Terug naar CIN-Meldingen

2022

mei

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij een AGV (automated guided vehicle) is er door nog onbekende oorzaak kortsluiting ontstaan. Hierdoor is de accu gaan smeulen. De accu is verwijderd en ondergedompeld in een dompelbak. De dompelbak staat nu op de calamiteitenbak en de temperatuur is afgenomen. Deze blijft daar een aantal dagen staan en zal zodra het veilig is worden afgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Rond 18:05 uur is broei ontstaan in een kolenhoop van 200 meter lengte, op terrein 3 van het bedrijf. De kolenhoop wordt nat gehouden. Daarbij kan wat stank vrijkomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Drie kubieke meter FAME gelekt in tracé vanuit pig-station. Onbekend waardoor lekkage is ontstaan. Product in lekbak terecht gekomen, daarna in tracé en dan in afvoergoten.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) OCI terminal Europoort, Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Om 3:02 uur heeft melding gemaakt. Tijdens het starten van de belading van een binnenvaarttanker met ammoniak is er een lekkage ontdekt bij een voetafsluiter van de laadarm. Naar schatting is er 200 liter ammoniak ontsnapt. De voetafsluiter is direct afgesloten en de ontsnapte ammoniak is met water neergeslagen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) LBC Rotterdam, Oude Maasweg 4, Botlek Rotterdam. Om 08:30 uur heeft melding gedaan. Bij de DVI-installatie is in twee vaten met actief kool broei aangetroffen. Daarbij is een uitgaande slang, uit de installatie, gesmolten. Men was bezig met het lossen van een schip met tolueen en acrylonitril. De temperatuur is opgelopen tot 150° C aan de buitenkant. Het ging om een tijdelijke DVI-unit, de normale unit werkte niet goed. Milieupiket is ter plaatse geweest. Ook de AGS is uitgerukt naar dit incident.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Kova HSE B.V., Madoerastraat 10, Maasvlakte Rotterdam. Om 12:06 uur is bij het uitladen met een heftruck een bout geraakt en een Intermediate Bulk Container (IBC) aan de bovenzijde gescheurd waardoor 150 liter hydroxyethylacrylaat is gelekt. Een deel van het product is in het noodriool gelopen, een deel ligt in de lekbak waarin de IBC is geplaatst en een deel op het laadperron. De brandweer heeft inmiddels geschuimd. Voor de opruimactie van het gelekt product zal een erkend reinigingsbedrijf ter plaatse komen. De loods is inmiddels geëvacueerd. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Tijdens het opstarten van een droger is er een te hoge temperatuur ontstaan. Hierdoor is er gedroogd veevoer in de brand gevlogen. Het bedrijf heeft de brander gestopt, de brand geblust en het verbrandde veevoer verwijderd. De brand heeft geen gevolgen voor de rest van het proces.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Op steiger 3 van bedrijf is tijdens het leegblazen van de laadarm circa 100 liter vacuümgasolie aan boord van het schip de Briljant terecht gekomen en circa 10 tot 20 liter in het oppervlakte water. Het havenbedrijf gaat ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op een "hopper" - een apparaat die gebruikt wordt om catalyst uit een installatie te halen - is wat catalyst gemorst. Dit heeft staan broeien op een parkeerplaats. Het is nat gemaakt en opgeruimd in een vat.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij onderhoud van de hydrocracker is door kortsluiting in de vacuümgenerator de toevoerleiding van de gasolie doorgebrand. Deze is door bedrijf direct geblust met poeder.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 18:05 uur deed bedrijf melding van een smeulbrand ontstaan door laswerkzaamheden. Hierbij vatten enkele steigerplanken vlam. Het bedrijf heeft de smeulbrand met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Om 05:00 uur broei ontstaan bij het Crude Distillation Unit (CDU) proces 'katalystische reformer'. De broei is ontstaan in een signaalkabel naar het fornuis en deze is gaan smeulen. Dit is gesignaleerd door een medewerker toen de kabel heet was, maar deze is ook vanzelf weer afgekoeld. Blusmiddelen of verdere assistentie was onnodig. Hoe de broei heeft kunnen ontstaan wordt door specialisten onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Laurenshaven B.V., Montrealweg 25, Botlek Rotterdam. Rookontwikkeling in brandpompkamer. Er was een dieselwaterpomp in bedrijf om het systeem op druk te zetten. Er zijn geen acties ondernomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 20:15 uur deed het bedrijf melding van een leiding gasolie een temperatuur heeft gekregen boven het vlampunt. De verpomping (cirulatie) is gestopt om de pomp te laten afkoelen. De oorzaak onbekend. Milieupiket voert onderzoek uit naar de oorzaak van het warm lopen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Er is broei geconstateerd in een partij steenkool. Het bedrijf heeft de broei stopt. Milieupiket is gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van een schip is tijdens het lossen een tankcontainer (24ft) met Aviation Gas (AV-gas 100LL, UN1203) lek geraakt op een stut. Daarbij is de tankwand doorboord en loopt er een straaltje benzine uit. Dit is niet te stoppen. De container is op de lekbak gezet. Deze bak is groot genoeg om de inhoud van de gehele container te bevatten. De gelekte benzine aan boord en op de kade wordt opgeruimd door eigen personeel. Voor de lekke container wordt met spoed een beredderingsbedrijf gebeld. AGS adviseert telefonisch, Milieupiket gaat ter plaatse
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) AAK Rotterdam B.V., 1e Welplaatdwarsweg 2, Botlek Rotterdam. Om 12:55 uur is een spill van plantaardige olie ontstaan bij AAK Rotterdam. Het product is richting het oppervlaktewater gelopen. Het is niet duidelijk of het product op het hemelwaterriool is gekomen. Het bedrijf heeft ook een testriool en waarschijnlijk is het enkel daarin terecht gekomen. Er is een zuigwagen onderweg om het product op te ruimen. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Hexion B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak is er bij het reinigingen van een productie vat is er een explosie/ drukstoot geweest. Omdat er geen gevolgen waren voor het proces en het onderzoek naar de oorzaak van het incident morgen pas gestart wordt is besloten om het Milieupiket niet in te zetten. In plaats daarvan is telefonisch in samenwerking met de Brandweer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Er waren vlammetjes ontstaan op de reduceer van de acetyleen en zuurstoffles bij snijbrandwerkzaamheden. Geblust met poederblusser.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Veembedrijf de Rijke, Loods V, Nieuwesluisweg 204, Botlek Rotterdam. In de loods voor het opladen van vorkheftrucks heeft de batterij van een vorkheftrucks vlamgevat. Deze is geblust maar smeult nog na. De brandweer helpt met blussen. Er is nog lichte rookontwikkeling.