juli

Overig (CIN Z4) Prio 2 Climax Molybdenum (HB5106) Theemsweg 20 Botlek Rotterdam Dienstverlening Brandweer Dienst aan derden
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Handelsveem Steinweg, Theemsweg 26, Botlek Rotterdam Een medewerker was bezig met het aansluiten van de accu van zijn heftruck. Op het moment dat hij de accu aansloot, viel de klep dicht van de heftruck op de kabel waardoor er kortsluiting ontstond. Door de kortsluiting ontstonden er vonken en een klein brandje. Dit is meteen geblust en de technische dienst heeft alles gerepareerd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-Melding (G1) Climax Molybdenum, Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. In de afgasinstallatie van de zuurplant is er een blower uitgevallen, die normaal de SO2 (zwaveldioxide) opvangt. Hierdoor zijn de blowers van de Roosplant ook uitgevallen, waardoor er overdruk ontstond in de plant. Door de overdruk is er via het rooster SO2 ontsnapt. Door het dichtzetten van de roosters, de haard van de plant de sluiten en de noodscrubber bij te zetten, heeft de uitstroom minder dan een minuut geduurd en is er +/- 7 kilo SO2 ontsnapt. Oorzaak van het uitvallen van de blower is nog onbekend, de technische dienst is onderweg. Buurbedrijven zijn ingelicht van de uitstroom. DCMR heeft het incident tijdens de CIN-melding afgeschaald van een G1 naar Z1, omdat de lekkage tijdens de CIN-melding al was gestopt. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4), Vopark Terminal, Laurenshaven Montrealweg 25, Botlek Rotterdam. Een stroomstoring heeft er voor gezorgd dat korte tijd de noodaggregaat is ingeschakeld. Het incident heeft niet gezorgd voor consequenties.    
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Neste Oil Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Een lekkende pomp heeft gezorgd voor een vlammetje. De pomp is verwisseld.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 30, Vondelingenplaat Rotterdam.  Bij het vullen van de tanks van een binnenvaartschip is er zware stookolie over het dek van het schip en voor een klein deel in het oppervlaktewater terecht gekomen.  Dit is ontstaan doordat de oplijning van de tanks niet correct was. Naar schatting is er minder dan 10 liter in het water gekomen. De belading is direct gestopt om verdere vervuiling te voorkomen. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] AVR - Van Gansewinkel Professor Gerbrandyweg Rotterdam. Extra informatie: In een berg houtafval werd brand ontdekt, dat direct met eigen middelen kon worden geblust. De hoop afval is uit elkaar getrokken waaruit werd geconstateerd dat de brand daadwerkelijk uit was. Het incident deed zich voor in de buitenlucht.
Overig (CIN Z4) Cin-melding [Z4]  LBC Rotterdam Oude Maasweg Rotterdam. Het bedrijf heeft de CIn-melding gedaan omdat de stroomvoorziening is uitgevallen. Er zijn geen aanwijzingen dat er kritische processen gevaar hebben lopen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Cin-melding [Z1] Vopak Terminal TTR Torontostraat Rotterdam. Tijdens het overpompen zijn 7 personen onwel gewordenn bij het vrijkomen van een damp van methylmethacrylaat tijdens een lossing.  De onwel geworden personen zijn op locatie nagezien door ambulancepersoneel en konden op locatie blijven.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Europoort BV, Elbeweg 125 Europoort, Rotterdam Het betrof een zgn. schroeibrand tijdens werkzaamheden in een kraan op 30 mtr. hoogte. Brandweer heeft de brandweer geblust en een werknemer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel i.v.m. rookintoxicatie.
