Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

november

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Er is brand ontstaan op een pompplateau tijdens een verpomping van een olieproduct. Na het melden van de brand is direct het schuimblussysteem in werking getreden en is de brand geblust. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door oververhitting van een pomp. De verladingen via het betreffende pompplateau zijn gestopt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) APM Terminals, Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam Bij het uit het ruim takelen van twee containers zijn deze uit de hijskraan gevallen en in het schip terecht gekomen. Hierbij zijn de spreaders van de kraan afgebroken Door het afbreken van de spreaders is ca. 150 liter hydrauliekolie uit het systeem gelekt en in het schip en op het water terechtgekomen. De olie is opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam In een fabriek, unit 6500 is pomp P6510S weggevallen. Hierbij zijn rookverschijnselen gezien. De pomp, waarmee methanol en water werd getransporteerd, is vervolgens buiten werking gesteld, waarna de rookvorming stopte. Er was geen verdere inzet nodig.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een warmtewisselaar bundel is wat restproduct (short residu, vuil, vetten) gaan schroeien door oververhitting van de warmtematten. De bedrijfsbrandweer heeft dit geblust en had de situatie snel onder controle.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) APM Terminals, Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam De spreader van kraan 11 heeft een hydrauliek lekkage gehad waarbij ca. 150 liter hydrauliekolie in het oppervlaktewater en op de kade terecht is gekomen. De oorzaak is vermoedelijk een gescheurde hydrauliekslang. De gelekte olie is op de kade ingedamd met grit, het havenbedrijf heeft onderzocht hoeveel hydrauliekolie in het oppervlaktewater terecht is gekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) KooleTankstorage Botlek, Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam Door nog onbekende oorzaak is de olievanger van de afvalwaterzuivering overgelopen. Medewerkers hebben meteen alles dicht gezet om verdere lekkage te voorkomen. Uiteindelijk is er +/- 500 liter mengsel van olie en water over het terrein gelekt. Dit is terecht gekomen op de vloeistofdichte vloer en deels in het grind. De lekkage kan niet in het openbare riool of water terecht komen. Gespecialiseerde firma's zijn ingeschakeld voor verdere afhandeling.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nurion Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam Een elektra draadje van een traceerleiding is gaan vonken. De bevelvoerder is ter plaatse gegaan en heeft dit geblust. Er waren geen verdere gevolgen. Milieupiket is niet ter plaatse geweest.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Vopak Laurenshaven, Montrealweg 25, Botlek Rotterdam Het betreft een plaatselijke stroomstoring, alleen bij het bedrijf Vopak, met onbekende oorzaak. Alle werkzaamheden zijn gestopt, dit heeft verder geen (milieu-)gevolgen. Het bedrijf is aan het uitzoeken waardoor de stroomstoring heeft plaatsgevonden.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Ertsoverslagbedrijf Europoort, Markweg 131, Europoort Rotterdam Tijdens het bunkeren van stookolie tussen twee schepen aan de kade van het bedrijf is er product in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het Havenbedrijf, de Brandweer en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk ter plaatse een schouw gedaan. Hierbij zijn zij ondersteund door het drone team. Naar schatting is er circa 500 liter product gemorst in het oppervlaktewater. Over de oorzaak is niets bekend bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Het gemorste product is opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Bij onderhoudswerkzaamheden werd een flens opengezet. Hierbij is vonkvorming geconstateerd, de flens is direct gesloten waarna de vonkvorming over was.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam In de COF-2 fabriek ontstond op 4 meter hoogte een scheur in een leiding, waardoor er een gasvormig mengsel van butaan/buteen vrijkwam. Er is direct een waterscherm opgesteld dat het gas neersloeg. De fabriek werd drukloos gezet zodat er een klemband kon worden geplaatst. Er zijn geen gevolgen buiten de terreingrenzen, binnen de terreingrenzen deed het waterscherm zijn werk. De lekkage is na het plaatsen van de klemband gestopt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) EON RoCa, Capelseweg 400, Rotterdam Er was brand in het ketelhuis van Uniper RoCa. Uniper RoCa is een warmte en energiecentrale die vooral draait op gas. De Brandweer en Chemische advies zijn ter plaatse geweest. Er zijn geen klachten vanuit de omgeving ontvangen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Prio 1 Upfield Sourcing Nederland B.V. Nassaukade 3, Het bedrijf signaleerde een grote witte vlek op de Nieuwe Maas, zij wisten niet of dit door hunzelf of dat het door de baggerwerkzaamheden verderop werd veroorzaakt. Het Havenbedrijf heeft ter plaatse nader onderzoek verricht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Cabot Corporation, Botlekstraat 2, Botlek Rotterdam Er werden vonken en rook gesignaleerd bij een vorkheftruck die op gas reed. De vorkheftruck staat in loods 2B, dit is een loods van 1000 m2 waar spullen voor de firma Carbon Black zijn opgeslagen. Deze stoffen zijn moeilijk brandbaar. De brandweer werd om assistentie gevraagd in verband met de gevaarsetting voor wat betreft de gastank van de vorkheftruck.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) GDF Sues Energie Nederland, Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam De Power Plant had om 11:18 uur een drukknopmelding gedaan in verband met broei. Er was broei geconstateerd in de isolatie rond de electrische aandrijving van een afsluiter van een leiding. Door de leiding werd stoom getransporteerd. De broei was ontstaan door olielekkage op de klep en was inmiddels vanzelf uitgegaan, de brandweer heeft geen inzet hoeven plegen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Engy Rotterdam B.V. , Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam Tijdens een onderhoudsstop is via een afsluiter van een fermentor door nog onbekende oorzaak circa 400 m3 mash (fermenterende gemalen mais) in de tankput vrijgekomen. Tankput is leeggemaakt en het gelekte product is overgepompt naar een opvangbassin.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Europoort BV, Elbeweg 125, Europoort Rotterdam Bij de AEBT bulkterminal aan de grote zeesteiger was broei ontstaan onder de transportband die op dat moment soja transporteerde van de zeesteiger naar het overstorthuis. De broei is vermoedelijk ontstaan in sojastof. De brandweer, gealarmeerd via een drukknopmelding, was ten tijde van de CIN melding al op de locatie aanwezig.

oktober

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding [Z3] Rotterdam Short Sea Terminals Reeweg Rotterdam. Er is een oliespoor aangetroffen dat vermoedelijk is veroorzaakt door een lekkage uit een vrachtwagen die bij de uitgang een bolder heeft geraakt. De chauffeur van de vrachtwagen heeft vermoedelijk niets gemerkt en is de snelweg op gereden. Er is een vacuümwagen gekomen om de olie op te ruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg Maasvlakte Rotterdam. Er was een broei geconstateerd in een kolenhoop. Met een trilmachine is de lucht uit de kolenhoop geperst, waarmee de zuurstof uit de kolenhoop werd verdreven en de de broei kon stoppen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat. In het laboratorium is bij de destillatie unit afgas (benzine) op de gloeispiraal terecht gekomen en ontbrand. Er is direct met een CO2 blusser geblust.