2019

maart

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. In een computerruimte ging, vermoedelijk door een storing, een automatisch brandalarm af. De bedrijfsbrandweer vond, oa met de warmtecamera, geen bijzonderheden. De bedrijfsbrandweer controleerde computerruimte elk uur.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Raffinaderij Nederland B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. In de isolatie van een unit in een fabriek zijn zwavelresten gaan smeulen. Operators hebben dit direct geblust. De fabriek is op dit moment niet in bedrijf maar staat opgewarmd stand-by om in productie te gaan. Vermoedelijk heeft de temperatuur gezorgd voor ontbranding van de zwavelresten.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Europoort B.V. Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak is een ontluchtingskraan open blijven staan of open getrild. Hierdoor zijn er enkele kuubs koolwaterstoffen in de betonnen bak van het pompplateau terecht gekomen. De activiteiten zijn direct gestopt en de lekkage is ook gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 5 Botlek Rotterdam. Tijdens het slopen van leidingen waren er ook slijpwerkzaamheden. De vonken hiervan veroorzaakten broei in de isolatie van een leiding. Dit is meteen geblust met een poederblusser.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nouryon Polymer Chemicals B.V. Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Door het ontsteken van een waterstoflekkage in een elektrolyser ontstond brand. De brand is meteen geblust door de bedrijfsbrandweer. Er was geen kans op herontsteking.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO. Er ontstond een broei in een kolenhoop. Het bedrijf verdicht de hoop om de broei tegen te gaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Biopetrol Welplaatweg 108 Botlek Rotterdam. Door een lekkage aan een thermische oliepomp moest de brandweer komen omdat de pomp niet meer toegankelijk was zonder adembescherming.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Neste Oil Netherlands Antarcticaweg 185 Maasvlakte Rotterdam. Het bedrijf was bezig met het afkoelen van een unit om over te kunnen schakelen op een ander product. Daarbij lekte een kleine hoeveelheid diesel (gasvormig). Door de hoge temperatuur van de diesel vatte deze vlam. Met stoom is de vlam gedoofd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Euromax Terminal Maasvlakteweg 951 Maasvlakte Rotterdam. Van een containerschip zijn 9 containers van boord gehaald die sporen van een mogelijke lekkage vertonen. De containers zijn op een calamiteitenplaats op lekbakken gezet. Daar is verder onderzoek naar de oorzaak van de lekkage uitgevoerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Wilhelmsen Ships Service Willem Barentszstraat 50 Rotterdam-Albrandswaard. Door een storing in het brandmeldinstallatie werd de hal vol geschuimd. Er was geen sprake van brand of lekkage.