Mee met de ambulance kost het eigen risico

Geplaatst op: 9 september 2015

Een ambulance aan de deur! Op zo’n stressvol moment staat een patiënt er waarschijnlijk niet bij stil wat dat financieel betekent.

“Achteraf schrikken mensen soms, als hun eigen risico wordt geïncasseerd door de zorgverzekeraar” geven ambulancehulpverleners aan. Daarom willen Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) er zo duidelijk mogelijk over zijn: vervoer met een ambulance kan – afhankelijk van het overige zorgverbruik – in één keer het hele eigen risico kosten.

Spoedrit

“Voor een spoedrit brengen wij bij de zorgverzekeraar ? 667,74 in rekening, plus 3,81 euro per gereden kilometer met patiënt. Vooraf ingeplande ambulancezorg, denk aan een gepland onderzoek of behandeling vanuit de thuissituatie, kost ? 296,24 plus de kilometers.”

Conclusie: de prijs van een spoedrit overstijgt fors het wettelijke minimale eigen risico van ? 375. Regionale Ambulance Voorzieningen factureren alleen als de patiënt daadwerkelijk vervoerd wordt. Bij zorgverlening of controle ter plaatse, zonder vervoer van de patiënt, ontvangen RAV’s geen vergoeding en betaalt de patiënt dus ook niets.

Weigeren

Mensen worden nooit meegenomen alleen ‘omdat de ambulance nu eenmaal gebeld is’. Als de patiënt volgens de landelijke protocollen ambulancezorg ook bij de huisarts terecht kan, wordt de patiënt niet vervoerd. De ambulanceverpleegkundige beoordeelt of vervoer naar het ziekenhuis nodig is.

De patiënt mag weigeren om mee te gaan, maar dan moet de patiënt een verklaring ondertekenen dat hij/zij dit zelf gewild heeft. Als de patiënt niet wilsbekwaam is, kunnen ambulancehulpverleners uiteindelijk zelfs dwang inzetten, als het met overtuiging niet lukt. Iemand die vitaal bedreigd is (bijvoorbeeld bij kans op een hartinfarct of beroerte), beschouwen ambulancehulpverleners per definitie als wilsonbekwaam. De RAV volgt hiermee de wettelijke regels; toch is het goed om hiervan van tevoren op de hoogte te zijn.

Meer informatie?

Check uw polis of de website van uw verzekeringsmaatschappij.

Deel dit bericht