Rijnmondveilig.nl is het informatie- en waarschuwingssysteem bij crises en incidenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Op rijnmondveilig.nl zijn ook zogenoemde ‘CIN-meldingen’ te vinden. Deze meldingen worden real-time getoond.
Bedrijven zijn vanuit de Wet Milieubeheer verplicht om gebeurtenissen die niet in het normale productieproces vallen, te melden aan de overheid. Ongeveer 200 grote bedrijven in deze regio hebben een bijzondere plicht om een deel van de incidenten te melden via het Centraal IncidentenNummer (CIN).
Door middel van een CIN-melding meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is. Met deze melding worden tegelijkertijd politie, brandweer, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR geïnformeerd. Dankzij de ‘snelle’ eerste melding kunnen de hulpdiensten snel en adequaat reageren. De CIN-regeling is een Rijnmondse ‘uitvinding’ en wordt hier al tientallen jaren gebruikt.

Niet elke melding is een incident

Er zijn per jaar gemiddeld zo’n 366 CIN-meldingen. Zeker niet iedere CIN-melding leidt tot een daadwerkelijke inzet van de hulpdiensten. Zo kan al snel blijken dat de gevolgen van het gemelde ‘voorval’ meevallen en er geen gevaar of risico is voor de omgeving. In voorgaande jaren was bij minder dan 5% van de voorvallen sprake van mogelijk gevaar voor de omgeving (G-meldcodes). Bij de andere 95% van de gevallen rukken de hulpdiensten niet uit of keren voortijdig terug.

Actuele informatie over incidenten bij bedrijven

rijnmondveilig.nl toont CIN-meldingen realtime om meer inzicht te geven in voorvallen bij bedrijven. Als de hulpdiensten na een CIN-melding daadwerkelijk moeten worden ingezet dan is er sprake van een incident. Actuele informatie over dit incident is dan te volgen via ‘Actuele incidenten in Rotterdam-Rijnmond’ op de home-pagina van rijnmondveilig.nl.

Is op rijnmondveilig.nl wel een CIN-melding te zien, maar volgt er geen verdere incidentinformatie? Dan kun je er van uit gaan dat rond deze melding geen gevaar of risico voor de omgeving is of was. Het kan gebeuren dat een bedrijf een voorval eerst meldt aan 112 of direct de brandweer alarmeert en pas daarna een CIN-melding doet. In die gevallen wordt de CIN-melding niet zichtbaar op rijnmondveilig.nl. Maar ook in die gevallen geldt: als er écht een incident is waarvoor de hulpdiensten moeten uitrukken, dan volgt er informatie op ‘Actuele incidenten in Rotterdam-Rijnmond’.

Informatie terugzoeken over CIN-meldingen

Alle binnengekomen CIN-meldingen worden bewaard op rijnmondveilig.nl. Deze meldingen zijn hier dus ook terug te zoeken.

Volg ons

Volg ons voor updates via social media of e-mail, zodat je op de hoogte blijft van incidenten en veiligheidsnieuws in de regio. Kies voor de media die het best bij je past. Je kan je uiteraard ook voor alle mogelijkheden aanmelden.