Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

april

Overig (CIN Z4) Prio 1 Bedrijventerrein Merseyweg 5210 Merseyweg 10 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Overig (CIN Z4) Prio 2 Climax Molybdenum (HB5106) Theemsweg 20 Botlek Rotterdam Dienstverlening Brandweer Aan instanties
Overig (CIN G4) Prio 1 Uniper Maasvlakte (Hn8210) Coloradoweg 10 Maasvlakte Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Europoort, Neckarhaven Rotterdam. In een leiding ontstond een lekkage waardoor nafta terecht kwam in een leidingtracé. Dit gebeurde tijdens het beladen van een binnenvaartschip. De belading is meteen gestopt. Om ontsteking te voorkomen legde de brandweer een schuimdeken over het leidingtracé. Een salvage bedrijf voerde de nafta met vacuümwagens af naar een slobtank. Nafta die via de regenafvoer wegliep, is opgevangen in een gesloten rioolsysteem. De nafta kwam niet op het oppervlaktewater van de haven en ook niet buiten de inrichting terecht. Op het terrein zelf is een bodemverontreiniging ontstaan van 100 m2. Het bedrijf onderzoekt de oorzaak van dit incident en stelt een plan van aanpak voor de bodemsanering op.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 Odfjell Terminals Rotterdam BV (Hn4040) Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Air Liquide, Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij het bouwen van een steiger is een tubing geraakt. Hierbij is gasvormig CO2 vrijgekomen. De leiding is afgesloten.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) DFDS Seaways, Vulcaanweg 20, Vlaardingen. In een trailer geladen met IBC containers heeft een IBC. Hierdoor is er ongeveer 1 liter brandbare vloeistof op de parkeerplaats gekomen. Dit is door een extern bedrijf opgeruimd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Euroloop Gas Calibration, Petroleumweg, Vondelingenplaat. Bij een buffervat van een systeem dat een blower van smeerolie voorziet, werd een lekkage geconstateerd. Er kwam zo’n 200 liter smeerolie op een vloeistofdichte vloer terecht. Het bedrijf heeft de olie ingedamd en absorptie grit gebruikt om de olie te absorberen. De olie is opgeruimd door een extern bedrijf. 
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) APM Terminals Coloradoweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Bij een container met oud ijzer is een hoge waarde aan explosief gas gemeten (100% LEL). De container is op een veilige locatie gezet. Brandweer en het bedrijf nemen afhandeling op zich.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingeplaat Rotterdam. Opnieuw is een fabriek tijdelijk ontruimd geweest na een alarm. Opnieuw werd er geen daadwerkelijke lekkage gevonden. Het bedrijf heeft na onderzoek de oorzaak gevonden. Een defecte meter gaf een hoge waarde ppm’s door, waardoor het alarm aanging. Het gaat om een technische storing en niet om een daadwerkelijke meting.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingeplaat Rotterdam. Een fabriek is tijdelijk ontruimd geweest na een alarm. Na onderzoek is geconstateerd dat er geen lekkage is geweest en geen product vrijgekomen. De alarmsensoren hebben gereageerd op een andere stof in de lucht, waardoor het alarm afging. Loos alarm.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) door APM Terminals Maasvlakte 2. Een container met vaten salpeterzuur lekte. De brandweer schat dat er 10 – 20 liter product in het water druppelde.  Een gespecialiseerd bedrijf neemt de  afhandeling op zich.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) bij Tronox, Professor Gerbrandyweg 2, Rozenburg. Bij het ontstoppen van leidingen werd een mengsel van stikstof  per vergissing in de tank  geblazen. Het mengsel zat als damp bovenin de tank en werd via de ventilatie naar buiten geblazen. De brandweer was aanwezig en bracht waterschermen aan om het gas neer te slaan. Het gas is niet buiten het terrein van Tronox gekomen.  Milieupiket onderzoekt de zaak en voert een tank risico analyse uit.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Rook gezien bij elektriciteitsvoorziening op het bedrijfsterrein. Bedrijfsalarm afgegaan. Brand geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. De kolenhoop waar eerder broei is geconstateerd, wordt verplaatst. Zo wordt de kolenhoop opnieuw verdicht waardoor de broei zal stoppen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B1) Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een hoop kolen is broei ontstaan, waardoor er meldingen binnenkwamen over rook en stank. De kolen zijn verdicht, waardoor de broei is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij BV Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden raakte een stuk plastic in brand. Dit is met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg 255 Rotterdam. Nabij de steiger 'Ocean Jetty' is er rook onder de motorkap van een Volkswagen busje gekomen. Dit is met kleine blusmiddelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Odfjell, Oude Maasweg 6, Rotterdam Botlek. Nabij een tank is kortstondig een diesel hogedrukreiniger in brand gevlogen. De brand kon direct met de slanghaspel worden geblust. Er waren verder geen gevolgen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag B.V. Missouriweg 25 Europoort Rotterdam. In een half afgegraven berg kolen is broei ontstaan. Om erger te voorkomen wordt de hoop uitgereden en aangestampt en daarna opnieuw ingepakt. Het probleem zal daarmee verholpen zijn.