Q&A Rook, stank en roetdeeltjes brand Vlambloem Rotterdam

Geplaatst op: 16 juni 2018

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van brandgeur/rook?

Er is geen asbest betrokken bij deze brand. Directe lichamelijke klachten door rook zijn geurhinder, irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid of benauwdheid. Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd. Bij het voortbestaan van deze klachten kan het beste contact worden opgenomen met de huisarts.

 

Ik heb groenten/fruit in mijn tuin, kan ik die eten?

Eet geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes er op. Bij lichte verontreiniging met roetdeeltjes kunnen de gewassen na wassen gewoon gegeten worden

 

Er liggen verbrandingsresten en roetdeeltjes in mijn tuin; wat moet ik doen?

Verbrande deeltjes bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. De verwachting is dat de blootstelling aan deze deeltjes (via de huid, via de mond of via inademing) relatief gering is. Openbare plekken zoals speeltuintjes worden in opdracht van de gemeente schoongemaakt. De gemeente is bezig met een inventarisatie, maar mocht u een openbare plek zien die hiervoor in aanmerking komt, kunt u dit ook melden bij uw gemeente. U kunt de volgende voorzorgsmaatregelen opvolgen om mogelijke blootstelling zo veel mogelijk te voorkomen:

  • Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair etc. kunnen worden afgewassen met warm water en zeep;
  • Gras kan worden gemaaid;
  • Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van roet. Als dit aanwezig is, kunt u dit schoonmaken met water en zeep

Ik ben naar de brand gaan kijken, wat moet ik met mijn kleding doen die ik toen aanhad?

Indien u in de rook heeft gestaan, adviseren wij u uw kleding te wassen, om zo brandlucht en roetdeeltjes uit de kleding te verwijderen. Indien u zwarte handen heeft door roet kunt u deze wassen met water en zeep.