Terug naar CIN-Meldingen

2023

augustus

CIN Melding Z3: Voorval zonder gevaar: Verspreiding van stoffen op het land CIN-melding (Z3) Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. 31 augustus 2023 ; op de parkeerplaats is om 12:06 uur al een vloeistoflekkage ontstaan uit een vrachtwagen. Gaat om ongeveer 4 vierkante meter diesel uit de brandstoftank. Een extern bedrijf zal zal ter plaatse komen om het op te ruimen. Omdat er geringe gevolgen zijn en de bereddering al in gang gezet is wordt milieupiket niet ingezet.
CIN melding B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer CIN-melding (B1) AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. Op 28 augustus 2023 om 20:24 uur deed het bedrijf een drukknopmelding in verband met een brand. Het zou gaan om een kleine brand die met eigen middelen was geblust. Na 20 minuten is op verzoek van DCMR ook een CIN melding B1 - brand met assistentie brandweer gedaan. Tijdens deze melding heeft het bedrijf aangegeven dat de blussing zelf was gedaan en de brandweer voor warmte controle aanwezig was. De brandweer schaalde intussen op naar middel-industriebrand. Omdat de perceptie tussen brandweer en bedrijf uiteen lopen, is de AGS brandweer ter plaatse gegaan en ook milieupiket DCMR gaat ter plaatse voor nader onderzoek. Aan de buitenzijde van het fornuis van ketel 6 heeft brand plaatsgevonden. Wat er precies gebrand heeft is nog onbekend. Ter plaatse bleek de brand ernstiger dan het bedrijf deed voordoen. De vlammen sloegen 1,5 meter boven het bordes uit. De brand was omstreeks 22:25 uur meester. Er werd op dat moment door de brandweer geen warmte meer gemeten. Er is gedurende de nacht een brandwacht ingezet. Aan de buitenzijde van de ketel is aanzienlijke schade ontstaan. De ketel kan pas in bedrijf worden genomen na een gevolgschade onderzoek. Ketel was uit bedrijf (en schoon) vanwege onderhoudswerkzaamheden. De bevindingen van het milieupiket worden overgedragen aan de vaste inspecteur van dit bedrijf.
Gevaar binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (CIN-G4) CIN-G4 : BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Op de fabriek was een lekkage van H2S (Waterstof Sulfide) en Diesel in gasvorm. De lekkage is zeer klein en bevindt zich op 10 meter hoogte. De installatie wordt gecontroleerd drukloos gemaakt om de lekkage te stoppen.  
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op 17 augustus is om 21:47 uur een melding gemaakt van een LPG-lekkage. De oorzaak hiervan is niet bekend. Om nog onduidelijke redenen lukte het niet om de druk van het lekke leidinggedeelte af te halen, waardoor de lekkage langer bleef aanhouden dan verwacht. Later in de avond heeft het bedrijf een bypass naar de fakkel gemaakt om het leidinggedeelte toch van druk te krijgen. Milieupiket is voor deze melding ter plaatse gekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Op 20 augustus meldde het bedrijf om 21:10 uur dat er broei was ontstaan in een hamermolen. Dit is met een klein beetje water geblust. De bewuste hamermolen is leeggehaald en ook de stortkoker is leeggemaakt. Omdat er meerdere hamermolens in gebruik zijn had het incident geen gevolgen voor de bedrijfsvoering. Milieupiket is voor deze melding niet ingezet.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Evos Rotterdam B.V., Merwedeweg 20, Europoort Rotterdam. Bij het verladen van Formaldehyde (40%) is er een afsluiter niet dicht te zetten. Hierdoor is er 3 ton formaldehyde in de tankput beland. Milieu piket zal er heen gaan om een onderzoek doen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4). Emerald Kalama , Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Bij het opwarmen van een tankcontainer is er Benzoëzuur door het mangatdeksel aan de bovenzijde op de container gestroomd. Bedrijf wil graag assistentie bij het drukloos maken van de container. Er ligt naar schatting 30 liter product op de container. Milieupiket heeft onderzoek ingesteld naar het voorval.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. Om 19:10 uur heeft een spill van ongeveer 250 liter biodiesel (CAS 68990-52-3) op het water plaatsgevonden ter hoogte van steiger 624 van het bedrijf na een overpompactie naar het schip 'Midway'. Er vond overpompactie naar de lichter toe plaats en na afronding van de overpomping hebben ze de leiding leeggeblazen. Via een luik op het dek van het schip kwam het product naar buiten na loskoppelen. Vanwege drukopbouw hebben ze luiken/drukventielen nodig om druk kwijt te kunnen. De oorzaak waarom het product naar buiten kwam wordt nog onderzocht. Mogelijk zat het luik of overdrukventiel niet goed vast. Er zijn direct oliebooms gegooid om het product op het water in te dammen. Het product wat op het dek terecht is gekomen wordt schoongemaakt met doeken en grit. Milieupiket gaat ter plaatse om na te gaan of de exacte oorzaak al achterhaald is en of de opruimactie conform protocol wordt uitgevoerd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), ARKEMA BV, Locatie Rotterdam, Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. De melding betreft een lekkage in een zeecontainer staan. In de container zit een lading met Ethanethiol/Ethyl Mercaptaan. Dit heeft een sterke, onaangename geur die men in hele kleine hoeveelheden kunnen waarnemen. De geur lijkt op die van prei, uien, durian of gekookte kool, maar is heel duidelijk. Bij deze concentraties is Ethanethiol niet schadelijk.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Power Plant Rotterdam B.V., Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam. Er is ontwikkeling van broei in kolenbunker 30 ontdekt door een lange verblijfstijd van de kolen. De kolen zitten in een bunker. De hoeveelheid is 500 m³. Morgen (donderdag) worden de kolen uitgedraaid. De broei is ontdekt in de ochtend. De temperatuur in de bunker is 70 graden. De broeibrand zou kunnen escaleren. Hiervan is sprake als het CO niveau stijgt en/of de temperatuur boven 100 graden Celsius komt. Omdat de reden voor het late optreden door het bedrijf niet helder werd, is Milieupiket ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is een klein brandje geweest in de asbak van de rookabri nabij de portiersloge. Dit is door eigen personeel geblust met kleine blusmiddelen. Er is verder geen inzet op gepleegd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Team Terminal BV, Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. Een opslagtank is in groot onderhoud en hierbij zijn met laswerkzaamheden lasspetters op het gras terecht gekomen. Hierdoor was een stuk gras in brand gevlogen. Dit is direct geblust. Er waren geen verdere gevolgen en Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). HES Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Bedrijf heeft melding gedaan aangaande een spray van FAME (geen UN nummer) tijdens het beladen van een motortank schip. Na het aansluiten van de leiding is er een druktest gedaan, deze was positief. Hier na is het sturen van de laardarm van wal richting schip(dit nog zonder pompdruk) begonnen. Hierbij is de lekkage in de vorm van een nevel vrij gekomen. Het merendeel ligt aan dek en enkele liters in het oppervlaktewater. De OVD-Havenbedrijf gesproken deze heeft geen vragen, deze gaat zorg dragen voor de afhandeling aan dek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op een inlaat is een leidingflens afgescheurd. Deze heeft voor een periode proceswater doorgelaten naar het oppervlaktewater. Ten tijde van de melding kan niet worden aangegeven uit welk proces dit water afkomst was. Het deel van de leiding is in geblokt. locatie: 1e Petroleumhaven ter hoogte van steiger 8.