november

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2), Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. 23-11-2023, 10:40 uur. Door een scheur in de losleiding van de kade naar een schip is een lekkage ontstaan van palmolie. Hierdoor is er 30 liter palmolie op het dek, en 20 liter tussen het schip en de kade en op de kade terechtgekomen. De lekkage is na het ontstaan direct gestopt (noodstop). Volgens het bedrijf waren er voorafgaand aan het scheuren van de leiding geen bijzonderheden waardoor dit heeft plaatsgevonden. Bedrijf zal nader onderzoeken wat de oorzaak is geweest. Milieupiket stelt geen onderzoek in.
Ongeval schip tijdens lossen Ongeval schip tijdens lossen, Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 23-11-2023, 9:21 uur. Een binnenvaartschip aan de zoutsteiger bij Nobian is deels gebroken. Er zit een flinke scheur aan de zijkant van het schip waardoor er water naar binnenstroomt. Schip is beladen met zout. Oorzaak is op dit moment nog onbekend. Ook is niet duidelijk of er zout in het oppervlaktewater terechtkomt. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek. Update: Milieupiket is ter plaatse geweest. Er zit een scheur in het midden van het schip van 10 cm breed. Het resterende zout is gelost. Hierdoor is het schip niet verder onder water gelopen. Het havenbedrijf heeft het water uit het ruim gepompt. Er is tonnen aan pekelhoudend water terecht gekomen in de Chemiehaven. Milieupiket heeft samen met het bedrijf een plan van aanpak opgesteld. Ter plaatse zullen noodreparaties worden uitgevoerd. Als de reparaties zijn uitgevoerd zal het schip naar een herstelinrichting gaan. Milieupiket gaat later op de avond ter plaatse om na te gaan of de werkzaamheden conform het plan van aanpak zijn uitgevoerd. ILenT is op de hoogte van de situatie.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. 22-11-2023, 19:11 uur. Voor werkzaamheden heeft de huiscontractor van KTM een gat gegraven in opdracht van het bedrijf. In dat gat is regenater terechtgekomen en dit heeft zich gecontamineerd met vervuilde grond. Om het water weg te pompen heeft de aannemer een mobiele pomp gebruikt en het water weggepompt in een tankput. Om 15:00 uur is dit geconstateerd, daarna is de verpomping direct gestopt. Het vervuilde water (een combinatie van regenwater met benzeen, UN1114) heeft zich verplaatst richting de tankput, waar het in de grond is getrokken. Het gebied is afgezet en het bedrijf voert momenteel metingen uit. Morgenochtend komt een erkend saneerder ter plaatse die de opruimactie verder oppakt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2), Rotterdam Short Sea Terminal, Reeweg 35 Rotterdam. 20-11-2023, 16:41 uur. Naar schatting is er 5 liter hydrauliekolie in het oppervlaktewater terechtgekomen door een geklapte hydrauliekslang aan boord van een binnenvaartschip. Ten tijde van de lekkage lag het schip naast een ander schip. Hebo is ter plaatse voor het ruimen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. 18-11-2023 10:42. Het gaat om een druppellekkage van zware stook olie, kleiner dan 5 liter die op de bodem en in het water terecht is gekomen. Het is nog onbekend wat de oorzaak is. De leidingsysteem is leeggemaakt en ingeblokt. Milieu piket gaat onderzoek uitvoeren.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam. 16-11-2023, 15:17 uur. Een transformatorstation (hoogspanningskabel) van is gaan broeien en heeft zich zelf gedoofd. Er is daarbij rookontwikkeling ontstaan, waarbij het brandalarm is afgegaan. De trafo is afgeschakeld. Oorzaak is op moment van melding nog niet bekend en wordt door het bedrijf nader onderzocht. Mogelijk is sprake geweest van kortsluiting. Dit voorval heeft verder geen gevolgen (gehad). Milieupiket stelt geen onderzoek in.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 15-11-2023 13:30. Tijdens de melding werd aangegeven dat het om brand bij een druppellekkage ging. De Adviseur Gevaarlijk stoffen (AGS) van de brandweer is ter plaatse geweest en heeft wat meer informatie verschaft, waardoor milieupiket onderzoek ter plaatse niet meer nodig was. De AGS gaf aan dat het om een exotherme reactie gaat tussen het schoonmaakmiddel wat gebruikt werd om de installatie te spoelen en restjes stof in het systeem. Omdat er nog wat resterende stof in de leiding zat, heeft dit een reactie gevormd. Het Mengsel van de producten is in de opvangbak terecht gekomen en daar gaan reageren, waardoor er brand is ontstaan.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. 