Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

augustus

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Het betrof broei in een berg kolen. Het bedrijf heeft werkzaamheden uitgevoerd waardoor er geen toevoer meer was van zuurstof en de broei stopte.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (Z3) Climax Molybdenum, Theemsweg 20 Botlek Rotterdam. Om 00:07 heeft Climax Molybdenum aan de Theemsweg 20 een G3 - melding gedaan die in overleg met de andere instanties is afgeschaald naar een Z3. Er was 1 m3 zoutzuur gelekt uit een container, Naderhand bleek dat de hoeveelheid gelekt zoutzuur 2,5 m3 te zijn. De lekkage werd veroorzaakt door kapot peilglas. De uitstroom was ten tijde van de melding gestopt. Een deel is via het asfalt in het afvoersysteem van het bedrijf gekomen en een deel is in een opvangbak terecht gekomen. Met water is het zoutzuur van het asfalt gespoten naar het afvoersysteem. De hoeveelheid in de opvangbak is overgepompt in tanks. Milieupiket doet verder onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bewoners van Hoogvliet en Poortugaal meldden dat zij een fijn wit poeder op hun auto aantroffen. Het Milieupiket van de DCMR onderzocht de meldingen. Het blijkt dat de stof afkomstig was van Shell Pernis. De stof kwam vrij doordat een fabriek uitviel. Daarbij is een kleine hoeveelheid van de stof ‘catalyst’ vrijgekomen, die gebruikt wordt in het petrochemische proces. De concentratie waarin het stof is vrijgekomen, is laag. De stof is zonder problemen makkelijk van auto’s en straatmeubilair af te spoelen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Cargill Refined Oils Europa, Welplaatweg 34 Botlek Rotterdam. Uit een tankcontainer is ongeveer 10 a 15 kg frituurvet destillaat gelekt. De vrachtwagen is bij vertrek door de gelekte plas gereden en heeft spoor van ongeveer 1 km gemaakt op de Welplaatweg. De vrachtwagenchauffeur was bij Cargill om een collega te helpen en is daar niet beladen. Aan het eind van de Welplaatweg is de vrachtauto staande gehouden. In verband met gevaar voor motorrijders is de weg schoongemaakt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Lyondell - Bayer Factory, Australieweg 7 Maasvlakte Rotterdam. Op de spuitplaats werd een warmtewisselaar gereinigd. Tijdens het opwarmen is een klein brandje ontstaan dat met een poederblusser geblust is.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Akzo Nobel Chemicals BV, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Door een pakkinglekkage is er een klein vlammetje ontstaan tijdens het verpompen van een stof. Dit is direct geblust met een poederblusser. Hierna is de koppeling vaster gedraaid, waardoor de pakking niet meer lekt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255 Europoort Rotterdam Tijdens laswerkzaamheden raakte een kunststof mat in brand, deze werd direct geblust met water.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Aluchemie Rotterdam, Oude Maasweg, Botlek Rotterdam. In een garage op het terrein van Aluminium en Chemie Rotterdam B.V heeft brand gewoed. In de garage lagen naast gereedschap vooral smeermiddelen en verf. De kleine brand kon de brandweer snel onder controle worden gebracht en binnen enkele minuten na de eerste melding werd het sein brand meester gegeven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Hexion Pernis B.V. Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. In de fabriek is een pomp warmgelopen. Na rookverschijnselen is de betreffende pomp gestopt. Geen verdere gevolgen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Climax Molybdenum Theemsweg, Botlek Rotterdam. In de werkplaats zijn zonnestralen via een vergrootglas op een kartonnen doos terecht gekomen. De kartonnen doos is hierdoor gaan branden. De brand is direct door eigen personeel geblust. Het vergrootglas is verwijderd.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Linde Gas Benelux Botlekweg 169 Botlek Rotterdam. Doordat het bedrijf zonder stroom heeft gezeten door trafo onderhoud, heeft er door klepsturingen drukopbouw plaatsgevonden in een opslagtank. Hierdoor heeft er uitstroom plaatsgevonden van 2000 m3 vloeibare zuurstof en ook stikstof vanuit een opslagtank. Ook waren er problemen met de leverantie van werklucht aan omliggende bedrijven doordat er tevens compressoren waren uitgevallen op de site. Bedrijven hebben met elkaar elkaar de situatie weer onder controle gebracht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg 14 Botlek Rotterdam. Het betrof broei in een isolatiedeken. De isolatie is verwijdert en direct geblust met een poederblusser. De oorzaak van de broei is niet bekend, er is geen lekkage aangetroffen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Exxonmobil Chemical Holland, Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. In een van de fabrieken is een kleine hoeveelheid smeerolie ontbrand in isolatie materiaal, dit is direct met stoom geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rotterdam. Er was een druppellekkage van stookolie bij de flens van een laadarm. Deze stookolie is in de haven terecht gekomen, de hoeveelheid is niet bekend. De lekkage was op moment van melden al gedicht en gestopt. Het havenbedrijf heeft het incident verder afgehandeld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Engy Rotterdam, Merwedeweg, Europoort Rotterdam. Bij het weghalen van een compressor op het terrein werd zichtbaar dat deze 50-75 liter dieselolie heeft gelekt. Het bedrijf onderzoekt de oorzaak van dit voorval.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Steinweg Handelsveem B.V., Theemsweg, Botlek Rotterdam. Op het terrein stonden twee containers met daarin vaten met nikkelkatalysator die bol stonden. Dit bleek te zijn veroorzaakt door ventielen die verkeerd op de vaten gemonteerd waren. Het voorval is onderzocht door de DCMR en de hulpdiensten. De DCMR heeft samen met het bedrijf een plan van aanpak gemaakt om er voor te zorgen dat de situatie weer beheersbaar wordt. Eén van de maatregelen betrof het bewaken van de containers om eventuele problemen direct te signaleren.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg, Europoort Rotterdam. Door manipulatie is via een drukaflaat 5000 - 7000 liter jetfuel gelekt. De lekkage is in de goot terecht gekomen en via de goot afgevoerd naar de slobtank. De jetfuel blijft in de slobtank, de manipulatie is gestopt waardoor de lekkage is verholpen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rotterdam Olenex Edible oils B.V. deed een CIN Z3- melding nadat een chauffeur het terrein af ging met een openstaande afsluiter en /of mangatdeksel van zijn vrachtwagen. Hij liet op het terrein van Olenex een spoor van ongeveer 400 liter palmolie achter en zette de lekkage ook voort op de openbare weg. De politie gaat de chauffeur opsporen.