Terug naar CIN-Meldingen

2021

november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding (B2) BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Op het terrein bij BP (FCCU), ter hoogte van de main fractionator, heeft een (oude) poetsdoek met wat olieresten bij slijp- en laswerkzaamheden vlam gevat. De spetters van het lassen en slijpen hebben de doek doen ontbranden. Er wordt nieuw leidingwerk geproduceerd en in de leidingen zat geen product, het incident heeft dan ook verder geen gevolgen gehad. Het betrof een brandje van minimale omvang. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan vanwege de omvang en aard van de melding. De meldkamer DCMR heeft de melding telefonisch afgehandeld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Exxonmobil Chemical RAP Botlekweg Botlek Rotterdam. Tijdens het starten van een pomp is een steekvlam uit een elektromotor ontstaan. De pomp is direct gestopt. De oorzaak blijkt kortsluiting op de bindingen van de elektromotor. De technische dienst van het bedrijf zoekt uit hoe de kortsluiting heeft kunnen ontstaan. Hoe er kortsluiting heeft kunnen ontstaan wordt nog nagelopen door een technische dienst. Er waren gevolgen voor bedrijfsvoering of omgeving.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding [B1] Broekman Logistics Europoort BV Merwedeweg Rotterdam. Er is brand ontstaan bij een pers in een loods. De vermoedelijke oorzaak is waarschijnlijk het warmlopen van de perscontainer vanwege overvulling. Waarschijnlijk heeft sluiting in de maler het karton doen ontbranden. De brandweer is ter plaatse geweest en constateerde dat de brand uit was. Het bedrijf start een intern onderzoek naar de oorzaak.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Cin-melding [Z2] Vopak Terminal Europoort voor locatie Vopak Terminal Neckarhaven. Bij het beladen van een binnenvaartschip is een kleine lekkage van schroefasolie geconstateerd bij een schroefas. De lekkage is gestopt en het product is ingeblokt. Het Havenbedrijf is ter plaatse gegaan en het bleek om een kleine hoeveelheid schroefasolie te gaan. In overleg met het Rijkswaterstaat is het schip rond 08:40 uur vertrokken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg Vondelingenplaat Rotterdam. Medewerkers hebben rook waargenomen uit een verdeelkast in een onderstation. De verdeelkast is uitgeschakeld, waarmee rookontwikkeling gestopt is. Het bedrijf heeft het voorval zelf onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding [B1] ADM Europoort BV Elbeweg Europoort Rotterdam. Bij een bonendroger (sojabonen) is rookontwikkeling ontstaan. Er was sprake van 2 hotspots. Brandweer is ter plaatste geweest voor blussing. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Aluminium en Chemie Oude Maasweg Botlek Rotterdam. Het betrof gloeibrand in een rookgasleiding van een oven. Eerder had een automatische blussing plaatsgevonden in dezelfde oven waar na een controle geen brand was ontdekt. Vermoedelijk zijn de verbrandingsgassen neergeslagen in de ringleiding en door hoge temperatuur bij de herstart tot ontbranding gekomen. Dit is door automatische blussing gedoofd. Het voorval wordt overgedragen aan de vaste toezichthouder van het bedrijf.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Cin-melding [Z1] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg Rotterdam. Door een storing heeft een verhoogde stofuitstoot door een schoorsteen plaatsgevonden. Het milieupiket van de DCMR doet onderzoek naar het voorval.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V. Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij onderhoud van een koeler is er wat MDI (product) in een 40 liter opvangvat gekomen met koelwater. Hierdoor is een reactie tot stand gekomen waarbij er wat CO2 vrij is gekomen. Het vat is losgekoppeld en op het gras neergezet tot de reactie geëindigd was. Het milieu piket van de DCMR doet een onderzoek naar het incident.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat, Rotterdam. Melding van de Shell raffinaderij in Pernis. Er is brand ontstaan in een onderstation. Deze werd geblust en er zijn geen processen uitgevallen. Er is een persoon met brandwonden afgevoerd in de ambulance. Het milieu piket van de DCMR en de AGS (adviseur gevaarlijke stoffen) zijn ter plaatse geweest.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Vopark Terminal Botlek TTB, Welplaatweg 115, Rotterdam. Bij het beladen van een schip heeft een overvulbeveiliging gefaald. Hierdoor is er naar schatting 20 liter gasolie gelekt. Het laden is gelijk gestopt. Het Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Service Terminal Rotterdam B.V., Torontostraat 20, Botlek Rotterdam. Tijdens een boord-boord verlading tussen twee schepen is er een geringe hoeveelheid gasolie vrijgekomen. Het havenbedrijf heeft dit voorval onderzocht waardoor inzet van het Milieupiket niet nodig was.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Tijdens het uit bedrijf nemen van de VDU (van de FCCU) is een leiding in een fornuis lek geraakt. In deze leiding zit residu (stookolie) en dat is ontbrand. De brand bevindt zich in het fornuis. Het fornuis is om 22:17 uur zo goed als uitgebrand. Milieupiket gaat niet er plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3)-, P&O Ferries, Luxemburgweg 2, Europoort Rotterdam. Tijdens het lossen van een tankcontainer aan boord van het schip Estraden, is er rond 18:40 uur 15 liter butanol vrijgekomen doordat het deksel niet goed was afgesloten. Het product is aan boord terechtgekomen en wordt opgeruimd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1), Arkema B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het verladen van een container is een kleine hoeveelheid van de stof n-Butylmercaptaan gelekt. Vermoedelijk is het lek ontstaan omdat de pakking is verschoven. Inmiddels is de stof opgeruimd. Bij de meldkamer zijn twee klachten binnengekomen die vermoedelijk te maken hebben gehad met deze lekkage (op basis van de windrichting). Het milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B2), Indorama Ventures Europe B.V., Markweg 201, Europoort Rotterdam. Er is een kleine brand geweest op de 2e verdieping van de polymeerfabriek. Doordat er waarschijnlijk een lek zit in het maagfilter is er een kleine hoeveelheid polymeer in de isolatie terechtkomt gekomen. Milieupiket gaat onderzoek doen.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een lekkage in de stoombundel is er water richting de CC2 (Cat Cracker 2) gestroomd. Door de hitte in de CC2 werd dit stoom er zorgde het voor een vaporlock. Dit betekent dat de CC2 tript en vervolgens uitvalt. Shell probeert alles zo veel mogelijk binnen te houden. Lukt dit niet dan zal er worden gefakkeld. Mocht er worden gefakkeld dan gaat daar een nog onbekende hoeveelheid propaan, butaan en methaan naartoe. Gevolgen van de trip betekend ook dat de fabrieken HDSL en HFAlcy of in circuleren gaan of in shutdown. Ook hier gaan ze mogelijk fakkelen. Dit zou gaan om de stoffen koolwaterstof, waterstof en H2S. Hoeveelheid nog onbekend. Verder zijn er geen gevolgen voor het proces. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Bij een vacuümpomp in de destillatie unit is een afdichting kapot gegaan. Hierdoor is er 1000 liter ethanol met water vrijgekomen op een vloeistofdichte vloer. Ze konden dit opnemen in het proces zodat er geen emissie was. Voor de reparatie van de pomp is de fabriek uit bedrijf genomen. Milieupiket heeft deze melding niet onderzocht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Op terrein 6 is op 250 meter een partij broei ontstaan, met als gevolg stankoverlast.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het wisselen van een warmtewisselaar is een kleine hoeveelheid diesel meegekomen en ontstoken. Dit is door het personeel zelf geblust. Milieupiket heeft hier geen onderzoek naar gedaan.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Door een lekkage aan een vrachtwagen is een spil van plantaardige olie ontstaan. De vrachtwagen is vertrokken vanuit Cargill en staat nu stil bij RST. Over de hele Welplaatweg is een spoor te zien. Er wordt nog geïnventariseerd waar er nog meer plantaardige olie is gelekt. Omdat de weg onder het beheer valt van het havenbedrijf, gaat er een inspecteur ter plaatse om de schoonmaakwerkzaamheden in gang te zetten. Het bedrijf houdt DCMR op de hoogte via de bedrijfsmeldingenlijn. Het Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens slijpwerkzaamheden is een busje gaan branden. Het brandje is geblust met een poederblusser. Milieupiket gaat geen onderzoek doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. In het substation van het elektriciteitsverdeelstation, ter hoogte van tank T105, is in de bekabeling van de luchtbehandeling brand ontstaan. De brand is direct geblust met een CO2-blusser. Het voorval vond om 12:45 uur plaats, maar is pas in de wachtoverdracht gemeld. De opkomende wachtchef heeft direct een CIN-melding B2 gedaan. Het milieupiket van DCMR stelt een onderzoek in.