september

CIN melding B1: Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam 21-9-2023 07:46 Bij de AVR is een grote brand gaande. De brand is ontstaan in de centrale en door beschadiging aan stroomkabels heeft de hele fabriek een black out. Hierbij zouden de meeste installatie-onderdelen vanzelf in een veilige modus moeten schakelen. Door een veranderende wind is het moeilijk om in de gaten te houden welk gebied last gaat hebben van de rook en / of stank. De komende uren wordt het mogelijk windstil in het gebied. Milieupiket is ter plaatse. De AVR levert stoom aan het naast gelegen bedrijf Tronox, deze liggen nu in stabiele toestand stil. Tronox heeft ook kort last gehad van de stroomuitval, maar deze zijn overgeschakeld naar een back-up systeem. Aan de bedrijven Cabot en Lanxess levert de AVR ook stoom. Lanxess kan met de eigen stoomketel aan de stoom behoeft van zichzelf en de Cabot voldoen. Het Milieupiket is ook ter plaatse aan het onderzoeken met de ander aanwezige instanties wat de gevolgen kunnen zijn voor stadswarmte net als de AVR langere tijd geen stoom kan leveren. Ondertussen is de 2e Milieupiketeur onderweg naar Vlaardingen voor onderzoek naar stankklachten welke mogelijk door de AVR veroorzaakt kunnen zijn. Door de brand ligt de afvalverwerking bij AVR voor langere tijd stil. Er moet worden nagedacht over de opslag van huishoudelijk afval in de provincie Zuid-Holland omdat in ieder geval het huisvuil van de gemeentes Rotterdam en 's-Gravenhage niet verwerkt kan worden. Het afval uit de bunkers bij AVR moet eruit worden gehaald en wordt voorlopig opgeslagen op het terrein van AVR. Om problemen met de opslag van afval in de steden bij overvolle vuilcontainers te voorkomen zal er op hoog niveau moeten worden geschakeld om de oplossing te vinden die de minste overlast geeft. Nadat de brandweer van de VRR de brand grotendeels had geblust is het incident overgedragen aan de AVR. Deze  had al een tankautospuit ter plaatse ingehuurd voor het nablussen, maar deze kreeg de brand na herontsteking niet onder controle. 21-9-2023 21:00 AVR Afvalverwerking heeft een nieuwe CIN-melding B1 gedaan. De brand is opnieuw tot ontsteking gekomen en vind plaats in de vuilbunker. Er vindt aanzienlijke rookontwikkeling plaats. Dit is merkbaar buiten het bedrijfsterrein en gaat naar de buurtbedrijven. Zowel Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de VRR als het milieupiket van DCMR zijn ter plaatse. Buurtbedrijven in het Botlek Midden- en Oost gebied kunnen stankhinder ondervinden en zijn hierover via het Deltalinqs netwerk geïnformeerd. Tijdens de vervolgmelding is nog niet meer bekend en is men nog op zoek naar de bron van de brandhaard. Inmiddels hebben twee bedrijven bij de meldkamer DCMR melding gemaakt van stankoverlast. Er is GRIP1 ingesteld door de VRR. Na enkele uren escaleert de brand en komt er zwarte rook uit het pand. Hoewel er nog geen klachten vanuit het bewoond gebied bij DCMR zijn binnengekomen, verwacht men wel effecten in de omgeving. Om 02.55 is GRIP2 is afgekondigd. Er zijn zorgen over langdurige problemen m.b.t. het afval en effecten op de omgeving. Doordat in de nacht de wind gedraaid is van noordwest naar zuidwest gaat de rookpluim precies tussen Vlaardingen en Maassluis door richting Haaglanden. De meldkamer DCMR heeft tot nu toe 16 klachten binnengekregen. Dit betrof 2 klachten uit Spijkenisse van gisteravond / nacht (met noordwesten wind) en vervolgens overdag 14 klachten (brandlucht en visueel rookpluim) uit Maasland, Rijswijk, Schipluiden, Delft, Den Hoorn en de Lier. De brand woedt nog steeds en zit in een kelder onder de ovens. Doordat men hier niet bij kan, is het onduidelijk wat er in precies de brand staat. Er is geen sprake van brand in de losbunkers waar het afval in opgeslagen ligt. Zie meer informatie over de brandbestrijding op Rijnmondveilig: https://www.rijnmondveilig.nl/incidenten/brand-professor-gerbrandyweg-botlek-rotterdam/ Daarnaast heeft de brand bij AVR gedurende de nacht een stroomdip op het elektriciteitsnet veroorzaakt bij een aantal bedrijven in het Botlek westgebied, waardoor deze gecontroleerd uit bedrijf moesten. Gedurende de dag is bij deze bedrijven een inventarisatie gemaakt, waaruit blijkt dat er geen grote gevolgen te verwachten zijn / hebben