding [Z2] Vopak Terminal Europoort voor locatie Vopak Terminal Neckarhaven. Bij het beladen van een binnenvaartschip is een kleine lekkage van schroefasolie geconstateerd bij een schroefas. De lekkage is gestopt en het product is ingeblokt. Het Havenbedrijf is ter plaatse gegaan en het bleek om een kleine hoeveelheid schroefasolie te gaan. In overleg met het Rijkswaterstaat is het schip rond 08:40 uur vertrokken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg Vondelingenplaat Rotterdam. Medewerkers hebben rook waargenomen uit een verdeelkast in een onderstation. De verdeelkast is uitgeschakeld, waarmee rookontwikkeling gestopt is. Het bedrijf heeft het voorval zelf onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding [B1] ADM Europoort BV Elbeweg Europoort Rotterdam. Bij een bonendroger (sojabonen) is rookontwikkeling ontstaan. Er was sprake van 2 hotspots. Brandweer is ter plaatste geweest voor blussing. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Aluminium en Chemie Oude Maasweg Botlek Rotterdam. Het betrof gloeibrand in een rookgasleiding van een oven. Eerder had een automatische blussing plaatsgevonden in dezelfde oven waar na een controle geen brand was ontdekt. Vermoedelijk zijn de verbrandingsgassen neergeslagen in de ringleiding en door hoge temperatuur bij de herstart tot ontbranding gekomen. Dit is door automatische blussing gedoofd. Het voorval wordt overgedragen aan de vaste toezichthouder van het bedrijf.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Cin-melding [Z1] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg Rotterdam. Door een storing heeft een verhoogde stofuitstoot door een schoorsteen plaatsgevonden. Het milieupiket van de DCMR doet onderzoek naar het voorval.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V. Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij onderhoud van een koeler is er wat MDI (product) in een 40 liter opvangvat gekomen met koelwater. Hierdoor is een reactie tot stand gekomen waarbij er wat CO2 vrij is gekomen. Het vat is losgekoppeld en op het gras neergezet tot de reactie geëindigd was. Het milieu piket van de DCMR doet een onderzoek naar het incident.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat, Rotterdam. Melding van de Shell raffinaderij in Pernis. Er is brand ontstaan in een onderstation. Deze werd geblust en er zijn geen processen uitgevallen. Er is een persoon met brandwonden afgevoerd in de ambulance. Het milieu piket van de DCMR en de AGS (adviseur gevaarlijke stoffen) zijn ter plaatse geweest.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Vopark Terminal Botlek TTB, Welplaatweg 115, Rotterdam. Bij het beladen van een schip heeft een overvulbeveiliging gefaald. Hierdoor is er naar schatting 20 liter gasolie gelekt. Het laden is gelijk gestopt. Het Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Service Terminal Rotterdam B.V., Torontostraat 20, Botlek Rotterdam. Tijdens een boord-boord verlading tussen twee schepen is er een geringe hoeveelheid gasolie vrijgekomen. Het havenbedrijf heeft dit voorval onderzocht waardoor inzet van het Milieupiket niet nodig was.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Tijdens het uit bedrijf nemen van de VDU (van de FCCU) is een leiding in een fornuis lek geraakt. In deze leiding zit residu (stookolie) en dat is ontbrand. De brand bevindt zich in het fornuis. Het fornuis is om 22:17 uur zo goed als uitgebrand. Milieupiket gaat niet er plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3)-, P&O Ferries, Luxemburgweg 2, Europoort Rotterdam. Tijdens het lossen van een tankcontainer aan boord van het schip Estraden, is er rond 18:40 uur 15 liter butanol vrijgekomen doordat het deksel niet goed was afgesloten. Het product is aan boord terechtgekomen en wordt opgeruimd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1), Arkema B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het verladen van een container is een kleine hoeveelheid van de stof n-Butylmercaptaan gelekt. Vermoedelijk is het lek ontstaan omdat de pakking is verschoven. Inmiddels is de stof opgeruimd. Bij de meldkamer zijn twee klachten binnengekomen die vermoedelijk te maken hebben gehad met deze lekkage (op basis van de windrichting). Het milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B2), Indorama Ventures Europe B.V., Markweg 201, Europoort Rotterdam. Er is een kleine brand geweest op de 2e verdieping van de polymeerfabriek. Doordat er waarschijnlijk een lek zit in het maagfilter is er een kleine hoeveelheid polymeer in de isolatie terechtkomt gekomen. Milieupiket gaat onderzoek doen.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een lekkage in de stoombundel is er water richting de CC2 (Cat Cracker 2) gestroomd. Door de hitte in de CC2 werd dit stoom er zorgde het voor een vaporlock. Dit betekent dat de CC2 tript en vervolgens uitvalt. Shell probeert alles zo veel mogelijk binnen te houden. Lukt dit niet dan zal er worden gefakkeld. Mocht er worden gefakkeld dan gaat daar een nog onbekende hoeveelheid propaan, butaan en methaan naartoe. Gevolgen van de trip betekend ook dat de fabrieken HDSL en HFAlcy of in circuleren gaan of in shutdown. Ook hier gaan ze mogelijk fakkelen. Dit zou gaan om de stoffen koolwaterstof, waterstof en H2S. Hoeveelheid nog onbekend. Verder zijn er geen gevolgen voor het proces. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Bij een vacuümpomp in de destillatie unit is een afdichting kapot gegaan. Hierdoor is er 1000 liter ethanol met water vrijgekomen op een vloeistofdichte vloer. Ze konden dit opnemen in het proces zodat er geen emissie was. Voor de reparatie van de pomp is de fabriek uit bedrijf genomen. Milieupiket heeft deze melding niet onderzocht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Op terrein 6 is op 250 meter een partij broei ontstaan, met als gevolg stankoverlast.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het wisselen van een warmtewisselaar is een kleine hoeveelheid diesel meegekomen en ontstoken. Dit is door het personeel zelf geblust. Milieupiket heeft hier geen onderzoek naar gedaan.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Door een lekkage aan een vrachtwagen is een spil van plantaardige olie ontstaan. De vrachtwagen is vertrokken vanuit Cargill en staat nu stil bij RST. Over de hele Welplaatweg is een spoor te zien. Er wordt nog geïnventariseerd waar er nog meer plantaardige olie is gelekt. Omdat de weg onder het beheer valt van het havenbedrijf, gaat er een inspecteur ter plaatse om de schoonmaakwerkzaamheden in gang te zetten. Het bedrijf houdt DCMR op de hoogte via de bedrijfsmeldingenlijn. Het Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens slijpwerkzaamheden is een busje gaan branden. Het brandje is geblust met een poederblusser. Milieupiket gaat geen onderzoek doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. In het substation van het elektriciteitsverdeelstation, ter hoogte van tank T105, is in de bekabeling van de luchtbehandeling brand ontstaan. De brand is direct geblust met een CO2-blusser. Het voorval vond om 12:45 uur plaats, maar is pas in de wachtoverdracht gemeld. De opkomende wachtchef heeft direct een CIN-melding B2 gedaan. Het milieupiket van DCMR stelt een onderzoek in.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Viterra Botlek, Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam. Rond 01:00 uur heeft een hete oliepomp gelekt op een seal. Hierbij is ongeveer 30 liter olie van 240° C vrijgekomen in de inrichting op een vloeistofdichte vloer. De leiding is direct na de alarmering ingeblokt en de gelekte olie is afgedekt met grit. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 Koole Tankstorage Minerals Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Om 12:12 uur is bij een reactor een zeer kleine lekkage geweest van nafta waterstof op de afsluiter van RCV 543. Dit is door de temperatuur direct ontvlamd. Het bedrijf heeft de brand direct met stoom geblust. De brand heeft geen gevolgen gehad voor de rest van het proces. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Viterra Botlek, Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam. Om 0:51 uur heeft een hete oliepomp gelekt op een seal. Hierbij is ongeveer 30 liter olie van 240° C vrijgekomen in de inrichting op een vloeistofdichte vloer. De leiding is direct na de alarmering ingeblokt en de gelekte olie is afgedekt met grit. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. In de tweede straat op de terminal is er gedurende vijf minuten aardgas ontsnapt. Bij een wanddiktemeting van een gasleiding is er een gat ontstaan in de leiding. De leiding is ingeblokt, met als gevolg dat er geen aardgas is voor de DVI. Deze liggen daarom stil waardoor er geen verladingen zullen plaatsvinden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In de Hycon fabriek is een afsluiter gaan smeulen door een lekkage van enkele druppels gasolie op een glant en door hoge temperatur. Dit is direct geblust met blusmiddel P50 (poederblusser). Het Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Om 11:23 uur ontstond er een lekkage van butaan vanuit de pakking van een reboiler van een kolom. Ten tijde van de melding kwam er 5 liter per minuut vloeibaar product vrij. Het bedrijf neemt maatregelen om de installatie drukloos te maken door butaan af te laten naar de flare. Het milieupiket heeft geen onderzoek ingesteld.  
