Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg 255 Europoort Rotterdam In een rookruimte bij de is een peukenbak in brand geraakt, deze is direct door een bedrijfsbrandweerman met een poederblusser geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Exxon Mobil Chemicals Holland bv. Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Keppel Verolme Botlek (HN4550) Professor Gerbrandyweg 25 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 APM Terminals (MV-II) Europaweg 910 Maasvlakte Rotterdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. In een rookruimte is een asbak in brand gevlogen, dit is direct door personeel met een poederblusser geblust.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Vopak, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Er is ongeveer 4000 liter ethanol gelekt vanuit een tank in de tankput. De lekkage was bij een mangat, de lekkage is gestopt door de schroeven van het mangat steviger aan te draaien. De brandweer heeft de tankput gevuld met een laagje schuim, waarna het gelekte product door het bedrijf is opgeruimd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding [Z3] Biopetrol Rotterdam Welplaatweg Rotterdam. Een vacuümwagen heeft na het legen van de putten in de fabrieken het slobwater geloosd in een opvangbak. Deze bak is overgelopen en enkele liters water is op de bodem terecht gekomen. Het bedrijf onderzoekt of de grond gereinigd moet worden en hoe dit incident heeft kunnen plaats vinden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Odfjell Terminals, Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. In het kantoorpand heeft een Iphone tijdens het wisselen van een batterij vlam gevat. Het vuur is direct gedoofd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Tijdens het slijpwerkzaamheden aan een tank is er door vonken brand ontstaan in foliedoek. Het brandje is geblust door er zand op te gooien, er was geen assistentie van de brandweer nodig.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN melding (G2) Cargill Refined Oils Europa (HB4140) Welplaatweg 32 Botlek Rotterdam. Een koeltoren met water en vet is overgelopen en via het riool in de haven terecht gekomen. Het ging om circa 500 liter water met een dun laagje vet. Hoe de koeltoren heeft kunnen overlopen onderzoekt het bedrijf nog. De melding werd als een Z2 melding afgehandeld
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN meldding (G2) KOOLE STORAGE PERNIS Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Nadat Koole eetbare olie (palm fetty acid destilate) had geladen naar de lichter Rea, is er aan boord van het schip iets misgegaan met de afsluiter. Hierdoor is er 500 liter palmolie vanuit het ruim van het schip op het dek terechtgekomen. De bemanning heeft het product van het dek gespoten, waardoor het ging stollen en op het oppervlaktewater dreef. Het Havenbedrijf heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Boskalis Beheer Slufter, Noordzeeboulevard 501 Maasvlakte Rotterdam. Door een klein gat in de persleiding is ongeveer 0,5 m3 verontreinigd slib verspreid op de bodem rondom de leiding. Het bedrijf zal de ontstane verontreiniging zelf opruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) APM Terminals, Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Er heeft een klein brandje plaatsgevonden in de motorruimte van een carrier . Er heeft een klein stukje isolatie gebrand. De exacte oorzaak wordt nog nader onderzocht. Er heeft geen lekkage van vloeistoffen plaatsgevonden. Brand is door chauffeur met handblusser geblust.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN melding (Z1) Lyondell Chemie, Australieweg 7 Maasvlakte Rotterdam. Betrof lekkage van benzeen in een leiding. De kleine lekkage kon niet direct worden ingeblokt. Daarom werd heel de unit uit bedrijf genomen. Met het uit bedrijf nemen is de lekkage gestopt waarna de leiding gerepareerd kon worden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Het betrof broei in de isolatie rond een stoomleiding. De broei is ontstaan door een plastic label in het isolatiemateriaal rondom de stoomleiding, door de hitte van de stoomleiding was het label gaan smeulen.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN melding G3 Waalhaven Botlek Terminal, Nieuwesluisweg 252, Botlek Rotterdam. Het bedrijf maakte melding van een lekkende tankcontainer met ethyleendiamide. De gelekte hoeveelheid was gering. Een extern bedrijf is ingeschakeld om de gelekte vloeistof op te ruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg, Botlek Rotterdam. Er is een beginnende brand ontstaan door een kleine scheur in een toevoerslang. De brand is direct door een aanwezige brandwacht geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Een motor van een vrachtwagen lekte diesel die op de banden van het voertuig terechtkwamen. De brandstof is brand gevlogen door de hitte van de motor en deze brand sloeg vervolgens over naar de banden van de vrachtwagen. De brand is geblust door de brandweer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) AVR Van Gansewinkel Professor Gerbrandyweg, Botlek Rotterdam. Afval is tegen de uitlaat van een kraantje terecht gekomen, dit afval is in brand gevlogen. De brand is met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg Europoort Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden is er een kleine steekvlam ontstaan. Deze is vanzelf weer gedoofd.