Overig (CIN Z4) Prio 2 Douanekantoor Maasvlakte Bosporusstraat 5 Maasvlakte Rotterdam Dienstverlening Brandweer Dienst aan derden Douane heeft 100% LEL gemeten in en container met aluminium scrap. LEL is de afkorting van Lowest Explosive Limit, oftewel onderste explosiegrens. Uit voorzorg hebben ze eerst de container apart gezet. De Douane gaat nu de LEL-procedure voor dit soort containers uitlopen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Nouryon Poly Chemicals, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam Door een nog onbekende oorzaak is er een gat in de leiding van de pers van de bleekloogpomp ontstaan. Toen dit werd ontdekt is er een lekbak onder de pomp gezet en is de pomp uitgezet waardoor de lekkage stopte. Er is naar schatting tussen de 1 en 2 liter weggelekt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ECT Euromax Terminal, Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam Het betrof een smeulbrand in de motor van een AVG (Automated Guided Vehicle), vermoedelijk door kortsluiting, Op het moment van de brand was de AVG geen containers aan het verplaatsen. Het brandje werd geblust en er zijn geen verdere gevolgen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Mineralz Maasvlakte B.V., Loswalweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van een vrachtwagen is een leiding stuk gegaan. Lossen is direct gestopt. Er is 50 kg vliegas vrijgekomen. Grootste deel is op eigen terrein terecht gekomen. Terrein is schoongemaakt. DCMR is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Storage Pernis, Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Betrof een druppellekkage van eetbare olie uit een tankwagen. Het bedrijf heeft het incident zelf opgelost en de olie opgeruimd.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-meldin (Z2) Gate Terminal, Maasvlakteweg 991 Maasvlakte Rotterdam. Door het falen van een klep is een grote hoeveelheid SodiumHypochloride (UN 1791) gelekt in het bassin. Er is een kleine hoeveelheid in het oppervlakte water terecht gekomen. Het Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Lekkage van ongeveer 200 liter propaan/butaan mengsel bij de LPG fabriek van BP. De lekkage is ingeblokt (gestopt), er is door de brandweer een waterscherm opgezet om verdere verspreiding te voorkomen. De effecten zijn binnen het bedrijfsterrein gebleven.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Storage Pernis, Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het beladen van een schip heeft een overlading plaatsgevonden waardoor er 3000 liter ruwe palmolie op het schip en in het water terecht is gekomen. Er is direct een 'oilboom' (drijvende worst) op het water aangebracht om verdere verspreiding te voorkomen. Het Milieupiket en het Havenbedrijf zijn ter plaatse geweest voor onderzoek en ondersteuning bij het opruimen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij werkzaamheden aan palen in het water is een olieachtige stof aangetroffen. Het betrof ongeveer 15 liter. Waarschijnlijk was de stof afkomstig van de palen. Het bedrijf heeft er zelf voor gezorgd dat de stof is opgeruimd, Milieupiket is niet ter plaatse gekomen.

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Betrof kleine brand in tank 428 tijdens las en slijp wegwerkzaamheden. Het brandje is ontstaan op de bodem van de tank en direct geblust met water.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1) Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Rotterdam. Door kortsluiting in een elektromotor van een luchtbehandelingsinstallatie in een kantoor-, computerruimte is er rookontwikkeling ontstaan. De ruimte is geventileerd en de vaste toezichthouder zal het voorval verder oppakken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) ADM Europoort B.V., Elbeweg 125, Rotterdam. Omdat er rook gesignaleerd werd rondom een molen die pellets samenperst, is er een melding gemaakt. Assistentie van de brandweer was niet nodig en het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3) APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Rotterdam. Door een lekkage in een tankcontainer is er 15 liter metalochlor op straat terecht gekomen. De container is op een lekbak geplaatst en wordt door een extern bedrijf overgepompt of gerepareerd. Het Milieupiket van de DCMR zal onderzoek doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Esso Nederland BV, Botlekweg 121, Rotterdam. Uit een peilglasmeter is een kleine hoeveelheid waterstof gelekt. Het incident is door het bedrijf zelf opgelost.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), ECT Euromax Terminal NH 9830, Maasvlakteweg 951, Rotterdam. Op de zevende verdieping van het hoofdkantoor (Gebouw A), was een elektrisch kastje gaan smeulen. De brandweer werd opgeroepen, maar blussen was niet nodig.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), RST Rotterdam Short Sea Terminal, Reeweg 35 Rotterdam. Omdat er brand was ontstaan in het motorcompartiment van een carrier, werd de brandweer opgeroepen. De brand was erg snel gedoofd dus onderzoek was niet nodig.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Tijdens het vullen van een leiding met de stof Jayflex DIPD is er een druppellekkage gevonden. Ongeveer 150 liter van deze stof is terecht gekomen in het oppervlaktewater. Het bedrijf heeft de lekkage snel verholpen, waardoor onderzoek niet nodig was.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Omdat de plastic isolatie van een boiler was gaan smelten is er wat rook ontstaan. De bedrijfsbrandweer heeft het geblust en de ruimte gelucht. Omdat de situatie snel onder controle was doet het Milieupiket en de adviseur gevaarlijke stoffen geen onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. De isolatie van een stoomleiding is gaan smeulen. Het smeulen is gestopt door een zogenaamde stoomspeer in de isolatie te steken. De reden voor het smeulen van de isolatie wordt onderzocht door het bedrijf.    
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Exxonmobil Chemical Holland B.V. Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Door het uitvallen van een stoomketel was er een stoomtekort en moest een andere unit naar de fakkel worden geschakeld. Hierdoor ontstond een roetende fakkel die na ongeveer 10 minuten gestopt is met roeten. De stoomketel is later weer opnieuw gestart. In totaal zijn er 17 klachten binnen gekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Almatis B.V., Theemsweg 30, Botlek Rotterdam.  Op een elevatorband stonden enkele vastzittende bakken die losgebrand moesten worden. Hierdoor vatte de elevatorband vlam. Het bedrijf heeft het brandje geblust met poederblusser.
Verspreiding van stoften op het land (Z3) CIN-melding (Z3) Rangeer Emplacement Kijfhoek / Prorail / NS, Develsingel 11, Zwijndrecht. Bij een wagon op spoor 152 werd een druppellekkage geconstateerd van ethanol. Prorail heeft het voorval opgelost wordt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van een schip klapte een beladingsslang Hierdoor is (naar schatting) 5.000 liter palmolie op het dek en in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan voor assistentie en onderzoek.
Verspreiding van stof door lucht (CIN-G1) CIN-melding G1) CTT Rotterdam BV, Butaanweg 17, Vondelingenplaat Rotterdam. Een tankcontainer lekte ethylproxymol ( UN 3271) op de constructie. De vloeistof verdampte voordat het de grond raakte. Er is een vervangende tankcontainer geregeld waarna de inhoud overgepompt kon worden.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Rotterdam Short Sea Terminals B.V., Reeweg 35, Rotterdam. Twee containers die op een oplegger stonden waren omgevallen, mogelijk door klapband. Een van de containers bevatte ethylacetaat en door de val ontstond een druppel lekkage bij het mangat. De bouten bij het mangat zijn direct aangedraaid waardoor de (geringe) lekkage is gestopt. De inhoud van de container is daarna overgepompt.    
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. In het oppervlaktewater was een olie filmlaag te zien bij een ligplaats. De oorzaak van de verontreiniging is onbekend en het ging naar schatting om maximaal 10 liter product.  
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Douane Maasvlakte, Bosporusstraat 5, Maasvlakte Rotterdam. Een vat met een gevaarlijke stof (UN 1197) werd lek gestoken met de lepel van een heftruck. Het vat is in een overmaats vat geplaatst om het verder uitstromen te voorkomen.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Shell Nederland Raffinaderij B.V. (Locatie Europoort), Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Deze melding is even later is afgeschaald naar Z3. Er heeft een afdichting van een afsluiter gelekt, waardoor er crude olie in het tracé is gelekt. Het gaat om 50 tot 60 liter. De afdichting is hersteld en de lekkage locatie is ingeblokt met zandzakken.
Verspreiding van stoffen over land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Boven een lekbak aan de landzijde lekte Tolueen uit een verbinding. Dit gebeurde bij het lossen van een schip. Er is in eerste instantie 200 liter vrijgekomen, de lekkage is ingeblokt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Archer Daniels Midland (ADM), Europoort BV, Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Het berijf deed een CIN-melding B1 (brand/broei met verzoek om assistentie van de brandweer). De controlekamer kreeg tot twee keer toe een brandalarm. Er werd rookontwikkeling gezien in het MMC gedeelte (elektriciteitsruimte) van de perserij. De stroom is direct uitgezet en de brand is geblust. Vermoedelijk is de brand ontstaan door oververhitting van een stroomkabel. De brand heeft geen gevolgen gehad voor de processen en de omgeving.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z-1) LNG Midscale, Azieweg 20, Maasvlakte Rotterdam. Het bedrijf was bezig met het koelen van een LPG tank. De koeling stopte waardoor de druk opliep. Via het veiligheidsventiel is een hoeveelheid LPG de buitenlucht in geblazen. Situatie daarna weer stabiel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) APM Terminals (HN 8203) Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Er werd geringe rookontwikkeling geconstateerd in een carrier. Dit werd veroorzaakt door een geringe lekkage van olie. De olie kwam terecht in het motorcompartiment van de carrier waardoor dit ging smeulen. Er is direct geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In het laboratorium werd een koppelstuk tussen een cilinder en een apparaat weggehaald. In het koppelstuk zat nog wat Pentaan (UN 1265). Het product is om (nog) onbekende reden ontvlamd. De brand is geblust met een poederblusser en het apparaat is direct uitgezet. Het product is opgeruimd.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Buiten op het KLM terrein is er een lekkage geweest van butyl alcohol uit een drieduims leiding. De lekkage werd direct ingeblokt en de situatie was daardoor weer stabiel.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Betrof lekkage van LPG in een tweeduims leiding. De lekkage werd ingeblokt waardoor de situatie direct onder controle was. Er wordt onderzocht hoe de lekkage is ontstaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2)Tronox Pigmants Holland, Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam Na onderhoud aan een unit is heet materiaal in een container opgeslagen. Deze container staat op de parkeerplaats naast de laad/losplaats van het erts. De onderzijde van de container is voorzien van een houten constructie welke is gaan smeulen. Dit is met water geblust.

