2018

december

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Cabot Corporation, Botlekstraat 2, Botlek Rotterdam In het generatorgebouw ontstond een kleine brand, waarschijnlijk door een olielekkage. Tijdens de melding werd de brand al geblust door eigen personeel, maar de brandweer is wel ingezet voor assistentie en nablussing.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Chemiehaven, Chemiestraat 10, Botlek Rotterdam Door een lekkage op de seal van pomp 77 in pompkamer 70 is 50 liter tolueen in opvangbak / vloeistofdichte vloer terechtgekomen. Pomp is ingeblokt en leeg geblazen. Daarna was er geen uitstroom meer. Op het moment van de lekkage was geen verlading gaande. De lekkage is ontdekt door lekdetectie in de pompkamer. Het gelekte tolueen is opgezogen m.b.v. een vacuümwagen. De lekkage heeft geen gevolgen gehad voor de omgeving.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam In de wetcokesput is vermoedelijk door de transportgrijper wetcokes (restproduct Flexicoker) op de rand van de put terecht gekomen. Het bedrijf vermoed dat bij de opstart van de flexicoker vermoedelijk zwavel in de cokes hebben gezeten en hebben gereageerd met het ijzer van cokesput. Doordat dit uiteindelijk opgedroogd is en in contact is gekomen met zuurstof is dit ontbrand. De brand is direct met water geblust en de wetcokes zelf hebben niet gebrand.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Tijdens het verladen van een tankcontainer met Shell Sol A100 (UN1268) werd aan de achterkant van de container een lekkage op de las aangetroffen. Er is 1000 liter uit de container gelekt. De lekkage is opgevangen in de betonnen bak waar de verlading plaats vindt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Cargill Refined Oils Europa, Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam Een net beladen vrachtwagen verloor 2 a 3 liter palmolie. Dit kwam druppelsgewijs op het terrein en deels op de openbare weg terecht en is schoongemaakt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam Er kwam veel geur vrij bij het afgraven van een kolenpartij op het A2 terrein. Mogelijk was hierbij sprake van broei.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Engy Rotterdam B.V., Merwedeweg 4, Europoort Rotterdam E was een lekkage ontstaan op de afvalwaterleiding van enkele honderden liters afvalwater met alcoholsporen. Er is een klemband geplaatst en daarmee is de lekkage gestopt. Op 28-12 zijn er bodemmonsters genomen op het terrein.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam Er ging een alarm af in een plant die waterstof levert aan een zgn. hydrocracker. Onderzoek door de bedrijfsbrandweer heeft uitgewezen dat één van de zuurstofkoppen defect was, daardoor gaf deze een afwijkende meting en ging de fabriek in alarm. Het alarm is uitgezet en de zuurstofkop is vervangen/gerepareerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255 Europoort Rotterdam Tijdens drainwerkzaamheden ontstond een brandje in een stalen blik waarmee vloeistof wordt opgevangen. Dit is direct met een poederblusser geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-meding (Z3) Vopak Terminal TTR, Torontostraat 19 Botlek Rotterdam Tijdens een controleronde werd in een lekbak onder de weegbrug een mengsel van n-butylmethacrylaat en water gevonden. Een extern bedrijf heeft het mengsel opgeruimd.