14-11-2023 20:10. Door de hevige regenval is een olie-voerend riool overgelopen. In het riool komt al het afvalwater terecht van het terrein, allerlei soorten minerale olie. Loopt op straat, zal de grond in zakken. Oppervlakte terrein is zo'n 20x5 m. In de omgeving van het plein wordt vooral materieel (stellingen etc.) opgeslagen. Overloper was in principe éénmalig, mits er niet weer een excessieve hoeveelheid water uit de lucht komt zetten. Milieupiket doet geen nader onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (Z1). OCI Terminal Europoort B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam 14-11-2023 06:50. DCMR was inmiddels op de hoogte van de lekkage. Dit was eerder gemeld als bedrijfsmelding. De melding kwam naar aanleiding van een verhoogde waarde (30 ppm) op een meetkop. Na controle bleek een pressure valve door te laten. Het ventiel staat ingesteld op 15 bar. Nog onbekend hoeveel ammoniak is gelekt. Het bedrijf heeft het leidingstuk met het lekkende ventiel ingblokt om de lekkage te stoppen. Ook hebben ze waterschermen ingsteld om de gelekte ammoniak neer te slaan. De initiële lekkage was om 07:50 uur. Omdat DCMR al op de hoogte was en het bekend was dat de lekkage al was gestopt is de melding ingeschaald op een CIN-melding Z1.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3). Spooremplacement Waalhaven Albert Plesmanweg 120 Rotterdam. 11-11-2023; 15:15. Bij een spoorketelwagon met methanol is een druppellekkage geconstateerd. De brandweer heeft metingen gedaan, maar geen verhoogde LEL-waarden vastgesteld. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1)BP Raffinaderij Rotterdam BV d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. 6-11-2023 09:14. Het betrof een brand in isolatie bij een gasturbine. Een deel van de isolatie is verwijderd en daarna is de brand geblust met water. De gasturbine is uit bedrijf genomen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (z3) Truckparking Maasvlakte Plaza Hormuzstraat 50 Maasvlakte Rotterdam 3-11-2023 13:00.  Er is een diesel en olielekkage geconstateerd op een parkeerplaats afkomstig van een vrachtwagen, niet zijnde lading. Het bedrijf gaat een extern bedrijf inschakelen om het op te ruimen. Of de lekkage gestopt is, niet bekend. Milieupiket zal geen onderzoek doen naar dit voorval.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. 03-11-2023 05:35 uur. Door de hevige regenval is een separator aan het overstorten naar de haven. Het water loopt nu over de rand van het bassin, met een maximum hoeveelheid van 100 m³/uur. Vanwege de weersomstandigheden zal het overlopen nog even voortduren. Het bedrijf neemt geregeld monsters van het water dat niet kan worden binnengehouden. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. 02-11-2023 18:00 uur. Door de harde wind is een partij kolen, waar al wat broei in zat, gaan roken en er kwamen ook wat vlammetjes op. De partij wordt verdicht met behulp van trilplaten. Dit heeft resultaat, want de vlammetjes zijn er al af en ook de rook wordt minder. Milieupiket gaat niet ter plaatse.

oktober

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam BV d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. 30-10-2023 14:26 uur. Bij laswerkzaamheden hebben druppels lichte koolwaterstof vlamgevat. De druppels zijn vervolgens gedoofd met een lashandschoen. Omdat niet duidelijk werd waarom er werd gelast aan een leiding, waaruit schijnbaar stoffen vrijkomen heeft Milieupiket onderzoek verricht. De leiding waaraan gelast werd was plaatselijk van zo'n slechte kwaliteit dat er lekkage is ontstaan aan de leiding. Hier is een soort folie op geplaatst die het lek gedicht heeft. Leiding is uit bedrijf genomen en ingeblokt voor verdere reparatie
Overige overlastgevende situatie (CIN-Z4) CIN-melding (Z4), Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. 28-10-2023 18:03 uur. Tijdens het lossen van een binnenvaartschip zijn 2 20 ft containers verschoven. Een van de containers is gevuld met UN 2259. De andere container is niet IMO geclassificeerd. Uit de containers komt geen product vrij. Er is een plan van aanpak opgesteld door het bedrijf om de containers weer recht te krijgen. Het havenbedrijf en de brandweer zijn ter plaatse. Milieupiket gaat (vooralsnog) niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-Melding (Z3), Truckparking Maasvlakte Plaza, Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. 28-10-2023 11:58 uur.  Op camerabeelden heeft het bedrijf terug kunnen zien dat er zeer waarschijnlijk uit een brandstoftank van een vrachtwagen diesel gelekt is. Het gaat om een hoeveelheid van 50 tot 100 liter dat dat op 2 parkeervakken terechtgekomen is. De ondergrond is asfalt. Er is geen diesel in oppervlaktewater en riool terechtgekomen. Op camerabeelden is te zien dat vlak voordat de vrachtwagen aankwam de parkeerplekken schoon waren en bij vertrek  de parkeerplekken verontreinigd waren. Met de gegevens die bij het bedrijf bekend zijn, wordt door de politie / wegbeheerder de vrachtwagen opgespoord.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1), Hutchison Ports Delta II, Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam. 27-10-2023 02:45:00 uur. Een carrier (voertuig die intern containers verplaatst) stopte met rijden en begon te roken vanuit de uitlaat. Hierop is een drukknopmelding gedaan en is de brandweer ter plaatste gekomen. Het bleek uiteindelijk niet te gaan om brand. De motor is kapot en waarschijnlijk economisch niet meer rendabel om te repareren. Er zijn geen containers betrokken geweest. Vanwege de geringe omvang is Milieupiket niet ter plaatse geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam , 26-10-2023 02:00:16 uur. Omstreeks 01:50 uur zijn er E-nose alarmeringen geweest die na telefonisch onderzoek leidden naar EMO. Rond 03:20 uur kwam daar een klacht van een buurbedrijf bij wat ons deed besluiten Milieupiket ter plaatse te sturen. In een partij kolen is broei ontstaan, bij het verladen naar een binnenvaartschip is dit gaan roken. Er wordt gesproeid met water en de hoop wordt verdicht. Ze verwachten nog enige tijd bezig te zijn. Nadat ons piket ter plaatse kwam is door EMO alsnog besloten een CIN-melding te doen. De zaak zal worden overgedragen aan de vaste toezichthouder waarbij bij de overdracht aandacht zal zijn voor de klachten die het buurbedrijf heeft ervaren.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam, 23-10-2023 15:14:00 uur. In een tank is brand ontstaan in de rubberen seal van het drijvend dak. Deze tank is in groot onderhoud en schoon. Voordien heeft er gasolie in de tank gezeten. De aannemers hebben op het moment van de brand de tank verlaten. Tijdens de CIN-melding wordt duidelijk dat de brand uit is. Het bedrijf doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en koppelt dit terug. Er zijn geen gevolgen geweest voor de omgeving. Milieupiket gaat vooralsnog niet ter plaatse.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1) Vopak Terminal Chemiehaven B.V., Chemiestraat 10, Botlek Rotterdam. 21-10-2023 15:12 . In verband met voldoende potentie is de melding ingezet als Z1. Tijdens het lossen van het schip Cobalt Water heeft zich een lekkage voorgedaan in de pompkamer van oploopsteiger 2. Hierdoor is naar schatting 250 liter xyleen (UN1307) als een nevel/spuiter vrijgekomen. De brandweer werd door middel van een drukknopmelding ter plaatse geroepen. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek. Uit onderzoek bleek dat het schip loste naar de wal. Tussen de verbinding van het schip en de wal is een pakking geklapt, waardoor de stof kon ontsnappen. Het ging uiteindelijk om zo'n 50 liter. Al snel was er een bedrijf ter plaatse voor het opruimen van de gelekte stof.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam, 20-10-2023 16:20 uur. Om 16:20 uur deed het bedrijf een Z1-melding, welke tijdens het gesprek is opgepakt als een G1-melding. Door nog onbekende oorzaak is er een H2S signalering afgegaan. Het bedrijf weet nog niet wat er lek is en wat de oorzaak is. Uit voorzorg wordt de site ontruimd. Er bleek een leiding te lekken waarin water met H2S en ammoniak wordt verpompt. In het water was ca. 40% H2S aanwezig, dat door het lek makkelijk kon verdampen. Hoewel de lucht buiten het terrein te ruiken was, is er geen gevaar buiten de inrichting gemeten. Nadat de installatie werd afgeschakeld kon de druk uit de leiding worden genomen en was verdere emissie ten einde.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (b2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 19-10-2023 20:55. Bij de inbedrijfname van een zwavelleiding is een lekkage ontstaan van vloeibaar zwavel. De brand is geblust door operators met een stoomspeer. Omdat het proces in de opstartfase zat waren er verder geen gevolgen. De hoeveelheid was ongeveer de oppervlakte van een A3-tje.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2) Air Liquide Industrie B.V. (ATR - SMR - Heracles - LCO2), Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. 19-10-2023 18:23 Door smeulende elektriciteitsdraden werd de brandmelder geactiveerd. Daardoor is volgens procedure de gasturbine getript. Dit gebeurde tijdens het opstarten en daardoor kunnen ze nog iets langer geen elektriciteit en stoom produceren. Dit heeft geen gevolgen voor de klanten. Milieupiket is niet ter plaatse geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 18-10-2023 15:21. Door nog onbekende oorzaak is er broei ontstaan in een stalen afvalbak. In deze bak zit normaal afval en gebruikte luchtfilters van de controlekamer. Deze is door eigen personeel geblust met water. Oorzaak wordt nog nagelopen door Shell. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. 16-10-2023 23:45 Door rookwaarneming is geconstateerd dat er broei is in een extractietoren , waar hexaan uit het sojameel gehaald wordt. Via een inspectiepunt is geconstateerd dat de rook inderdaad uit de installatie komt en is een verhoogde CO concentratie gemeten. Het geheel is gecompartimenteerd, er is geen verdere verspreiding mogelijk. De brandweer wordt ter plaatse verzocht voor assistentie. Milieupiket gaat niet ter plaatse. Er is water in de installatie gezet, de installatie is gedraind en leeggespoeld. Het gebruikte water met vermoedelijke een kleine hoeveelheid hexaan wordt op het eigen terrein gescheiden, verwerkt en eventueel afgevoerd. De - kleine hoeveelheid - betrokken sojameel wordt als afval afgevoerd. De brandweer is inmiddels vertrokken.
Overige overlastgevende situatie (Z4) CIN-melding (Z4)  Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. 14-10-2023 03:00   In de nacht (niemand wist hoe laat) zijn er meerdere containers omgevallen. Bij het recht zetten van de containers is ontdekt dat er een tankcontainer met gevaarlijke stoffen (bijtende alkalische vloeistof) een gat in het dak heeft. De container lekt niet, maar is wel volledig ongeschikt voor verder gebruik. Milieupiket doet onderzoek, mede vanwege vragen die aan de telefoon niet beantwoord konden worden. Voorlopig kan het bedrijf niet veel doen. Het lijkt erop dat de volledige inhoud van de tankcontainer ter plaatse overgepompt moet worden. Milieupiket heeft de situatie ter plaatse bekeken. Het gat in de container is afgeplakt, zodat er geen regenwater bij de lading kan komen. De container wordt nu naar de calamiteitenplaats verplaatst en er wordt een plan van aanpak gemaakt voor het overpompen van de lading in een geschikte vervangende container.
Verspreiding van stoffen over het land Gevaar binnen de inrichting (G3) CIN-melding (G3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. 13-10-2023 17:51 Het zou om een grote lekkage gaan van een stof, waarvan de stofnaam niet bekend is. Milieupiket doet onderzoek. Na een inzet van de brandweer en inspectie door het Milieupiket, bleek de lekkage te gaan om (vermoedelijk) hemelwater, dat van een boxcontainer af liep.
Verspreiding van stoffen door de lucht (Z1) CIN-melding (Z1) ARKEMA BV - Locatie Rotterdam, Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. 12-10-2023 18.30 Bij het uitrijden van de Tank is er stank waargenomen. De chauffeur heeft dit bij de poort aangegeven, waarna de container weer het terrein is opgereden voor inspectie. Hieruit bleek dat de klep niet goed was afgesloten. Er is wat gas ontsnapt en dit heeft stank veroorzaakt. De klep is vervolgens goed afgesloten, en de stank is opgelost.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1) Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. 12-10-2023 17:00 Bij de hexaan extractie plant is er brand ontstaan bij de vacuüm stripper. De schuifdeur wordt dichtgehouden en de brandweer is onderweg. Er kan nog 1/2 m3 afbranden. Milieu piket gaat ter plaatste voor verdere inspectie.
Verspreiding van stoffen op het land (Z3) CIN-melding (Z3), Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam, 8-10-23 17:39 uur. Het betreft twee lekkages uit twee vrachtwagens op verschillende locaties van het parkeerterrein. Bij de ene vrachtwagen is ongeveer 3 liter diesel gelekt uit de brandstoftank, bij de andere 3 liter Ad blue. Een externe firma zal ter plaatse komen om het wegdek te reinigen.
Verspreiding van stoffen op het land (G3) CIN-melding (G3), ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam, 8-10-23 14:09 uur. Door nog onbekende oorzaak is er een tankcontainer met UN3265 Bijtende Zuren van een chassis gevallen. Hierbij is er een lekkage opgetreden van het product. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval.
Verspreiding van stoffen op het land (Z3) CIN-melding (Z3), Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam, 8-10-23 10:23 uur. Nadat er een tankcontainer beladen met een zeer brandbare, bijtende vloeistof op een trein was geladen, is er een druppellekkage geconstateerd aan de onderzijde van de tankcontainer. De container is op een mobiele lekbak geplaatst en naar de calamiteitenplaats getransporteerd. De calamiteitenaannemer van het bedrijf is onderweg en zal de tankcontainer inspecteren en indien nodig maatregelen nemen om de lekkage te verhelpen. Milieupiket is onderweg naar de locatie om het voorval te onderzoeken en indien nodig om gezamenlijk met het bedrijf een plan van aanpak op te stellen.
Verspreiding van stoffen op het land (Z3) CIN-melding (Z3), Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam, 5-10-23 17:54 uur. In het midden van het terrein heeft door een lekke container 150 liter ethanol gelekt. De lekkage is veroorzaakt door losse bouten aan de onderkant van de container. Milieupiket is ter plaatse gegaan voor het onderzoeken van oorzaak en beheersmaatregelen. Rond 22:00 uur werd de melding gedaan dat de bouten waren aangedraaid en dat er nu sprake was van een druppellekkage. Om die reden is er een lekbak onder de tank geplaatst en zijn er uit voorzorg sprinklers geplaatst. Er is een (explosieveilige) vacuümwagen gekomen voor het overpompen van ethanol. Milieupiket verlaat de incident in veilige staat.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam, 4-10-23 22:49 uur. Tijdens het beladen van een binnenvaartschip is er naar schatting 200 liter palmolie in het oppervlakte water terecht gekomen. De oorzaak van het de lekkage is onbekend. De oorzaak en de procedure van het beladen zullen worden onderzocht door Milieupiket.
Overige overlastgevende situatie (Z4) CIN-melding (Z4), Vopak Terminal Laurenshaven B.V., Montrealweg 25, Botlek Rotterdam, 29-9-2023 17:00 uur. Op de gehele terminal is de stroom uitgevallen door een storing in het hoofdstation (op het terrein zelf). Alle manipulaties liggen stil. Er zijn geen gevolgen (ook niet op de langere termijn). De blusvoorziening werkt nog (zijn diesel gedreven).
Verspreiding van stoffen op het land (Z3) CIN-melding (Z3), Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam, 29-9-2023 11:45 uur. Bij de gate is een aanrijding geweest tussen twee vrachtwagens. Door de botsing is er 350 liter diesel vrijgekomen uit de brandstoftank. De diesel komt vrij op straat. De put is gesloten en er is grit gestrooid. Het bedrijf schakelt een extern bedrijf in voor de verdere opruiming.
Verspreiding van stoffen door de lucht (Z1) CIN-melding (Z1), Westlake Epoxy B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam, 29-9-2023 09:48 uur. Tijdens het beladen van een wagen is deze overgelopen. Hierdoor is er een onbekende hoeveelheid zuur vrijgekomen . Het product is terechtgekomen op de weg en het bordes. Men was gestart met de schoonmaakwerkzaamheden, maar kan niet overal goed bij. Het product is gestold en om er beter bij te kunnen wil men een water straal van 80 graden inzetten. Het gevolg hiervan is dat er mogelijk meer stank vrij komt. Daarnaast is er een mogelijkheid dat het product met het water terecht komt in een straatkolk die naar de 1e petroleumhaven loopt. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Overige overlastgevende situatie (Z4) CIN-melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam, 27-9-2023 21:12 uur. Bij graafwerkzaamheden aan het riool is er een explosief gevonden. Waarschijnlijk nog afkomstig uit WWII. Het projectiel is gevonden op het terrein waar nu de nieuwbouw gezet wordt. Het heeft verder geen gevolgen voor de processen, wel voor de begaanbaarheid van het terrein. Er is een ruime veiligheidszone om het explosief ingesteld en is in afwachting van de EOD.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (Z2) CIN-melding (Z2), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam, 27-9-2023 16:05 uur.  Tijdens het lossen van stookolie is de pompslang afgescheurd. Er is 200-300 liter product gelekt en aan boord van het schip gebleven. Ongeveer 50 liter is terecht gekomen in het oppervlaktewater. Het bedrijf heeft oilbooms uitgevaren. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam, 27-9-2023 15:05 uur. Door een lekkage in een koeltoren is een kleine hoeveelheid monochloorbenzeen (MCB) gelekt. De gelekte vloeistof is over de wal in het oppervlaktewater terecht gekomen. Er staan vragen open zoals oorzaak lekkage, hoogte lekkage, hoeveelheid gelekte vloeistof en of de gelekte vloeistof fosgeen vrij is. Milieupiket is ingezet om meer duiding te krijgen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam, 27-9-2023 08:00 uur. Het bedrijf heeft een melding gedaan van een ongewoon voorval vanwege een lekkage in een koelwaterleiding. Hierbij zou koelwater zand uitspoelen dat vervolgens in het oppervlaktewater terecht kon komen. De lekkage is ten tijde van de melding reeds ingeblokt en er zou geen uitspoeling meer plaatsvinden. Milieupiket heeft geen onderzoek gedaan naar dit voorval.

september

Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1), AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. 21-9-2023 07:46 Bij de AVR is een grote brand gaande. De brand is ontstaan in de centrale en door beschadiging aan stroomkabels heeft de hele fabriek een black out. Hierbij zouden de meeste installatie-onderdelen vanzelf in een veilige modus moeten schakelen. Door een veranderende wind is het moeilijk om in de gaten te houden welk gebied last gaat hebben van de rook en / of stank. De komende uren wordt het mogelijk windstil in het gebied. Milieupiket is ter plaatse. De AVR levert stoom aan het naast gelegen bedrijf Tronox, deze liggen nu in stabiele toestand stil. Tronox heeft ook kort last gehad van de stroomuitval, maar deze zijn overgeschakeld naar een back-up systeem. Aan de bedrijven Cabot en Lanxess levert de AVR ook stoom. Lanxess kan met de eigen stoomketel aan de stoom behoeft van zichzelf en de Cabot voldoen. Het Milieupiket is ook ter plaatse aan het onderzoeken met de ander aanwezige instanties wat de gevolgen kunnen zijn voor stadswarmte net als de AVR langere tijd geen stoom kan leveren. Ondertussen is de 2e Milieupiketeur onderweg naar Vlaardingen voor onderzoek naar stankklachten welke mogelijk door de AVR veroorzaakt kunnen zijn. Door de brand ligt de afvalverwerking bij AVR voor langere tijd stil. Er moet worden nagedacht over de opslag van huishoudelijk afval in de provincie Zuid-Holland omdat in ieder geval het huisvuil van de gemeentes Rotterdam en 's-Gravenhage niet verwerkt kan worden. Het afval uit de bunkers bij AVR moet eruit worden gehaald en wordt voorlopig opgeslagen op het terrein van AVR. Om problemen met de opslag van afval in de steden bij overvolle vuilcontainers te voorkomen zal er op hoog niveau moeten worden geschakeld om de oplossing te vinden die de minste overlast geeft. Nadat de brandweer van de VRR de brand grotendeels had geblust is het incident overgedragen aan de AVR. Deze  had al een tankautospuit ter plaatse ingehuurd voor het nablussen, maar deze kreeg de brand na herontsteking niet onder controle. 21-9-2023 21:00 AVR Afvalverwerking heeft een nieuwe CIN-melding B1 gedaan. De brand is opnieuw tot ontsteking gekomen en vind plaats in de vuilbunker. Er vindt aanzienlijke rookontwikkeling plaats. Dit is merkbaar buiten het bedrijfsterrein en gaat naar de buurtbedrijven. Zowel Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de VRR als het milieupiket van DCMR zijn ter plaatse. Buurtbedrijven in het Botlek Midden- en Oost gebied kunnen stankhinder ondervinden en zijn hierover via het Deltalinqs netwerk geïnformeerd. Tijdens de vervolgmelding is nog niet meer bekend en is men nog op zoek naar de bron van de brandhaard. Inmiddels hebben twee bedrijven bij de meldkamer DCMR melding gemaakt van stankoverlast. Er is GRIP1 ingesteld door de VRR. Na enkele uren escaleert de brand en komt er zwarte rook uit het pand. Hoewel er nog geen klachten vanuit het bewoond gebied bij DCMR zijn binnengekomen, verwacht men wel effecten in de omgeving. Om 02.55 is GRIP2 is afgekondigd. Er zijn zorgen over langdurige problemen m.b.t. het afval en effecten op de omgeving. Doordat in de nacht de wind gedraaid is van noordwest naar zuidwest gaat de rookpluim precies tussen Vlaardingen en Maassluis door richting Haaglanden. De meldkamer DCMR heeft tot nu toe 16 klachten binnengekregen. Dit betrof 2 klachten uit Spijkenisse van gisteravond / nacht (met noordwesten wind) en vervolgens overdag 14 klachten (brandlucht en visueel rookpluim) uit Maasland, Rijswijk, Schipluiden, Delft, Den Hoorn en de Lier. De brand woedt nog steeds en zit in een kelder onder de ovens. Doordat men hier niet bij kan, is het onduidelijk wat er in precies de brand staat. Er is geen sprake van brand in de losbunkers waar het afval in opgeslagen ligt. Zie meer informatie over de brandbestrijding op Rijnmondveilig: https://www.rijnmondveilig.nl/incidenten/brand-professor-gerbrandyweg-botlek-rotterdam/ Daarnaast heeft de brand bij AVR gedurende de nacht een stroomdip op het elektriciteitsnet veroorzaakt bij een aantal bedrijven in het Botlek westgebied, waardoor deze gecontroleerd uit bedrijf moesten. Gedurende de dag is bij deze bedrijven een inventarisatie gemaakt, waaruit blijkt dat er geen grote gevolgen te verwachten zijn / hebben plaatsgevonden. Afgelopen uren is een aantal keer afgeschaald vanwege de blussing van verschillende ovens bij AVR: 22-09 ,14:30 uur Einde GRIP 2, CoPI blijft in stand 23-09, 02:30 uur Einde GRIP 1 23-09, 03:59 uur Schakelen terug naar middelbrand. Het openen en blussen van ovens 0,1,2 en 3 ging voorspoedig, en voor oven 6 is wat meer tijd nodig. Op moment van deze mededeling is er nog sprake van een middelbrand. Tijdens de laatste CoPI om 02:00 uur (23/9) is een PvA opgesteld ten behoeve van de overdracht van brandweer naar bedrijf, wanneer de brandweer vertrekt. Hierin is rekening gehouden met verschillende zaken zoals de beschikbaarheid van het terrein, monitoring, watervoorziening, asbest en het bluswater. Dat laatste punt wordt nog als knelpunt gezien wanneer de brandweer vertrekt. De havendienst borgt het bluswater wanneer de Brandweer vertrekt. Havendienst is met HEBO bezig om bluscapaciteit later te kunnen borgen. Milieupiket is om 03:00 uur ingerukt. In totaal zijn er sinds de tweede brand vanaf 21:54 uur (21/9) en nu, 00:08 uur (23/9), 23 geurklachten op de meldkamer binnen gekomen naar aanleiding van deze brand. De vaste toezichthouder van het bedrijf wordt vandaag benaderd om af te stemmen over het verdere verloop en het toezicht vanuit DCMR. Om 7:00 (23-9-2023) uur hebben wij van de brandweer begrepen dat de brand meester is. Er vindt geen rookontwikkeling meer plaats. Daarnaast is er geen sprake meer van stankoverlast. Inmiddels heeft de brandweer overgedragen naar het bedrijf en pakt inspectie van de DCMR de verdere vervolgacties op. De meldkamer DCMR heeft verder geen klachten meer binnengekregen, sinds het laatste bericht.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Tronox Pigments (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Door een brand bij AVR heeft Tronox even geen stroom gekregen van AVR. Hierdoor is de fabriek getript en naar de veilige stand geschakeld. Hierbij is er naar schatting 1,5 m3 gasvormig chloor ontsnapt. Milieupiket heeft het voorval niet onderzocht. De verdere afhandeling is overgedragen aan de vaste inspecteur van het bedrijf.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het verwijderen van een drum op een pier is naar schatting 3 liter stookolie in het water terecht gekomen. Milieupiket is niet ter plaatse geweest voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij Truckparking Maasvlakte Plaza heeft een truck aan de rechtervoorzijde motorolie gelekt op twee vakken. Het betreft een olievlek van 3 bij 1 meter op het parkeervak. De hoeveelheid kon niet precies ingeschat worden, maar betreft niet meer dan de carterinhoud van de truck. Ecoloss is al benaderd om de olie op te ruimen. Milieupiket is niet ter plaatse geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Westlake Epoxy B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Na het ontstaan van een autobrand is deze door een medewerker geblust met een brandblusser. De bedrijfsbrandweer is ter plaatse geweest om te ondersteunen. Milieupiket gaat niet ter plaatse omdat het proces niet betrokken is geweest.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 18-9-2023 08:25 Bij een fabriek op het terrein is vanmorgen rond 08:30 uur een lekkage van H2S geconstateerd. Lekkage zit op ca. 20 meter hoogte en kan niet ingeblokt worden. Er zijn geen meetkoppen afgegaan, lekkage vindt plaats op instrument. Vanmorgen is door het bedrijf besloten geen CIN-melding te doen. Door een verandering in de situatie is door het bedrijf besloten alsnog een CIN-melding te doen. Milieupiket gaat ter plaatse voor overleg met het bedrijf en de overheidsbrandweer.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Team Terminal BV, Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. 15-9-2023 13:25 Bij tank 902 is een lekkage van ruwe olie geconstateerd. Geschatte hoeveelheid is 150 liter. Lekkage is al gestopt door de pijp af te doppen. Olie ligt in de tankput. Vacuümwagens zijn opgeroepen om de olie op te ruimen. Ze denken dat er iets mis is met de tankbodem gaan daarom de tank leegpompen. Er zit nu nog 8000m3 in en het legen gaat 5 a 6 uur duren. Milieupiket is niet ingezet omdat de lekkage gering is, mocht de lekkage erger worden dan komt het in de tankput zoals ontworpen. Na het leegpompen is er geen milieugevaar meer.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1) : Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. 15-9-2023 05:20 Vanaf een bulkschip langs de kade van de EMO zijn er vlammen op een berg kolen gezien. Naar aanleiding daarvan is een melding gedaan met verzoek om assistentie van de brandweer. De brandweer heeft ter plaatse geen vlammen of broei waargenomen en gaat weer inzetbaar. Als er nog broei of vlammen worden gezien zal de EMO zelf de berg gaan verdichten om de broei uit de kolen te krijgen. Milieupiket gaat niet ter plaatse
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1): Ducor Petrochemicals B.V., Merseyweg 24, Botlek Rotterdam. 13-9-2023 00:26 Tijdens een lossing van vloeibaar propyleen van de binnenvaart tanker Slot York op steiger 2 is de losarm door nog onbekende reden losgeschoten. Hierdoor is er een behoorlijke gasvormige wolk vrijgekomen. Alles wat in de losarm zat vrijgekomen. Het is onbekend om hoeveel product het gaat. Er is geen product in oppervlaktewater gekomen. Wel is de gaswolk over de binnenvaart tanker Slot York heen getrokken, maar kwam niet verder dan het schip zelf. Er lag en voer verder geen ander schip in de buurt. De lekkage is direct gestopt door de lossing te stoppen. Personeel is geëvacueerd naar het terrein van Ducor. Er zijn verder (gelukkig) geen slachtoffers. Milieupiket stelt een nader onderzoek in. Daarnaast komt ook een RPA vaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam ter plaatse. Update: Er is 800 liter propyleen vrijgekomen. De breekkoppeling van de losarm is door nog onbekende reden geactiveerd. Dit moet normaliter handmatig gedaan worden door de schipper of het bedrijf zelf. Daarnaast stond een afsluiter van de losarm, die dicht hoort te staan, een klein beetje open. Hierdoor heeft deze doorgelaten en is de gaswolk ontstaan. Er heeft eerder deze week onderhoud plaatsgevonden aan deze losarm en is deze mogelijk niet correct in bedrijf genomen. Bedrijf gaat beide zaken nader onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. Lossing gaat niet verder voordat duidelijk is wat er is gebeurd. De bevindingen worden overgedragen aan de vaste inspecteur voor verdere opvolging.  
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. 11-9-2023 11:14  Er vindt een reactie plaats in een IBC gevuld met Acrylamide 50%, hierdoor warmt de IBC op. De brandweer is de IBC aan het koelen met handstralen. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek naar het voorval. Update 13.40 uur Er werd geconstateerd dat er 2 verpakkingen van 1000 L aan het opwarmen waren. Tijdens het incident is er 1 IBC defect geraakt, het hierbij vrijgekomen product is via het rioolsysteem naar de bedrijfseigen waterzuivering gespoeld, welke het product zal verwerken. Omdat de batch van het product in totaal uit 5 verpakkingen bestond is besloten om deze verpakkingen op een veilige locatie te plaatsen waar ze worden gekoeld met water.
Zonder gevaar: Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). : Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. 11-9-2023 09:01 Door onbekende oorzaak is er een glaasje van een hand brandmelder beschadigd geraakt hierdoor is het brand en het ontruimingsalarm van het bedrijf onterecht geactiveerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (z3). : ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. 9-9-2023 15:10 . Op spoor 345 staat vanaf 15:10 uur een wagon (nr bekend) met aardoliedestillaten (UN1268) te sissen en te dampen. De treinen rondom het spoor zijn stil gezet, de bestrijdingsdienst van Prorail en de brandweer gaan ter plaatse. Milieupiket gaat, gezien de aard van de melding en de overige uitrukken afgelopen etmaal, niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (z2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. 8-9-2023 17:35. Tijdens het beladen van een binnenvaartschip is er een tank aan boord van het schip overlopen hierdoor is er ruwe raapolie in het oppervlakte water terecht gekomen. Milieu piket gaat ter plaatse voor onderzoek naar het voorval.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) : Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 7-9-2023 14:05 In een asbak lag een stukje plastic dat is gaan smeulen. Het bedrijf heeft de brand met eigen middelen uit gemaakt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2): : Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 7-9-2023 00:50 Bij een compressor is wat smeerolie gelekt en dit is gaan branden. De brand is geblust met stoom, de compressor is buiten bedrijf en dit heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering. Echter is er wel een verhoogde fakkel. Milieupiket zal een onderzoek doen waarom er een verhoogde fakkel is.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. 6-9-2023: : Tijdens het laden van het schip Volharding 9 is er in totaal +/- 300 liter palmolie gelekt/overgelopen. Door menselijke fout is er tijdens het laden vergeten de volgende tank open te zetten. Hierdoor is +/- 200 liter op het dek gekomen en +/- 100 liter in het water. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek samen met het havenbedrijf. Milieupiket heeft het onderzoek afgerond. De Firma HEBO is ook ter plaatse voor de opruiming in het oppervlaktewater. Het schip de Shogun heeft de walinstallatie van Koole gebruikt om vervolgens te verpompen naar de Volharding 9. Tijdens het laden heeft de Volharding 9 de verkeerde tank (volle tank) opengezet, waardoor de tank is overgelopen. Hierdoor is er inderdaad +/- 300 liter gelekt.
CIN melding B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer CIN-melding (B1): APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. 3-9-2023: Door een probleem met een sluiting tussen 2 containers zijn beide containers door de kraan omhoog gehesen. Boven de kade is de onderste container gevallen de container is hierbij op de kade terecht gekomen waarna deze is gaan roken. De container was beladen met diverse voertuigen. Door het voorval is tevens het oppervlakte water verontreinigd geraakt met vermoedelijk brandstof. Milieu piket gaat ter plaatse voor onderzoek. Milieupiket heeft op locatie onderzoek gedaan. De container heeft tijdens de val een andere container beschadigd. De container is blijven plakken en gevallen. De gevallen container was beladen met voertuigen. en de beschadigde container met voertuigonderdelen. Beide containers zijn naar de calamiteitenplaats gebracht
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2): Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. 3-9-2023: Tijdens het testen van een laadarm, is er een druppellekkage ontdekt onder het bluskanon op steiger 102. Hierdoor zijn er enkele druppels hydraulische olie in het water terecht gekomen. De lekkage was ten tijde van de melding reeds opgelost. In eerste instantie kwam de melding binnen als G1, maar is op advies teruggeschaald naar Z2. Het milieupiket doet naar dit voorval geen onderzoek.  De KRVE heeft oilbooms getrokken rondom de oliespot.

Wat is een CIN-melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal Incidenten Nummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, binnen 15 minuten en aan alle hulpdiensten tegelijk dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Op deze pagina vind je een feitelijke toelichting op de CIN-meldingen van DCMR Milieudienst Rijnmond, op basis van de informatie die DCMR van het bedrijf zelf heeft ontvangen. Deze toelichting is voor publicatie nog bewerkt door de communicatie-afdeling van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond of DCMR.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief