Terug naar CIN-Meldingen

2022

oktober

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Aglobis B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Eerder in de week is er een lekkage opgetreden aan een tank voor de opslag van vloeibare zwavel. Deze tank is daarop leeggepompt. In de vrijwel lege, mar niet gereinigde tank is brand ontstaan. Omdat het een zwavelbrand betreft, waardoor er in de rook zzwaveldioxide zit zijn de buurbedrijven geïnformeerd en is de bemanning van een schip aan de kade naar binnen gestuurd. Milieupiket gaat voorlopig niet ter plaatse. De AGS van de brandweer geeft zijn bevindingen door. Aanvulling: Milieupiket is vrijwel de hele dag samen met de vaste toezichthouder van het bedrijf ter plaatse geweest. Er hebben diverse gesprekken met het bedrijf plaatsgevonden om tot een oplossing te komen. Uiteindelijk is een plan van aanpak opgesteld waarbij afspraken zijn gemaakt over het monitoren van de temperatuur in de tank, het meten van SO2 op het terrein (met 3 SO2 monitoren) en de bijbehorende escalatie en de verschillende mogelijke oplossingen om dit incident te bestrijden. Mogelijk is op verschillende plekken in de tank zwavelijzer ontstaan. Dit is een pyrofore stof en heeft alleen zuurstof nodig om te ontbranden. Om het zuurstof gehalte in de tank te verlagen / de tank te koelen, is deze geinertiseerd met stoom. Hierdoor is de temperatuur in de tank wel gezakt, maar nog onvoldoende. Omdat de temperatuur stabiel bleef (72 °C boven in de tank en 60 °C onder in de tank), heeft het bedrijf aan het einde van de middag besloten om de zuurstof in de tank te verdrijven met CO2. De benodigde CO2 wordt morgen aan het einde van de ochtend / begin middag geleverd en met een slang aangesloten op de bovenkant van de tank. Het bedrijf blijft gedurende de avond / nacht monitoren op temperatuur en SO2. Aanvulling (2-11-2022) De tank is inmiddels deels gevuld met CO2, de temperatuur is dalende. Voorlopig wordt de tank zo gelaten, er staat extra CO2 klaar om eventueel aan te vullen. Voor de sloop zal een Plan van Aanpak worden opgesteld, dat aan de DCMR zal worden voorgelegd. De uiteindelijke sloop zal waarschijnlijk over enkele weken plaatsvinden. Aanvulling (7-11-2022) Het bedrijf heeft om 17:15 uur gemeld dat de temperaturen zodanig laag zijn gemeten, dat er geen sprake meer is van broei/brand. De planning voor de sloop van de tank wordt nu in gang gezet. Er wordt een sloopmelding gedaan en er heeft inmiddels aanverwant onderzoek (o.a. asbestonderzoek) plaatsgevonden. Van de daadwerkelijke sloop wordt t.z.t. een reguliere melding voor gedaan. Het voorval is hiermee dan ook ten einde.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden met krimpfolie is bij de fabriek HCU ('HCU' staat voor hydro cracker unit: het hydrogeneren en ontzwavelen van zware destillaten en extracten) een isolatiematje aangestraald. Deze heeft vervolgens vlam gevat. Dit is direct met een P9-poederblusser geblust en heeft verder geen gevolgen gehad. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Aglobis B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Om 12:50 uur is ter hoogte van landtank 1 op het terrein van het bedrijf een lekkage van vloeibaar zwavel (UN2448) geconstateerd. Er is, tot moment van schrijven (13:05 uur), ongeveer 1000 kilo product in de tankput gelopen. De vullingsgraad van de tank was tijdens de melding nog ongeveer 5000 ton. Als maatregel bouwt het bedrijf een bekisting om de spill heen en deze zullen ze volstorten met cement. Dit wordt direct hard en daarmee is het lek gedicht. Een cementwagen is onderweg. Vooralsnog is er geen sprake van een geurverspreiding. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek en gaat onder andere na of de tankput na opvulling nog voldoet aan de opvangcapaciteit.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Er is een klein vlammetje van 2cm ontstaan op een brilflens van een leiding waar waterstof in zat. Dit is ontdekt omdat ze in de omgeving heetwerk wilden gaan doen. Het ging om werkzaamheden rondom de turnaround. De brilflens is drie weken geleden gedraaid om de CDU-afdeling af te sluiten van de FCCU-afdeling. De afsluiter die ervoor zit liet mogelijk door waardoor er drukopbouw geweest is richting de brilflens en die open gegaan is. Ze hebben de afsluiter en de brilflens aangedraaid en alles gecontroleerd met lekdichtspray. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan omdat na nabellen de melding duidelijk genoeg was.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is een schroeilucht waargenomen in Substation 5. Aan het substation staat de PAREX-unit (paraxyleenfabriek) geschakeld. Deze is nog gewoon in bedrijf. De bedrijfsbrandweer heeft het substation onderzocht, maar kon geen hotspots vinden. Er zijn verder geen acties uitgezet.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Rond 23:25 (25 oktober) heeft er een stroomdip plaatsgevonden. Hierdoor is er een lekkage ontstaan van chloor (UN1017) in de cellenzaal. De melding werd als 'Z1' gemeld en is door DCMR opgeschaald naar 'G4'. Brandweer en milieupiket zijn onderweg voor onderzoek. Er heeft kortsluiting plaatsgevonden waardoor er meerdere sub-stations in de 6KV station down gingen. Dit gebeurde rond 22:00. Hierdoor valt eigenlijk alles uit en in veilige modus. Dit betekent onder andere dat de noodgenerator bijgeschakeld wordt en ervoor zorgt dat het systeem in onderdruk komt te staan. Medewerkers hebben daarna getracht om een gedeelte van de elektrolyzers warm te houden middels het toevoegen van stoom. Dit doen ze om er voor te zorgen dat het niet afkoelt en doorstart makkelijker verloopt. Bij het toevoegen van de stoom bleek er chloor mee naar buiten te gaan. Hierop is er ook chloor op het terrein gemeten en is er meteen ontruimd. Oorzaak van de lekkage was wel snel ontdekt en ook dit gedeelte is meteen op onderdruk gezet. Stroom staat weer helemaal bij sinds 01:07u. Nobian gaat eerst een volledige controle doen voordat ze de cellenzaal weer opstarten. Ook de kortsluiting wordt nagelopen. Nobian meldt de opstart bij de meldkamer DCMR.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Rond 22:00 uur heeft kortsluiting plaatsgevonden waardoor er meerdere sub-stations in het 6KV-station 'down' gingen. Als gevolg is er onder andere een noodgenerator ingeschakeld en is ingezet op het creëren van onderdruk voor het systeem. Medewerkers hebben daarna getracht om een gedeelte van de elektrolyzers warm te houden middels het toevoegen van stoom. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat het niet afkoelt en dat doorstart makkelijker verloopt. Bij het toevoegen van de stoom bleek er chloor mee naar buiten te gaan. Hierop is er ook chloor op het terrein gemeten en is er meteen ontruimd. Oorzaak van de lekkage is snel ontdekt en ook dit gedeelte is meteen op onderdruk gezet. De stroom staat weer helemaal bij sinds 01:07 uur. Het bedrijf gaat eerst een volledige controle doen voordat het de cellenzaal weer opstart. Ook de kortsluiting wordt nagelopen. Het bedrijf meldt de opstart bij de meldkamer DCMR
Overig (CIN Z4) CIN-melding (z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Een compressor van de Hycon is getript. Hierdoor ging er ongecontroleerd waterstof en recyclegas naar de fakkel. Dit gaf in eerste instantie een grote en roetende fakkel. Door stoom bij te zetten is de roetvorming al snel voorkomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een vrachtwagen met een tankcontainer weggereden vanaf het terrein van Koole Tankstorage Pernis. Nadat de wagen was vertrokken is geconstateerd dat er op de weg buiten de inrichting een spoor van plantaardige olie (vermoedelijk palmolie) te zien is. Dit spoor loopt vanaf de uitgang van het bedrijf aan het Tankhoofd tot aan de oprit van de snelweg A15. Verder is niet gekeken, maar het is mogelijk dat er ook op de snelweg een spoor te zien is. Milieupiket doet geen onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden nabij een fornuis in de aromaten fabriek is er bij het openen van een flens rookontwikkeling ontstaan. De flens is hierop direct weer gesloten waarna de rookontwikkeling is gestopt. Het gas in de leiding bestaat uit CO,CO2,Waterstof,Methaan. Mogelijk is de rookontwikkeling ontstaan door pyrofoor (voor zelfontbranding gevoelig )materiaal in de leiding. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Er is rookontwikkeling ontdekt in een afvalcontainer. Hierin zaten enkele doeken met pyrofoor materiaal die zijn gaan smeulen. De afvalbak is leeggehaald en afgeblust met water. Het Milieupiket doet geen onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Rhenus Logistics b.v., Kesterenstraat 21, Rotterdam. Op de kade heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen twee reachstackers. Hierbij is een verontreiniging van hydraulische olie ontstaan op het oppervlaktewater. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Van de Catcraeker 2 is de compressor in trip gegaan. Dit door het weggevallen van de voedingsspanning. De Technische dienst is bezig om de verstoring te herstellen. Door de trip is er een grote fakkel zichtbaar welke, chloorgas, H2S, propaan, propeen, butaan en buteen bevat. Er is een onderhoudsploeg van Shell bezig met onderzoek van de compressor maar er zijn nog geen afwijkingen gevonden; Een ploeg van ABB is bezig met het doormeten van de bekabeling. Dit vraagt veel tijd ivm de veiligheid want het zijn meerdere kabels met 3000 volt. 12-10-2022: Update 06:50 uur: inmiddels zijn er 152 klachten binnen. Shell heeft de oorzaak waarschijnlijk gevonden en laat nu personeel hun kant op komen die het kan repareren. Zij moeten eerst nog een plan maken hoe ze dit gaan doen en kijken of ze hiervoor de benodigde onderdelen hebben. De reden dat dit personeel er eerder niet was is omdat eerder vannacht medewerkers aanwezig waren die verstand hebben van hoogspanning en er nu medewerkers moeten komen die verstand hebben van elektromotoren. De komende uren zal er dus nog een fakkel zichtbaar zijn. Update 22:45 uur. N.a.v. de trip van de compressor bij cat cracker 2 komen er klachten binnen over de fakkel en dan vooral het geluid hiervan. De meeste melders wonen in Vlaardingen. Op dit moment zijn er 47 klachten en die lopen nog op. Milieupiket is ondertussen ter plaatse. 13-10-2022: De fabriek gaat naar de ‘hot stand-by stand’ waardoor het fakkelaanbod sterk verminderd, lees; nagenoeg nihil wordt. Dan zal de installatie alleen nog uitdampen. Het duurt ongeveer tien uur (vanaf 17:30 uur, 13 oktober) om het proces tot een hot stand-by te laten komen. Vanuit een hot stand-by kan worden doorgestart of de fabriek zal down gaan (hierover wordt u vannacht bericht wanneer dit duidelijk is middels een update). Het bedrijf is met man en macht bezig om schade weg te nemen. Er is er veel schade in de elektromotor aangetroffen en er is opgeschaald naar een 'ernstig scenario', wat betekent dat de fabriek naar minimaal gaat (en vervolgens dus wordt doorgestart of down gaat). De technici zijn momenteel bezig om de elektromotor separaat van systeem te krijgen, dan kan deze in zijn geheel open gemaakt worden. De spanning naar de elektromotor moet eerst teruggeleid worden, zodat er geen spanning meer op zit en dan kan deze veilig geopend worden. Het betreft dus schade aan de elektromotor. Op kabels zien ze hitte schade, dus of de kabel heeft hitte veroorzaakt en de motor beschadigd, of het probleem is in de elektromotor ontstaan en heeft de kabel beschadigd. De wind is momenteel variabel, dus de klachten in de afgelopen uren komen uit de woongebieden Hoogvliet Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardingen en Schiedam. De weerverwachting van vanavond en vannacht leert ons dat er sprake zal zijn van een zuidwesten wind, met zeer matige windsnelheid, wat inhoudt dat het effectgebied wederom bestaat uit de verschillende hierboven genoemde woongebieden. Achtergrond Cat Cracker 2 = katalytische kraakinstallatie, waarbij met behulp van een katalysator uit zware koolwaterstof fracties lichtere koolwaterstoffen worden gemaakt (gasolie en benzine). 14-10-2022: De meldkamer DCMR heeft na gisterenavond 23:30 uur geen klachten meer binnen gekregen in relatie tot dit voorval. De fakkel is dan ook aanzienlijk minder. Het bedrijf is bezig om de voeding van de Cat Cracker 2 er helemaal uit te halen om in 'hot stand-by' te komen. Dit wordt zo geleidelijk mogelijk gedaan om een grote fakkel zoveel mogelijk te voorkomen. Op dit moment is 60% van de voeding gereduceerd. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Om 12:00 uur wordt de meldkamer DCMR wederom door het bedrijf geïnformeerd over de stand van zaken. Het is nu dan ook nog niet duidelijk of de fabriek doorgestart kan worden of helemaal uit bedrijf wordt genomen. De voeding die niet meer verwerkt kan worden door de Cat Cracker 2 wordt opgeslagen in tanks. Daarnaast wordt de algehele doorzet vermindert.   15-10-2022: De meldkamer heeft geen nieuwe klachten meer binnen gekregen. Gisteren om 16:30 uur heeft Shell gemeld dat de gehele voeding uit de cat cracker 2 gehaald is en de installatie volledig in 'hot standby' staat. Vanochtend heeft de meldkamer hierover nog contact gehad met Shell. Hieruit bleek dat alles stabiel staat en er op dit moment geen kans meer is op een grote fakkel. Inmiddels is ook de nieuwe elektromotor ingehesen. Dit weekend en begin volgende week wordt deze aangesloten en zullen testwerkzaamheden plaatsvinden. Voor nu betreft dit de laatste update van onze kant over dit voorval. Uiteraard zullen wij de vinger aan de pols houden bij Shell over de verdere voortgang.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Indorama Ventures Europe B.V. (chemische fabriek), Markweg 201, Europoort Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak is er azijnzuur vrijgekomen. Het bedrijf geeft aan dat het mogelijk om 5 ton zou gaan maar de eerste schatting van de brandweer betreft 40 ton. Op dit moment is het bedrijf bezig met het verdunnen van het product. Van een benedenwinds gelegen bedrijf komt een melding binnen over stankoverlast. Deze informatie is doorgegeven aan de adviseur gevaarlijke stoffen en de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen. Milieupiket is onderweg om een onderzoek in te stellen. De brandweer en de adviseur gevaarlijke stoffen hebben het terrein inmiddels verlaten en het milieupiket gaat samen met het bedrijf een plan van aanpak opstellen wat betreft het opruimen van het vrijgekomen product. Er is uiteindelijk 17 ton azijnzuur vrijgekomen. Bij het benedenwindse gelegen bedrijf zijn de werknemers inmiddels ook weer een tijdje buiten aan het werk. Voor de zekerheid zijn zij (op advies) een tijdje binnen in de controlekamer gebleven. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de lekkage loopt nog
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Aanleiding betrof een fout in een levelmeting, waardoor er een H2S stroom richting de flare werd geschakeld vanuit een stripper unit. Milieupiket heeft een verder onderzoek ingesteld naar het ontstaan van dit incident.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). : Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Door slijpwerkzaamheden op het dak van een tank, is door de vonkenregen het gras op de tankdijk in brand gegaan. Het ontstane vuurtje is door eigen personeel geblust met kleine blusmiddelen. De tank staat in turn-around (onderhoud) en is daarvoor leeg en gereinigd van product.  Het bedrijf gaat verder met een intern onderzoek naar de precieze oorzaak.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij heiwerkzaamheden op eigen terrein is een hydrauliekleiding gesprongen op de heimachine. Het vrijgekomen product betreft een hydraulische olie (mobil EAL hydraulic oil 46, geen UN-nummer). Het betreft een spill van maximaal 100 liter. Men is nu bezig met opruimwerkzaamheden. Het product is op bouwgrond rond machine terecht gekomen en deels op een stuk zandbodem. De toplaag van het zand is eraf gehaald, wordt apart gehouden in een container en bemonsterd. De afgegraven bouwgrond wordt door een externe partij bemonsterd en afgevoerd. De leiding lag vrij op 20 meter hoogte langs de machine. Er wordt vandaag door het bedrijf onderzoek verricht naar de oorzaak van de spill en er wordt nog een update gegeven aan DCMR wanneer meer bekend is. Milieupiket gaat, gezien aard en volledigheid melding, niet ter plaatse. De update wordt met de vaste toezichthouder van het bedrijf gedeeld.