Terug naar CIN-Meldingen

2022

juli

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort, Rotterdam. Bij schoonmaakwerkzaamheden op een schip is de spoeltank overgelopen door een menselijke fout. Hierdoor is er 50 liter water met ruwe raap olie in dommelhaven bij stijger 91 gekomen. De havendienst zal dit incident verder oppakken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg 30, Vondelingenplaat, Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden bij tank 403 is er door nog onbekende oorzaak een steekvlam ontstaan. Hierbij heeft een medewerker rook ingeademd en wordt op dit moment nagekeken door port healthcentre. Alle werkzaamheden zijn stilgelegd. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Rolande LNG B.V., Tweedweg 10, Botlek Rotterdam. Doordat de chauffeur van de tankwagen die het station kwam beladen een verkeerde afsluiter heeft geopend is er 197 kilo LNG afgeblazen. De afsluiter is dichtgezet waardoor er geen LNG meer vrijkomt. Door een ander incident en een klachtengolf zal dit voorval telefonisch worden onderzocht door de meldkamer en niet fysiek door het milieupiket.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Jongeneel Transport, Dintelweg 57, Europoort, Rotterdam. Op de parkeerplaats van het bedrijf is een brand ontstaan in een elektrisch voertuig. Deze is naar een berger gebracht voor onderdompeling in water omdat het accupakket van de auto beschadigd is. Milieupiket is niet ter plaatse geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76, Europoort, Rotterdam. Tijdens het opwarmen van een leiding welke gevuld was met Crude is er brand ontstaan aan de buitenzijde van de leiding. Deze is geblust middels een poederblusser. Door piket is er geen onderzoek gestart. Ook was er geen noodzaak tot het doen van een vervolgmelding.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Een tank met thin stillage (de vloeibare fase van maispulp) is overgelopen. Waarschijnlijk doordat de niveaumeting defect is. Er is geen alarm afgegaan voordat de tank over liep. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1), Cerexagri/Arkema, Tankhoofd 10, Vondelingenplaat, Rotterdam . Op Unit 7500 is lekkage op de seal van een pomp ontstaan waardoor 20 ml BMPP (UN3336 mercaptaan) vloeistof is vrijgekomen. De lekkage is gestopt en vloeistof is met grit afgedekt en opgeruimd. Er is afgeschaald van G1 naar Z1, omdat er geen sprake was van direct gevaar, maar wel kans op geurhinder. Gezien de lage geurdrempel van deze stof, heeft het milieupiket benedenwinds waarnemingen gedaan. Er is geen geur waargenomen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76. Europoort. Rotterdam. In de FCCU-fabriek is een lekkage van Main Column Bottom (zware koolwaterstoffen) opgetreden. Hierbij stroomde MCB (monochlorobimane) met een temperatuur van ongeveer 350 graden uit de installatie. De brandweer was al ter plaatse, omdat het via een drukknopmelding was gealarmeerd. Tijdens de melding was de lekkage al gestopt. Milieupiket heeft het voorval onderzocht. Er was een klep in de bypass die lekte. Door de bypass open te zetten is het probleem opgelost. De totale hoeveelheid gelekt product is minder dan 1 kubieke meter. De verontreiniging wordt door een extern bedrijf opgeruimd.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek, Rotterdam. Bij een druppellekkage aan een tankwagen heeft propaan gelekt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z4) CIN-melding (Z4), ECT Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte, Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is een onbemande automatische kraan, een stack kraan, door blijven gaan waardoor er een een aantal containers zijn omgevallen en verschoven. Onder deze containers bevinden zich ook containers met daarin gevaarlijke stoffen. De desbetreffende containers staan dusdanig stabiel dat deze geen acuut gevaar vormen. De herstelwerkzaamheden worden met een hulpkraan verricht en worden morgen bij daglicht uitgevoerd. Een eerste inschatting is dat dit 30 uur gaat duren. Als deze werkzaamheden zijn afgerond zal de brandweer assisteren met het veiligstellen van de containers met gevaarlijke stoffen. Het bedrijf zal een bedrijfsmelding doen bij de meldkamer DCMR zodra de werkzaamheden gestart worden en zal daarbij een nadere toelichting geven. Naar verwachting zal dan ook milieupiket aansluiten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76, Europoort, Rotterdam. Door uitval van een fabriek was er een verhoogd aanbod naar de fakkel. De fakkel heeft wat vonken afgegeven waardoor nabijgelegen gras vlam heeft