Terug naar CIN-Meldingen

2023

december

Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (z1). Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 29-12-2023 19:35 Uit onderzoek van het milieupiket is gebleken dat de lekkage is ontstaan door een lekke pakking. De lekkage is gestopt en er zal een klemband worden geplaatst. De bevindingen van het milieupiket zullen worden gedeeld met de vaste toezichthouder van het bedrijf.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2). Lyondell Basell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. 22-12-2023; 21:00 uur. Er is kortsluiting ontstaan in de aansluitkast van de luchtcompressor. De unit is uitgevallen en bij het opstarten is er kortsluiting ontstaan, hierbij is een flits te zien, bij het openen van de kast bleek alles gesmolten te zijn. Er is geen verstoring in het proces, ze gaan een andere compressor gebruiken. Milieupiket en AGS zullen dit voorval niet onderzoeken.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 21-12-2023; 5:00 uur. Bij een installatieis door een lekkage van smeerolie van de turbine van de compressor kortstondig een brand ontstaan met vlammen van circa 2 meter hoog. De brand is geblust met stoom. De installatie is hierdoor in noodstop gegaan, waardoor er op dit moment waterstof naar de fakkel gaat. De voeding van de installatie gaat op dit moment naar opslagtanks. Zoals het er nu uitziet lijkt de schade beperkt tot de mantelkabel van de instrumentatie van de compressor. Milieupiket zal vooralsnog geen onderzoek instellen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (Z1), Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. 19-12-2023 11:40 uur. Door een storing in de afgasreiniging zijn de afgassen via een noodscrubber geleid. Hierdoor heeft er een kortstondige emissie van zwaveldioxide (SO2) plaatsgevonden. Ten tijde van de melding was de rookgasreiniging alweer in bedrijf. Er is ca. 2,5 kg SO2 geëmitteerd. Milieupiket doet naar dit voorval geen onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. 17-12-2023 17:55 uur. De blower maakte zeer veel herrie voorafgaande aan het voorval. Dit mogelijk door een mechanisch defect. Hierdoor is de installatie op de as sterk in temperatuur gestegen waardoor bij het afschakelen een steekvlam is waargenomen. Deze is met eigen middelen geblust en de installatie, welke ten tijde van het voorval alleen stand-by was en niet bezig met het verwerken van dampen, is volledig afgeschakeld. Milieupiket gaat geen onderzoek doen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 17-12-2023 15:58 uur. In één van de serverruimtes in een serviesgebouw was sprake van een kleine schroeibrand in de bedrading. Deze brand is gemeld via de automatische brandmeldinstallatie en is met eigen middelen geblust. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Overige overlastgevende situatie (CIN-Z4) CIN-melding (Z4), TES Sustainable Battery Solutions B.V., Elbeweg 110, Europoort Rotterdam. Er is vanmorgen een vals brandalarm geweest zonder verdere gevolgen. Daarom geen milieupiket ter plaatse laten gaan.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 16-12-2023 09:28 uur. In een afzuigarm van het laboratorium is een klein brandje geweest, veroorzaakt door aanwezig stof hierin. Dit is met een CO2-handblusser gedoofd. De bedrijfsbrandweer heeft een nacontrole gedaan en vastgesteld dat de brand goed is gedoofd. Naar dit voorval doet het milieupiket geen onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), ARKEMA BV - Locatie Rotterdam, Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. 16-12-2023 08:14 uur. Bij de wachtwissel is een kleine brand ontdekt in een ruimte waar de SO2 (zwaveldioxide) filters zijn opgesteld. Op basis van een drukknopmelding is de brandweer in eerste instantie gealarmeerd. De brand bleek niet in een filter te zijn, maar in wat houten balken rondom de containers waarin het filtermateriaal zit. Nadat de brand fysiek werd ontdekt, is het proces bij het bedrijf volledig stilgelegd. De eventuele extra emissie, door het stoppen van het proces, moet nog worden berekend. De fabriek kan mogelijk rond aankomende dinsdag pas weer worden opgestart. De rapportage van het onderzoek wordt overgedragen aan de vaste toezichthouder bij het bedrijf. Milieupiket is ter plaatse gegaan voor nader onderzoek.  
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1), Farm Frites B.V., Molendijk 108, Oudenhoorn. 16-12-2023 03:26 uur. Een meetkop heeft 500 ppm ammoniak gemeten. Om die reden is het bedrijf ontruimd. De brandweer heeft geconstateerd dat een compressor op de lasnaad heeft gelekt. De hoeveelheid ammoniak die gelekt is komt uit op +/-100 liter. Ze gaan de fabriek leegmaken, opnieuw oplijnen en dan op een compressor met lagere doorzet starten. Daarnaast gaan ze grit strooien voor de olie op de grond en gaan ze dit vervolgens netjes schoonmaken. Milieupiket en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer zijn ter plaatse gegaan.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. (Er is om 10:37 uur een brand ontstaan door een lekkage bij een pomp. Daarbij is een mengsel van tertiair butylalcohol en tertiarbutylhydroperoxide (UN3105) gaan branden. De brand was snel geblust en de lekkage was zeven minuten later gestopt. Het weggelopen product en het bluswater is opgevangen en wordt waarschijnlijk via de eigen waterzuivering verwerkt. Er is geen blusschuim gebruikt, dus dat heeft geen extra aandacht nodig. Milieupiket is ter plaatse voor nader onderzoek naar de oorzaak van dit voorval.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN-B1) CIN-melding (B1), Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. 15-12-2023 10:42 uur. Er is om 10:37 uur een brand ontstaan door een lekkage bij een pomp. Daarbij is een mengsel van tertiair butylalcohol en tertiarbutylhydroperoxide (UN3105) gaan branden. De brand is snel geblust, echter is de lekkage nog wel gaande. Milieupiket is ter plaatse voor nader onderzoek naar de oorzaak van dit voorval. Update 13:05 uur: uit onderzoek van milieupiket is gebleken dat er geen verband zit tussen een vandaag eerder gedane bedrijfsmelding om 09:10 uur met dezelfde stof en de CIN-melding van 10:51 uur. Het gaat wel twee keer om dezelfde stof, maar de secties liggen er ver uit elkaar. De brand was snel geblust en de lekkage was zeven minuten later gestopt. Het weggelopen product en het bluswater is opgevangen en wordt waarschijnlijk via de eigen waterzuivering verwerkt. Er is geen blusschuim gebruikt, dus dat heeft geen extra aandacht nodig.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. 14-12-2023 19:34 uur. Er is een schip aangekomen die met zwaar weer gevaren heeft. Hierdoor is een container met vuurwerkklasse 1.3/1.4 zwaar beschadigd. Milieupiket heeft aan boord van het schip samen met inspectie van het Havenbedrijf en ILT een onderzoek gedaan.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3) Liquin Terminal Botlek B.V. - deel Zuid, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. 14-12-2023 03:18 uur. Tijdens het leegmaken van een leiding was een afsluiter niet goed dicht. Hierdoor is er styreen doorgelaten. Dit gaat mogelijk te ruiken zijn buiten de inrichting. Product is terechtgekomen op een vloeistofdichte vloer en gaat om een hoeveelheid van ongeveer 20m2. Een extern bedrijf gaat dit opruimen.
Verspreiding van stof via land (CIN-Z3) CIN-melding (Z3). Organik Kimya Netherlands B.V., Chemieweg 7, Botlek Rotterdam. 13-12-2023, 13:53 Bij het verlaten van de inrichting zou een vrachtwagen aanhanger combinatie door een niet goed gesloten mangat een deel van zijn lading zijn verloren. Dit is buiten de inrichting bij zowel de buren als de openbare weg belend. Milieu piket onderzoekt de zaak.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN-B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 10-12-2023 21:30. : Er is via de persafsluiter een kleine hoeveelheid product (gasolie)gelekt in de isolatie van een pomp. Dit is gaan roken door de temperatuur (250 gr. Celsius) van de standby-pomp. De pomp is ingeblokt, waardoor vervolgens de rookvorming is gestopt. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor nader onderzoek vanwege de aard en volledigheid van het incident.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN-Z1) CIN-melding (Z1). Nobian Chemicals B.V. , Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. 6-12-2023 22:08.  Een medewerker ontdekte wolk HCl bij de HCl absorber. Deze was kort daarvoor opgestart na onderhoud. Er is direct actie ondernomen om de installatie drukloos te maken en dat is inmiddels ook zo, er is nu geen rookvorming meer. De exacte plaats van de lekkage en de oorzaak zijn nog onbekend. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek. Na onderzoek door Milieupiket ter plaatse: Bij opstart van de absorber is er een HCL- gaswolk ontsnapt welke niet via regelingen, detectie of camera te zien was. De ontsnapping is visueel geconstateerd door bedrijfsbrandweer. Bij afstellen bellows en vervangen pakkingen in de onderhoudsfase is er waarschijnlijk iets wat niet goed heeft gezeten, waardoor emissie is ontstaan. De minimale aanslag op auto's op de parkeerplaats bij Nobian (aangetoond met PH-papier) kon worden weggespoeld en doorgezet naar het bedrijfsriool. Unit blijft tot nader order down, Nobian gaat eerst in de komende ochtend de exacte oorzaak achterhalen. De DCMR wordt in dit kader op de hoogte gehouden