Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

september

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Prio 1 Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg 131 Europoort Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Prio 1 World Port center Wilhelminakade Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Prio 1 KOOLE STORAGE PERNIS Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie Vondelingenweg Rotterdam. Een bak met zwavelijzer is gaan smeulen. Dit is direct door eigen personeel met water geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding [B1] Vopak Terminal Europoort Moezelweg Europoort Rotterdam. Ter hoogte van een tank werd hevige rookontwikkeling gezien, waarop direct een melding is gedaan bij de brandweer. Na onderzoek is geconstateerd dat de rook afkomstig was van een luchtcompressor, waarvan mogelijk de motor in brand is gevlogen. De brandweer heeft de brand geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Prorail. Op een doorgaand spoor nabij emplacement Botlek, langs de A15, is bij een spoorketelwagon een kleine brand uitgebroken in het remsysteem door vastgelopen remmen. Door snel ingrijpen van de Gezamenlijke Brandweer is het vuur geblust en is het incident beperkt gebleven.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-meldding (B1) Bunge Loders Crocklaan Oils B.V,, Antarcticaweg 191 Maasvlakte Rotterdam Er geconstateerd dat er een pomp in brand stond, daarbij is ook isolatiemateriaal ontvlamd. Op het moment van de CIN-melding was de brandweer al ter plaatse en smeulde alleen het isolatiemateriaal nog, hierbij ontstond veel rookontwikkeling. Op de meldkamer zijn geen klachten hierover ontvangen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam Er is een lekkage ontstaan bij een flens, hierdoor is er naar schatting meer dan 100 kg aan GTL solvent gelekt. Dit is een parafine-achtige stof. Het is terecht gekomen in een goot. De stof is opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf met behulp van een vacuüm wagen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) E.B.S.Laurenshaven, Montrealweg 50 Botlek Rotterdam Er is in een berg van 5 bij 5 bij 2 meter met kolen broei ontstaan. EBS heeft de kolen verspreid om zo broei tegen te gaan. Dit kan stank en rook overlast geven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg Rotterdam. In een container die vast zwavelen isolatiemateriaal bevatte is broei ontstaan. Dit is direct met water geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg, Maasvlakte. In een kolenhoop is over een lengte van 900 meter broei ontdekt. Het bedrijf gaat de kolenhoop verdichten en verdrijft hiermee de zuurstof uit de kolenhoop. De verwachting is dat dit twee weken gaat duren.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Biopetrol Rotterdam, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Door een kapotte seal van een pomp is er 25 liter thermische olie op de betonnen vloer terecht gekomen (inpandig). Het vrijgekomen product is met absorptiekorrels opgenomen. Door de defecte pomp is een unit stil komen te staan, maar dit heeft verder geen gevolgen. Het product in deze unit kan zonder problemen afkoelen. De brandweer is ter plaatse geweest.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg Rotterdam. Er is een lekkage ontstaan aan een productleiding. Bij de lekkage is benzeenhoudend product vrijgekomen en in het oppervlaktewater beland. Waarschijnlijk ging het om ongeveer een liter.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg 30, Vondelingenplaat Rotterdam Bij slijpwerkzaamheden aan productleiding is er restproduct ontbrand. het brandje kon direct met eigen middelen worden geblust.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam Bij de fabriek HV5 is een fornuisprocessor uitgevallen en daarom ook uitgeschakeld. Bij het weer inschakelen van het fornuis, wat ongeveer een kwartier duurt, is ongeveer een halve ton procesgas naar de atmosfeer gegaan. Het procesgas bevatte minder dan 1% H2S; div. koolwaterstoffen en mercaptanen. Deze laatsten kunnen stankoverlast veroorzaken. Na het afronden van het opstarten werd er geen uitstoot meer geconstateerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Aan een reeds doorgesneden pijp in de kelder van een steiger moest nog iets veranderd worden. Wat achtergebleven aangekoekte stookolie is vooraf schoongemaakt met remreiniger. Bij de werkzaamheden is dit ontbrand maar direct door de eigen medewerkers geblust.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Sprake van een fornuisprocessor die is getript. Het fornuis is hierom uitgeschakeld. Bij het weer bijnemen van het fornuis, wat ongeveer een kwartier duurt, is ongeveer een halve ton getreated procesgas naar de atmosfeer gegaan. Dit kon tot stankoverlast leiden.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) KOOLE STORAGE PERNIS Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam Bij het lossen van het schip de Gulf Mirdif kwam een onbekende hoeveelheid smeerolie product (Yubase 4) in het oppervlaktewater terecht. De morsing ontstond op het dek van het schip. Na terugkoppeling van Koole Tankstorage Pernis B.V. en contact met het havenbedrijf, blijkt dat er vermoedelijk tijdens het ballasten een tank voorop het schip is overgelopen. Hierdoor is er ballast water over het dek heen gestroomd. De inspecteurs van HCC hebben wel olie waargenomen, dit zou nog kunnen zijn van de eerdere spil wat nu gemengd op het dek ligt. Vandaar dat er gealarmeerd is m.b.t. een smeerolie morsing.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Koole Storage Pernis, Vondelingenplaat, Rotterdam. Tijdens het beladen van een schip zijn de overdruk ventielen open gegaan. Hierdoor is olie op het dek van het schip gekomen waarvan een deel in het water is gekomen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.