plaatsgevonden. Afgelopen uren is een aantal keer afgeschaald vanwege de blussing van verschillende ovens bij AVR: 22-09 ,14:30 uur Einde GRIP 2, CoPI blijft in stand 23-09, 02:30 uur Einde GRIP 1 23-09, 03:59 uur Schakelen terug naar middelbrand. Het openen en blussen van ovens 0,1,2 en 3 ging voorspoedig, en voor oven 6 is wat meer tijd nodig. Op moment van deze mededeling is er nog sprake van een middelbrand. Tijdens de laatste CoPI om 02:00 uur (23/9) is een PvA opgesteld ten behoeve van de overdracht van brandweer naar bedrijf, wanneer de brandweer vertrekt. Hierin is rekening gehouden met verschillende zaken zoals de beschikbaarheid van het terrein, monitoring, watervoorziening, asbest en het bluswater. Dat laatste punt wordt nog als knelpunt gezien wanneer de brandweer vertrekt. De havendienst borgt het bluswater wanneer de Brandweer vertrekt. Havendienst is met HEBO bezig om bluscapaciteit later te kunnen borgen. Milieupiket is om 03:00 uur ingerukt. In totaal zijn er sinds de tweede brand vanaf 21:54 uur (21/9) en nu, 00:08 uur (23/9), 23 geurklachten op de meldkamer binnen gekomen naar aanleiding van deze brand. De vaste toezichthouder van het bedrijf wordt vandaag benaderd om af te stemmen over het verdere verloop en het toezicht vanuit DCMR. Om 7:00 (23-9-2023) uur hebben wij van de brandweer begrepen dat de brand meester is. Er vindt geen rookontwikkeling meer plaats. Daarnaast is er geen sprake meer van stankoverlast. Inmiddels heeft de brandweer overgedragen naar het bedrijf en pakt inspectie van de DCMR de verdere vervolgacties op. De meldkamer DCMR heeft verder geen klachten meer binnengekregen, sinds het laatste bericht.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Tronox Pigments (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Door een brand bij AVR heeft Tronox even geen stroom gekregen van AVR. Hierdoor is de fabriek getript en naar de veilige stand geschakeld. Hierbij is er naar schatting 1,5 m3 gasvormig chloor ontsnapt. Milieupiket heeft het voorval niet onderzocht. De verdere afhandeling is overgedragen aan de vaste inspecteur van het bedrijf.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het verwijderen van een drum op een pier is naar schatting 3 liter stookolie in het water terecht gekomen. Milieupiket is niet ter plaatse geweest voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij Truckparking Maasvlakte Plaza heeft een truck aan de rechtervoorzijde motorolie gelekt op twee vakken. Het betreft een olievlek van 3 bij 1 meter op het parkeervak. De hoeveelheid kon niet precies ingeschat worden, maar betreft niet meer dan de carterinhoud van de truck. Ecoloss is al benaderd om de olie op te ruimen. Milieupiket is niet ter plaatse geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Westlake Epoxy B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Na het ontstaan van een autobrand is deze door een medewerker geblust met een brandblusser. De bedrijfsbrandweer is ter plaatse geweest om te ondersteunen. Milieupiket gaat niet ter plaatse omdat het proces niet betrokken is geweest.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 18-9-2023 08:25 Bij een fabriek op het terrein is vanmorgen rond 08:30 uur een lekkage van H2S geconstateerd. Lekkage zit op ca. 20 meter hoogte en kan niet ingeblokt worden. Er zijn geen meetkoppen afgegaan, lekkage vindt plaats op instrument. Vanmorgen is door het bedrijf besloten geen CIN-melding te doen. Door een verandering in de situatie is door het bedrijf besloten alsnog een CIN-melding te doen. Milieupiket gaat ter plaatse voor overleg met het bedrijf en de overheidsbrandweer.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Team Terminal BV, Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. 15-9-2023 13:25 Bij tank 902 is een lekkage van ruwe olie geconstateerd. Geschatte hoeveelheid is 150 liter. Lekkage is al gestopt door de pijp af te doppen. Olie ligt in de tankput. Vacuümwagens zijn opgeroepen om de olie op te ruimen. Ze denken dat er iets mis is met de tankbodem gaan daarom de tank leegpompen. Er zit nu nog 8000m3 in en het legen gaat 5 a 6 uur duren. Milieupiket is niet ingezet omdat de lekkage gering is, mocht de lekkage erger worden dan komt het in de tankput zoals ontworpen. Na het leegpompen is er geen milieugevaar meer.