gevat. Het vuur is geblust door personeel van het bedrijf. Nadien is het gras nat gespoten met water om herhaling te voorkomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat, Rotterdam. Een operator zag tijdens een controleronde een vlam op een mobiele dieselpomp. De operator heeft de pomp uitgezet en afgeschakeld. Met het uitzetten van de pomp doofde de vlam. Milieupiket heeft het voorval niet onderzocht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij een op afstand bestuurbare klep in de Powerformer unit is vuur gezien. Dit is direct door eigen personeel met stoom geblust. Het gedeelte rond de klep is ingeblokt en wordt tijdens de dagdienst gecontroleerd om de oorzaak van de lekkage en daarop volgende brand te achterhalen. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Door het afkoelen van pomp GA-03A bij unit 20 is er een kleine lekkage geweest van diesel op een seal. De pomp werd gewisseld voor onderhoud. De diesel heeft vervolgens vlam gevat. De pomp is ingeblokt en geblust door eigen personeel. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Bedrijvenpark Botlek, Welplaatweg 12, Botlek, Rotterdam. Er is brand geweest in een afvalcontainer. De container staat op de parkeerplaats. Reden van de brand is onduidelijk. Vermoedelijk is er een asbak geleegd in de container en is er daardoor brand ontstaan. De brand is door het bedrijf geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek, Rotterdam. Om 17:30 uur is er een spoor palmolie op het terrein van Cargill en daarna Welplaatweg aangetroffen. Het product is uit een wegrijdende tankwagen gelekt. Bestemming van de wagen is onbekend, maar wordt achterhaald, evenals de omvang van de spill buiten het terrein. Op de Welplaatweg zijn al wel wat sporen palmolie gezien ter hoogte van hectometerpaal 1.1 en 1.2. De hoeveelheid is nog onbekend, maar dat wordt achterhaald. Aan de hand van omvang en beschikbare informatie wordt bepaald welke handhavingspartners dienen te worden geïnformeerd. De wegbeheerder van de Welplaatweg, Havenbedrijf in deze, gaat ter plaatse ter assistentie en controle. Milieupiket gaat (vooralsnog) niet ter plaatse, omdat het incident voornamelijk impact heeft buiten de inrichtingsgrens.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), ECT Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte, Rotterdam. Bij het laden van een tankcontainer vanuit het stack (opslag) op een vrachtwagen zijn er leksporen aangetroffen op de container. In de opslag zijn verder geen sporen van de lekkage aangetroffen. De container was beladen met een giftige organische vloeistof. Na bezoek van Milieupiket is besloten de container op een lekbak te plaatsen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Koningin Wilhelminahaven 1, Vlaardingen. Tijdens het verwijderen van isolatie op een sloptank is er broei ontstaan. Eerder heeft Vopak een lekkage gehad op deze tank. Deze is in de isolatie gelopen en dat wordt nu verwijderd. Het restproduct in combinatie met zuurstof en de zon, heeft ervoor gezorgd dat het is gaan smeulen. Medewerkers zijn meteen begonnen met blussen. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk hervat kunnen worden, is er een brandwacht aanwezig en blusmiddelen. Het restproduct wordt in zakken gestopt en vacu├╝m getrokken om aanraking met zuurstof te voorkomen. Daarna worden deze middels afvalcontainers naar de afvalverwerker gezonden. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek, Rotterdam. Om 17:53 uur is een general subalarm (alarm welke afgaat wanneer equipement afvalt) binnengekomen van een substation (elektrisch verdeelstation). Dat werd gevolgd door een trip van pomp 6905. Normaal betekent dit dat het bedrijf een reset overweegt. Echter, bij binnenkomst werd een brandlucht geroken. Er is intern een onderzoek ingesteld en uiteindelijk is er geen brand aangetroffen en is er ook geen reset uitgevoerd. Het verdeelstation is beveiligd met brandbeveiligingsinstallaties en die hebben niet gealarmeerd. De oorzaak is waarschijnlijk een overload. Het bedrijf laat nader onderzoek doen naar de oorzaak en wanneer hier meer over bekend is wordt dit gedeeld met DCMR. Het incident heeft verder geen gevolgen gehad voor andere bedrijfsprocessen. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76, Europoort, Rotterdam. Bij werkzaamheden aan een leiding is bij het openen van een flens een kleine hoeveelheid kerosine vrijgekomen. Omdat dit op een hete leiding terecht is gekomen, is dit ontbrandt. Het aanwezige personeel heeft het direct kunnen blussen. Het milieupiket gaat niet ter plaatse.