Terug naar CIN-Meldingen

2023

mei

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Westlake Epoxy B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Medewerkers van het bedrijf hebben bij de Versatics-fabriek een lekkage geconstateerd bij een koeler op 4 meter hoogte. Hierbij kwam katalysator nevel (UN 3264, bijtende zure anorganische vloeistof) vrij. Naar schatting gaat het om 20 liter. Er is een waterscherm bijgeplaatst en de afsluiter is dicht gedraaid. Het incident is voorbij. Het milieupiket is ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Maasvlakte Olie Terminal N.V., Maasvlakteweg 975, Maasvlakte Rotterdam. Het schip Estrella heeft naar schatting enkele tientallen liters aan gasolie (UN1202) gelekt. Lekkage is gestopt en onder controle. De oorzaak is een lekke afsluiter aan de poortzijde aan de walkant. Het havenbedrijf gaat ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). CLdN Ports Netherlands B.V., Merseyweg 70, Botlek Rotterdam. Aan boord van het schip Ysaline heeft een tank op het garagedek 10 liter isopropanol gelekt (UN1219), waarschijnlijk uit de afsluiter, de lekkage is gestopt. De brandweer is ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. In een unit van de OXXO is een pomp warmgedraaid en daardoor gaan roken. Dit is direct met water gekoeld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In de rookruimte van het bedrijf is rookontwikkeling geweest in een asbak. De rookverschijnselen zijn geblust door middel van een emmer water.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). HES Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Tijdens het beladen van een tanker is lekkage ontstaan van de biodiesel Fame. Er is 20 m³ op de steiger en 2 m³ op het water. De officier van dienst van de brandweer, Havenbedrijf en de Hebo (bereddering) zijn ter plaatse. Het Milieupiket stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Er heeft zicht een lekkage van soljaolie voorgedaan bij het bedrijf. Naar eerste schatting is er 50 liter product in het oppervlaktewaterlichaam terecht gekomen in de Elbehaven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Air Liquide Nederland Merseyweg 10 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Er heeft broei plaatsgevonden van een stuk isolatiemateriaal van een klep, die onderdeel uitmaakt van het dumpsysteem (in geval van calamiteiten kan product naar de fakkel afgelaten worden) van de Oxo alcoholen-fabriek. Op het isolatiemateriaal bleek Aldehyde te zitten. Aldehyde is pyrofoor en is door de zuurstof in de lucht tot ontbranding gekomen. De isolatie is geblust met water, waarmee de broei verholpen is. Na het verwijderen van de isolatie bleek dat een greylock (metalen pakking) zweet. Er hangt een stoomslang bij om verdere ontbranding te voorkomen. Vannacht wordt door het bedrijf bekeken of situatie verholpen kan worden of dat de fabriek uit bedrijf genomen moet worden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Als gevolg van een terugstroming van warmte door krachtverandering is de temperatuur in het systeem van een unit in de hyconfabriek van het bedrijf opgelopen. De temperatuur is zo hoog opgelopen dat isolatie is gaan smeulen. Dit smeulbrandje is geblust door de bedrijfsbrandweer en deze staat nog gereed. Dit incident staat niet in relatie tot de eerdere B2 CIN-melding in dezelfde fabriek. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek aangezien dit de tweede incidentmelding is binnen enkele uren.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In de hyconfabriek van het bedrijf heeft een kleine brand van isolatie plaatsgevonden. Daarbij waren lichte vlamverschijnselen waarneembaar zonder rookontwikkeling. De bedrijfsbrandweer stond al gereed en heeft dit direct gedoofd. De oorzaak was een flens die is gaan lekken in de isolatie. Dit is een warm product, 'hycon bodemwax', hierdoor is de smeulbrand ontstaan. Dit heeft geen verdere gevolgen, de bouten van de flens worden aangehaald als beredderende maatregel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Een elektrische kachel heeft vlam gevat, de stekker is eruit getrokken en toen is de brand gedoofd. Er was kort sprake van wat vlammen, maar geen rookontwikkeling. De nacontrole is reeds uitgevoerd en er is verder geen gevaar. De oorzaak is mogelijk kortsluiting of stofontwikkeling in het kacheltje.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij een leiding is een lekkage van waterstof ontdekt bij een afsluiter. Daarbij zijn wat gloei/vuurverschijnselen waargenomen, die door eigen personeel met een stoomlans wordt geblust. De lekkage doet zich voor op 20 meter hoogte. Er wordt verder onderzoek naar de lekkage gedaan en er worden maatregelen genomen om de lekkage te dichten.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. Vervolg op Z2 CIN-melding van 17 mei. Na het incident van de lozing van kwikhoudend materiaal zijn er maatregelen op de zuivering genomen. Een koolfilter is geplaatst en daar is maximaal 1 cc (druppel) kwik (UN2809) onder het filter op straat gevonden. De oorzaak is nog onbekend. Een opruimactie is in gang gezet. Dit heeft geen verdere gevolgen op overige bedrijfsprocessen. Een analist van het lab doet onderzoek en neemt monsters van de in- en uitlaat van het koolfilter. Rijkswaterstaat is ter plaatse voor onderzoek en milieupiket is telefonisch op de hoogte gebracht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is in twee hopen broei geconstateerd. De hopen worden verdicht om de broei te doen stoppen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is een verhoging van kwik gemeten. De hoeveelheid is onbekend maar is wel dusdanig dat de waterzuivering het niet aankan. Hierdoor wordt het kwik geloosd op de Nieuwe Waterweg. De lozing kan vooralsnog niet gestopt worden. Vermoedelijk zat het kwik tussen afval en is daardoor vrijgekomen. Het incident heeft gevolgen voor het proces, wat nu stilligt. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is smeulende isolatie waargenomen. Deze smeulbrand is door personeel geblust met water. De isolatie is van de leiding verwijderd waarna er geen product lekkage zichtbaar was.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de Catcracker 2 is een gaskop defect geraakt, waardoor de ammoniakdosering getript (noodstop) is. Hierdoor vindt er een hogere NOx-uitstoot plaats. Milieupiket heeft een onderzoek ingesteld en geconstateerd dat 1 van de 4 ammoniakmeetkoppen bij de ammoniakdosering getript is. Om 21:40 uur heeft het bedrijf gemeld dat de ammoniakmeetkop hersteld is en ammoniakdosering weer plaatsvindt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het bedrijf is een lekkage van enkele tientallen liters product palmac 750 (mix van palmvetzuren) ontstaan. Het betreft een spoor van circa 20 cm breed. De lekkage komt onder de tankwagen vandaan. De tankwagen is beladen met 24 ton product. De lekkage komt mogelijk uit de koppeling achterop de tankwagen en is vermoedelijk na het beladen niet goed aangedraaid. Operators van het bedrijf hebben de lekkage bij de tankwagen kunnen beheersen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein is een wagon met vermoedelijk etyleenoxide waarvan de zijafsluiter niet meer dicht wil. Bij verkenning door de brandweer is er niets afwijkends geconstateerd. Het bedrijf geeft het voorval door aan de Officier van dienst-rail die dit voor de zekerheid gaat uitlopen. Chemisch advies is ingezet.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Uniper RoCa, Capelseweg 400, Rotterdam. Door brand is er veel rook in het ketelhuis van het bedrijf. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand en na enige tijd is een brand in een kabel gevonden. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens testwerkzaamheden aan een nieuwe leiding van een steiger stond een 2 duims aftakpunt punt open, waardoor er 150 liter product Fame (niet UN geclassificeerd) is vrijgekomen. Dit betreft een vetzuur. Product is op de kade, in het oppervlaktewater en op het dek van het schip de Volharding 12 terechtgekomen. De kade en het dek van het schip worden schoongemaakt. Daarnaast is Hebo ingelicht voor schoonmaakwerkzaamheden op het water. Er vond overigens met de Volharding 12 geen verlading plaats. Omdat niet helemaal duidelijk is hoe het kan dat uit een nieuwe leiding product vrijkwam, zal het milieupiket dit voorval onderzoeken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens het opstarten van een compressor zijn isolatiematten op deze compressor gaan smeulen. Dit is veroorzaakt doordat er nog wat olieresten op deze isolatiematten zat. Deze isolatiematten zijn direct verwijderd waardoor erger is voorkomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Team Terminal BV, Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. Tijdens groot onderhoud aan een tank heeft tijdens laswerkzaamheden, vanwege de hitte, een rubber flap van een lascabine vlam gevat. Dit is direct geblust. Werkzaamheden zijn gestaakt. Eerst volgt onderzoek naar de oorzaak, voordat werkzaamheden weer worden hervat.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In een gebouw op het terrein van het bedrijf is een schroeilucht geroken. Na controle bleek dit uit een koffieautomaat te komen. Deze maakte kortsluiting en was erg warm geworden. Hierop is meteen de stekker uit het stopcontact gehaald.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is in het baloratorium een analysetoestel oververhit geraakt tijdens een test met de stof UN 1268. Het toestel is spanningsloos gemaakt en geblust met een handblustoestel.
Overig (CIN G4) CIN-melding (B1). Kova HSE B.V., Madoerastraat 10, Maasvlakte Rotterdam. In een loods op het terrein van het bedrijf is uit een 200 liter vat 150 liter ethyleendichloride (1,2-dichloorethaan) op de vloer terecht gekomen. Vanwege het giftige karakter van de stof is de loods ontruimd. Met grit heeft er een bereddering plaats gevonden. De firma ECO-LOSS is benaderd voor de afhandeling.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam. De cabine van en vrachtwagen heeft in brand gestaan en is volledig uitgebrand. De brand is geblust door het personeel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij laswerkzaamheden aan een vat hebben rubberen flappen van de afscherming vlam gevat. Het brandje is door eigen personeel met geblust.