januari

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN melding (Z1) Nouryon Poly Chemicals Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Door een gat in de afgasleiding van een chloor opslagtank is er een lekkage van chloor ontstaan. Wanneer de druk van de tank oploopt wordt deze afgasleiding aangesproken. Het bedrijf heeft de tank gekoeld zodat de druk stabiel bleef en de leiding gerepareerd kon worden. Er waren waterschermen opgezet en er is geen chloor meer gemeten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam. Bij onderhoudswerkzaamheden is een restant nafta, die als filmlaag op een plas dreef in brand geraakt. Dit is direct geblust met een P-9 blusser. Bij de werkzaamheden is een kleine hoeveelheid nafta (restproduct) uit de leiding gelopen en later door zaagwerkzaamheden ontbrandt. Hoeveelheid was nihil. Bedrijfsbrandweer heeft nacontrole gedaan. Brand is uit en er is niks meer gemeten aan dampen.
Overig (CIN B1) CIN-melding (B1) ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Er waren rookverschijnselen vanuit de ventilatiegaten van een stukgoed container. Ten tijde van het incident waren er laswerkzaamheden gaande bij de container.
Verspreiding van stof (CIN G4) CIN-melding (G4) bij Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het uitwisselen van een corrosieprop is een lekkage van Butaan ontstaan. Ten tijde van de melding was de lekkage onder controle maar nog niet verholpen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Een houten plaat is gaan smeulen door laswerkzaamheden. Een operator heeft de houten plaat onder water gedompeld.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam World Gateway Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Op de calamiteitenplaats is een container met polyester gaan roken. Brandweer is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven, Vlaardingen. Bij het laden van mts Johnny is ongeveer 500 liter zonnebloemolie gelekt. Hiervan is circa 200 liter in het oppervlaktewater terechtgekomen. Het bedrijf heeft zelf meteen een oil-boom uitgerold om de olie in te dammen. Het Milieupiket gaat ter plaatse om nader onderzoek te doen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Bij het schip de Guardians is door onbekende reden ongeveer 50 liter raapzaadolie vrijgekomen in het oppervlaktewater. De lekkage is gestopt en het havenbedrijf gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Om 18:24 uur deed Lyondell een melding dat er 50 kg gas was vrijgekomen (isobuteen). De lekkage vond plaats bij de uitloopleiding van een luchtkoeler bij de ETBE/MTBE-fabriek, op een hoogte van 20 tot 25 meter. De ETBE is gelijk gestopt en is nog steeds uit bedrijf. Er zijn geen meetkoppen afgegaan. De oorzaak is een gat in de leiding, vermoedelijk door corrosie.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) BP d'Arcyweg 76,  Europoort Rotterdam. In de controlekamer is een stroomstoring opgetreden. In verband hiermee zijn alle units veilig gesteld. Tijdens het veilig stellen zijn er stoffen naar de fakkels gestuurd, waardoor er enige tijd flinke flare en roetwolken zichtbaar waren. Hierover zijn in totaal vijf meldingen binnengekomen bij de meldkamer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Op een klep van een afleveringssysteem van dieselolie is rookontwikkeling ontstaan. Voordat de bluspoging door eigen personeel kon worden gedaan was de rook verdwenen. Het incident heeft geen gevolgen gehad voor de processen. De brandweer is in kennis gesteld, geen verdere inzet nodig van de hulpdiensten.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Achter een deur in het contractorpark werd rook geconstateerd. Het bedrijf maakte hier gelijk een melding van, dus de bedrijfsbrandweer was snel ter plaatse.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Gate Terminal, Maasvlakteweg 991, Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden bij de Main Service building (hoofdkantoor) is een hoeveelheid bouwstof op komen waaien. Hierdoor ging de brandmelder af. Uiteindelijk bleek dit loos alarm.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Lyondell Chemie Europoort, Moezelweg 145, Europoort Rotterdam. Zaterdagochtend zijn de lagers van een pomp te warm geworden, waardoor ze zijn gaan branden. Lagers zijn elementen in een pomp die rotatie of lineaire beweging mogelijk maken. De brand is geblust met een poederblusser. Er zijn verder geen gevolgen voor de omgeving.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Betrof lekkage bij een unit waar methanol verwerkt werd. In totaal is er 100 liter vloeibaar (100%) methanol vrijgekomen op 20 meter hoogte. Er is direct een waterscherm opgesteld om verdere verspreiding en ontsteking van de methanol te voorkomen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De unit is uit bedrijf genomen en het restproduct is omgeleid naar de fakkel, waarna de lekkage gestopt is. De afsluiter is vervolgens gerepareerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Bij een kolenhoop in de hoek van de Amazonehaven en het Beerkanaal is een broei ontstaan. Het bedrijf gaat de kolenhoop dichtrijden. Het duurt minimaal 24 uur voordat het probleem verholpen is en er kan eventueel stank bij vrijkomen. De meldkamer en het bedrijf houden hierover contact.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Aluminium en Chemie (Aluchemie) Rotterdam B.V., Oude Maasweg 80, Botlek Rotterdam. Er is brand geweest in Systeem 3 van het massagebouw. Deze brand is geblust met eigen middelen. Het milieupiket doet verder onderzoek.