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Kova HSE B.V., Madoerastraat 10, Maasvlakte Rotterdam. Omstreeks 09:10 uur deed Kova HSE een CIN G4-melding nadat er twee drums met een brandbare vloeistof waren lek geprikt door de lepels van een heftruck. Naar schatting is hier 460 liter product bij vrijgekomen. Milieupiket gaat ter plaatse om toezicht te houden op de verdere bereddering en afhandeling van het incident.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Omstreeks 09:00 uur deed Cargill een CIN Z3- melding nadat een vrachtwagen een spoor van ongeveer 200 liter aan plantaardige olie had achtergelaten op de openbare weg (Welplaatweg). In verband met de veiligheid (eventueel gladheid) heeft het bedrijf een CIN-melding gedaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Rond half zes 's avonds is op de destillatie unit een PSV (Pressure Safety Valve) aangesproken. Hierdoor is er ongeveer 1 kuub aan Ethanol (50% water) vrijgekomen. Er is een pomp gestopt, waardoor de druk zakte en de lekkage is gestopt. Het product is terecht gekomen in een betonnen lekbak. Het product is weggespoeld en terug in het systeem gepompt. De lekkage heeft geen verdere gevolgen gehad voor de rest van het proces.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is er een kleine lekkage/walm van Isobuthaan 99% en Fluorwaterstof (HF) overige % ontstaan op een lasnaad van een leiding bij de Alkylatie-unit. Op het moment van de lekkage was er geen personeel aanwezig binnen de fabriek en er zijn geen meetkoppen aangesproken. Er wordt gewerkt aan het plaatsen van een klemband om de lekkage. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 Rotterdam Short Sea Terminals Reeweg 35 Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is vermoedelijk brand/broei ontstaan in een zwavelbak. In de desbetreffende bak wordt zwavel die afkomstig is van de zwavelplant opgevangen en verwarmd met een spiraal. De zwavelbak wordt in onderdruk gehouden middels een afzuigsysteem. Hierbij is de onderdruk door nog onbekende oorzaak opgelopen tot 0. Uit voorzorg is deze meteen afgedekt met een stikstoflaag. Milieupiket is niet ter plaatse geweest voor onderzoek.

oktober

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Power Plant Rotterdam B.V., Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam. Om 11:10 uur is ongeveer 50 kilo vliegas (geen UN) ontsnapt en in het oppervlaktewater (Mississippihaven) terecht gekomen. Tijdens het verladen van het product naar schip Admiralengracht is de verladingsbalg gescheurd, waardoor 50 kilo product in het water terecht is gekomen. De verlading is direct gestopt en een opruimdienst is opgeroepen en komt ter plaatse voor de opruimactie. Het Havenbedrijf is ter plaatse om te schouwen. De oorzaak en hoogte van de scheur was niet bekend bij de melder, daarom gaat het Milieupiket ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. De melding betreft een CO2-blusinstallatie die is afgegaan in een technische ruimte met schakel- en regelkasten. Dit is mogelijk ontstaan door hoge T-toppen in één van de kasten. Er is geen rook gezien en er is niks geroken. De Gezamenlijke Brandweer is ter plaatse gevraagd om de situatie te controleren. Het heeft nog geen gevolgen voor het proces, maar de fermentatie zou kunnen afvallen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Rond 07:44 uur is door de wind het schip Alpine Liberty van de kant af gewaaid. Hierbij zijn twee laadarmen aan de vingerpier oostzijde afgebroken, waarbij tevens schade aan de gangway is ontstaan. Er is een onbekende hoeveelheid hydrauliekolie vrij gekomen. De blusboot van het Havenbedrijf is ter plaatse gegaan. Naast hydrauliekolie is er geen ander product vrij gekomen. Het Milieupiket van de DCMR stelt geen onderzoek in. De DCMR-meldkamer gaat nog wel navraag doen bij het Havenbedrijf met betrekking tot de bevindingen ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Op emplacement Maasvlakte West is een wagon aangetroffen met een druppellekkage. Het gaat om Styreen. De brandweer heeft vastgesteld dat de wagon daadwerkelijk lekte. Het Milieupiket van de DCMR is ter plaatse gegaan.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief