Terug naar CIN-Meldingen

februari

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Een wandcontactdoos is gaan smelten, wat een brandlucht heeft veroorzaakt. De zekering is verwijderd en met een warmtebeeldcamera is een controle uitgevoerd. Er is preventief op CO gemeten.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er zijn vuur en vonken gezien. In samenwerking met de bedrijfsbrandweer en onderhoudsmonteurs is de stroom van een deel van het bedrijf gehaald, zodat er eventueel met water kan worden geblust. Na verder onderzoek is gebleken dat het om een verlichtingskabel ging die bij onderhoudswerkzaamheden wordt gebruikt. Deze is nu afgekoppeld. Er is geen procesverstoring geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). C. Steinweg Handelsveem B.V., Beatrix Terminal, Den Hamweg 30, Rotterdam. Een kleine accu van een schroefmachine is ontploft. Dit heeft wat rookontwikkeling veroorzaakt en het brandalarm is daardoor geactiveerd.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Er is een smeulbrand ontstaan in de isolatie van het dak van een tank. Er bevindt zich daar een leiding gevuld met palmolie op een temperatuur van 122 graden. De tank is niet ingeblokt, maar de fabriek is wel gestopt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Op een lege paarkeerplek voor voertuigen van boven de 4500 kilogram, is een plas van naar schatting drie liter gasolie/dieselolie aangetroffen. Doordat er geen voertuig meer aanwezig was op deze locatie kan er geen veroorzaker aangewezen worden. Reiniging zal worden afgerond met behulp van een zoabreiniger.
Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een bodemsanering is een explosief opgegraven. Deze is in de laadbak van een vrachtwagen terecht gekomen. In de nabijheid van de vrachtwagen is leidingwerk en een dampverwerkinginstallatie (DVI) aanwezig. Via de politie is de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) gealarmeerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Er is een kleine druppellekkage op de afsluiter van een wagon ethanol ontdekt. De brandweer en incidentbestrijding van Pro Rail stonden gereed om een verkenning in gaspak uit te voeren. Het gaspakkenteam is niet ingezet, omdat bleek dat na het ontdekken van de lekkage gistermiddag een van de geplaatste dogstars is gaan lekken, vermoedelijk door drukopbouw in de wagen. Er is een nieuwe dogstar ingedraaid en er is als extra maatregel een lekzak omheen geplaatst.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Door een defecte bodemafsluiter is er een druppellekkage ethanol ontstaan. De lekkage is opgevangen in een opvangvat. Incidentenbestrijding heeft aan beide bodemafsluiters een afdichting geplaatst. Er was verder geen bodembesmetting.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Bij de GOP (benzinefabriek) was de reboilerpomp ingeblokt en werd schoongemaakt. Bij het reinigen van het zuigfilter kwam er vervuiling uit het systeem, waaronder pyrofoor materiaal, zoals zwavel, vrij aan de lucht. Dit materiaal, een handje vol, is ontbrandt. De brand is direct door de medewerkers geblust en het materiaal is onder water gezet.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is ter hoogte van de koelwatersteiger een brandje ontstaan, wat door eigen personeel met een poederblusser is geblust. Er zijn enkele liters olie uit de koelwaterpomp vrijgekomen aan de landzijde. Ter bereddering heeft men absorptiekorrels gestrooid wat wordt opgeruimd. De brand heeft geen invloed gehad op andere bedrijfsprocessen. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de voorbereiding op onderhoud aan een toren is er rookontwikkeling ontstaan. Eerder op de avond zijn twee mangaten door medewerkers opengezet om deze toren voor te bereiden op onderhoud. Een aantal minuten later zag men rookontwikkeling uit de toren. De mangaten zijn gesloten en er is gekoeld/geblust met water. Hierdoor zakte de temperatuur meteen. De oorzaak van de rookontwikkeling wordt onderzocht.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Het bedrijf meldde een lekkage kubieke meters koolwaterstoffen. Deze lekkage is ingeblokt door een afsluiter af te sluiten. Het gelekte product is terechtgekomen in het afvoersysteem. Men gaat dit met veel water verdunnen. De oorzaak van het lek is nog onbekend. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Een bleekaardecontainer, waarmee het bedrijf de gebruikte bleekaarde afvoert, bleek niet leeg te zijn en bevatte nog een restant van circa 50 kilogram. Hierin is broei ontstaan. Het bedrijf heeft deze broei geblust met water.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Toen druk van een laadarm werd afgehaald zijn er enkele liters nafta door een ontluchtingsleiding in een tankput gelopen. Het bedrijf onderzoekt de oorzaak, heeft een saneerbedrijf ingeschakeld om de onverharde bodem te saneren met een vacuĆ¼mwagen en de betreffende grond wordt afgegraven. Omdat de stof 50 tot 80 procent benzeen bevat, doet het Milieupiket onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Toen in de ochtend een truck was weggereden van een parkeerplaats is er een olievlek van enkele liters aangetroffen. Het bedrijf heeft hier grit over gestrooid en een schoonmaakbedrijf ingehuurd om de verontreiniging te verwijderen.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Nederlandse Erts en Mineraalbewerking, Koningin Wilhelminahaven NZ 21, Vlaardingen. Er was veel rookontwikkeling op het bedrijfsterrein door brand in de maalmachine waarin ook 2 ton silicium opgeslagen is. De brandweer is ter plaatse.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Rond 00:45 uur meldt het bedrijf dat waterstofgas in een hydrocracker heeft brand gevat. De brand is ontstaan door een lekkage aan de leiding met waterstofgas. Hierbij is 1000 kubieke meter waterstofgas vrijgekomen. e leiding is ingeblokt en de brand geblust. Om onderdruk te voorkomen is de leiding gepurged met stikstof. Om 00:57 uur is de brand opgeschaald naar GRIP-1 en is milieupiket ter plaatste gegaan voor onderzoek. Om 02:40 uur is GRIP-1 ten einde gekomen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het openen van een heetgasafsluiter is er kort wat waterstof vrijgekomen, wat tot ontbranding is gekomen. Deze brand is geblust met een stoomlans. De afsluiter werd geopend als onderdeel van het uitschakelproces van de reactoren.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Er is een spoor vetalcohol ontdekt van een halve centimeter op de openbare weg ligt vanaf de bocht van de Manheimweg tot de Theemsweg. Op het bedrijfterrein zelf is eveneens een klein spoor. Omdat nog niet bekend is uit welke laadauto de lekkage heeft plaatsgevonden, heeft het bedrijf met alle vervoerders van de laadauto's gecontacteerd om te achterhalen wat de oorzaak was.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Butaanweg 215, Vondelingenplaat Rotterdam. In isolatiemateriaal is wat van het product Paradol, een aromatische keton, gekomen. Hierop is de isolatie gaan smeulen. Tijdens werkzaamheden aan een flens boven de leiding was een klein beetje product gedruppeld, waardoor de isolatie er onder is gaan smeulen. Dit is geblust met water.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In isolatiemateriaal is door lekkage wat van het product Paradol gekomen. Hierop is de isolatie gaan smeulen en geblust met wat water.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Er is een druppellekkage aan een wagon geconstateerd. Na onderzoek is duidelijk geworden dat het regenwater betrof. Het trein verkeer is inmiddels weer hersteld.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Een asbak aan de westzijde van het bedrijfsterrein is gaan smeulen. De brand is met eigen middelen geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het verpompen van ruwe zonnebloemolie van een spoorketelwagon naar een tank, is er ongeveer 100 kubieke meter product gelekt naar de tankput. De oorzaak is niet goed afgesloten mangatdeksels van de tank. Milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). VPR Energy B.V., Neckarweg 5, Europoort Rotterdam. Er is een klein lek vastgesteld in een leiding van de butaantoren. Hierdoor moet de betreffende fabriek gecontroleerd uit bedrijf gaan en zal er butaan afgefakkeld worden. Milieupiket gaat ter plaatsen voor onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Er is een smeulbrand is ontstaan in een elektriciteitskast. De brandweer heeft een verkenning uitgevoerd en geen directe oorzaak kunnen vinden. De elektriciteitskast is spanningsloos gemaakt. Het bedrijf doet zelf verder onderzoek naar de oorzaak.