Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

juli

Verspreiding van stoffen via land (CIN G3) CIN-melding (G3) APM Terminals, Prinses Amaliahaven, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van het schip de Bonar Vanquish werd gemeld dat een container beladen met 720 jerrycans was gaan lekken. Ter plaatse bleek dat een van de jerrycans lekte. Lekkage is aan boord gebleven en is door het personeel van het schip opgevangen, geadsorbeerd en opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Een meetkop op het terrein is aangesproken. Uiteindelijk blijkt het afgaan van de sensor te zijn veroorzaakt door een zwavelbrand op de seal van een pomp. Deze brand is door eigen personeel geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) IOI Loders Croklaan Oils, Antarcticaweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij de bleekaardebakken is een filter gaan lekken. Hierbij is naar schatting een paar honderd liter plantaardige olie weggestroomd richting putten. De putten zijn ingeblokt. Bij nader onderzoek bleek dat er geen olie in het oppervlaktewater is terechtgekomen. De putten worden leeggepompt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ECT Delta terminal, Europaweg, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van het schip Maersk Kokura werd een machinekamerbrand gemeld. Het bleek uiteindelijk om een brand in een prullenbak te gaan, die snel geblust werd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het proefdraaien van een pomp is een seal warm gelopen. Hierdoor ontstond er rookontwikkeling. Het gedeelte dat ging roken is ingeblokt en afgekoeld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Rotterdam. Op het terrein is een gasmeetkop afgegaan. Het ging om een kleine hoeveelheid, direct erna was niets meer te meten.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Rotterdam. In een in aanbouw zijnde installatie stond een kunststofleiding in de brand. De brandweer heeft de brand geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf heeft een olievlek op het water ontdekt. Dit bleek gelekte stookolie afkomstig uit een lekke pakking van een leiding op de steiger van het bedrijf. Er werd geen schip beladen of gelost, het betrof restprodukt in de leiding. Een extern bedrijf is ingeschakeld om de gemorste olie op te ruimen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Odfjell Terminals Oude Maasweg Botlek Rotterdam. Bij het overladen van een schip is een lekkage ontstaan aan een koppeling waardoor ca 50 liter ETBE (toevoeging voor benzine) is vrijgekomen. Het product is voornamelijk op het schip terecht gekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding (Z3) Stena Line Stationsweg  Hoek van Holland. Een vrachtwagen heeft een betonblok geraakt waardoor een lekkage is ontstaan aan de dieseltank. Dit heeft een spoor van dieselolie veroorzaakt over het terrein. De dieselolie is in het riool terecht gekomen dat door firma Wilchem is geleegd. De havendienst is uit voorzorg ter plaatse geweest.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding (Z3) Hexion Specialty Chemicals Pernis Vondelingenweg Vondelingenplaat Rdam. Door onbekende oorzaak is in een leidinggoot een beperkte hoeveelheid zoutzuur gelekt. De lekkage is gestopt en het product is opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij B.V. Tijdens onderhoudswerkzaamheden in een leegstaande tank is door kortsluiting in een elektrische blower de kunststof behuizing gaan branden. Dit is geblust met schuim.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij B.V. Bij een zwaveltank is een automatische melder afgegaan. Dit bleek te gaan om een storing, zeer waarschijnlijk veroorzaakt door waterschade.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam In een pompkamer  is de temperatuur plotseling opgelopen en was er veel rookontwikkeling tijdens een verpomping van benzine naar een tankschip. Dit werd veroorzaakt door een mechanisch probleem aan de pomp. De bedrijfsbrandweer heeft de pompkamer afgesloten en gekoeld.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een geklapte hydrauliekslang is ongeveer 500 liter olie gemorst. Een deel van de olie is in het oppervlaktewater terecht gekomen en een deel op het steiger. Om verspreiding van de olievlek op het water te voorkomen, zijn oilbooms geplaatst. De olie die op het steiger is gekomen, is d.m.v. zandzakken ingedamd. De olie is door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg, Rotterdam Europoort. Door een stroomuitval is een deel van het terrein zonder spanning gekomen. Enkele processen zijn uit voorzorg stilgezet.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Tijdens het vullen van een tank is een kleine hoeveelheid zwaveldioxide in de lucht gekomen. Dit heeft verder geen gevolgen gehad voor de omgeving.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Rail Service Center Rotterdam, Albert Plesmanweg Rotterdam. Een lekkende tankwagen maakte een sissend geluid. Een specialistisch bedrijf is ter plaatse geweest om te onderzoeken wat hiervan de oorzaak was. Een klep was niet goed gesloten, dit is verholpen en de lekkage is daarmee gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Gedurende twee seconden is een sensor voor zwaveldioxide aangesproken. Deze sensor zit op een tank welke gevuld werd met zwavel. Het kortdurende vrijkomen van een kleine hoeveelheid zwaveldioxide heeft geen gevolgen gehad voor de omgeving.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam Container Terminal Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein van de ECT-Delta op de Maasvlakte is een container van een stapel afgeschoten waarbij deze is lekgeraakt. De inhoud, een oplosmiddel, is ontvlamd. De brandweer heeft de brand geblust. De container is daarna op de lekbak geplaatst en de lekkage is gestopt.