Het Risico op natuurbranden blijft onverminderd groot

Geplaatst op: 17 juli 2018

Fase 2 (extra alert) is nog steeds van kracht. Op 16 juli heeft het hier en daar in Nederland wat geregend. Dit heeft echter geen enkele invloed gehad op de droogte in natuurgebieden. Zeker nu er de komende weken geen of nauwelijks neerslag wordt verwacht blijft het risico op natuurbranden onverminderd groot.

Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert maar vragen ook jouw medewerking om natuurbrand te voorkomen.

Open vuur, vuurkorven, fakkels, wensballonnen, vuurwerk en natuurlijk roken in een natuurgebied raden wij ten zeerste af. Ga ervan uit dat de verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is. Zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie. Houd op jouw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water. Parkeer je auto niet in het (hoge) gras. Een hete uitlaat of katalysator van je auto kan droog gras in vuur en vlam kan zetten. Een brandweervoertuig is best breed. Houd bospaden en toegangswegen daarom vrij van geparkeerde auto’s.

Een brandje in de duinen of het bos kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken. Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen. Is er brand in de natuur en weet je niet welke kant je uit moet? Loop dan niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Komt de brand uit het zuiden, loop dan niet richting het noorden, maar richting het oosten of westen. De kans dat de brand je inhaalt of insluit, is dan het kleinst.

Deel dit bericht