Terug naar CIN-Meldingen

2023

juli

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Arkema B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het met stoom schoonmaken van een vuile tank gevuld met restanten mercaptanen, is er een mangatpakking geklapt, waardoor er wat mercaptanen de lucht in ging. Deze stof is in zeer lage concentraties goed te ruiken. Men is gestopt met de werkzaamheden en repareert via onderdruk de pakking.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Op spoor 344 was er een lekkage aan een ketelwagon beladen met Ethanol. Zowel de bodemafsluiter, stofkap en de zijafsluiter waren defect. De brandweer en Prorail hebben de lekkage gestopt. De wagon gaat terug naar herkomst voor leegmaken en reparatie. Tijdens dit incident werd er ook Ethanol aangetroffen op een stofkap van de wagon ernaast, die dus mogelijk ook lekte. Prorail heeft de stofkap verwijderd en de leiding achter de kogelafsluiter afgetapt en drooggemaakt. De afsluiter was nog in goede staat alleen de stofkap liet wat restproduct door, deze is vervangen. Deze tweede wagon is weer in gebruik genomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Voorafgaand aan werkzaamheden aan droger 581B is er minder dan een halve liter aan koolwaterstoffen vrijgekomen. In de gelekte vloeistof zat ook wat zwavelijzer, wat bij aanraking met de lucht is gaan vonken. Personeel van het bedrijf heeft met water geblust. Alle gelekte stof en het bluswater is opgevangen in een lekbak.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij slijpwerkzaamheden aan een tank in aanbouw is wat hout gaan smeulen. Dit is door medewerkers van het bedrijf geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). C. Steinweg Handelsveem B.V., Pier II, Nijmegenstraat 44, Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf, ter hoogte van de toegangspoort, is brand ontstaan in een materiaalversnipperraar. De brand is geblust.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Een procesleiding is lek van een productie-unit gevuld met waterstofsulfide (H2S) houdend stookgas. Omdat dit een kleine lekkage betrof is er een klemband omheen geplaatst, zodat de unit op een normale wijze uit bedrijf kon worden genomen. Dit stopte de lekkage echter niet.De bedrijfsbrandweer heeft waterschermen geplaatst om de uitstroom van gas te verdunnen. Milieupiket is ter plaatse geweest. Het bedrijf gaat een reparatieplan opstellen. De constateringen van het milieupiket zullen worden overgedragen aan de vaste toezichthouder.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. In een schakelkast is het automatisch brandblussysteem in werking getreden. Er is geblust met CO2/argon. Er was een bucketelevator aangesloten op de schakelkast. Bij het inschakelen was er een klap en kwam er rook uit de kast, vermoedelijk door kortsluiting. De brandweer heeft een onderzoek gedaan en de ruimte is vrijgegeven. Er komt een eigen monteur voor reparatie.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is een druppellekkage ontstaan vanuit een pijpenbrug. De leiding werd op dat moment gebruikt om een tankschip te beladen met een zware gasolie. Het gelekte product is terecht gekomen in het oppervlaktewater. De belading is meteen gestopt en hiermee is ook de lekkage gestopt. De leiding is gereed gemaakt voor reparatie. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Tijdens het verlaten van het bedrijfsterrein kwam de chauffeur van een geladen vrachtwagen er achter dat de opgeladen tank gevuld met plantaardige olie lekte, waardoor er een spoor van 100 meter op de openbare weg was gelekt. De chauffeur is teruggereden en begeleid naar een lekbak/calamiteitenplaats. In overleg met het havenbedrijf (wegbeheerder) en een milieu- en incident managementbedrijf wordt een plan opgesteld voor de schoonmaak. De oorzaak van de lekkage is onduidelijk. Het resterende product wordt via de lekbak naar andere tanks gepompt en vervolgens naar een nieuwe tank. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. Om 17:34 uur dreigde door problemen met de spreader een container die in de kranen hing te vallen. In deze container zat een auto met een lithium batterij. Onduidelijk was of de container nog aan boord was van het vrachtship of boven de kade hing. Milieupiket ging ter plaatse. Om 18:15 uur was het incident meester. De onderste scharnier bleek vast te zitten aan de container er onder. De brandweer heeft deze losgemaakt en de container kon vervolgens veilig op de kade worden gezet.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op de parkeerplaats van het bedrijf is een brandje geconstateerd bij een huurauto. Dit is met een poederblusser geblust. Er zijn geen verdere gevlogen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij de dieselgenerator van een lasapparaat is de bekabeling gaan smeulen, dit is door de bedrijfsbrandweer geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Er is een machine geopend voor onderhoud en daarbij is sojameel met hexaan vrijgekomen. Dit is gaan smeulen en meteen door eigen personeel geblust. Voor de zekerheid heeft de brandweer nacontrole gedaan, maar deze hebben geen acties meer moeten verrichten. Milieupiket is ter plaatse geweest om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Reden was dat er geen goede communicatie was tussen de operator binnen en de mensen buiten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Er is een kleine brand ontstaan bij het verlading van pyrofoor metaal. De oorzaak is een afsluiter die niet goed is dichtgedraaid. Toen de bijbehorende slang werd doorgeblazen met stikstof na de belading lekte de stikstof en kwamen er vlammen op een plastic haspel. Dit is gaan branden en geblust met een poederblusser. Milieupiket doet onderzoek naar de oorzaak van het leeglopen van de slang
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de nabezinktank van de waterzuivering was rook waargenomen in de behuizing van een gasontladingslamp. De lamp is uit zichzelf uit gegaan waarmee de rook was verdwenen. De installatie is spanningsvrij gemaakt en gecontroleerd om de oorzaak van de rookontwikkeling op te sporen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Neele-VAT, Dardanellenstraat 94, Maasvlakte Rotterdam. Door onbekende oorzaak was bij bunker 11 op het bedrijfsterrein de brandmeldinstallatie afgegaan. De brandweer heeft nader onderzoek gedaan maar heeft niets geconstateerd en gemeten. De brandmeldinstallatie is gereset en stabiel. Er is een monteur opgeroepen om uit te zoeken wat de oorzaak precies is geweest. Men vermoed een storing.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op het bedrijfsterrein is een vuilcontainer met huisvuil gaan smeulen en is direct geblust met water. Oorzaak is onbekend.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Bij de losleiding in een pompkamer is een lekkage van ruwe olie ontstaan. Er zat een gat van acht centimeter onder aan de leiding. De leiding was op dat moment niet in gebruik en werd ingeblokt. Er is maximaal 10 m3 gelekt. Het gelekt product is direct met een vacuümwagen weggepompt. De lekkage is ook opgevangen in de olievangers. Ook werd er preventief een oilboom in het water gelegd om bij eventuele lekkage op het oppervlaktewater de verspreiding te voorkomen. Nog maximaal 400 m3 was aanwezig in het ingeblokte gedeelte dat nog vrij kon komen. De leiding is afgedicht met een plug en is in zijn geheel schoongespoeld, waarbij de ruwe olie uit het ingeblokte deel is is opgeslagen in een tank. Een klemband is om de leiding geplaatst om het gat helemaal af te dichten. De leiding wordt verder buiten bedrijf gesteld en wordt niet eerder gebruikt totdat deze hersteld is. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen heeft geen noemenswaardige verhogingen gemeten. Er heeft geen lekkage plaatsgevonden naar het oppervlaktewater. Het bedrijf zal verdere acties in gang zetten om de bodem te saneren.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Op het bedrijfsterrein was een aannemer was bezig met werkzaamheden in de fundering bij Vingerpier 4. Hierbij is de gebruikte aggregaat vermoedelijk warmgelopen, waardoor er rookontwikkeling is ontstaan. Medewerkers hebben dit geblust met een poederblusser.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). C. Steinweg Handelsveem B.V., Beatrix Terminal, Den Hamweg 30, Rotterdam. Aan de waterkant van de Beatrixhaven, nabij bolder 59, is een biels ontbrand. Medewerkers van het bedrijf hebben met eigen blusmiddelen geblust, maar het bleef roken. Er is een verzoek gedaan tot assistentie van de brandweer. Oorzaak bekend.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Bij het aankoppelen en op druk zetten van een laadarm is een afsluiter open gelaten, waardoor er in de buurt van de pomp product heeft gelekt. Er is 50 liter raapzaadolie aan boord van het aangemeerde vrachtschip gelekt en er is wat in het water terecht gekomen. Er is meteen begonnen met opruimwerkzaamheden. Het Havenbedrijf stuurde een RPA-patrouilleboot voor de lekkage op het water.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). Neele-VAT, Dardanellenstraat 94, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het vullen van de CO2-blusinstallatietank is door nog onbekende oorzaak CO2 gelekt via het ventilatiesysteem. Dit vullen werd gedaan omdat op 30 juni 2023 de blusinstallatie was aangesproken en leeggedrukt in de loods. Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.