Terug naar CIN-Meldingen

2022

december

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Rond 08:30 uur heeft een passant een melding gemaakt bij de meldkamer van een broeilucht in de omgeving van Europees massagoed Overslag. Naar aanleiding van het signaal heeft de meldkamer de E-Noses in de omgeving geraadpleegd. Deze gaven indicatie dat er mogelijk broei was opgetreden in een of meerdere partijen steenkolen. Omstreeks 10:00 uur zijn de bevindingen van de E-Noses met het bedrijf gedeeld. Waarop om 10:10 uur Europees massagoed overslagbedrijf, te Maasvlakte Rotterdam, een CIN-melding B2 (brand/broei zonder assistentie brandweer) heeft gedaan. In twee partijen met steenkolen is broei ontstaan. De steenkolen worden met machines verdicht om de broei te bestrijden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Een dieseltank is voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden gereinigd. Tijdens laswerkzaamheden heeft een stuk isolatie van 1 cm bij 1 cm aan de buitenkant van deze tank in brand gestaan. Dit is direct uitgedrukt met een lashandschoen. Milieupiket zal dit voorval niet onderzoeken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het in gebruik nemen van een bodempomp aan de atmospheric pipe still is wat product gelekt door een lekke pakking. Dit is in de isolatie van de leiding terechtgekomen en is gaan smeulen, met kleine vlamverschijnselen. Dit is meteen door eigen personeel met een stoomlans uit gemaakt. De pomp is meteen weer ingeblokt en daarmee is alles weer veilig. Er zijn hierop geen verdere acties ingezet.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. In een warmte wisselaar is bij de Hydrotreating plant brand ontstaan hierdoor is er met een druk van 45 bar een combinatie van Waterstof en propaan naar buiten gekomen. Er waren vlammen te zien van ongeveer 10 meter hoog. De brand vind plaats op ongeveer 30 meter hoogte. De lekkage zat bij een pakking tussen exchanger en de reactor. De reactor is leeggepompt en wordt volgepompt met stikstof om de brandhaard gecontroleerd uit te laten gaan. De situatie is nu stabiel. De brandweer blijft ter plaatsen met een autospuit tot de brandhaard uit gegaan is. Het Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland (ADM) Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Op het moment van de 1e CIN-melding is bekend dat er brand is ontstaan in de perserij van raapzaad olie op de begane vloer. Een operator zag vlammen uit de installatie komen. Reden is nog niet bekend , waarschijnlijk zit de brand in de isolatie van de installatie. Bedrijf heeft inmiddels een tweede CIN-melding gedaan. De brandweer heeft een aantal hotspots gevonden in de leidingen van het proces. Deze zijn allemaal gekoeld. Op dit moment wordt de temperatuur gemonitord om na te gaan of de brand afneemt. Meer informatie volgt. Vooralsnog gaat milieupiket niet ter plaatse.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Vopak Terminal Botlek TTB Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging. Er is een pakking in een leiding geknald. Hierdoor komt er ethanol vrij. Verpomping is gestopt. Tank waar het uit komt is dichtgezet. Pakking is niet meer aanwezig waardoor uitstroom van de leidinginhoud. Deze is 700m lang en heeft een dikte van 8 duim. Er vloeit niets naar het riool omdat ze daar een handmatige verpomping voor moeten starten. Milieupiket gaat ter plaatse omdat het lijkt alsof er nog een grote hoeveelheid vrij gaat komen. Verder willen we graag weten hoe het opgeruimd gaat worden. Vervolg: Het milieupiket is ter plaatse geweest. De lekkage is uiteindelijk meegevallen. Naar schatting is ongeveer 300 liter ethanol in een lekbak terechtgekomen. De 22 m3 die nog in de leiding zat, heeft men terug kunnen pompen naar tank 1611. Vanwege het mogelijke brandgevaar heeft de brandweer de lekbak bijgemengd met water. Hierdoor hoefde niet afgeschuimd te worden. Een externe firma komt een IBC brengen om het gelekte product over te pompen en af te voeren. Daarna wordt de lekbak schoongemaakt. Er is geen sprake van een verontreiniging omdat de lekbak niet overgelopen is.