Terug naar CIN-Meldingen

maart

Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Een plot-clear-alarm is afgegaan in de HDS-fabriek. Op 15 meter hoogte staan zeker drie H2S meetkoppen, waarvan een waardes aangeeft tot 50 parts per million (ppm). Hierdoor is er een alarm hoorbaar buiten het bedrijfterrein en de wegversperring is geactiveerd. De bedrijfsbrandweer doet onderzoek of er daadwerkelijk emissie plaatsvindt. Er zijn geen procesverstoringen.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Euro Tank Terminal B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Bij de calandsteiger is een lekkage ontdekt bij de pijpenbrug, de lekkage is ingeblokt en de lekkage gestopt. Ongeveer 10 liter aan gasolie is in het water terechtgekomen. Na onderzoek door het bedrijf is duidelijk dat de bron van het lek bij de thermal relieve valve van de leiding was. Er wordt nu opgelet dat de druk in de leiding laag blijft en er is overgeschakeld naar een ander thermal relieve valve.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Een gekleurde vlek is in het water van de haven gezien dat het bedrijf uit hun eigen lozingspunt ziet komen. In samenwerking met het havenbedrijf wordt er zoveel mogelijk ingedamd op de haven. Het onderzoek van het milieupiket en het Havenbedrijf heeft opgeleverd dat een aannemer van het bedrijf de veroorzaker is van de verontreiniging. Er werden tanks schoongemaakt. Elke keer wanneer het schoonmaken werd gestopt kwamen er druppels diesel in de goot. De lekkage is nu gestopt en de waterkant wordt opgeruimd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Truckparking Maasvlakte Plaza, Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij het wegrijden van een vrachtwagen is er een vlek diesel geconstateerd in een parkeervak. Het gaat om 1 tot 5 liter. Een extern bedrijf komt ter plaatse om het product op te ruimen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een tank is tijdens het doorzagen van een leiding een vlammetje ontstaan. Deze is vanzelf uitgedoofd. De leiding was leeg en gereinigd. Het incident heeft geen verdere gevolgen voor het proces.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Europoort), Moezelweg 100, Europoort Rotterdam. Bij een ketelwagon waar ethanol in is vervoerd is een druppellekkage waargenomen. Brandweer gaat ter plaatse.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is, op een lege tank met drijvend dak, een restje product ontbrand dat nog in een drain zat. De kleine brand is direct gedoofd door medewerkers van het bedrijf.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Koole Tankstorage Botlek B.V. , Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens sloopwerkzaamheden van een unit is tijdens het doorzagen van en lege leiding een steekvlam ontstaan. Deze is mogelijk ontstaan door wat gasolieresidu, wat gebruikt is om de leiding te wassen. De brand is door medewerkers van het bedrijf zelf geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Tijdens het gloeien (een staal warmtebehandelingsproces) van een leiding is er een kleine brand ontstaan. Het gaat om een lege leiding die gebruikt wordt bij een steiger voor het laden van schepen. De leiding is ingeblokt en de brand is door medewerkers van het bedrijf geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Er is een druppellekkage van geconstateerd bij een spoorketelwagen gevuld met methanol. Na onderzoek van de brandweer bleek het te gaan om druppels water.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Bij een electrolyzer is een pakking uitgezakt, hierdoor is er wat waterstof en chloor vrijgekomen in de cellenzaal. De waterstof is ontbrand, waardoor het plastic van de installatie is gaan smeulen. Dit is door medewerkers van het bedrijf geblust. De brandweer is ter plaatse gegaan voor controle.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Power Plant Rotterdam B.V., Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam. In twee mengsilo's met kolen voor de energiecentrale is broei geconstateerd. Met een transportband worden de kolen uit de silo gehaald. Indien nodig staat er personeel van het bedrijf klaar met blusslangen om te blussen. Naar schatting duurt dit proces twee uur.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Door een druppellekkage op een lasnaad in de kolom van de NEXBTL unit is er brand ontstaan. Door de kolom stroomt diesel en parafine onder 40 bar en een proces temperatuur van 300 graden. Door de lekkage kwam het product in aanraking met zuurstof en is ontbrand. Medewerkers van het bedrijf hebben er stoom op gezet en de leiding is helemaal uitgepakt. Hierbij kwam men er achter dat ook de isolatie vol met product zat. Om de lekkage te stoppen is een klemband gebruikt. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden aan een drum is er rookontwikkeling ontstaan door brand. Er waren geen voor het proces normale stoffen bij betrokken. De drum was leeg en gereinigd. De drum is gevuld met stikstof om de brand te doven. Het voorval heeft geen effect op het bedrijfsproces. Milieupiket is ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een tank is tijdens het gutsenbranden achter de dubbelingsplaat van de tank een steekvlam ontstaan. De tank was leeggemaakt, maar er was toch een restant gasolie dat ontvlamt is.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Door een beschadigde afdekking kwam er meer zuurstof in een kolenhoop terecht waardoor broei is ontstaan. Om verdere broei te voorkomen is de hoop uitgereden en daarna verdicht.
Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Er staan demonstranten voor het bedrijf op de openbare weg. Het betreft een aangekondigde actie. De processen van het bedrijf lopen door.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Power Plant Rotterdam B.V., Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam. In een mengsilo met kolen is rookontwikkeling ontstaan door broei. De kolen worden uit de silo gedraaid, waarbij personeel klaarstaat met slangen om indien nodig te blussen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Bij het repareren en schoonmaken van een leiding is bij het aansluiten en aarden van een gloeimat een vonk ontstaan die kort de aanwezige damp heeft doen ontbranden. Hierbij zijn drie medewerkers gewond geraakt. Milieupiket doet onderzoek samen met de zeehavenpolitie.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Europoort), Moezelweg 100, Europoort Rotterdam. Er is een kleine druppellekkage van onbekend product uit een spoorketelwagon gesignaleerd. De incidentbestrijding van Prorail en de brandweer gaan ter plaatse om de lekkage te stoppen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1). Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. De hoofdblazer van een afgasreiniger is 10 minuten uitgevallen door onbekende oorzaak. Een automatische noodscrubber is na vijf minuten ingeschakeld. Hierdoor is er 70 kilogram zwaveldioxide vrijgekomen. De hoofdblazer is weer opgestart en de emissie is gestopt. Buurbedrijven maakten melding over een brandlucht. Het incident heeft geen verdere gevolgen voor de bedrijfsvoering. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden is in een lege drum brand ontstaan. De verf aan de buitenkant van de drum is door hitte gaan branden. Dit is met eigen blusmiddelen geblust en gedoofd.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Op het bedrijfsterrein is brand ontstaan op de transmitterblok door een kleine waterstoflekkage. De leiding is ingeblokt en de brand geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is er zwavelijzer gaan smeulen en is er rook ontstaan. Dit is geblust met water.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Door teveel toevoer van product is er bij een hamermolen warmte ontstaan tijdens het malen van sojabonen tot sojameel. De molen is afgezet, geopend en daarna met water geblust. Het voorval heeft gevolgen voor andere processen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). LyondellBasell Chemie Nederland B.V., Australiƫweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens een controleronde is geconstateerd dat de smeerolie op de as van een propyleenpomp is warmgelopen. De smeerolie is gaan roken en heeft een brandlucht afgegeven. De pomp is gewisseld en gekoeld met water. Hierna is de temperatuur gemeten en bleek de pomp voldoende afgekoeld. Het voorval wordt onderzocht.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens het trekken van een pijpenbundel van een warmtewisselaar is zwavelijzer (pyrofore stof) gaan reageren met zuurstof. Het bedrijf is hierop voorbereid en heeft er direct water op gezet. Dit stond als maatregel klaar voor de werkzaamheden.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er was een kortstondige brand in een asbak. Deze is direct geblust met blusmiddelen van het bedrijf.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Lanxess Chemical B.V., Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Door een lekkage van seal-olie is de isolatie van een pomp gaan broeien, waardoor brand is ontstaan. De brand is geblust met schuim en de pomp is ingeblokt. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Gunvor Energy Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Tijdens een bundelwissel bij een warmtewisselaar ontstond er rook, door de ontbranding van een kleine hoeveelheid pyrofoor materiaal.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden zijn vlammen geconstateerd bij het zagen. De werkzaamheden zijn direct gestopt en de vlammen zijn vanzelf gedoofd. De tank waar gewerkt werd was schoon en opgeleverd voor onderhoud.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Er is brand ontstaan bij een warmtewisselaar van een vliegtuigbrandstofdestillatieunit op 10 meter hoogte. Milieupiket stelt een onderzoek in.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Op de afsluiter van een wagon is een druppellekkage syreen monomeer aangetroffen.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Een palmoliepomp in het tankpark stond droog te draai en is hierdoor door hitte in brand gevlogen. De leiding was leeg en er is dus geen product vrijgekomen. De brand is geblust met water.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden aan een fakkelleiding zijn nabijgelegen rubberen slangen gaan branden. Dit is direct met water geblust.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Neele-Vat Maasvlakte B.V., Sontstraat 8, Maasvlakte Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is een accu van een pompwagen ontploft. Hierop is automatisch de CO2-blussing gestart. Chemisch advies gaat ter plaatse.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1). Liquin Terminal Botlek B.V. - deel Zuid, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Na het beladen van een tankwagon met styreen is door een storing of menselijke fout de laadarm te vroeg van de wagon ontkoppeld. Hierdoor is de arm buiten de wagon is leeggeblazen. Naar schatting is er 50 liter product vrijgekomen. Dit heeft verontreiniging op de vloeistofdichte vloer en de onbeschermde bodem veroorzaakt. Het bedrijf onderzoekt het voorval en heeft direct maatregelen voor opruiming gedaan. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.