2018

oktober

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Tijdens las- en slijpwerkzaamheden kwam er een vonk op een lasdeken, Deze deken is direct opgevouwen. Er was geen assistentie van de brandweer nodig.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Hexion Specialty Chemicals Pernis, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Door een lekke koeler is ongeveer 500 liter epoxyhars terecht gekomen op het oppervlaktewater van de 1e Petroleumhaven. Dit gaf een melkachtige substantie op het water. Het bedrijf heeft onderzocht waardoor het lek is ontstaan. Het Havenbedrijf was al ter plaatse en heeft een extern bedrijf opdracht gegeven het water weer schoon te maken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam Brand Om 9.10 uur werd er op terrein 8 in kolenhopen 529, 724 en 728 een zgn. hotspot ontdekt. Dit betekent dat de temperatuur in deze hopen opgelopen was. Om geur- en stofoverlast zoveel mogelijk te voorkomen werden deze hopen besproeid met water. De woonomgeving heeft geen hinder ondervinden.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) LBC Rotterdam, Oude Maasweg 4, Botlek Rotterdam Na het verladen van cyclohexanone werd er in het noritvat van de dampverwerkingsinstallatie een temperatuurstijging tot 100 °C waargenomen. De brandweer kwam ter plaatse om het vat te koelen. Nadat de temperatuur teruggebracht was tot 30 - 40 °C is men begonnen met het doorleiden van stikstof door het vat.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Energie, Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam Tijdens het reinigen van de installatie is, doordat een klep in een verkeerde stand stond, het afvalwater naar een verkeerde tank gegaan. De tank is overgelopen; Het product, water, mais met 5% ethanol is in het opvangsysteem gelopen en daarbuiten. Buiten de opvang is 10 m3 over de weg en in het riool gelopen. De afvoer naar het oppervlaktewater is dicht gezet. Er werd een bedrijf ingeschakeld om het op te ruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Wilmar Europe Holding, Merseyweg 10, Botlek Rotterdam Door statische elektriciteit is de ventstack van waterstof ontbrand. De toevoer is afgesloten en de vlam gedoofd. Er is geen assistentie verleend door de brandweer en ook geen onderzoek ingesteld door het milieupiket.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) BP, d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam Er werd een lekkage ontdekt op een drain van een leiding voor ruwe olie. Hierdoor is naar schatting 1000 liter weggelopen in het tracé. De leiding wordt leeggepompt in een opslagtank. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) GDF Sues Energie Nederland Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam Er is brand geweest in de luchttoevoerleiding naar de kolenmolen. In de leiding is kolenstof neergeslagen en ontbrand. De brandweer en chemisch advies zijn ter plaatse geweest. Door de medewerker van het milieupiket wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) P&O Ferries, Luxemburgweg 2, Europoort Rotterdam Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een CV ketel is er kortstondig brand geweest. De brand is direct met eigen middelen geblust. Vermoedelijk is er tijdens de werkzaamheden een stuk plastic ontbrand. Het bedrijf doet onderzoek naar de aanleiding van het incident.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Akzo Nobel base chemicals, Welplaatweg, Botlek Rotterdam Er werd een externe ruimtekoeling geplaatst op het terrein van Akzo. Tijdens een controleronde werd geconstateerd dat er na de werkzaamheden ca. 20 liter diesel is weggelekt. De lekkage is verholpen en de diesel is afgedekt en opgeruimd.