Terug naar CIN-Meldingen

2023

oktober

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam BV d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. 30-10-2023 14:26 uur. Bij laswerkzaamheden hebben druppels lichte koolwaterstof vlamgevat. De druppels zijn vervolgens gedoofd met een lashandschoen. Omdat niet duidelijk werd waarom er werd gelast aan een leiding, waaruit schijnbaar stoffen vrijkomen heeft Milieupiket onderzoek verricht. De leiding waaraan gelast werd was plaatselijk van zo'n slechte kwaliteit dat er lekkage is ontstaan aan de leiding. Hier is een soort folie op geplaatst die het lek gedicht heeft. Leiding is uit bedrijf genomen en ingeblokt voor verdere reparatie
Overige overlastgevende situatie (CIN-Z4) CIN-melding (Z4), Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. 28-10-2023 18:03 uur. Tijdens het lossen van een binnenvaartschip zijn 2 20 ft containers verschoven. Een van de containers is gevuld met UN 2259. De andere container is niet IMO geclassificeerd. Uit de containers komt geen product vrij. Er is een plan van aanpak opgesteld door het bedrijf om de containers weer recht te krijgen. Het havenbedrijf en de brandweer zijn ter plaatse. Milieupiket gaat (vooralsnog) niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-Melding (Z3), Truckparking Maasvlakte Plaza, Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. 28-10-2023 11:58 uur.  Op camerabeelden heeft het bedrijf terug kunnen zien dat er zeer waarschijnlijk uit een brandstoftank van een vrachtwagen diesel gelekt is. Het gaat om een hoeveelheid van 50 tot 100 liter dat dat op 2 parkeervakken terechtgekomen is. De ondergrond is asfalt. Er is geen diesel in oppervlaktewater en riool terechtgekomen. Op camerabeelden is te zien dat vlak voordat de vrachtwagen aankwam de parkeerplekken schoon waren en bij vertrek  de parkeerplekken verontreinigd waren. Met de gegevens die bij het bedrijf bekend zijn, wordt door de politie / wegbeheerder de vrachtwagen opgespoord.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1), Hutchison Ports Delta II, Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam. 27-10-2023 02:45:00 uur. Een carrier (voertuig die intern containers verplaatst) stopte met rijden en begon te roken vanuit de uitlaat. Hierop is een drukknopmelding gedaan en is de brandweer ter plaatste gekomen. Het bleek uiteindelijk niet te gaan om brand. De motor is kapot en waarschijnlijk economisch niet meer rendabel om te repareren. Er zijn geen containers betrokken geweest. Vanwege de geringe omvang is Milieupiket niet ter plaatse geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam , 26-10-2023 02:00:16 uur. Omstreeks 01:50 uur zijn er E-nose alarmeringen geweest die na telefonisch onderzoek leidden naar EMO. Rond 03:20 uur kwam daar een klacht van een buurbedrijf bij wat ons deed besluiten Milieupiket ter plaatse te sturen. In een partij kolen is broei ontstaan, bij het verladen naar een binnenvaartschip is dit gaan roken. Er wordt gesproeid met water en de hoop wordt verdicht. Ze verwachten nog enige tijd bezig te zijn. Nadat ons piket ter plaatse kwam is door EMO alsnog besloten een CIN-melding te doen. De zaak zal worden overgedragen aan de vaste toezichthouder waarbij bij de overdracht aandacht zal zijn voor de klachten die het buurbedrijf heeft ervaren.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam, 23-10-2023 15:14:00 uur. In een tank is brand ontstaan in de rubberen seal van het drijvend dak. Deze tank is in groot onderhoud en schoon. Voordien heeft er gasolie in de tank gezeten. De aannemers hebben op het moment van de brand de tank verlaten. Tijdens de CIN-melding wordt duidelijk dat de brand uit is. Het bedrijf doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en koppelt dit terug. Er zijn geen gevolgen geweest voor de omgeving. Milieupiket gaat vooralsnog niet ter plaatse.