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Viterra Botlek, Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam. Rond 01:00 uur heeft een hete oliepomp gelekt op een seal. Hierbij is ongeveer 30 liter olie van 240° C vrijgekomen in de inrichting op een vloeistofdichte vloer. De leiding is direct na de alarmering ingeblokt en de gelekte olie is afgedekt met grit. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 Koole Tankstorage Minerals Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Om 12:12 uur is bij een reactor een zeer kleine lekkage geweest van nafta waterstof op de afsluiter van RCV 543. Dit is door de temperatuur direct ontvlamd. Het bedrijf heeft de brand direct met stoom geblust. De brand heeft geen gevolgen gehad voor de rest van het proces. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Viterra Botlek, Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam. Om 0:51 uur heeft een hete oliepomp gelekt op een seal. Hierbij is ongeveer 30 liter olie van 240° C vrijgekomen in de inrichting op een vloeistofdichte vloer. De leiding is direct na de alarmering ingeblokt en de gelekte olie is afgedekt met grit. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. In de tweede straat op de terminal is er gedurende vijf minuten aardgas ontsnapt. Bij een wanddiktemeting van een gasleiding is er een gat ontstaan in de leiding. De leiding is ingeblokt, met als gevolg dat er geen aardgas is voor de DVI. Deze liggen daarom stil waardoor er geen verladingen zullen plaatsvinden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In de Hycon fabriek is een afsluiter gaan smeulen door een lekkage van enkele druppels gasolie op een glant en door hoge temperatur. Dit is direct geblust met blusmiddel P50 (poederblusser). Het Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Om 11:23 uur ontstond er een lekkage van butaan vanuit de pakking van een reboiler van een kolom. Ten tijde van de melding kwam er 5 liter per minuut vloeibaar product vrij. Het bedrijf neemt maatregelen om de installatie drukloos te maken door butaan af te laten naar de flare. Het milieupiket heeft geen onderzoek ingesteld.  
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Kova HSE B.V., Madoerastraat 10, Maasvlakte Rotterdam. Omstreeks 09:10 uur deed Kova HSE een CIN G4-melding nadat er twee drums met een brandbare vloeistof waren lek geprikt door de lepels van een heftruck. Naar schatting is hier 460 liter product bij vrijgekomen. Milieupiket gaat ter plaatse om toezicht te houden op de verdere bereddering en afhandeling van het incident.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Omstreeks 09:00 uur deed Cargill een CIN Z3- melding nadat een vrachtwagen een spoor van ongeveer 200 liter aan plantaardige olie had achtergelaten op de openbare weg (Welplaatweg). In verband met de veiligheid (eventueel gladheid) heeft het bedrijf een CIN-melding gedaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Rond half zes 's avonds is op de destillatie unit een PSV (Pressure Safety Valve) aangesproken. Hierdoor is er ongeveer 1 kuub aan Ethanol (50% water) vrijgekomen. Er is een pomp gestopt, waardoor de druk zakte en de lekkage is gestopt. Het product is terecht gekomen in een betonnen lekbak. Het product is weggespoeld en terug in het systeem gepompt. De lekkage heeft geen verdere gevolgen gehad voor de rest van het proces.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is er een kleine lekkage/walm van Isobuthaan 99% en Fluorwaterstof (HF) overige % ontstaan op een lasnaad van een leiding bij de Alkylatie-unit. Op het moment van de lekkage was er geen personeel aanwezig binnen de fabriek en er zijn geen meetkoppen aangesproken. Er wordt gewerkt aan het plaatsen van een klemband om de lekkage. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 Rotterdam Short Sea Terminals Reeweg 35 Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is vermoedelijk brand/broei ontstaan in een zwavelbak. In de desbetreffende bak wordt zwavel die afkomstig is van de zwavelplant opgevangen en verwarmd met een spiraal. De zwavelbak wordt in onderdruk gehouden middels een afzuigsysteem. Hierbij is de onderdruk door nog onbekende oorzaak opgelopen tot 0. Uit voorzorg is deze meteen afgedekt met een stikstoflaag. Milieupiket is niet ter plaatse geweest voor onderzoek.