2020

maart

Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Farm Frites Molendijk 108 Oudenhoorn. Er is een ammoniaklekkage ontstaan in het koelsysteem van de vriestunnel. De leiding van de koelinstallatie, waar het gat in zat, is afgesloten en de lekkage is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Op het bedrijfsterrein smeulde in een onderstation apparatuur. De apparatuur is uitgeschakeld waarna het smeulen stopte en de deuren zijn open gezet om het onderstation te luchten.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Door een stroomstoring is een deel van de fabrieken gestopt. Hierdoor moest er worden gefakkeld. Dit gaf geluidsoverlast en rook. De stroomvoorziening is inmiddels hersteld. Het kan een aantal dagen duren voordat alle fabrieken weer zijn opgestart.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) VOPAK Terminal Vlaardingen Koningin Wilhelminahaven 1 Vlaardingen. Tijdens het opstarten van een lichter kwam via de pomp palmstearine terecht op het dek en in het water. Het ging om minder dan 100 liter. De schipper heeft het schoongemaakt. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door korstsluiting bij een ventilator ontstond rookontwikkeling waardoor het automatische brandalarm geactiveerd werd. Het incident had verder geen gevolgen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. d’Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een stoomketel is een kabelhaspel gaan smeulen. De smeulende kabelhaspel is door de bevelvoerder van BP met een poederblusser geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingeplaat Rotterdam. In een rookkraal bij een controlekamer is een asbak gaan smeulen. Deze smeulende asbak is door eigen personeel met een brandblusser gedoofd. Verder had het incident geen gevolgen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Nouryon Chemicals B.V. Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Op de afdeling MEB is een prullenbak door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. Deze is door middel van een poederblusser en water gedoofd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) ECT Delta Europaweg 875 Rotterdam. Bij het laden van een container op een van de stacks is deze lek geraakt. De brandweer is aanwezig en heeft een waterscherm gezet op de tankcontainer. De brandweer zal de container op een lekbak plaatsen.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3)  van Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125 Europoort Rotterdam. Een tankauto met raapolie is het terrein afgereden met een niet goed gesloten afsluiter. Hierdoor is een spoor van olie zichtbaar op de openbare weg. Naar schatting is er 50 liter raapolie weggelopen uit de tankwagen. Het bedrijf heeft een schoonmaakbedrijf opgeroepen om de weg schoon te maken.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Rotterdam Europoort. Bij het opstarten van een warmtewisselaar zijn twee drains open blijven staan. Hierdoor is ongeveer 5.000 liter ‘mash’ uit de installatie gelopen. ‘Mash’ is een mengsel van mais en water waarin ook bestanddelen ethanol zitten. Via de goten is het mengsel opgevangen in het afvalwatersysteem en wordt het inmiddels weer opgewerkt in de productie.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Door een defect aan een lospomp aan boord van een tanklichter is thermische olie vrijgekomen. Naar schatting is 10 liter thermische olie in de haven gelopen en ligt er ook nog wat olie op het dek van de lichter. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Kemira Rotterdam BV Botlekweg 175 Botlek Rotterdam. Tijdens het vullen van een tank is men vergeten de bodemafsluiter af te sluiten. Hierdoor is er 1 m3 waterstofchloride gelekt. De waterstofchloride is in de tankput gelopen en is verdund. De gelekte waterstofchloride wordt in de afvalwaterzuivering van Kemira zelf verwerkt. De afsluiter is gesloten en de lekkage is gestopt.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) van Rail Service Center Rotterdam, Albert Plesmanweg 200, Rotterdam. Bij een mangatdeksel lagen druppels met Aniline (aminobenzeen), die terecht zijn gekomen in de opvangbak. Er is geen product op de grond terecht gekomen. Wilchem is opgeroepen en hebben het lek gedicht. Momenteel voert Wilchem de schoonmaakwerkzaamheden uit.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1)  van ProRail B.V. Emplacement Botlek, Botlekweg 150, Botlek Rotterdam. Op het spooremplacement is een lekkende wagon ontdekt. Vermoedelijk gaat het om stookolie. Het milieupiket en het incidentenbestrijdingsteam van Prorail zijn ter plaatse voor verder onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Energy Rotterdam B.V. Merwedeweg Europoort Rotterdam. Tijdens het monteren van een klep i.v.m. onderhoud kwam procescondensaat vrij. Het procescondensaat bestond uit water met maïs. Het ging om ongeveer 6 kuub product. Het bedrijf heeft analyses uitgevoerd om te bepalen hoe het product wordt opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Er is broei ontstaan in een berg kolen. Dit veroorzaakt rook en stank. De partij is verdicht om het broeien tegen te gaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Tronox Pigments Holland Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Er was kortdurend brand in een leiding in een unit, waar een proces wordt gevoerd met titaniumchloride. De brand is ontdekt op camera’s in de controlekamer. Eigen personeel heeft de brand geblust met stikstof. De unit is uit voorzorg gestopt om escalatie te voorkomen.
Brand/broei/explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1) van Standic B.V., Wieldrechtseweg 48, Dordrecht. In een cabine van een lege tankauto is brand ontstaan. De tankauto staat op de laadplaats. Omliggende tankwagens zijn weggehaald. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust