Wat te doen bij: Natuurbrand

Geplaatst op: 1 juni 2016

In regio Rijnmond hebben we de mooie duin- en natuurgebieden. Zeker in de zomer is de natuur kwetsbaar en neemt de kans op een grillige en onvoorspelbare natuurbranden toe. De brand verspreidt zich snel of lijkt gedoofd, maar duikt ergens anders plots weer op.

Wat zijn de gevaren?

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Er gaat veel mooie natuur verloren en brand vormt een bedreiging voor dieren in de natuur. Voor mensen is het grootste gevaar dat ze ingesloten raken en niet meer op tijd weg kunnen komen.

Hoe beperk je de kans op een natuurbrand?

 • Wees voorzichtig met open vuur in of vlakbij de duinen. Een vuurkorf stoken of barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verharde of zanderige ondergrond.
 • Houd bij vuur stoken of barbecueën blusmiddelen bij de hand: een emmer water, een tuinslang, brandblusser of blusdeken.
 • Maak in droge periodes nooit open vuur.
 • Rook liever niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
 • Parkeer je auto niet op droog gras.
 • Wees extra alert bij duingebieden.

Fases natuurbrandrisico

Natuurbrandrisico wordt uitgedrukt in twee fases: fase 1 betekent ‘regulier risico’, fase 2 betekent ‘extra alert’ er is een grote kans op natuurbrand. Het huidige natuurbrandrisico vind je terug op www.natuurbrandrisico.nl. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond geldt altijd hetzelfde risico als voor de regio Zeeland.

Wat kan ik nog meer doen?

 • Vermoed je brandstichting, ben dan alert op verdachte situaties en meld ze bij de terreineigenaar of hulpdienst. Vertrouw je een situatie niet? Maak foto’s, een filmpje en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een autokenteken; Bij spoed bel 112, anders 0900-8844.
 • Houd je aan de geldende regels in het natuurgebied, de gemeente of je vakantieverblijf.
 • Geef hulpdiensten de ruimte; parkeer je auto niet op bospaden.
 • Houd er rekening mee dat je in de natuur niet overal mobiel bereik hebt.
 • Gebruik eventueel een wandelkaart, GPS of wandel-app ter oriëntatie.

En als ik ontheffing heb van het stookverbod ?

Mensen die in of bij de duinen wonen of werken, hebben soms een stookontheffing. Zij moeten zich aan de ontheffingsvoorwaarden houden en blusmiddelen bij de hand hebben. Extra voorzichtigheid is geboden is bij verhoogd risico en een stookverbod geldt ook voor hen bij groot of zeer groot risico.

Wat doet de overheid?

Om vuur geen kans te geven werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers, gemeenten en andere overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Een goede bereikbaarheid van natuurgebieden met een verhoogd risico op brand.
 • Het zo inrichten van het natuurgebied dat een brand ‘doodloopt’.
 • Aanwezigheid van bluswater.
 • Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen.

Wat kan ik doen bij een natuurbrand?

 • Blijf kalm.
 • Bel 112 en vertel zo precies mogelijk waar de brand is.
 • Probeer niet zelf de brand te blussen.
 • Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, liefst in de richting van de openbare weg of bebouwde kom.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt. Loop altijd haaks op de brand. De kans dat de brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
 • Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen.