Wegwijzer voor vergunningplicht milieubelastende activiteiten in de haven

Geplaatst op: 16 september 2020

Wegwijzer helpt bij vergunningaanvraag nieuwe Omgevingswet

2022 wordt het jaar van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Hierdoor verandert ook het aanvragen van vergunningen op deze gebieden. Specifiek om bedrijven in de Rotterdamse haven te helpen, hebben het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en DCMR Milieudienst Rijnmond de handen ineengeslagen om een handige wegwijzer op te stellen over de nieuwe vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten.

In de Omgevingswet wil de overheid zorgen voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Dit gebeurt door de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Zo gaan 26 bestaande wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regelingen op in nog maar één nieuwe wet, vier bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur en één Omgevingsregeling.

Hierdoor ontstaan er dus minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Ook komt er één digitaal loket waarin iedereen snel kan zien wat mogelijk is (en wat niet) binnen de Omgevingswet.

Praktijkvoorbeelden

Hoe positief deze ontwikkeling ook is, verandering brengt altijd met zich mee dat het wennen wordt aan de nieuwe werkwijze en processen. Eén van de gebieden waar dat voor geldt, is het aanvragen van een vergunning voor milieubelastende activiteiten. Veel bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied hebben daarmee te maken. “Dat zien we natuurlijk al een tijdje aankomen”, aldus Resianne Dekker, manager Policy & Planning Environmental Management van het Havenbedrijf Rotterdam. “Daarom hebben we pro-actief het initiatief genomen om met alle betrokken instanties gezamenlijk een wegwijzer op te stellen over welke activiteiten je conform de nieuwe wet in een omgevingsvergunning moet meenemen. Onderwerpen die daarin aan bod komen zijn bijvoorbeeld zaken als wanneer zijn milieubelastende activiteiten vergunningplichtig? In welke gevallen moeten ondersteunende activiteiten ook in de vergunning worden meegenomen en van welke begrenzing kan bij een aanvraag uitgegaan worden? Naast duidelijke stappenplannen hebben we ook een aantal cases uitgewerkt, zoals voor een containerterminal, een chemisch bedrijf en een terminal die agribulk op- en overslaat. Ik denk dat het heel verhelderend werkt.”

Weg vinden

De samenwerking tussen de verschillende partijen is een bijzondere. “Voor zo ver ik weet, is het voor het eerst dat zowel het bedrijfsleven, wetgever als uitvoerende en handhavende overheden op deze manier samenwerken”, vertelt Nicole Fikke, programmamanager Omgevingswet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. “Ons doel is om bedrijven en overheden in haven- en industriegebieden te helpen bij het vinden van hun weg in het nieuwe vergunningsproces, zodat ze goed met de nieuwe wet overweg kunnen. Vandaar dat we nu deze vertaling naar de praktijk gemaakt hebben. En dan specifiek voor de haven en alle industriële activiteiten die daar plaatsvinden. Wat betreft de Omgevingswet zitten hier bovengemiddeld veel ‘complexe’ bedrijven en dan is wat extra toelichting zeker op z’n plaats.”

Opslag of overslag

Het team heeft gedurende de totstandkoming van de wegwijzer aardig wat moeten afstemmen en overleggen om de zaken duidelijk op papier te krijgen. Corinne van Neerven, concernjurist bij DCMR Milieudienst Rijnmond: “Je hebt toch te maken met juridische teksten en concepten die soms botsen met het alledaagse taalgebruik in de haven. Zo hebben we lang gesproken over het verschil tussen opslag en overslag. En, ook niet belangrijk in een haven, wat is de positie van een schip binnen de context van de Omgevingswet? Het leuke is dat je het van enigszins abstract naar heel concreet maakt, waardoor je de wetgeving op uitvoeringsniveau leert snappen. Ook mooi is dat op basis van onze discussies nog een aantal zaken in de Nota van Toelichting bij de wet is aangepast.”

Met elkaar

“De manier waarop we hebben samengewerkt sluit ook goed aan bij de nieuwe wet”, vult Karin Eshuis, juridisch beleidsadviseur Industriële Veiligheid bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, aan. De gedachte achter de Omgevingswet is immers: ‘met elkaar’. Participatie is een specifiek doel. Burgers, ondernemers en ketenpartners moeten vroeg worden betrokken bij de ontwikkeling van de leefomgeving en goed samenwerken. Dat weerspiegelt de meerwaarde van ons gezelschap. Je hebt verschillende invalshoeken aan tafel, waarmee je tot een mooi product komt.”

Soepel

Carla Jong, beleidsadviseur Milieu & Duurzaamheid Deltalinqs en als dusdanig de rechtstreekse vertegenwoordiger van de bedrijven in de haven kijkt terug op een nuttig en vruchtbaar proces. “Iedereen deed mee. Er was een open sfeer. Met deze wegwijzer hebben we een stevige basis gelegd, ruim op tijd voor de invoering van de wet in 2022. Een goede voorbereiding is dus mogelijk, mede in combinatie met de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl en de masterclasses en webinars die we de komende maanden nog vanuit Deltalinqs gaan organiseren. We hopen dat daar veel gebruik van gemaakt gaat worden, want uiteindelijk is iedereen, overheid en bedrijfsleven, gebaat bij een soepel verloop van de vergunningaanvraag.”

Via onderstaande link kun je de wegwijzer downloaden

https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/wegwijzer-vergunningplicht-milieubelastende-activiteiten-in-de-haven.pdf

Van links naar rechts en onder naar boven:

Harry van Rietschoten (Bestuurslid Deltalinqs)
Floor Vermeulen (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland)
Eric van der Schans (Director Environmental Management Havenbedrijf Rotterdam)
Jacqueline Lamé (Afdelingshoofd reguleren en adviseren DCMR Milieudienst Rijnmond)
Rosemarie Bastianen (Programmadirecteur Omgevingswet ministerie van Binnenlandse Zaken)                                                                Annemarie van Daalen (Directeur risico- en crisisbeheersing Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

Deel dit bericht