juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ADM Europoort BV, Elbeweg, Europoort Rotterdam. De rollen in de palletmolen zijn door nog onbekende reden tegen elkaar aan gaan lopen waardoor er wrijving is ontstaan en de rollen zijn gaan gloeien. Een medewerker heeft dit zelfstandig met een poederblusser geblust. Het bedrijf doet onderzoek hoe het komt dat de thermische beveiliging niet heeft gewerkt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding [Z3] Cargill Refined Oils Europa Welplaatweg Rotterdam. Door een verstopping in een leiding is tijdens het lossen van het product Norit (actief kool) 100 tot 200 liter vrijgekomen. Het product ligt op de grond en zal straks worden opgenomen door een gespecialiseerd bedrijf.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Cin-melding [Z1] Climax Molybdenum Theemsweg Rotterdam. Door een stroomstoring is de gehele plant in shut down gegaan. Als gevolg is een kleine hoeveelheid zwaveldioxide vrijgekomen op een hoogte van 40 meter. Er was geen gevaar voor de omgeving. De fabrieken zijn gefaseerd weer gestart.
Overig (CIN Z4) Cin-melding [Z4] Vopak Terminal Europoort Moezelweg Rotterdam. Door een stroomstoring zijn alle pc's in de controlekamer en is op een gedeelte van het terrein kortstondig de stroom uitgevallen. Alle uitgevallen apparatuur is opnieuw opgestart. De stroomstoring had geen noemenswaardige gevolgen voor de bedrijfsprocessen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg Rotterdam. Tijdens het opzuigen van grit is door een nog onbekende oorzaak een steekvlam geweest bij de zuigmond van de vacuümwagen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Invista, Merseyweg, Botlek Rotterdam. Er is een leiding lek geraakt die gespoeld werd met verdund nylonzout. Er is minder dan een kuub vrij gekomen. Het product is terecht gekomen op het grind. Toen de lekkage werd ontdekt is het proces meteen gestopt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) The Greenery, Dierensteinweg Barendrecht. Betrof vals alarm. Wegens een defect in de stroomvoorziening werd er automatisch een CIN-melding gedaan bij de meldkamer.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Vopak Neckarweg, Europoort Rotterdam. Bij het beladen van een schip in de Neckarhaven is deze overvuld geraakt, ten gevolge hiervan is er een dieselvlek van 40x10 meter ontstaan op het oppervlaktewater. Het havenbedrijf heeft dit op laten ruimen door een externe partij. Het milieupiket is ter plaatse geweest om het voorval te onderzoeken.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Engy, Merwedeweg Europoort Rotterdam. Tijdens een geautomatiseerde reiniging van een tank is een oud lek, dat tijdelijk was verholpen door een klem op de leiding te zetten, opnieuw gaan lekken. Hierdoor is natronloog (2%) op de grond terechtgekomen. Toen het lek ontdekt werd is meteen gestopt met pompen, waardoor de lekkage is gestopt. Daarna is met water de leiding van product schoongespoeld en zijn reparatiewerkzaamheden in gang gezet.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) BP Raffinaderij, Europoort Rotterdam. Brand ontstaan in een Crude toren. De brand is ontstoken door laswerkzaamheden. Door de brand is er 20 liter dieselolie vrijgekomen. Bedrijfsbrandweer is ingezet.