2018

april

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Brand op eerste verdieping van het gereedschapsmagazijn. De brand is ontstaan door kortsluiting in de airconditioning. De brand is door de brandweer geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. Door de hevige regenval is de lekbak onder steiger 9 overgelopen. Hierdoor drijft er een oliefilm op de 3e Petroleumhaven. Lekbak is leeg gepompt, waardoor er geen lekkage meer kan optreden. Havenbedrijf ter plaatse gegaan om verontreiniging vast te stellen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg 131 Europoort Rotterdam. De bezinktank is overgelopen door een defecte vlotter, waardoor er ijzerhoudend water in de Dintelhaven is terechtgekomen. Er is een oranje verkleuring zichtbaar. De hoeveelheid is onbekend. De verpomping vanuit de rioolputten naar de buffertank is stilgelegd. Verontreiniging wordt onderzocht. Rioolputten en bezinktank leeggepompt om de vlotter te kunnen repareren.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V. Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. In de isolatie van een vat is op een kleine plek broei geconstateerd. De broei is geblust en de situatie is onder controle.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Bij het starten van een pomp voor het verpompen van gasolie onstonden en vonken aan de onderkant van de pomp. De pomp is direct uitgeschakeld. Hiermee stopten de vonken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. In een asbak in een rookhok zijn brandverschijnselen gezien. Het brandje is direct geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Merseyweg Botlek Rotterdam. Schakelaar van een koeler van een pomp smeulde. Is door bedrijf zelf geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij. Dampverwerkingsinstallatie uitgevallen door een interne storing. De installatie was in gebruik bij belading van een schip. De belading is tijdelijk gestopt.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Uniper Maasvlakte Coloradoweg 10 Maasvlakte Rotterdam. Drie personen zaten vast in een bakje op 95 meter hoogte. Het noodsysteem werkte niet. Monteur kon niet snel genoeg ter plaatse zijn. Personen eruit gehaald door reddingsteam van de brandweer.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Europoort, Neckarhaven Rotterdam. In een leiding ontstond een lekkage waardoor nafta terecht kwam in een leidingtracé. Dit gebeurde tijdens het beladen van een binnenvaartschip. De belading is meteen gestopt. Om ontsteking te voorkomen legde de brandweer een schuimdeken over het leidingtracé. Een salvage bedrijf voerde de nafta met vacuümwagens af naar een slobtank. Nafta die via de regenafvoer wegliep, is opgevangen in een gesloten rioolsysteem. De nafta kwam niet op het oppervlaktewater van de haven en ook niet buiten de inrichting terecht. Op het terrein zelf is een bodemverontreiniging ontstaan van 100 m2. Het bedrijf onderzoekt de oorzaak van dit incident en stelt een plan van aanpak voor de bodemsanering op.