BRZO+

In Nederland werken sinds 2001 verschillende overheidsdiensten samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt.

Een tijd lang vond je op deze pagina inspectierapporten van risicovolle bedrijven uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Inmiddels hebben we ervoor gekozen om je door te verwijzen naar de website BRZOplus.nl, waar inspectierapporten van risicovolle bedrijven in heel Nederland worden gepubliceerd (dus ook van onze regio).