Terug naar CIN-Meldingen

april

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Lanxess Chemical B.V., Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Bij een pomp is bij een seal-leiding een broeibrand ontstaan. Er is hierbij Thermia B-zegelolie gelekt in de isolatie. Bij verwijdering van de isolatie bleek een lekkende pief de oorzaak. De pomp was niet in bedrijf. De lekkage is gestopt en de brand is geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Lanxess Chemical B.V., Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Er is een kortstondige brand ontstaan tijdens de tracing van een vat. Dit vat bevatte residu met benzoëzuur restant, een kortstondig lek zegelolie heeft gelekt op een koppelstuk van de tracing. Hierbij is de isolatie van het vat ontbrand. Personeel van het bedrijf kon de brand direct met een handblusser blussen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B1). Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Bij het afkopelen van een container is er wat tri-ethylaluminium (TEA) vrijgekomen. Dit is een pyrofore stof, wat ontbrandt bij aanraking met de buitenlucht..
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Liquin Terminal Botlek B.V. - deel Zuid, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Er is broei ontstaan aan de meerpalen bij de noordelijke steiger. Deze palen staan in het water, 30 meter van de steiger af. Patrouillevaartuig RPA 11 van het Havenbedrijf gaat ter plaatse om het brandje te blussen.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Door het falen van een pompinstallatie is ongeveer 50 liter vloeistof gelekt naar het oppervlaktewater. Er zat 0,5 procent van de stof UN3082 in deze wateroplossing. De lekkage is ingeblokt en gestopt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. Bij een wagon is een druppellekkage ontdekt. De wagon zou beladen zijn met de stof UN2398 (methyl-tert-butylether), gevi 33. Hulpdiensten zijn ter kwamen ter plaatse. Even later bleek dat Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de ochtend deze wagon heeft gecontroleerd en het toen om water bleek te gaan. Dit is doorgegeven aan de hulpdiensten ter plaatse. Na een verkenning bleek het inderdaad om water te gaan.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Viterra Botlek, Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam. Tijdens het opstarten van de biofabriek is ontdekt dat er thermische olie lekt uit een leiding op 5 tot 7 meter hoogte in de pijpenbrug. Na constatering is de olie in de isolatie van de leiding ontbrand. Deze brand is inmiddels geblust. Milieupiket gaat ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Een tankauto gevuld bij het bedrijf met minerale olie, is weg gereden van de terminal van het bedrijf terwijl een of meer mangatdeksels niet goed waren afgesloten. Hierdoor is er olie gelekt, waardoor er een oliespoor zichtbaar is op de openbare weg. Het bedrijf onderzocht welke tankauto het betreft.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Er komt rook uit een container met lege flessen uit het Saybolt-laboratorium. Omdat het meerdere monsters betreft is een stofnaam onbekend, wel is bekend dat het resten van aardolieproducten bevat. De brandweer is ter plaatse om te blussen. Het bluswater zal worden opgevangen in het bedrijfsriool en naar de zuivering worden geleid.
Binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (CIN G4) CIN-melding (G4). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is er een lekkage in OTHC-fabriek. Er lekt product naar buiten onder een druk van 22 bar. Deze druk neemt af. Door de brandweer is een waterscherm ingezet. Milieupiket en Chemisch advies zijn ter plaatse voor extra onderzoek. Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat ten tijden van de lekkage de fabriek een druk had van 160 bar. De lekkage vond plaats bij de pakking van de lvl klep van drum 6903. De fabriek is nu stilgelegd en drukloos gemaakt. Een gedeelte van het gemorste product is in een lekbak terecht gekomen en de rest is via het riool richting de eigen waterzuivering gestuurd.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). R.B.C. Holding B.V., Westgeulstraat 6, Botlek Rotterdam. Er is een smeulbrandje ontstaan in een afvalcontainer met oud ijzer, met blijkbaar ook wat plastic. Personeel van het bedrijf heft geblust met eigen blusmiddelen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Truckparking Maasvlakte Plaza, Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Er is diesel gelekt uit een vrachtwagen. 10 liter is opgevangen in een opvangbak. De lekkage komt uit de truck zelf en niet uit de opslagtank erop. Doordat de chauffeur niet direct een monteur wil inschakelen, maar pas om 6:00 uur, heeft het Havenbedrijf de politie gevraagd om de chauffeur aan te spreken.
Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Bij het herstarten van de CCU-fabriek na een trip is de controlekamer uitgevallen en een personeelslid onwel geworden. De oorzaak hiervan was vermoedelijke de drukte bij de herstart. Het Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek. Hieruit werd duidelijk dat de trip is veroorzaakt door de wekelijkse test van de generator. Hoe de generator de trip heeft veroorzaakt wordt nader onderzocht. De CIN-melding is gedaan omdat er een persoon onwel geworden door het gevolg van het harde fysieke werk wat gedaan moest worden als gevolg van de trip van de fabriek. Niet omdat er iets vrijkwam.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Het betrof een broei in de isolatieleiding naar proces area van Rafi 1 van de Neste. (Deze fabriek is recent door de Neste overgenomen.) Door een druppellekkage in de warme isolatie is broei ontstaan in de isolatie van een leiding met palmolie. De flow was stilgelegd om de lekkage op te zoeken.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1). Tronox Pigments (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam  Tijdens werkzaamheden aan een leiding is er vloeibare titaantetrachloride (TICL) uitgestroomd over de schoenen van de operator, die de werkzaamheden verrichtte. Vanwege de eigenschappen van TICL (reageert met lucht onder vorming van corrosieve zoutzuurnevels) heeft het bedrijf waterschermen bijgezet. Uiteindelijk bleek de vrijgekomen hoeveelheid mee te vallen (maximaal 5 liter). Milieupiket heeft het incident onderzocht. De medewerker is behandeld door ambulancepersoneel.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Tijjdens werkzaamheden aan de CDU 4, op de nozzle van de fakkeldrum, is een steekvlam ontstaan door achtergebleven restmateriaal. De vlam is vanzelf gedoofd. De brand heeft geen gevolgen gehad voor verdere processen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Truckparking Maasvlakte Plaza, Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein is een plasje benzine of diesel gevonden van circa 10 liter. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld en heeft het schoongemaakt.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het starten van de onderhouden compressor van de COF3-fabriek is er wat smeerolie in de isolatie gaan smeulen. Dit is door het bedrijf zelf geblust met wat stoom.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Bij de electrolyzer is waterstof gelekt, wat ontbrand is. Het is uitgebrand en er is met CO₂ geblust. Er is niet bekend hoeveel er in het systeem zat, hoeveel er is vrijgekomen en of er processen zijn beïnvloed. Milieupiket doet onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Een geplugde waterstofimportleiding bleek te lekken langs de schroefdraad. Door slijpwerkzaamheden dichtbij is de lekkende waterstof ontbrand. Het vlammetje is gedoofd met een isolatiemat, er zijn geen blusmiddelen nodig geweest. De betreffende leiding is veiliggesteld en leeg.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Tijdens het testen van de blusinstallatie is er onbedoeld blusschuim op de steiger en in het oppervlakte water terecht gekomen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het opstarten van de fabriek na onderhoud is gezien dat er isolatie is gaan smeulen op een gland van een afsluiter. Een kleine hoeveelheid van het product bottems is in de isolatie gelekt dat is ontbrand. Hierop is er een stoomspeer gezet om te blussen. Er zal worden schoongemaakt, de lekkage gedicht en nieuwe isolatie aanbracht.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Een waterdichte afvalcontainer is met een mengsel van soja- en raapolie is overgelopen tijdens het vullen. Hierbij is er een kleine hoeveelheid olie in de regenwaterputten gelopen. In deze putten zijn ballonnen geplaatst, zodat de olie niet in het oppervlaktewater kan komen. De reden van de overvulling is onbekend, maar heeft geen gevolgen voor het proces. Een extern bedrijf ruimte de verontreiniging op.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3). Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het opstarten van de werkzaamheden is er een lekkage nafta aangetroffen onder de isolatie van een drum. Het lekt met ongeveer 1 liter nafta per minuut. In de drum zit enkele kubieke meter nafta. De drum is nu 100 graden Celsius en moet eerst koelen, voordat de isolatie verwijderd kan worden. Milleupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Tijdens straalwerkzaamheden zijn verfresten in het water terecht gekomen. Het bedrijf heeft de verfresten opgeruimd.
Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht (G1) CIN-melding (G1). Chemours Netherlands B.V., Baanhoekweg 22, Dordrecht. Tijdens het opstarten van de freonfabriek is lekkage aan de bodem van de HCl-kolom ontstaan. Er was op dat moment niet bekend hoeveel product er in de kolom zat en hoeveel eruit ontsnapt was. Uit het onderzoek van Milieupiket is gebleken dat de kolom bij het optreden van de lekkage werd gevuld. De lekkage werd opgemerkt omdat er een rookpluim zichtbaar werd op een flensverbinding. De lekkage betrof HCL, HF en Freon. Met een waterscherm zijn de ontsnappende dampen neergeslagen. Het product is teruggevoerd naar een tank, waardoor de lekkage stopte. Het verontreinigde water van het waterscherm is geloosd op de rivier. De geur van de geloosde stoffen is waargenomen door collega's van Rijkswaterstaat in een vaartuig ter plaatse. Berekeningen over de hoeveelheid gelekt product zijn met de vaste toezichthouder gedeeld.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1). Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. In een droger was een klein brandje bij een warmtewisselaar. Het was in een besloten ruimte. De brandweer heeft de brand geblust.