januari

Brand / broei / explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Elbeweg 125 Europoort Rotterdam. Er was een gloeibrand onder aan een transportband bij de aandrijving. Brand is geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Yara Benelux B.V. Zevenmanshaven, Vlaardingen. Tijdens het lossen van salpeterzuur vanuit een binnenvaartschip is een bolder waaraan het schip was afgemeerd afgebroken. Door beweging van het schip tijdens het lossen, is de losarm beschadigd geraakt. Hierdoor lekte ongeveer 200 liter salpeterzuur, voornamelijk in het oppervlaktewater.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Cargill Refined Oils Europa, Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Een vrachtwagen lekte palmolie vanaf de Welplaatweg naar de Botlekweg en Theemsweg. Rijkswaterstaat en de Havendienst hebben de lekkage opgeruimd.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Chemie Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een scheur ontstaan in de koelwaterleiding. De leidingen zijn ingeblokt en het koelwater is opgevangen in een olievanger. Door verminderde koelcapaciteit is doorzet naar fabriek gereduceerd waardoor er een verhoogde fakkel was.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Chemie Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Door een storing in een fabriek moest worden omgezet naar een andere fabriek. Dit gaf een grotere fakkel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Broei geconstateerd in een partij met kolen. Het bedrijf heeft de kolen beter aangereden (om de zuurstoftoevoer te verminderen) om de broei te stoppen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal TTR, Torontostraat 19 Botlek Rotterdam. Bij het leegpompen van een opvangbak raakte een leiding verstopt en liep afvalwater terug de opvangbak in. Daarbij kwam meer water terug dan er in zat; er kwam ook een kleine hoeveelheid (<1 liter) licht verontreinigd regenwater in het oppervlaktewater terecht. Het bedrijf onderzoekt de verstopping en lost het op.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) door Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Er is brand ontstaan op een Thermotar-pomp. De brand is direct geblust met stoom. Er is geen lekkage van product geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-meldingen (B2) Chevron Oronite Technology Petroleumweg 32 Vondelingenplaat Rotterdam. Rookdetectie ging af in een zuurkast van het laboratorium. Het bleek loos alarm. Er is geen rookontwikkeling / brand geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-meldingen (B2) Esso Nederland Raffinaderij B.V. Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Bij afdichtingswerkzaamheden bij een reactor ontbrandde een kleine hoeveelheid waterstof. Vlam is direct met stoom geblust.