Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

mei

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Esso Nederland Botlekweg 121 Rotterdam. Een detector gaf een signaal af van een verhoogde zwavelconcentratie. Handmetingen gaven vervolgens geen concentratie aan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Euromax Terminal Rotterdam (ECT) Maasvlakteweg 951 Maasvlakte Rotterdam. Een asbak in het rokershok ging broeien. De broei is geblust met eigen blusmiddelen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) door Maastank BV, 1e Welplaatdwarsweg 1, Rotterdam Botlek. Tijdens een boord-boord verlading bleek dat de dampretour niet functioneerde. Dit leidde tot gezondheidsklachten bij omliggende bedrijven, waarop de activiteiten zijn stilgelegd.
Verspreiding van stoffen op het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) door Alco Energy Rotterdam BV, Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Door problemen met regel- en meetinstrumenten bleek een tank voller te zitten dan men dacht. Hierdoor liep 35 kuub maispulp uit de tank. Dit is gestopt door een klep handmatig open te zetten. Het bedrijf ruimt de vrijgekomen maispulp op.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Tijdens het reinigen van een brander in de werkplaats vatte vervuiling vlam. Hierdoor is de werkbank gaan schroeien. Het smeulbrandje is geblust met eigen middelen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Botlekweg 121 Rotterdam. In de omgeving van tank 552 is gedurende korte tijd een SO2-melder aangesproken. Tank 552 is gevuld met vloeibare zwavel. Bij controle ter plaatse is geen SO2 meer gemeten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Botlekweg 121 Rotterdam. Van een platte wagen is mogelijk wat hydroliek olie gelekt op de banden. Doordat deze heet waren is dit in brand geraakt. Het brandje is geblust met eigen middelen.
Verspreiding van stoffen op het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) door Expeditie- en Stuwadoors Maatschappij J.C. Meijers BV,  Heijplaatweg 10 te Rotterdam. Een heftruck prikte bij het beladen van een container door een vat met desinfecteermiddel. Hierbij kwam 150 liter product vrij op het asfalt. Er was geen sprake van gevaar voor de omgeving. Het product was wel duidelijk te ruiken op het terrein. Een gespecialiseerd bedrijf maakt het terrein schoon.  
Verspreiding van stoffen op het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) door Alco Energy BV , Merwedeweg 10, Rotterdam Europoort. Door een storing bij het overpompen van maispulp naar een tank kwam 20 kuub pulp vrij. Dit is binnen de tankdijk terechtgekomen. Het bedrijf ruimt de vrijgekomen pulp op en verpompt dit naar een tank.    
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Shin-Etsu Botlek Rotterdam. Door het vrijkomen van de chemische stof vinylchloride in verhoogde concentratie is een reactor stilgelegd. Deze is daarop leeg en drukloos gemaakt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) APM Terminals Europaweg Rotterdam. Er ontstond een brand in het motorcompartiment van een containerlift. De brand kon met eigen middelen worden geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) GDF Engie, Missouriweg 69 Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het lossen van vliegas in een schip is een slang geklapt. Hierdoor is er vliegas op het land, in de haven en op het schip terechtgekomen. Direct na het indrukken van de noodknop is het lossen gestopt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Kemira Rotterdam Botlek, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Bij een propaan tank vond een druppellekkage plaats bij een pakking van een blindplaat. Gezien het geringe risico werd er volledig afgeschaald en kon het bedrijf het probleem zelf verder oppakken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het verladen van een schip scheurde een losslang. Hierdoor kwam circa 100 liter palmolie in het oppervlaktewater terecht. Door de snelle verspreiding kon dit niet meer worden opgeruimd. Ook op steiger 1 kwam palmolie terecht. Dit is wel opgeruimd.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Lyondell Chemie Nederland B.V. Theemsweg 14 Botlek Rotterdam. Bij steiger 1 werd in het water een witte vloeistof ontdekt, van onbekende herkomst, niet van Lyondell zelf. De hoeveelheid was moeilijk te schatten, het dreef iets onder de oppervlakte. Het incident is onderzocht door het Havenbedrijf en overgedragen aan Rijkswaterstaat.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Van een onderstation (trafohuis) kwam automatische brandmelding. Geen vuur, geen warme deur gevoeld, wel schroeilucht geroken. Bedrijfsbrandweer ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Raffinaderij Rotterdam Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Doordat smeerolie van een compressor op hete leidingen terecht kwam, ontstond een brandje. Dit is door het bedrijf direct met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Raffinaderij Rotterdam Botlekweg 121 Rotterdam. Bij een tank waarin vloeibare zwavel wordt opgeslagen is een van de vier detectiekoppen voor zwaveldioxide in alarm gegaan. Er werden verhoogde waarden zwaveldioxide gemeten. Na korte tijd was het alarm over.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) AVR Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10 Botlek Rotterdam. Tijdens slijpwerkzaamheden aan oude leidingen werd rookontwikkeling geconstateerd in plastic dat ter plaatse aanwezig was. Dit is direct geblust met een handblusser.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) door Shell Nederland Raffinaderij, Rijndwarsweg 9, Europoort Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden aan het dak van een tank is er door vonken brand ontstaan in zakken met straalgrit. De brand is door een brandwacht geblust met een waterstraal.