Besluiten 20 mei 2020

Geplaatst op: 20 mei 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 11 mei 2020 is een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld.

Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio. Op 20 mei is een nieuw aanwijzingsbesluit door de voorzitter vastgesteld.  Het aanwijzingsbesluit gaat per direct in en is hieronder in te zien.

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties COVID-19 VRR van 20 mei 2020

Bijlage aanwijzingsbesluit COVID-19 lijst van 20 mei 2020

Vrijstellingsbesluit

Op 20 mei is eveneens een vrijstellingsbesluit vastgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de eerder aangekondige versoepeling met betrekking tot verhuur van recreatief verblijf. Het vrijstellingsbesluit dat ruimte gaf voor 25 % verhuur van recreatief verblijf van 14 mei jongstleden is hierbij ingetrokken, per 22 mei is 50 % verhuur van recreatief verblijf toegestaan onder bepaalde voorwaarden.

Vrijstellingsbesluit 20 mei 2020