Overeenkomst over wijkbrandweerman Albrandswaard

Geplaatst op: 6 maart 2024

Jeffrey Jacobs is sinds 1 februari wijkbrandweerman voor Albrandswaard. Afgelopen maandag 4 maart tekenden burgemeester Jolanda de Witte en algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Arjen Littooij daarvoor een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de VRR. Jeffrey is hiermee de negende wijkbrandweerfunctionaris van de afdeling Veilig Leven in onze regio.

Steeds meer gemeenten krijgen een wijkbrandweermanfunctionaris. Het doel is bewustwording via persoonlijk en laagdrempelig contact met inwoners en organisaties.

Verbinding

Burgemeester De Witte is ervan overtuigd dat het werk van de wijkbrandweerman vruchten gaat afwerpen. “Samen werken we aan een veilig Albrandswaard. De wijkbrandweerfunctionaris zorgt voor een verbindende rol binnen de wijk. Voor inwoners met vragen over brandveiligheid is hij het aanspreekpunt. De wijkbrandweerman gaat een belangrijke bijdrage leveren aan brandpreventie.”

Tips en adviezen voor inwoners

Zoals de wijkagent de spil is in de politieorganisatie, kan de wijkbrandweerman dat zijn bij de brandweer. Hij of zij helpt inwoners om brand te voorkomen door het geven van advies en tips, bijvoorbeeld op scholen, bij woningcorporaties en zorginstellingen.

Ouderen kunnen daarnaast aangeven of ze ook persoonlijk bezoek willen van de wijkbrandweerman of -vrouw om de brandveiligheid in de woning te bespreken. Dit gebeurt tijdens een woningcheck. Als het nodig blijkt, hangen we dan gelijk een rookmelder op.

De overeenkomst met Albrandswaard geldt tot 1 januari 2025, maar het is de intentie van beide partijen om deze samenwerking ook na die datum voort te zetten.