CIN melding B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer CIN-melding (B1) : Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. 15-9-2023 05:20 Vanaf een bulkschip langs de kade van de EMO zijn er vlammen op een berg kolen gezien. Naar aanleiding daarvan is een melding gedaan met verzoek om assistentie van de brandweer. De brandweer heeft ter plaatse geen vlammen of broei waargenomen en gaat weer inzetbaar. Als er nog broei of vlammen worden gezien zal de EMO zelf de berg gaan verdichten om de broei uit de kolen te krijgen. Milieupiket gaat niet ter plaatse
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1): Ducor Petrochemicals B.V., Merseyweg 24, Botlek Rotterdam. 13-9-2023 00:26 Tijdens een lossing van vloeibaar propyleen van de binnenvaart tanker Slot York op steiger 2 is de losarm door nog onbekende reden losgeschoten. Hierdoor is er een behoorlijke gasvormige wolk vrijgekomen. Alles wat in de losarm zat vrijgekomen. Het is onbekend om hoeveel product het gaat. Er is geen product in oppervlaktewater gekomen. Wel is de gaswolk over de binnenvaart tanker Slot York heen getrokken, maar kwam niet verder dan het schip zelf. Er lag en voer verder geen ander schip in de buurt. De lekkage is direct gestopt door de lossing te stoppen. Personeel is geëvacueerd naar het terrein van Ducor. Er zijn verder (gelukkig) geen slachtoffers. Milieupiket stelt een nader onderzoek in. Daarnaast komt ook een RPA vaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam ter plaatse. Update: Er is 800 liter propyleen vrijgekomen. De breekkoppeling van de losarm is door nog onbekende reden geactiveerd. Dit moet normaliter handmatig gedaan worden door de schipper of het bedrijf zelf. Daarnaast stond een afsluiter van de losarm, die dicht hoort te staan, een klein beetje open. Hierdoor heeft deze doorgelaten en is de gaswolk ontstaan. Er heeft eerder deze week onderhoud plaatsgevonden aan deze losarm en is deze mogelijk niet correct in bedrijf genomen. Bedrijf gaat beide zaken nader onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. Lossing gaat niet verder voordat duidelijk is wat er is gebeurd. De bevindingen worden overgedragen aan de vaste inspecteur voor verdere opvolging.  
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. 11-9-2023 11:14  Er vindt een reactie plaats in een IBC gevuld met Acrylamide 50%, hierdoor warmt de IBC op. De brandweer is de IBC aan het koelen met handstralen. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek naar het voorval. Update 13.40 uur Er werd geconstateerd dat er 2 verpakkingen van 1000 L aan het opwarmen waren. Tijdens het incident is er 1 IBC defect geraakt, het hierbij vrijgekomen product is via het rioolsysteem naar de bedrijfseigen waterzuivering gespoeld, welke het product zal verwerken. Omdat de batch van het product in totaal uit 5 verpakkingen bestond is besloten om deze verpakkingen op een veilige locatie te plaatsen waar ze worden gekoeld met water.