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de SGHP-unit 6500 is een lekkage van CO en waterstof ontdekt nadat op 20 en op 5 meter hoogte de meetkoppen zijn afgegaan. Vervolgens is handmatig Plot geactiveerd. Bij twee flenzen was sprake van een lekkage. Beiden zijn aangezet, waarna er geen verhoogde waarden meer is gemeten. Beide flenzen zijn in de stop los geweest en met het flensprotocol gesloten. In verband met de lekkage is besloten om alle flenzen in de unit te controleren. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is toevallig een lekkage ontdekt. Het ging hierbij om ongeveer 5 liter gasolie (UN 1202). De leiding die lek is gegaan was niet in gebruik om te laden of lossen. Milieupiket gaat ter plaatse om onderzoek te doen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Douane Maasvlakte, Bosporusstraat 5, Maasvlakte Rotterdam. Er is 80% LEL gemeten bij een container MRKU 7413571 met aluminium schroot. Container zit voor 2/3 vol. Container is nog niet open geweest en wordt op een lekbak gezet. De brandweer komt ter plaatse. De deuren van de containers zijn open gezet om te luchten. Morgenochtend (woe 7-12) wordt gekeken of de LEL waarde voldoende gezakt is om de container door te sturen. ILT wordt hierbij betrokken. Brandweer rukt weer in.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Hexion B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 17:19 uur heeft Hexion een bedrijfsmelding gedaan. Een uur eerder is een plot clear alarm afgegaan bij de reactiesectie unit 100 van de versatics afdeling. Op een meetkop is 200 ppm CO gemeten bij de toevoerleiding van de reactiesectie. De CO toevoer is gestopt en de toevoerleiding is inmiddels van druk gelaten. Aan het bedrijf is medegedeeld dat op het moment van het plot clear alarm een CIN-melding G4 (gevaarlijke gevolgen binnen de inrichting) gedaan had moeten worden. Omdat op het moment van de melding geen gevaar meer was, is met het bedrijf afgesproken dat niet alsnog een CIN-melding gedaan hoeft te worden. Het milieupiket van de DCMR heeft een onderzoek ingesteld. Tijdens een onderhoudstop is een nieuw vat geïnstalleerd dat onderdeel uitmaakt van deze leiding. Deze was getest en in orde bevonden. Bij het testen met het doorschakelen van product naar de fakkel is de CO lekkage ontstaan. Er bleek een flens in een ventilatie systeem niet goed aangedraaid te zijn waardoor de lekkage is ontstaan. Dit wordt door het bedrijf hersteld. Doordat de lekkage plaatsvond in een afgesloten ruimte zijn er geen andere meetkoppen aangesproken. Er is geen gevaar geweest buiten de terreingrens. Aan de hand van een trendlijn van de meetkop werd duidelijk dat van 16:00 uur tot 18:00 uur 546 ppm CO gemeten is. Hierna is geen verhoogde waarde meer gemeten. Aan het bedrijf is verzocht om de volgende keer tijdig een (CIN)melding te doen. De bevindingen van het milieupiket worden overgedragen aan de vaste inspecteur van dit bedrijf.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op de APS unit is, na onderhoud aan een elektromotor, verkeerd smeervet geïnjecteerd. Hierdoor is een lager warm gelopen en is er een pakking gaan smeulen. Dit gaf wat rook. De pomp is uitgeschakeld en in de unit is de doorzet teruggenomen. Het heeft ook invloed op de doorzet van andere units, maar niet van dien aard dat het leidt tot fakkelactiviteiten e.d. Op dit voorval is door DCMR geen verdere inzet gepleegd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). Farm Frites Molendijk 108 Oudenhoorn. Op 3 december is er om 16:06 een automatische alarm geweest van de ammoniak detectie. De AGS is opgeroepen en op de meetkoppen is 86 PPM gemeten. Er is een lekkage geweest van ammoniak in de machine kamer. De lekkage is ingeblokt maar men weet niet hoeveel er is gelekt. Meetploegen zijn ingezet voor metingen en de enkele burgers benedenwinds zijn ingelicht. Met een oostenwind gaat het niet over de woonkern heen. Milieupiket is onderweg voor een onderzoek. De hulpdiensten hebben rond 19.00 uur GRIP 1 van het incident gemaakt. De lekkage is gevonden. het blijkt te gaan om een leidingbreuk die is aangesloten op een groot vat ammoniak. Deze lekkage is niet te stoppen, de gaspakken eenheid van de brandweer gaat ter plaatse. Om 21:52 uur is het einde GRIP geworden . De brandweer heeft in gaspakken de juiste afsluiter dicht gezet, waardoor de lekkage is verholpen. Hierdoor is de damp aanzienlijk minder geworden en is er actief en gecontroleerd geventileerd. Milieupiket is aanwezig en zal onderzoek doen naar het incident.