Terug naar CIN-Meldingen

2023

november

Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. De seal van een naftapomp heeft kortstondig gebrand. Deze is snel geblust door de brandweer en er is verder geen stof vrijgekomen. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2), Shin-Etsu PVC B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij laswerkzaamheden zijn lasdruppels op een plastic tas terechtgekomen. Deze is gaan smeulen en is met een brandblusser geblust. Milieupiket zal niet ter plaatse gaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2), Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. 23-11-2023, 10:40 uur. Door een scheur in de losleiding van de kade naar een schip is een lekkage ontstaan van palmolie. Hierdoor is er 30 liter palmolie op het dek, en 20 liter tussen het schip en de kade en op de kade terechtgekomen. De lekkage is na het ontstaan direct gestopt (noodstop). Volgens het bedrijf waren er voorafgaand aan het scheuren van de leiding geen bijzonderheden waardoor dit heeft plaatsgevonden. Bedrijf zal nader onderzoeken wat de oorzaak is geweest. Milieupiket stelt geen onderzoek in.
Ongeval schip tijdens lossen Ongeval schip tijdens lossen, Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 23-11-2023, 9:21 uur. Een binnenvaartschip aan de zoutsteiger bij Nobian is deels gebroken. Er zit een flinke scheur aan de zijkant van het schip waardoor er water naar binnenstroomt. Schip is beladen met zout. Oorzaak is op dit moment nog onbekend. Ook is niet duidelijk of er zout in het oppervlaktewater terechtkomt. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek. Update: Milieupiket is ter plaatse geweest. Er zit een scheur in het midden van het schip van 10 cm breed. Het resterende zout is gelost. Hierdoor is het schip niet verder onder water gelopen. Het havenbedrijf heeft het water uit het ruim gepompt. Er is tonnen aan pekelhoudend water terecht gekomen in de Chemiehaven. Milieupiket heeft samen met het bedrijf een plan van aanpak opgesteld. Ter plaatse zullen noodreparaties worden uitgevoerd. Als de reparaties zijn uitgevoerd zal het schip naar een herstelinrichting gaan. Milieupiket gaat later op de avond ter plaatse om na te gaan of de werkzaamheden conform het plan van aanpak zijn uitgevoerd. ILenT is op de hoogte van de situatie.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. 22-11-2023, 19:11 uur. Voor werkzaamheden heeft de huiscontractor van KTM een gat gegraven in opdracht van het bedrijf. In dat gat is regenater terechtgekomen en dit heeft zich gecontamineerd met vervuilde grond. Om het water weg te pompen heeft de aannemer een mobiele pomp gebruikt en het water weggepompt in een tankput. Om 15:00 uur is dit geconstateerd, daarna is de verpomping direct gestopt. Het vervuilde water (een combinatie van regenwater met benzeen, UN1114) heeft zich verplaatst richting de tankput, waar het in de grond is getrokken. Het gebied is afgezet en het bedrijf voert momenteel metingen uit. Morgenochtend komt een erkend saneerder ter plaatse die de opruimactie verder oppakt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2), Rotterdam Short Sea Terminal, Reeweg 35 Rotterdam. 20-11-2023, 16:41 uur. Naar schatting is er 5 liter hydrauliekolie in het oppervlaktewater terechtgekomen door een geklapte hydrauliekslang aan boord van een binnenvaartschip. Ten tijde van de lekkage lag het schip naast een ander schip. Hebo is ter plaatse voor het ruimen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. 18-11-2023 10:42. Het gaat om een druppellekkage van zware stook olie, kleiner dan 5 liter die op de bodem en in het water terecht is gekomen. Het is nog onbekend wat de oorzaak is. De leidingsysteem is leeggemaakt en ingeblokt. Milieu piket gaat onderzoek uitvoeren.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam. 16-11-2023, 15:17 uur. Een transformatorstation (hoogspanningskabel) van is gaan broeien en heeft zich zelf gedoofd. Er is daarbij rookontwikkeling ontstaan, waarbij het brandalarm is afgegaan. De trafo is afgeschakeld. Oorzaak is op moment van melding nog niet bekend en wordt door het bedrijf nader onderzocht. Mogelijk is sprake geweest van kortsluiting. Dit voorval heeft verder geen gevolgen (gehad). Milieupiket stelt geen onderzoek in.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 15-11-2023 13:30. Tijdens de melding werd aangegeven dat het om brand bij een druppellekkage ging. De Adviseur Gevaarlijk stoffen (AGS) van de brandweer is ter plaatse geweest en heeft wat meer informatie verschaft, waardoor milieupiket onderzoek ter plaatse niet meer nodig was. De AGS gaf aan dat het om een exotherme reactie gaat tussen het schoonmaakmiddel wat gebruikt werd om de installatie te spoelen en restjes stof in het systeem. Omdat er nog wat resterende stof in de leiding zat, heeft dit een reactie gevormd. Het Mengsel van de producten is in de opvangbak terecht gekomen en daar gaan reageren, waardoor er brand is ontstaan.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. 14-11-2023 20:10. Door de hevige regenval is een olie-voerend riool overgelopen. In het riool komt al het afvalwater terecht van het terrein, allerlei soorten minerale olie. Loopt op straat, zal de grond in zakken. Oppervlakte terrein is zo'n 20x5 m. In de omgeving van het plein wordt vooral materieel (stellingen etc.) opgeslagen. Overloper was in principe éénmalig, mits er niet weer een excessieve hoeveelheid water uit de lucht komt zetten. Milieupiket doet geen nader onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (Z1). OCI Terminal Europoort B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam 14-11-2023 06:50. DCMR was inmiddels op de hoogte van de lekkage. Dit was eerder gemeld als bedrijfsmelding. De melding kwam naar aanleiding van een verhoogde waarde (30 ppm) op een meetkop. Na controle bleek een pressure valve door te laten. Het ventiel staat ingesteld op 15 bar. Nog onbekend hoeveel ammoniak is gelekt. Het bedrijf heeft het leidingstuk met het lekkende ventiel ingblokt om de lekkage te stoppen. Ook hebben ze waterschermen ingsteld om de gelekte ammoniak neer te slaan. De initiële lekkage was om 07:50 uur. Omdat DCMR al op de hoogte was en het bekend was dat de lekkage al was gestopt is de melding ingeschaald op een CIN-melding Z1.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3). Spooremplacement Waalhaven Albert Plesmanweg 120 Rotterdam. 11-11-2023; 15:15. Bij een spoorketelwagon met methanol is een druppellekkage geconstateerd. De brandweer heeft metingen gedaan, maar geen verhoogde LEL-waarden vastgesteld. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1)BP Raffinaderij Rotterdam BV d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. 6-11-2023 09:14. Het betrof een brand in isolatie bij een gasturbine. Een deel van de isolatie is verwijderd en daarna is de brand geblust met water. De gasturbine is uit bedrijf genomen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (z3) Truckparking Maasvlakte Plaza Hormuzstraat 50 Maasvlakte Rotterdam 3-11-2023 13:00.  Er is een diesel en olielekkage geconstateerd op een parkeerplaats afkomstig van een vrachtwagen, niet zijnde lading. Het bedrijf gaat een extern bedrijf inschakelen om het op te ruimen. Of de lekkage gestopt is, niet bekend. Milieupiket zal geen onderzoek doen naar dit voorval.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. 03-11-2023 05:35 uur. Door de hevige regenval is een separator aan het overstorten naar de haven. Het water loopt nu over de rand van het bassin, met een maximum hoeveelheid van 100 m³/uur. Vanwege de weersomstandigheden zal het overlopen nog even voortduren. Het bedrijf neemt geregeld monsters van het water dat niet kan worden binnengehouden. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. 02-11-2023 18:00 uur. Door de harde wind is een partij kolen, waar al wat broei in zat, gaan roken en er kwamen ook wat vlammetjes op. De partij wordt verdicht met behulp van trilplaten. Dit heeft resultaat, want de vlammetjes zijn er al af en ook de rook wordt minder. Milieupiket gaat niet ter plaatse.