Zonder gevaar: Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). : Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. 11-9-2023 09:01 Door onbekende oorzaak is er een glaasje van een hand brandmelder beschadigd geraakt hierdoor is het brand en het ontruimingsalarm van het bedrijf onterecht geactiveerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (z3). : ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. 9-9-2023 15:10 . Op spoor 345 staat vanaf 15:10 uur een wagon (nr bekend) met aardoliedestillaten (UN1268) te sissen en te dampen. De treinen rondom het spoor zijn stil gezet, de bestrijdingsdienst van Prorail en de brandweer gaan ter plaatse. Milieupiket gaat, gezien de aard van de melding en de overige uitrukken afgelopen etmaal, niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (z2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. 8-9-2023 17:35. Tijdens het beladen van een binnenvaartschip is er een tank aan boord van het schip overlopen hierdoor is er ruwe raapolie in het oppervlakte water terecht gekomen. Milieu piket gaat ter plaatse voor onderzoek naar het voorval.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) : Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 7-9-2023 14:05 In een asbak lag een stukje plastic dat is gaan smeulen. Het bedrijf heeft de brand met eigen middelen uit gemaakt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2): : Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 7-9-2023 00:50 Bij een compressor is wat smeerolie gelekt en dit is gaan branden. De brand is geblust met stoom, de compressor is buiten bedrijf en dit heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering. Echter is er wel een verhoogde fakkel. Milieupiket zal een onderzoek doen waarom er een verhoogde fakkel is.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. 6-9-2023: : Tijdens het laden van het schip Volharding 9 is er in totaal +/- 300 liter palmolie gelekt/overgelopen. Door menselijke fout is er tijdens het laden vergeten de volgende tank open te zetten. Hierdoor is +/- 200 liter op het dek gekomen en +/- 100 liter in het water. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek samen met het havenbedrijf. Milieupiket heeft het onderzoek afgerond. De Firma HEBO is ook ter plaatse voor de opruiming in het oppervlaktewater. Het schip de Shogun heeft de walinstallatie van Koole gebruikt om vervolgens te verpompen naar de Volharding 9. Tijdens het laden heeft de Volharding 9 de verkeerde tank (volle tank) opengezet, waardoor de tank is overgelopen. Hierdoor is er inderdaad +/- 300 liter gelekt.
CIN melding B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer CIN-melding (B1): APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. 3-9-2023: Door een probleem met een sluiting tussen 2 containers zijn beide containers door de kraan omhoog gehesen. Boven de kade is de onderste container gevallen de container is hierbij op de kade terecht gekomen waarna deze is gaan roken. De container was beladen met diverse voertuigen. Door het voorval is tevens het oppervlakte water verontreinigd geraakt met vermoedelijk brandstof. Milieu piket gaat ter plaatse voor onderzoek. Milieupiket heeft op locatie onderzoek gedaan. De container heeft tijdens de val een andere container beschadigd. De container is blijven plakken en gevallen. De gevallen container was beladen met voertuigen. en de beschadigde container met voertuigonderdelen. Beide containers zijn naar de calamiteitenplaats gebracht
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2): Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. 3-9-2023: Tijdens het testen van een laadarm, is er een druppellekkage ontdekt onder het bluskanon op steiger 102. Hierdoor zijn er enkele druppels hydraulische olie in het water terecht gekomen. De lekkage was ten tijde van de melding reeds opgelost. In eerste instantie kwam de melding binnen als G1, maar is op advies teruggeschaald naar Z2. Het milieupiket doet naar dit voorval geen onderzoek.  De KRVE heeft oilbooms getrokken rondom de oliespot.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) : Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. 3-9-2023: Door een stankwaarneming op het terrein is geconcludeerd dat de meest waarschijnlijke oorzaak een broei is op terrein 6 in een partij kolen van ca. 10.000 ton. Het bedrijf is de partij aan het verdichten om de broei te doen stoppen. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.

augustus

CIN Melding Z3: Voorval zonder gevaar: Verspreiding van stoffen op het land CIN-melding (Z3) Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. 31 augustus 2023 ; op de parkeerplaats is om 12:06 uur al een vloeistoflekkage ontstaan uit een vrachtwagen. Gaat om ongeveer 4 vierkante meter diesel uit de brandstoftank. Een extern bedrijf zal zal ter plaatse komen om het op te ruimen. Omdat er geringe gevolgen zijn en de bereddering al in gang gezet is wordt milieupiket niet ingezet.