mei

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Climax Molybdenum, Theemsweg 20, Botlek Rotterdam Er was een indicatie dat er een marginale lekkage is van een cilinder met 20% fluor en 80% stikstof. Met een speciale camera is dit onderzocht, er werd geen lekkage geconstateerd en ook met detectoren werd er niet waargenomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Bij het bedrijf Tronox is bij  het opstarten van terrein 2 bij de flens naar de burner een kleine hoeveelheid tolueen vrijgekomen en dit heeft vlam gevat. Afsluiter is direct dichtgedraaid waardoor de vlam ook direct doofde. Nu wordt de flens vervangen voordat terrein 2 opnieuw wordt opgestart.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de Esso is om 12:00 uur vanmiddag isolatie verwijderd bij de VPS-unit. Daarbij werd broei in een stukje isolatie ontdekt, dat direct door de contractor is gedoofd met water. Dit incident is vervolgens pas om 14:18 uur gemeld bij Esso, waardoor het incident te laat is gemeld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Bij Exxon Chemical ROP is in het kantoorpand, kamer 006 een electronic divice tijdens het opladen ontploft. Er is geen vuur maar wel rook. Er is niemand aanwezig en het pand wordt geventileerd. Geen assistentie van de brandweer nodig.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij Shell Nederland Chemie is op unit 7200 een klein brandje ontstaan. Er is wat smeerolie gelekt in de isolatie. De smeerolie is te warm geworden, waardoor de brand is ontstaan. Het bedrijf heeft de brand zelf geblust door stoom in te zetten.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), Oude Maasweg 80, Botlek Rotterdam. Bij het bedrijf Aluminium en Chemie heeft een brand plaats gevonden in een laagspanningsruimte binnen in het pand. Er zijn vlammen gezien en er was sprake van grote rookontwikkeling. Er zijn geen stankklachten binnen gekomen bij de meldkamer.  De rook is binnen het pand gebleven en er is ook door de adviseur gevaarlijke stoffen geen stank waargenomen. Het Milieupiket doet onderzoek naar het incident.
Brand/Broei zonder assistentie van brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Olenex Edible Oils B.V. aan de Vondelingeweg 540 Vondelingenplaat Rotterdam had een CIN-melding B2. Door een lekkage eerder in de week was palmolie in de isolatie van een onderliggende leiding gelekt. Door de hitte van de leiding is de olie gaan smeulen en gaf wat rook. Medewerkers van het bedrijf hebben het probleem opgelost door een brandslang in de isolatie te steken en er water in te spuiten.  
Brand/Broei zonder assistentie van brandweer (CIN B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V. (Locatie Europoort) aan de Rijndwarsweg 21, europoort Rotterdam heeft een CIN-melding B2 gedaan. In een onderstation van de elektriciteitsvoorziening is een verdeel-schakelaar heet geworden en een schroeilucht veroorzaakt. Dit werd veroorzaakt door een defecte startspoel van een pomp. De pomp is afgeschakeld en een reservepomp is aangeschakeld. Hiermee was het probleem opgelost.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1) Emerald Kalama Chemical B.V. aan de Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Een buurbedrijf heeft een kleine brand waargenomen op grote hoogte. Op ca 40 m hoogte was een brandje gaande in de isolatie van een leiding. Het bleek te gaan om thermische olie die in de isolatie was gelekt en daar tot ontbranding is gekomen. De leiding was onderdeel van de crystalizer unit, waarin ook een grote hoeveelheid benzoëzuur in aanwezig was. De Gezamenlijke Brandweer heeft de brand geblust.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) ECT Delta Terminals Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Een container met hars is van een schip in het water gevallen. De container is direct uit het water gehaald en op een lekbak gezet.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Hexion B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Druppellekkage van zoutzuur bij een tank. Lek gedicht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Shell Nederlandse Raffinaderij B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Tijdens slijpwerkzaamheden is een klein brandje ontstaan in het gras. Dit is door het personeel zelf geblust.    
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Vanwege een defecte afdichting in een leiding is er een onbekende hoeveelheid vloeistof vrij gekomen. Doordat er direct waterschermen zijn opgezet, heeft het geen effect gehad op de omgeving. De lekkage is ingeblokt en de afdichting vervangen. Het Milieupiket doet onderzoek naar het incident.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief