Terug naar CIN-Meldingen

mei

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 18:05 uur deed bedrijf melding van een smeulbrand ontstaan door laswerkzaamheden. Hierbij vatten enkele steigerplanken vlam. Het bedrijf heeft de smeulbrand met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Om 05:00 uur broei ontstaan bij het Crude Distillation Unit (CDU) proces 'katalystische reformer'. De broei is ontstaan in een signaalkabel naar het fornuis en deze is gaan smeulen. Dit is gesignaleerd door een medewerker toen de kabel heet was, maar deze is ook vanzelf weer afgekoeld. Blusmiddelen of verdere assistentie was onnodig. Hoe de broei heeft kunnen ontstaan wordt door specialisten onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Laurenshaven B.V., Montrealweg 25, Botlek Rotterdam. Rookontwikkeling in brandpompkamer. Er was een dieselwaterpomp in bedrijf om het systeem op druk te zetten. Er zijn geen acties ondernomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 20:15 uur deed het bedrijf melding van een leiding gasolie een temperatuur heeft gekregen boven het vlampunt. De verpomping (cirulatie) is gestopt om de pomp te laten afkoelen. De oorzaak onbekend. Milieupiket voert onderzoek uit naar de oorzaak van het warm lopen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Er is broei geconstateerd in een partij steenkool. Het bedrijf heeft de broei stopt. Milieupiket is gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van een schip is tijdens het lossen een tankcontainer (24ft) met Aviation Gas (AV-gas 100LL, UN1203) lek geraakt op een stut. Daarbij is de tankwand doorboord en loopt er een straaltje benzine uit. Dit is niet te stoppen. De container is op de lekbak gezet. Deze bak is groot genoeg om de inhoud van de gehele container te bevatten. De gelekte benzine aan boord en op de kade wordt opgeruimd door eigen personeel. Voor de lekke container wordt met spoed een beredderingsbedrijf gebeld. AGS adviseert telefonisch, Milieupiket gaat ter plaatse
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) AAK Rotterdam B.V., 1e Welplaatdwarsweg 2, Botlek Rotterdam. Om 12:55 uur is een spill van plantaardige olie ontstaan bij AAK Rotterdam. Het product is richting het oppervlaktewater gelopen. Het is niet duidelijk of het product op het hemelwaterriool is gekomen. Het bedrijf heeft ook een testriool en waarschijnlijk is het enkel daarin terecht gekomen. Er is een zuigwagen onderweg om het product op te ruimen. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Hexion B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak is er bij het reinigingen van een productie vat is er een explosie/ drukstoot geweest. Omdat er geen gevolgen waren voor het proces en het onderzoek naar de oorzaak van het incident morgen pas gestart wordt is besloten om het Milieupiket niet in te zetten. In plaats daarvan is telefonisch in samenwerking met de Brandweer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Er waren vlammetjes ontstaan op de reduceer van de acetyleen en zuurstoffles bij snijbrandwerkzaamheden. Geblust met poederblusser.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Veembedrijf de Rijke, Loods V, Nieuwesluisweg 204, Botlek Rotterdam. In de loods voor het opladen van vorkheftrucks heeft de batterij van een vorkheftrucks vlamgevat. Deze is geblust maar smeult nog na. De brandweer helpt met blussen. Er is nog lichte rookontwikkeling.