CIN melding B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer CIN-melding (B1) AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. Op 28 augustus 2023 om 20:24 uur deed het bedrijf een drukknopmelding in verband met een brand. Het zou gaan om een kleine brand die met eigen middelen was geblust. Na 20 minuten is op verzoek van DCMR ook een CIN melding B1 - brand met assistentie brandweer gedaan. Tijdens deze melding heeft het bedrijf aangegeven dat de blussing zelf was gedaan en de brandweer voor warmte controle aanwezig was. De brandweer schaalde intussen op naar middel-industriebrand. Omdat de perceptie tussen brandweer en bedrijf uiteen lopen, is de AGS brandweer ter plaatse gegaan en ook milieupiket DCMR gaat ter plaatse voor nader onderzoek. Aan de buitenzijde van het fornuis van ketel 6 heeft brand plaatsgevonden. Wat er precies gebrand heeft is nog onbekend. Ter plaatse bleek de brand ernstiger dan het bedrijf deed voordoen. De vlammen sloegen 1,5 meter boven het bordes uit. De brand was omstreeks 22:25 uur meester. Er werd op dat moment door de brandweer geen warmte meer gemeten. Er is gedurende de nacht een brandwacht ingezet. Aan de buitenzijde van de ketel is aanzienlijke schade ontstaan. De ketel kan pas in bedrijf worden genomen na een gevolgschade onderzoek. Ketel was uit bedrijf (en schoon) vanwege onderhoudswerkzaamheden. De bevindingen van het milieupiket worden overgedragen aan de vaste inspecteur van dit bedrijf.
Gevaar binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (CIN-G4) CIN-G4 : BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Op de fabriek was een lekkage van H2S (Waterstof Sulfide) en Diesel in gasvorm. De lekkage is zeer klein en bevindt zich op 10 meter hoogte. De installatie wordt gecontroleerd drukloos gemaakt om de lekkage te stoppen.  
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op 17 augustus is om 21:47 uur een melding gemaakt van een LPG-lekkage. De oorzaak hiervan is niet bekend. Om nog onduidelijke redenen lukte het niet om de druk van het lekke leidinggedeelte af te halen, waardoor de lekkage langer bleef aanhouden dan verwacht. Later in de avond heeft het bedrijf een bypass naar de fakkel gemaakt om het leidinggedeelte toch van druk te krijgen. Milieupiket is voor deze melding ter plaatse gekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Op 20 augustus meldde het bedrijf om 21:10 uur dat er broei was ontstaan in een hamermolen. Dit is met een klein beetje water geblust. De bewuste hamermolen is leeggehaald en ook de stortkoker is leeggemaakt. Omdat er meerdere hamermolens in gebruik zijn had het incident geen gevolgen voor de bedrijfsvoering. Milieupiket is voor deze melding niet ingezet.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Evos Rotterdam B.V., Merwedeweg 20, Europoort Rotterdam. Bij het verladen van Formaldehyde (40%) is er een afsluiter niet dicht te zetten. Hierdoor is er 3 ton formaldehyde in de tankput beland. Milieu piket zal er heen gaan om een onderzoek doen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Emerald Kalama , Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Bij het opwarmen van een tankcontainer is er Benzoëzuur door het mangatdeksel aan de bovenzijde op de container gestroomd. Bedrijf wil graag assistentie bij het drukloos maken van de container. Er ligt naar schatting 30 liter product op de container. Milieupiket heeft onderzoek ingesteld naar het voorval.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. Om 19:10 uur heeft een spill van ongeveer 250 liter biodiesel (CAS 68990-52-3) op het water plaatsgevonden ter hoogte van steiger 624 van het bedrijf na een overpompactie naar het schip 'Midway'. Er vond overpompactie naar de lichter toe plaats en na afronding van de overpomping hebben ze de leiding leeggeblazen. Via een luik op het dek van het schip kwam het product naar buiten na loskoppelen. Vanwege drukopbouw hebben ze luiken/drukventielen nodig om druk kwijt te kunnen. De oorzaak waarom het product naar buiten kwam wordt nog onderzocht. Mogelijk zat het luik of overdrukventiel niet goed vast. Er zijn direct oliebooms gegooid om het product op het water in te dammen. Het product wat op het dek terecht is gekomen wordt schoongemaakt met doeken en grit. Milieupiket gaat ter plaatse om na te gaan of de exacte oorzaak al achterhaald is en of de opruimactie conform protocol wordt uitgevoerd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), ARKEMA BV, Locatie Rotterdam, Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. De melding betreft een lekkage in een zeecontainer staan. In de container zit een lading met Ethanethiol/Ethyl Mercaptaan. Dit heeft een sterke, onaangename geur die men in hele kleine hoeveelheden kunnen waarnemen. De geur lijkt op die van prei, uien, durian of gekookte kool, maar is heel duidelijk. Bij deze concentraties is Ethanethiol niet schadelijk.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Power Plant Rotterdam B.V., Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam. Er is ontwikkeling van broei in kolenbunker 30 ontdekt door een lange verblijfstijd van de kolen. De kolen zitten in een bunker. De hoeveelheid is 500 m³. Morgen (donderdag) worden de kolen uitgedraaid. De broei is ontdekt in de ochtend. De temperatuur in de bunker is 70 graden. De broeibrand zou kunnen escaleren. Hiervan is sprake als het CO niveau stijgt en/of de temperatuur boven 100 graden Celsius komt. Omdat de reden voor het late optreden door het bedrijf niet helder werd, is Milieupiket ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is een klein brandje geweest in de asbak van de rookabri nabij de portiersloge. Dit is door eigen personeel geblust met kleine blusmiddelen. Er is verder geen inzet op gepleegd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Team Terminal BV, Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. Een opslagtank is in groot onderhoud en hierbij zijn met laswerkzaamheden lasspetters op het gras terecht gekomen. Hierdoor was een stuk gras in brand gevlogen. Dit is direct geblust. Er waren geen verdere gevolgen en Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). HES Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Bedrijf heeft melding gedaan aangaande een spray van FAME (geen UN nummer) tijdens het beladen van een motortank schip. Na het aansluiten van de leiding is er een druktest gedaan, deze was positief. Hier na is het sturen van de laardarm van wal richting schip(dit nog zonder pompdruk) begonnen. Hierbij is de lekkage in de vorm van een nevel vrij gekomen. Het merendeel ligt aan dek en enkele liters in het oppervlaktewater. De OVD-Havenbedrijf gesproken deze heeft geen vragen, deze gaat zorg dragen voor de afhandeling aan dek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op een inlaat is een leidingflens afgescheurd. Deze heeft voor een periode proceswater doorgelaten naar het oppervlaktewater. Ten tijde van de melding kan niet worden aangegeven uit welk proces dit water afkomst was. Het deel van de leiding is in geblokt. locatie: 1e Petroleumhaven ter hoogte van steiger 8.

juli

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Arkema B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het met stoom schoonmaken van een vuile tank gevuld met restanten mercaptanen, is er een mangatpakking geklapt, waardoor er wat mercaptanen de lucht in ging. Deze stof is in zeer lage concentraties goed te ruiken. Men is gestopt met de werkzaamheden en repareert via onderdruk de pakking.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Op spoor 344 was er een lekkage aan een ketelwagon beladen met Ethanol. Zowel de bodemafsluiter, stofkap en de zijafsluiter waren defect. De brandweer en Prorail hebben de lekkage gestopt. De wagon gaat terug naar herkomst voor leegmaken en reparatie. Tijdens dit incident werd er ook Ethanol aangetroffen op een stofkap van de wagon ernaast, die dus mogelijk ook lekte. Prorail heeft de stofkap verwijderd en de leiding achter de kogelafsluiter afgetapt en drooggemaakt. De afsluiter was nog in goede staat alleen de stofkap liet wat restproduct door, deze is vervangen. Deze tweede wagon is weer in gebruik genomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Voorafgaand aan werkzaamheden aan droger 581B is er minder dan een halve liter aan koolwaterstoffen vrijgekomen. In de gelekte vloeistof zat ook wat zwavelijzer, wat bij aanraking met de lucht is gaan vonken. Personeel van het bedrijf heeft met water geblust. Alle gelekte stof en het bluswater is opgevangen in een lekbak.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij slijpwerkzaamheden aan een tank in aanbouw is wat hout gaan smeulen. Dit is door medewerkers van het bedrijf geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). C. Steinweg Handelsveem B.V., Pier II, Nijmegenstraat 44, Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf, ter hoogte van de toegangspoort, is brand ontstaan in een materiaalversnipperraar. De brand is geblust.