Terug naar CIN-Meldingen

2023

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Europees Massagoed Overslag (EMO), Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Er was broei ontstaan in een partij kolen op het A-terrein 3. Dit betrof een partij van 6000 ton kolen. Er heeft geen rookontwikkeling naar de omgeving plaatsgevonden. Er is 1000 ton aan kolen weggehaald om te wassen en te koelen. Om verdere broei te voorkomen worden de kolen verdicht met trilplaten. De Zeehavenpolitie had een half uur voor de CIN-melding al de broei waargenomen (schroeilucht) en had het idee dat er niets gebeurde om de broei te bestrijden. Milieupiket heeft alsnog een onderzoek ingesteld. Het bedrijf had alles onder controle. Er zijn verder geen bijzonderheden geconstateerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Bij slijpwerkzaamheden is door een vonkenregen van de slijpmachine een aantal bielzen gaan smeulen. Deze bielzen lagen achter de werkzaamheden in het stack. Het beginnend brandje is door eigen personeel met kleine blusmiddelen gedoofd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is brand ontstaan in een uit bedrijf gehaalde tank waarin nog een restant zwavelijzer zit. De brandweer is ter plaatse. Het bedrijf komt met een plan van aanpak voor het incident. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Een steigerbouwer heeft een leiding geraakt waarbij chloorgas is vrijgekomen. 7 gewonden, waarvan 1 naar ziekenhuis is gebracht.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens een controleronde is een lekkage van ongeveer 500 liter aromatische zware stookolie (UN3082) geconstateerd ter hoogte van Manifold 11. Het product is grotendeels op de bodem terecht gekomen. De leiding is leeg gemaakt, het stuk is ingeblokt en de verwarming is vervolgens afgezet. Het product is gestold en er is geen geur buiten inrichtingsgrens waar te nemen. Firma Arnicon is opgeroepen voor de bodembereddering. De incidentlocatie is afgezet. De oorzaak is nog onbekend, maar wordt onderzocht.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Er is door een overgelopen header 25 liter jetfuel (UN1863) deels op een pompplaats en deels in een tankput terecht gekomen. De afsluiter is direct dicht gezet, Arnicon komt beredderen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Bij een tankwagon op spoor 342 was een druppellekkage waargenomen. Na onderzoek van de brandweer werd duidelijk dat het ging om watercondens bij de container. Er was geen sprake van een lekkage.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Chemiehaven B.V., Chemiestraat 10, Botlek Rotterdam. Tijdens het lossen van het schip de Mozart is er door een verkeerde afsluiter opbouw geweest, waardoor er zo'n 75 liter Tolueen (UN1294) via de drukklep op het dek van het schip en in het oppervlaktewater terecht is gekomen. De setting aan boord is hersteld en de lossing hervat. Milieupiket doet onderzoek samen met de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens de belading van een ketelwagon met methanol is de wagon overladen. Hierbij is er naar schatting 50 liter methanol via het mangatdeksel vrijgekomen. Het vrijgekomen product is in een lekbak terecht gekomen. Door het voorval is in de lekbak het gasalarm afgegaan. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. In een gesloten container was broei ontstaan in een partij van maximaal 15 m³ afgewerkte bleekaarde. Operators ter plaatse hebben dit direct met water geblust. Oorzaak betrof de huidige hoge buitentemperaturen, inclusief droogte. Er zijn geen effecten buiten de terreingrenzen merkbaar geweest. Milieupiket heeft geen onderzoek ingesteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het verwijderen van de isolatie van een zwavelleiding heeft de isolatie kortstondig vlam gevat. Dit kwam door een klein beetje oude verontreiniging die in de isolatie was getrokken. Het beginnend vuurtje is door eigen personeel meteen geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). DFDS Seaways, Vulcaanweg 20, Vlaardingen. Het bedrijf doet melding naar aanleiding van een lekkage vanuit een trailer met afvalstoffen. Er is naar schatting 2 liter product gelekt van een onbekende vloeistof. Milieupiket heeft een onderzoek ingesteld om meer informatie te verkrijgen over het incident.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Na een unittrip van unit 20 is er brand ontstaan op 30 meter hoogte. De vlammen sloegen uit de warmtewisselaar, maar waren snel weer weg. De unit is niet in te blokken, alleen de voedingspompen van de reactor kunnen worden gestopt. Herhaling is mogelijk, want de warmtewisselaar zit na de reactor.De Adviseur Gevaarlijke Stoffen is ingezet, aansluitend doet milieupiket onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Het bedrijf heeft problemen met de propaangascompressor. Er blijkt een fase doorgebrand/defect in de elektromotor. De compressor zorgt voor koeling voor de SGHP. Hierdoor tript de SGHP, waardoor de afgas richting de gasturbine gaat. Door de trip van de SGHP, tripte ook de GT4. Nu bleven alleen afgassers 6200 en 6300 over. Deze zorgen voor de koeling op het bedrijfsterrein, maar de afstroom kan niet volledig worden afgevangen. Hierdoor gaat een gedeelte Syngas richting de fakkel die nu visueel zichtbaar is. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Yara Vlaardingen B.V., Zevenmanshaven Oost 67, Vlaardingen. Bij een tankwagen die fosforzuur 59% UN 1805 kwam laden was per abuis de bodemafsluiter open blijven staan. Hierdoor is er ongeveer 600 liter fosforzuur op de vloeistofdichte vloer van de laadplaats en in het eigen riool terechtgekomen. Het riool is afgesloten, het fosforzuur wordt afgezogen en afgevoerd naar een verwerker.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak heeft het bedrijf last van een stroomstoring/uitval over het hele terrein. Bij een naastgelegen bedrijf hoorde men vlak vóór de stroomuitval een knal. Mogelijk is er een verband. Verladingen/manipulaties zijn gestopt en men is druk bezig met het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen. Eén station in de controlekamer werkt, wat zorgt voor communicatie en camerabeeld op het terrein. De brandblusinstallatie werkt nog, alleen het alarmsysteem werkt niet. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Bij het beladen van het schip CMA Constanta met pallets met vaten vol motorolie is een palet gebroken, waardoor drie vaten met 200 liter motorolie in de haven terecht zijn gekomen. Twee vaten zijn open gegaan. Er is ongeveer 370 liter olie in het water terecht gekomen. De vaten zijn alle drie terug op de kade gebracht. Het milieupiket heeft een onderzoek ingesteld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is de opvangbak overgelopen tijdens het aftappen van het hydraulieksysteem van een kraan. De ondergrond is niet verhard. Er is ongeveer 10 liter op en in de bodem terecht gekomen. Er zijn absorptiedoeken gebruikt om de olie op te nemen. Nadat de kraan is verplaatst zal er een gedeelte worden afgegraven.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein is op spoor 811 een druppellekkage vastgesteld aan wagon 23 en wagon 25. In de wagons zitten elektrische vorkheftrucks in containers. Door personeel van het bedrijf is door middel van het gebruik van pH-papier vastgesteld dat de lekkend vloeistof water is. De containers zelf kunnen niet opengemaakt worden, omdat er antidiefstalbeveiliging op de containers zit.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Euro Tank Terminal B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Op het dek van binnenvaarttanker Belonna is 500 liter dieselolie is terechtgekomen, waarvan een deel in het oppervlaktewater. De binnenvaarttanker is aangemeerd bij het bedrijf en was begonnen met een verlading. Door een foute schakeling na het na-ventileren op het schip is de lekkage opgetreden. Het product is uit een ontluchting van het schip gekomen en niet uit de aansluiting van het bedrijf. De lekkage is direct gestopt. Het Havenbedrijf voert onderzoek uit.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Rotterdam Short Sea Terminals B.V., Reeweg 35, Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is brand geweest in een kabelgoot van kraan 6. De oorzaak is nog niet bekend. en wordt op een later moment door het bedrijf onderzocht. De brandweer was al op het terrein. Inmiddels is de brand meester. Rookontwikkeling naar de omgeving viel volgens het bedrijf mee.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is bij een compressor, behorende bij een dampverwerkingssysteem, een lekkage benzeen ontstaan. Dit is ontdekt doordat de stationaire meetkoppen dit constateerden. Milieupiket heeft het voorval onderzocht en ontdekt dat het om een lek van 20 tot 30 liter benzeen ging, vermengd met blusschuim. Tussen de melder en de meldkamer is enige communicatieverstoring geweest, een CIN-melding G4 was niet de bedoeling. Het schuim en de benzeen is inmiddels opgezogen door een vacuümwagen. De dampverwerkingsunit zal een tijdelijke vervanging krijgen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). NS Infrabeheer, Botlekweg 150, Botlek Rotterdam. Op spoor 513 heeft er een druppellekkage van de vloeistof ethanol plaatsgevonden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Almatis B.V., Theemsweg 30, Botlek Rotterdam. Bij de CAC-fabriek zijn uit de uitloop van een roterende oven cementbrokken van circa 600 graden Celsius over het rooster heen naar beneden gevallen. Deze zijn terecht gekomen in een opvangbak waar een rubberen flap op zit. Het rooster wordt gebruikt om de cementbrokken uit het cementzand te verwijderen. Het rubber is verwijderd en geblust, zonder rookontwikkeling. De oorzaak voor het voorval is dat de operator niet in de gaten heeft gehad dat het rooster vol zat, waardoor de hete cementbrokken er overheen konden vallen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Lyondell Chemical Nederland, Shannonweg 30, Botlek Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is bij pomp 210 circa 150 liter tolueen gelekt. De lekkage is ontstaan door een lekkend zegel. De pomp is ingeblokt en de lekkage is onder controle. De vloeistof is opgeruimd met behulp van een vacuümwagen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak is er op de CD5 een nafta (UN1268) lekkage ontstaan. Er komt naar schatting 10 liter per minuut vrij. Het volledig drukvrij krijgen van de fabriek gaat naar schatting een halve dag duren. Er is een schuimdeken gelegd. Er is niet bekend hoe lang en hoe veel product er nog vrij kan komen. Milieupiket en Chemisch advies zijn ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Tijdens het lossen van de olietanker Chem Stellar aan steiger 4 van het bedrijf, is een lekkage ontstaan van 1000 liter ortho-xylene uit de leiding in het leidingtrace. Na het ontdekken van de lekkage is het lossen direct gestopt en is de leiding ingeblokt. Met een flexibele pig de leiding leeggedrukt naar de tank waar de lossing in plaatsvond. Dit in overleg met de brandweer die de lekkage zal afdekken met fluorvrij schuim, om verdere uitdamping te voorkomen. De oorzaak is op dit moment onbekend en wordt door het bedrijf onderzocht. De leiding blijft voorlopig buiten bedrijf totdat de oorzaak bekend is en de leiding hersteld is. Enigma ruimt het schuim en het gelekte product met een vacuümwagen op.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Spooremplacement Maasvlakte, Magallanesstraat Rotterdam. Op spoor 717 zijn er vlammen waargenomen uit de uitlaat van een diesel locomotief. Naar aanleiding van het voorval is het milieupiket ter plaatse gegaan voor onderzoek, maar heeft de oorzaak van de brand niet kunnen achterhalen.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Actievoerders hebben de weg naar het bedrijf geblokkeerd.