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1) Vopak Terminal Chemiehaven B.V., Chemiestraat 10, Botlek Rotterdam. 21-10-2023 15:12 . In verband met voldoende potentie is de melding ingezet als Z1. Tijdens het lossen van het schip Cobalt Water heeft zich een lekkage voorgedaan in de pompkamer van oploopsteiger 2. Hierdoor is naar schatting 250 liter xyleen (UN1307) als een nevel/spuiter vrijgekomen. De brandweer werd door middel van een drukknopmelding ter plaatse geroepen. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek. Uit onderzoek bleek dat het schip loste naar de wal. Tussen de verbinding van het schip en de wal is een pakking geklapt, waardoor de stof kon ontsnappen. Het ging uiteindelijk om zo'n 50 liter. Al snel was er een bedrijf ter plaatse voor het opruimen van de gelekte stof.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam, 20-10-2023 16:20 uur. Om 16:20 uur deed het bedrijf een Z1-melding, welke tijdens het gesprek is opgepakt als een G1-melding. Door nog onbekende oorzaak is er een H2S signalering afgegaan. Het bedrijf weet nog niet wat er lek is en wat de oorzaak is. Uit voorzorg wordt de site ontruimd. Er bleek een leiding te lekken waarin water met H2S en ammoniak wordt verpompt. In het water was ca. 40% H2S aanwezig, dat door het lek makkelijk kon verdampen. Hoewel de lucht buiten het terrein te ruiken was, is er geen gevaar buiten de inrichting gemeten. Nadat de installatie werd afgeschakeld kon de druk uit de leiding worden genomen en was verdere emissie ten einde.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (b2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 19-10-2023 20:55. Bij de inbedrijfname van een zwavelleiding is een lekkage ontstaan van vloeibaar zwavel. De brand is geblust door operators met een stoomspeer. Omdat het proces in de opstartfase zat waren er verder geen gevolgen. De hoeveelheid was ongeveer de oppervlakte van een A3-tje.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2) Air Liquide Industrie B.V. (ATR - SMR - Heracles - LCO2), Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. 19-10-2023 18:23 Door smeulende elektriciteitsdraden werd de brandmelder geactiveerd. Daardoor is volgens procedure de gasturbine getript. Dit gebeurde tijdens het opstarten en daardoor kunnen ze nog iets langer geen elektriciteit en stoom produceren. Dit heeft geen gevolgen voor de klanten. Milieupiket is niet ter plaatse geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 18-10-2023 15:21. Door nog onbekende oorzaak is er broei ontstaan in een stalen afvalbak. In deze bak zit normaal afval en gebruikte luchtfilters van de controlekamer. Deze is door eigen personeel geblust met water. Oorzaak wordt nog nagelopen door Shell. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. 16-10-2023 23:45 Door rookwaarneming is geconstateerd dat er broei is in een extractietoren , waar hexaan uit het sojameel gehaald wordt. Via een inspectiepunt is geconstateerd dat de rook inderdaad uit de installatie komt en is een verhoogde CO concentratie gemeten. Het geheel is gecompartimenteerd, er is geen verdere verspreiding mogelijk. De brandweer wordt ter plaatse verzocht voor assistentie. Milieupiket gaat niet ter plaatse. Er is water in de installatie gezet, de installatie is gedraind en leeggespoeld. Het gebruikte water met vermoedelijke een kleine hoeveelheid hexaan wordt op het eigen terrein gescheiden, verwerkt en eventueel afgevoerd. De - kleine hoeveelheid - betrokken sojameel wordt als afval afgevoerd. De brandweer is inmiddels vertrokken.
Overige overlastgevende situatie (Z4) CIN-melding (Z4)  Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. 14-10-2023 03:00   In de nacht (niemand wist hoe laat) zijn er meerdere containers omgevallen. Bij het recht zetten van de containers is ontdekt dat er een tankcontainer met gevaarlijke stoffen (bijtende alkalische vloeistof) een gat in het dak heeft. De container lekt niet, maar is wel volledig ongeschikt voor verder gebruik. Milieupiket doet onderzoek, mede vanwege vragen die aan de telefoon niet beantwoord konden worden. Voorlopig kan het bedrijf niet veel doen. Het lijkt erop dat de volledige inhoud van de tankcontainer ter plaatse overgepompt moet worden. Milieupiket heeft de situatie ter plaatse bekeken. Het gat in de container is afgeplakt, zodat er geen regenwater bij de lading kan komen. De container wordt nu naar de calamiteitenplaats verplaatst en er wordt een plan van aanpak gemaakt voor het overpompen van de lading in een geschikte vervangende container.
Verspreiding van stoffen over het land Gevaar binnen de inrichting (G3) CIN-melding (G3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. 13-10-2023 17:51 Het zou om een grote lekkage gaan van een stof, waarvan de stofnaam niet bekend is. Milieupiket doet onderzoek. Na een inzet van de brandweer en inspectie door het Milieupiket, bleek de lekkage te gaan om (vermoedelijk) hemelwater, dat van een boxcontainer af liep.
Verspreiding van stoffen door de lucht (Z1) CIN-melding (Z1) ARKEMA BV - Locatie Rotterdam, Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. 12-10-2023 18.30 Bij het uitrijden van de Tank is er stank waargenomen. De chauffeur heeft dit bij de poort aangegeven, waarna de container weer het terrein is opgereden voor inspectie. Hieruit bleek dat de klep niet goed was afgesloten. Er is wat gas ontsnapt en dit heeft stank veroorzaakt. De klep is vervolgens goed afgesloten, en de stank is opgelost.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1) Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. 12-10-2023 17:00 Bij de hexaan extractie plant is er brand ontstaan bij de vacuüm stripper. De schuifdeur wordt dichtgehouden en de brandweer is onderweg. Er kan nog 1/2 m3 afbranden. Milieu piket gaat ter plaatste voor verdere inspectie.
Verspreiding van stoffen op het land (Z3) CIN-melding (Z3), Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam, 8-10-23 17:39 uur. Het betreft twee lekkages uit twee vrachtwagens op verschillende locaties van het parkeerterrein. Bij de ene vrachtwagen is ongeveer 3 liter diesel gelekt uit de brandstoftank, bij de andere 3 liter Ad blue. Een externe firma zal ter plaatse komen om het wegdek te reinigen.
Verspreiding van stoffen op het land (G3) CIN-melding (G3), ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam, 8-10-23 14:09 uur. Door nog onbekende oorzaak is er een tankcontainer met UN3265 Bijtende Zuren van een chassis gevallen. Hierbij is er een lekkage opgetreden van het product. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval.
Verspreiding van stoffen op het land (Z3) CIN-melding (Z3), Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam, 8-10-23 10:23 uur. Nadat er een tankcontainer beladen met een zeer brandbare, bijtende vloeistof op een trein was geladen, is er een druppellekkage geconstateerd aan de onderzijde van de tankcontainer. De container is op een mobiele lekbak geplaatst en naar de calamiteitenplaats getransporteerd. De calamiteitenaannemer van het bedrijf is onderweg en zal de tankcontainer inspecteren en indien nodig maatregelen nemen om de lekkage te verhelpen. Milieupiket is onderweg naar de locatie om het voorval te onderzoeken en indien nodig om gezamenlijk met het bedrijf een plan van aanpak op te stellen.
Verspreiding van stoffen op het land (Z3) CIN-melding (Z3), Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam, 5-10-23 17:54 uur. In het midden van het terrein heeft door een lekke container 150 liter ethanol gelekt. De lekkage is veroorzaakt door losse bouten aan de onderkant van de container. Milieupiket is ter plaatse gegaan voor het onderzoeken van oorzaak en beheersmaatregelen. Rond 22:00 uur werd de melding gedaan dat de bouten waren aangedraaid en dat er nu sprake was van een druppellekkage. Om die reden is er een lekbak onder de tank geplaatst en zijn er uit voorzorg sprinklers geplaatst. Er is een (explosieveilige) vacuümwagen gekomen voor het overpompen van ethanol. Milieupiket verlaat de incident in veilige staat.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam, 4-10-23 22:49 uur. Tijdens het beladen van een binnenvaartschip is er naar schatting 200 liter palmolie in het oppervlakte water terecht gekomen. De oorzaak van het de lekkage is onbekend. De oorzaak en de procedure van het beladen zullen worden onderzocht door Milieupiket.
Overige overlastgevende situatie (Z4) CIN-melding (Z4), Vopak Terminal Laurenshaven B.V., Montrealweg 25, Botlek Rotterdam, 29-9-2023 17:00 uur. Op de gehele terminal is de stroom uitgevallen door een storing in het hoofdstation (op het terrein zelf). Alle manipulaties liggen stil. Er zijn geen gevolgen (ook niet op de langere termijn). De blusvoorziening werkt nog (zijn diesel gedreven).
Verspreiding van stoffen op het land (Z3) CIN-melding (Z3), Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam, 29-9-2023 11:45 uur. Bij de gate is een aanrijding geweest tussen twee vrachtwagens. Door de botsing is er 350 liter diesel vrijgekomen uit de brandstoftank. De diesel komt vrij op straat. De put is gesloten en er is grit gestrooid. Het bedrijf schakelt een extern bedrijf in voor de verdere opruiming.
Verspreiding van stoffen door de lucht (Z1) CIN-melding (Z1), Westlake Epoxy B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam, 29-9-2023 09:48 uur. Tijdens het beladen van een wagen is deze overgelopen. Hierdoor is er een onbekende hoeveelheid zuur vrijgekomen . Het product is terechtgekomen op de weg en het bordes. Men was gestart met de schoonmaakwerkzaamheden, maar kan niet overal goed bij. Het product is gestold en om er beter bij te kunnen wil men een water straal van 80 graden inzetten. Het gevolg hiervan is dat er mogelijk meer stank vrij komt. Daarnaast is er een mogelijkheid dat het product met het water terecht komt in een straatkolk die naar de 1e petroleumhaven loopt. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Overige overlastgevende situatie (Z4) CIN-melding (Z4), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam, 27-9-2023 21:12 uur. Bij graafwerkzaamheden aan het riool is er een explosief gevonden. Waarschijnlijk nog afkomstig uit WWII. Het projectiel is gevonden op het terrein waar nu de nieuwbouw gezet wordt. Het heeft verder geen gevolgen voor de processen, wel voor de begaanbaarheid van het terrein. Er is een ruime veiligheidszone om het explosief ingesteld en is in afwachting van de EOD.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (Z2) CIN-melding (Z2), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam, 27-9-2023 16:05 uur.  Tijdens het lossen van stookolie is de pompslang afgescheurd. Er is 200-300 liter product gelekt en aan boord van het schip gebleven. Ongeveer 50 liter is terecht gekomen in het oppervlaktewater. Het bedrijf heeft oilbooms uitgevaren. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam, 27-9-2023 15:05 uur. Door een lekkage in een koeltoren is een kleine hoeveelheid monochloorbenzeen (MCB) gelekt. De gelekte vloeistof is over de wal in het oppervlaktewater terecht gekomen. Er staan vragen open zoals oorzaak lekkage, hoogte lekkage, hoeveelheid gelekte vloeistof en of de gelekte vloeistof fosgeen vrij is. Milieupiket is ingezet om meer duiding te krijgen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam, 27-9-2023 08:00 uur. Het bedrijf heeft een melding gedaan van een ongewoon voorval vanwege een lekkage in een koelwaterleiding. Hierbij zou koelwater zand uitspoelen dat vervolgens in het oppervlaktewater terecht kon komen. De lekkage is ten tijde van de melding reeds ingeblokt en er zou geen uitspoeling meer plaatsvinden. Milieupiket heeft geen onderzoek gedaan naar dit voorval.