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Een procesleiding is lek van een productie-unit gevuld met waterstofsulfide (H2S) houdend stookgas. Omdat dit een kleine lekkage betrof is er een klemband omheen geplaatst, zodat de unit op een normale wijze uit bedrijf kon worden genomen. Dit stopte de lekkage echter niet.De bedrijfsbrandweer heeft waterschermen geplaatst om de uitstroom van gas te verdunnen. Milieupiket is ter plaatse geweest. Het bedrijf gaat een reparatieplan opstellen. De constateringen van het milieupiket zullen worden overgedragen aan de vaste toezichthouder.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. In een schakelkast is het automatisch brandblussysteem in werking getreden. Er is geblust met CO2/argon. Er was een bucketelevator aangesloten op de schakelkast. Bij het inschakelen was er een klap en kwam er rook uit de kast, vermoedelijk door kortsluiting. De brandweer heeft een onderzoek gedaan en de ruimte is vrijgegeven. Er komt een eigen monteur voor reparatie.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is een druppellekkage ontstaan vanuit een pijpenbrug. De leiding werd op dat moment gebruikt om een tankschip te beladen met een zware gasolie. Het gelekte product is terecht gekomen in het oppervlaktewater. De belading is meteen gestopt en hiermee is ook de lekkage gestopt. De leiding is gereed gemaakt voor reparatie. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Tijdens het verlaten van het bedrijfsterrein kwam de chauffeur van een geladen vrachtwagen er achter dat de opgeladen tank gevuld met plantaardige olie lekte, waardoor er een spoor van 100 meter op de openbare weg was gelekt. De chauffeur is teruggereden en begeleid naar een lekbak/calamiteitenplaats. In overleg met het havenbedrijf (wegbeheerder) en een milieu- en incident managementbedrijf wordt een plan opgesteld voor de schoonmaak. De oorzaak van de lekkage is onduidelijk. Het resterende product wordt via de lekbak naar andere tanks gepompt en vervolgens naar een nieuwe tank. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. Om 17:34 uur dreigde door problemen met de spreader een container die in de kranen hing te vallen. In deze container zat een auto met een lithium batterij. Onduidelijk was of de container nog aan boord was van het vrachtship of boven de kade hing. Milieupiket ging ter plaatse. Om 18:15 uur was het incident meester. De onderste scharnier bleek vast te zitten aan de container er onder. De brandweer heeft deze losgemaakt en de container kon vervolgens veilig op de kade worden gezet.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op de parkeerplaats van het bedrijf is een brandje geconstateerd bij een huurauto. Dit is met een poederblusser geblust. Er zijn geen verdere gevlogen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij de dieselgenerator van een lasapparaat is de bekabeling gaan smeulen, dit is door de bedrijfsbrandweer geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Er is een machine geopend voor onderhoud en daarbij is sojameel met hexaan vrijgekomen. Dit is gaan smeulen en meteen door eigen personeel geblust. Voor de zekerheid heeft de brandweer nacontrole gedaan, maar deze hebben geen acties meer moeten verrichten. Milieupiket is ter plaatse geweest om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Reden was dat er geen goede communicatie was tussen de operator binnen en de mensen buiten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Er is een kleine brand ontstaan bij het verlading van pyrofoor metaal. De oorzaak is een afsluiter die niet goed is dichtgedraaid. Toen de bijbehorende slang werd doorgeblazen met stikstof na de belading lekte de stikstof en kwamen er vlammen op een plastic haspel. Dit is gaan branden en geblust met een poederblusser. Milieupiket doet onderzoek naar de oorzaak van het leeglopen van de slang
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de nabezinktank van de waterzuivering was rook waargenomen in de behuizing van een gasontladingslamp. De lamp is uit zichzelf uit gegaan waarmee de rook was verdwenen. De installatie is spanningsvrij gemaakt en gecontroleerd om de oorzaak van de rookontwikkeling op te sporen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Neele-VAT, Dardanellenstraat 94, Maasvlakte Rotterdam. Door onbekende oorzaak was bij bunker 11 op het bedrijfsterrein de brandmeldinstallatie afgegaan. De brandweer heeft nader onderzoek gedaan maar heeft niets geconstateerd en gemeten. De brandmeldinstallatie is gereset en stabiel. Er is een monteur opgeroepen om uit te zoeken wat de oorzaak precies is geweest. Men vermoed een storing.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op het bedrijfsterrein is een vuilcontainer met huisvuil gaan smeulen en is direct geblust met water. Oorzaak is onbekend.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Bij de losleiding in een pompkamer is een lekkage van ruwe olie ontstaan. Er zat een gat van acht centimeter onder aan de leiding. De leiding was op dat moment niet in gebruik en werd ingeblokt. Er is maximaal 10 m3 gelekt. Het gelekt product is direct met een vacuümwagen weggepompt. De lekkage is ook opgevangen in de olievangers. Ook werd er preventief een oilboom in het water gelegd om bij eventuele lekkage op het oppervlaktewater de verspreiding te voorkomen. Nog maximaal 400 m3 was aanwezig in het ingeblokte gedeelte dat nog vrij kon komen. De leiding is afgedicht met een plug en is in zijn geheel schoongespoeld, waarbij de ruwe olie uit het ingeblokte deel is is opgeslagen in een tank. Een klemband is om de leiding geplaatst om het gat helemaal af te dichten. De leiding wordt verder buiten bedrijf gesteld en wordt niet eerder gebruikt totdat deze hersteld is. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen heeft geen noemenswaardige verhogingen gemeten. Er heeft geen lekkage plaatsgevonden naar het oppervlaktewater. Het bedrijf zal verdere acties in gang zetten om de bodem te saneren.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Op het bedrijfsterrein was een aannemer was bezig met werkzaamheden in de fundering bij Vingerpier 4. Hierbij is de gebruikte aggregaat vermoedelijk warmgelopen, waardoor er rookontwikkeling is ontstaan. Medewerkers hebben dit geblust met een poederblusser.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). C. Steinweg Handelsveem B.V., Beatrix Terminal, Den Hamweg 30, Rotterdam. Aan de waterkant van de Beatrixhaven, nabij bolder 59, is een biels ontbrand. Medewerkers van het bedrijf hebben met eigen blusmiddelen geblust, maar het bleef roken. Er is een verzoek gedaan tot assistentie van de brandweer. Oorzaak bekend.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Bij het aankoppelen en op druk zetten van een laadarm is een afsluiter open gelaten, waardoor er in de buurt van de pomp product heeft gelekt. Er is 50 liter raapzaadolie aan boord van het aangemeerde vrachtschip gelekt en er is wat in het water terecht gekomen. Er is meteen begonnen met opruimwerkzaamheden. Het Havenbedrijf stuurde een RPA-patrouilleboot voor de lekkage op het water.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). Neele-VAT, Dardanellenstraat 94, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het vullen van de CO2-blusinstallatietank is door nog onbekende oorzaak CO2 gelekt via het ventilatiesysteem. Dit vullen werd gedaan omdat op 30 juni 2023 de blusinstallatie was aangesproken en leeggedrukt in de loods. Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Europees Massagoed Overslag (EMO), Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Er was broei ontstaan in een partij kolen op het A-terrein 3. Dit betrof een partij van 6000 ton kolen. Er heeft geen rookontwikkeling naar de omgeving plaatsgevonden. Er is 1000 ton aan kolen weggehaald om te wassen en te koelen. Om verdere broei te voorkomen worden de kolen verdicht met trilplaten. De Zeehavenpolitie had een half uur voor de CIN-melding al de broei waargenomen (schroeilucht) en had het idee dat er niets gebeurde om de broei te bestrijden. Milieupiket heeft alsnog een onderzoek ingesteld. Het bedrijf had alles onder controle. Er zijn verder geen bijzonderheden geconstateerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Bij slijpwerkzaamheden is door een vonkenregen van de slijpmachine een aantal bielzen gaan smeulen. Deze bielzen lagen achter de werkzaamheden in het stack. Het beginnend brandje is door eigen personeel met kleine blusmiddelen gedoofd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is brand ontstaan in een uit bedrijf gehaalde tank waarin nog een restant zwavelijzer zit. De brandweer is ter plaatse. Het bedrijf komt met een plan van aanpak voor het incident. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Een steigerbouwer heeft een leiding geraakt waarbij chloorgas is vrijgekomen. 7 gewonden, waarvan 1 naar ziekenhuis is gebracht.

Wat is een CIN-melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal Incidenten Nummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, binnen 15 minuten en aan alle hulpdiensten tegelijk dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Op deze pagina vind je een feitelijke toelichting op de CIN-meldingen van DCMR Milieudienst Rijnmond, op basis van de informatie die DCMR van het bedrijf zelf heeft ontvangen. Deze toelichting is voor publicatie nog bewerkt door de communicatie-afdeling van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond of DCMR.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief