maart

Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Farm Frites Molendijk 108 Oudenhoorn. Er is een ammoniaklekkage ontstaan in het koelsysteem van de vriestunnel. De leiding van de koelinstallatie, waar het gat in zat, is afgesloten en de lekkage is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Op het bedrijfsterrein smeulde in een onderstation apparatuur. De apparatuur is uitgeschakeld waarna het smeulen stopte en de deuren zijn open gezet om het onderstation te luchten.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Door een stroomstoring is een deel van de fabrieken gestopt. Hierdoor moest er worden gefakkeld. Dit gaf geluidsoverlast en rook. De stroomvoorziening is inmiddels hersteld. Het kan een aantal dagen duren voordat alle fabrieken weer zijn opgestart.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) VOPAK Terminal Vlaardingen Koningin Wilhelminahaven 1 Vlaardingen. Tijdens het opstarten van een lichter kwam via de pomp palmstearine terecht op het dek en in het water. Het ging om minder dan 100 liter. De schipper heeft het schoongemaakt. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door korstsluiting bij een ventilator ontstond rookontwikkeling waardoor het automatische brandalarm geactiveerd werd. Het incident had verder geen gevolgen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. d’Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een stoomketel is een kabelhaspel gaan smeulen. De smeulende kabelhaspel is door de bevelvoerder van BP met een poederblusser geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingeplaat Rotterdam. In een rookkraal bij een controlekamer is een asbak gaan smeulen. Deze smeulende asbak is door eigen personeel met een brandblusser gedoofd. Verder had het incident geen gevolgen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Nouryon Chemicals B.V. Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Op de afdeling MEB is een prullenbak door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. Deze is door middel van een poederblusser en water gedoofd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) ECT Delta Europaweg 875 Rotterdam. Bij het laden van een container op een van de stacks is deze lek geraakt. De brandweer is aanwezig en heeft een waterscherm gezet op de tankcontainer. De brandweer zal de container op een lekbak plaatsen.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3)  van Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125 Europoort Rotterdam. Een tankauto met raapolie is het terrein afgereden met een niet goed gesloten afsluiter. Hierdoor is een spoor van olie zichtbaar op de openbare weg. Naar schatting is er 50 liter raapolie weggelopen uit de tankwagen. Het bedrijf heeft een schoonmaakbedrijf opgeroepen om de weg schoon te maken.