Terug naar CIN-Meldingen

januari

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ExxonMobil Chemical Holland BV RPP, Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam. Door warmte is er rookontwikkeling ontstaan bij een lader, waardoor de rookmelder is afgegaan. De zekeringen zijn gesprongen, waardoor het smeulen is gestopt. De smeulbrand heeft geen gevolgen gehad voor het verdere proces.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Er is bij de een flens met waterstofsulfide een lekkage ontstaan. Het bedrijf heeft zelf de brand belust. Milieupiket onderzoekt de mogelijke oorzaak en gevolgen voor de omgeving.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. De aanzuigleiding van een compressor is warm geworden door een storing. Hierdoor is de isolatie van de leiding gaan smeulen. Milieupiket deed onderzoek. De oorzaak is vermoedelijk een traag reagerende regelaar. Door het verlagen van de temperatuur van de leiding is het smeulen gestopt. Normaal wordt de compressor gekoeld met stikstof, maar door een tekort aan stikstof kon de temperatuur oplopen en ontstond er broei.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. In een pompkamer heeft een lekkage plaatsgevonden in het leidingtracé, wat is gaan lekken op een gezegelde brilflens. De hoeveelheid is naar schatting 15 kubieke meter ruwe olie. Het stuk leiding was niet in gebruik. Vacuümwagens zijn ingezet om de lekkage op te ruimen en zo mogelijk terug in het productieproces op te nemen. Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak wordt onderzocht en het bodemonderzoek/-analyse is gestart.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens het laden van een vrachtwagen met het product Neodol 91, een niet UN-geclassificeerd alcohol product, is er een lek ontstaan. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een smeulbrandje geweest op de spindel van een afsluiter. De afsluiter is uitgepakt en geblust met water. De oorzaak van de brand is niet bekend.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van een lossend schip werd een slang verplaatst naar een andere ladingstank. Terwijl de medewerkers met de slang naar een andere tank liepen is er aan de wal een afsluiter opengegaan door nog onbekende oorzaak. Door de druk op de slang ging deze slingeren, waardoor er product over de medewerkers is gekomen en er naar schatting 3 kubieke meter bewerkte palmolie in het oppervlaktewater is terecht gekomen. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). ExxonMobil Chemical Holland BV RPP, Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam. Door onbekende oorzaak is er kortsluiting ontstaan in het elektriciteitsgebouw. Hierdoor is de unit uitgeschakeld. Dit had geen gevolgen voor de omgeving. Een elektricien van het bedrijf onderzoekt de oorzaak.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Er is product (palmolie) in de isolatie terecht gekomen en gaan broeien, mede door elektriciteit. Het geheel is ingeblokt, met stoom geblust en het proces kan doordraaien op verlaagde doorzet. Er is naar schatting minder dan 5 liter product vrijgekomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Liquin Terminal Botlek B.V. - deel Zuid, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Tijdens een interne verpomping is er een lekkage opgetreden van een mengsel van ethanol en benzine. Dit is in een opvangbak terechtgekomen. Door te stoppen met pompen is de lekkage gestopt. Tijdens de melding was er sprake van circa 10 kubieke meter product. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In een fabriek is er door een druppellekkage van Caradol een smeulbrand ontstaan in de isolatie van de flens. Het bedrijf heeft de isolatie geblust en verwijderd, waarna de bouten van de flens zijn aangetrokken waardoor de druppellekkage is gestopt.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Er is brand ontdekt in een elektromotor van een transportketting bij de laad- en losinrichting. Deze is direct spanningsloos gezet en er werd een bluspoging gedaan. Het bedrijf wilde wel dat de brandweer kwam en heeft hierop een drukknopmelding en CIN-melding gedaan. De elektromotor maakt geen deel uit van een productieproces, er zijn geen emissies en er vallen geen processen stil. Om deze reden is Milieupiket niet gealarmeerd om direct onderzoek te doen. De brand werd na circa 10 minuten brand meester gemeld door de brandweer.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Er is broei geconstateerd in een hoop bleekaarde. De bleekaarde bevatte circa 25% palmolie. Met behulp van de brandweer is de broei gestopt. De ruimte is geventileerd. De rook en dampen zijn gelucht naar buiten.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1). Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Er is vermoedelijk een pakking bij een flens van een tank gaan lekken. In deze tank zit 1800 ton vloeibaar vinylchloor. De brandweer is ter plaatsen om de gaswolk neer te slaan en de tank zal leeggepompt gaan worden. Het Milieupiket gaat ter plaatsen voor extra onderzoek. Om 17:37 is er opgeschaald naar GRIP 1. De situatie is stabiel. De betreffende tank wordt leeggepompt richting de twee andere opslagtanks en een klaarliggend schip. Met een waterscherm wordt het vrijkomend product zoveel mogelijk neergeslagen. Op 3 januari om 13:25 uur: De tank bevat nu nog vinylchloride in dampvorm en wordt behandeld met stikstof. Wanneer de onderzoeken zijn beëindigd gaat het bedrijf de opslagtanks en leidingen leegdrukken met stikstof. Uit analyseresultaten van het bluswater, uitgevoerd door Rijkswaterstaat, is een totale vracht van circa 21 kilogram vinylchloride berekend in ongeveer 750 kubieke meter. Dit water gaat worden verwerkt via de reguliere afvalstromen van het bedrijf. Om 16:34 uur is het incident afgerond. Het had geen verdere gevolgen op het milieu en de omgeving.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is er brand ontstaan in de waterboiler van de douches van het bedrijf. Deze is door eigen personeel geblust. De boiler staat uit en rookt nog wat na. De ruimte wordt geventileerd.