Terug naar CIN-Meldingen

2022

november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V. aan de Botlekweg 121 te Botlek Rotterdam. Tijdens schoonmaakwerk aan een afsluiter, waarbij een zeer kleine lekkage van zware stookolie werd weggehaald, is een klein beetje damp langs de as afdichting ontbrand. Dit is met een stoomspeer direct geblust, waarop het drukstuk van de as is aangezet. Hierdoor is ook direct het probleem verholpen (lekkage gedicht). Er is nu ook geen sprake (meer) van een lekkage. Omdat dit reeds is hersteld heeft Milieupiket geen onderzoek uitgevoerd.   Met vriendelijke groet,
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). Lyondell - Bayer Factory (Hn 8217) Australieweg 7 Maasvlakte Rotterdam. In verband met een onderhoudstop was men bezig om een leiding met benzeen houdend product leeg te pompen. Tijdens een controle ronde werd er een lekkage vastgesteld. Op ongeveer 25 meter druppelt er benzeen uit de destillatie toren. Het Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek. Er is een vacuümwagen ter plaatse om de plas op te zuigen en de volgelopen putten leeg te pompen. De destillatie toren is schoongespoten. Het bedrijf was bang dat de benzeen in de leiding ging stollen door dat deze kouder werd als gevolg van de plant stop. Het plan was om de benzeen gedurende 24 uur te circuleren in het leiding werk van destillatie toren. Door het temperatuurverschil tussen de benzeen en de destillatie toren is er instabiliteit in de toren gekomen. dit had als gevolg dat er een flens geklapt is. Er is benedenwinds van de benzeen plas 0.5 PPM gemeten. Bij de plas zelf was er 0 PPM gemeten.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Vopak Terminal Laurenshaven Montrealweg 25 Botlek Rotterdam. In verband met onderhoud aan een stroomstation op het terrein is er een aggregaat geplaatst, deze is uitgevallen.  Er is dus helemaal geen stroom meer op de site. Heeft geen gevolgen omdat er een onderhoudsstop is en er geen processen of manipulaties lopen. Er is eventueel wel een bluspomp inzetbaar. Er wordt geen onderzoek ingesteld door het milieupiket.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Huntsman Holland, Bedrijventerrein Merseyweg Botlek Rotterdam. Er is broei ontstaan in de isolatie van vat 418 met daarin MDI. De temperatuur hiervan was 200 graden. De MDI is uit het vat en het vat en de isolatie zijn d.m.v. stikstof gekoeld. De broei is ontstaan doordat er sealolie is gelekt uit het omhulsel (seal) van het roerwerk. Zodra alles straks nog meer afgekoeld is gaan ze de isolatie verder uitpakken en uiteindelijk de seal maken. Het vat zal daarom voorlopig niet gebruikt worden. De broei is ontdekt doordat er damp uit de isolatie kwam. Het voorval is telefonisch door de meldkamer onderzocht en de brandweer is op de locatie geweest. Beide bevindingen zijn met elkaar gedeeld.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3). CTT Rotterdam Butaanweg 17 Vondelingenplaat Rotterdam. Een tankcontainer werd verplaatst en is daarbij omgevallen en gescheurd. Er is ongeveer 3 m3 vloeistof uit de container gestroomd, dit is gedeeltelijk in het bedrijfsriool terecht gekomen. De lekke container is op de calamiteitenplaats van het bedrijf overgepompt naar een vervangende container. De ontstane verontreiniging is opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een afdruiprek voor afwas op een kookplaat gezet. Daarna is de kookplaat per ongeluk geactiveerd. Het afdruiprek is gaan smeulen. Dit is door eigen medewerkers uitgemaakt.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Gunvor Petroleum Rotterdam (Hn5650) Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. In een romneyloods heeft een vorkheftruck vlam gevat. Deze loods is in gebruik als werkplaats. De brand was snel onder controle. Het incident deed zich voor buiten het proces en er waren geen stoffen bij betrokken. Daarom heef het milieupiket geen onderzoek uitgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij aan de d’Arcyweg 76 te Rotterdam. Er was rookontwikkeling in electriciteitshuisje Sub-V ontdekt. De bedrijfsbrandweer is ter plaatse maar hoefde niet te blussen. Het heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering omdat dit gedeelte van de plant op dit moment buiten bedrijf is voor onderhoud. Er wordt geen onderzoek ingesteld door het Milieupiket van DCMR.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Koole Tankstorage Botlek (KTB) (HN 4020) Oude Maasweg 5 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij werkzaamheden is bij een kleine kraan (grijpertje) een brandstofslang gescheurd en is het product op hete delen terechtgekomen en ontbrand. Het brandje is direct geblust met een poederblusser. Er is geen brandstof op de bodem terechtgekomen. Milieupiket heeft geen onderzoek gedaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2), ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het lossen van twee containers (twin hijsen, twee containers tegelijk) is er een paal geraakt waarbij 1 container met UN3264 en 1 container met UN3265 zijn beschadigd. Vermoedelijk is dit veroorzaakt door een menselijke fout. De container met UN3265 (bijtende, zure, organische vloeistof) lekt ongeveer 2 liter per minuut. De lekkage betreft alleen aan de kade en langs de kraan. Naar schatting is er ongeveer 50 liter product gelekt op de kade. Er is nog wel wat product in het riool gekomen. Deze is dichtgezet zodat er geen verdere uitstroom is naar oppervlaktewater. De lekke container staat nu op de calamiteitenplaats en zal later worden behandeld middels een plan van aanpak. De beschadigde container wordt op een later moment beoordeeld. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen is ter plaatse en Firma Wilchem is onderweg voor de bereddering.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. In het ketenpark is een paddenstoel, een electriciteitsverdeelkast, gaan smeulen. De vermoedelijke oorzaak is kortsluiting door overbelasting. De kast is direct afgekoppeld en afgekeurd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Op de zeesteiger is brand ontstaan in de stortbunker naast kraan 95. Het bedrijf was bezig met het lossen van het zeeschip de Oceanic Castle. De brand blijkt te zijn veroorzaakt door slijpwerkzaamheden aan de regelkast van de kraan. Hierdoor is er brand ontstaan in de regelkast. De brand was relatief snel onder controle. Een deel van het (verontreinigde) bluswater is in het oppervlaktewater terecht gekomen. Milieupiket heeft het voorval onderzocht.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Er is brand ontstaan in een magnetron in de kantine. De brand is zelf uitgemaakt en de ruimte is geventileerd. Het milieupiket zal het voorval niet onderzoeken.